اطلاعات سراسری حساب

مشاهدهٔ اطلاعات حساب
اطلاعات سراسری حساب
  • نام کاربری: S.A.H1384
  • ثبت شده: ‏۲۳ آوریل ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۴۶ (۴ سال قبل)
  • مجموع شمارندهٔ ویرایش: ۳
  • تعداد حساب‌های متصل: ۶
فهرست حساب‌های محلی
ویکی محلیمتصل‌شده درروشبسته شدهشمار ویرایش‌هاگروه‌ها
en.wikipedia.org‏۳ مهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۸:۰۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fa.wikipedia.org‏۲۳ آوریل ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۴۶حساب تازه(؟)۳
fa.wikibooks.org‏۲۹ آوریل ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۱۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
login.wikimedia.org‏۲۳ آوریل ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۴۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
www.mediawiki.org‏۲۳ آوریل ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۴۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
meta.wikimedia.org‏۲۳ آوریل ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۴۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰