ویکی‌پدیا:اثر سوپر ماریو

در بازی‌های ویدئویی ماریو، خوردن یک قارچ قرمز، ماریو کوچولو را به سوپر ماریو تبدیل می‌کند و آسیب خوردن از دشمن در این حالت، به‌جای کشتن ماریو، او را صرفاً به ابعاد معمولی برمی‌گرداند.

اثر سوپر ماریو در ویکی‌پدیا به بیان این احساس گفته می‌شود که گاه با کاربران دارای دسترسی‌های پیشرفته متفاوت (نرم‌تر) از سایر کاربران رفتار می‌شود. این اصطلاح اغلب به این مورد اشاره دارد که مدیران به خاطر همان رفتارهایی که سایر کاربران به خاطرش قطع دسترسی یا تحریم می‌شوند، صرفاً تذکر می‌گیرند یا مزایای مدیر بودن را از دست می‌دهند.

این اصطلاح به بازی ویدئویی سوپر ماریو تلمیح دارد. ماریو بازی را با ابعاد و اندازهٔ عادی («ماریو کوچولو») شروع می‌کند و هر آسیبی که در این حالت به او برسد به مرگش منجر می‌شود. اما یک قارچ قرمز هست که خوردنش ماریو را گنده می‌کند («سوپر ماریو»)، و یکی از آثار گنده شدن این است که آسیب دیدن صرفاً ماریو را به سایز کوچک برمی‌گرداند و موجب مرگش نخواهد شد. حرف اصلی این است که مدیران ویکی‌پدیا گنده هستند و اگر از آن‌ها رفتاری سر بزند که برای کاربر عادی «مهلک» است (مثلاً موجب قطع دسترسی او شود)، مدیر گنده صرفاً به سایز عادی (کاربر عادی) بر می‌گردد، و او باید همان تخلف را برای بار دوم مرتکب شود تا با مجازاتی روبه‌رو شود که کاربر عادی در اولین مرتبهٔ تخلف با آن مواجه می‌شد.