ویکی‌پدیا:ارجاع دست دوم

ارجاع دست دوم به ارجاع‌هایی می‌گویند که به صورت ترجمه از ویکی‌های دیگر وارد ویکی فارسی شده‌اند. وقتی که مشارکت‌کننده‌ای مقاله‌ای را از ویکی‌های دیگر ترجمه می‌کند، ممکن است منابع آن مقاله را هم وارد ویکی فارسی کند، بدون اینکه خودش آن منابع را بررسی کرده باشد. به چنین ارجاع‌هایی، ارجاع دست دوم می‌گویند. چون در اینجا مترجم خودش منبع اصلی را ندیده و آن را بررسی نکرده.

این احتمال وجود دارد که نویسندگان مقاله در ویکی دیگر، جعل منبع انجام داده باشند، یا مطالب را به صورت نادرست و دست‌چین‌شده از آن منابع استفاده کرده باشند. برای اطمینان، مترجم می‌تواند الگوی {{جعبه ارجاع دست دوم}} را به منظور رفع ادعا به بالای مقاله اضافه کند. برای موارد درون‌خطی، می‌توان از {{ارجاع دست‌دوم}} استفاده کرد.

جستارهای وابسته ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش