اطلاعات سراسری حساب

مشاهدهٔ اطلاعات حساب
اطلاعات سراسری حساب
  • نام کاربری: Rezataghaddos
  • ثبت شده: ‏۲۵ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۱۷ (۳ سال قبل)
  • مجموع شمارندهٔ ویرایش: ۲۴
  • تعداد حساب‌های متصل: ۶
فهرست حساب‌های محلی
ویکی محلیمتصل‌شده درروشبسته شدهشمار ویرایش‌هاگروه‌ها
commons.wikimedia.org‏۳۰ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۵:۱۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱
en.wikipedia.org‏۲۵ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۲۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱۴
fa.wikipedia.org‏۲۵ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۱۷حساب تازه(؟)۹
login.wikimedia.org‏۲۵ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۱۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
www.mediawiki.org‏۲۵ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۱۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
meta.wikimedia.org‏۲۵ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۱۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰