اطلاعات سراسری حساب

مشاهدهٔ اطلاعات حساب
اطلاعات سراسری حساب
  • نام کاربری: ShA A
  • ثبت شده: ‏۴ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۱:۱۲ (۴ سال قبل)
  • مجموع شمارندهٔ ویرایش: ۱
  • تعداد حساب‌های متصل: ۴
فهرست حساب‌های محلی
ویکی محلیمتصل‌شده درروشبسته شدهشمار ویرایش‌هاگروه‌ها
fa.wikipedia.org‏۴ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۱:۱۲حساب تازه(؟)۱
login.wikimedia.org‏۴ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۱:۱۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
www.mediawiki.org‏۴ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۱:۱۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
meta.wikimedia.org‏۴ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۱:۱۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰