اطلاعات سراسری حساب

مشاهدهٔ اطلاعات حساب
اطلاعات سراسری حساب
  • نام کاربری: Seyyedalif
  • ثبت شده: ‏۱۲ سپتامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۲:۴۸ (۱۰ سال قبل)
  • مجموع شمارندهٔ ویرایش: ۵
  • تعداد حساب‌های متصل: ۱
فهرست حساب‌های محلی
ویکی محلیمتصل‌شده درروشبسته شدهشمار ویرایش‌هاگروه‌ها
fa.wikipedia.org‏۱۲ سپتامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۲:۴۸حساب تازه(؟)۵