اطلاعات سراسری حساب

مشاهدهٔ اطلاعات حساب
اطلاعات سراسری حساب
  • نام کاربری: Mammad880
  • ثبت شده: ‏۱ اوت ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۴۴ (۱۳ ماه قبل)
  • مجموع شمارندهٔ ویرایش: ۸
  • تعداد حساب‌های متصل: ۱۰
فهرست حساب‌های محلی
ویکی محلیمتصل‌شده درروشبسته شدهشمار ویرایش‌هاگروه‌ها
azb.wikipedia.org‏۱۶ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۱۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
az.wikipedia.org‏۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۳۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
commons.wikimedia.org‏۱۶ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۱۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikipedia.org‏۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۲۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fa.wikipedia.org‏۱ اوت ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۴۴حساب تازه(؟)نامحدود بسته شده‌است.
دلیل: حساب ایجادشده برای خرابکاری
  • ویرایش (کل ویکی)
  • امکان ایجاد حساب غیرفعال شد
۶
foundation.wikimedia.org‏۱۶ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۰۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
login.wikimedia.org‏۱ اوت ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۴۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
www.mediawiki.org‏۱۶ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۱۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
meta.wikimedia.org‏۱ اوت ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۴۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
www.wikidata.org‏۱۶ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۱۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۲