اطلاعات سراسری حساب

مشاهدهٔ اطلاعات حساب
اطلاعات سراسری حساب
  • نام کاربری: Z.lotfi
  • ثبت شده: ‏۷ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۴۳ (۴ سال قبل)
  • مجموع شمارندهٔ ویرایش: ۲۶
  • تعداد حساب‌های متصل: ۸
فهرست حساب‌های محلی
ویکی محلیمتصل‌شده درروشبسته شدهشمار ویرایش‌هاگروه‌ها
commons.wikimedia.org‏۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۹:۲۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikipedia.org‏۷ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۴۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fa.wikipedia.org‏۷ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۴۳حساب تازه(؟)۲۶
fa.wikivoyage.org‏۲۴ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۲۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fa.wiktionary.org‏۱۶ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۲۰:۴۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
login.wikimedia.org‏۷ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۴۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
www.mediawiki.org‏۷ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۴۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
meta.wikimedia.org‏۷ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۴۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰