ویکی‌پدیا:استدلال‌هایی که باید در نظرخواهی‌های حذف از آن‌ها پرهیز کرد

سلسه مراتب اختلاف نظر گراهام. سعی کنید هنگام بحث، همیشه در سه مرتبه بالای هرم بمانید.

در نوشتار پیش رو به استدلال‌هایی اشاره می‌شود که بطور شایع در بحث‌های مربوط بحث برای حذف نوشتارها، نگاره‌ها، الگوها، رده‌ها، دسته مقاله‌های خرد، تغییر مسیرها، و مخصوصاً نوشتارها بکار می‌روند و معمولاً باید از آنها اجتناب کرد. دلیل اجتناب از اینگونه استدلال‌ها این است که آنها عموماً به موضوعات جنبی پرداخته و به رهنمودهایی که در ویکی‌پدیا:سیاست حذف آمده‌است مربوط نمی‌باشند. هنگام شرکت در بحث‌های مربوط به حذف مقالات، بهتر است که استدلال‌ها را بر پایه سیاست‌های ویکی‌پدیا:دیدگاه بی‌طرف، ویکی‌پدیا:تحقیق دست‌اول ممنوع، ویکی‌پدیا:اثبات‌پذیری، ویکی‌پدیا:زندگی‌نامهٔ زندگان، ویکی‌پدیا:ویکی‌پدیا چه چیزی نیست یا رهنمودهای ویکی‌پدیا قرار داد. هنگام استفاده از این صفحه توجه کنید که صرفاً به دلیل اینکه استدلالی در اینجا ذکر می‌شود به معنی آن نیست که این استدلال همیشه غیرمعتبر است.

به یاد داشته باشید دلیلی که به عنوان «استدلال‌هایی که باید از آنها اجتناب نمود» طبقه‌بندی می‌شود هنوز ممکن است حاوی نکات معتبری باشد. به عنوان مثال اگر شخصی استدلال کند که چرا یک مقاله «جالب نیست»، و استدلال‌هایش برای جالب نبودن را بتوان استدلال‌هایی برای «دانشنامه‌ای نبودن» نیز در نظر گرفت، نباید آن استدلال صرفاً به دلیل اینکه در این صفحه بخشی به جالب نبودن اختصاص داده شده رد کرد.

هدف این نوشتار ترغیب افراد به استفاده از استدلال‌های مناسب در بحث‌های مربوط به حذف مقالات است و پاسخ دادن به رأی‌های موافق حذف و مخالف حذف تنها با ارجاع دادن به این متن تشویق نمی‌شود (بخش فقط یک سیاست یا رهنمود را در پایین ببینید).

استدلال‌های بدون استدلال ویرایش

فقط رأی ویرایش

اگر به‌طور مستقیم به این بخش از این انشا آمده‌اید خواهشمندیم نخست بخش آغازین را بخوانید و در بحث‌های پیرامون حذف دلایل محکمی به کار گیرید.

نمونه‌ها:
نظر مضر

این هرگز در فرایند حذف دلیل محسوب نمی‌شود، بلکه تنها یک رأی است. همچنان که در مقاله فرایند حذف گفته شد «فرایند بحث رأی‌گیری نیست». اظهارنظرهای شما اگر تنها شامل عبارت حذف شود یا بماند و امضای شما باشد به‌راحتی ممکن است از سوی مدیران نادیده گرفته شود (هر چند در واقع امر چنین اتفاقی به‌ندرت پیش می‌آید) و اگر شما حذف شود را به موافق شدید حذف تغییر دهید همچنان گفته شما بی‌ارتباط به موضوع است. بکوشید تا دلایل متقاعد کننده‌ای ذکر کنید، به قوانین موجود تکیه کنید و بگویید چرا یک مقاله/الگو/تصویر/رده یا هر چیز دیگری باید حذف شود یا نگه داشته شود.

فقط نگویید «طبق نظر پیشنهاد دهنده» ویرایش

اگر به‌طور مستقیم به این بخش از این انشا آمده‌اید خواهشمندیم نخست بخش آغازین را بخوانید و در بحث‌های پیرامون حذف دلایل محکمی به کار گیرید.

نمونه‌ها:
نظر مضر

به یاد داشته باشید که هدف در فرایند نظرخواهی برای حذف بحث کردن است نه رأی دادن. نظرهایی که چیزی به بحث نمی‌افزایند بلکه تنها از نظر پیشین حمایت می‌کنند چندان کمکی نمی‌رسانند. مشارکت کنندگان همواره تشویق می‌شوند تا براهینی در کار کنند که بر سیاست‌ها استوار است و تمرین کنند تا موضع‌گیری‌های خود را تقویت کنند.

اگر دلیل بیان‌شده توسط دیگران یک دلیل مشروح و مبسوط است، از روی سیاست‌های مشخص‌شده و/یا شواهد کافی برای حذف یا ماندن ارائه می‌دهد، یک تأیید ساده ممکن است کافی باشد که معمولاً به صورت «همان‌طور که فلانی گفت» بیان می‌شود.

اما در جایی که طی بحث استدلالی مخالف استدلال نامزدکننده مطرح شود، ممکن است بخواهید از زبان خودتان توضیح دهید که چرا پشتیبانی خود را بر حق می‌دانید. در غیر این صورت با رد شدن استدلال نامزدکننده استدلال شما نیز بی‌ارزش خواهد شد. هر جا که ممکن بود دلایل خودتان را مشخص کنید. بیان دیدگاه از زبان خودتان تضمین می‌کند که شما در نگاه دیگران #من دوست ندارم نیستید.

بر پایهٔ نظر اکثریت ویرایش

اگر به‌طور مستقیم به این بخش از این انشا آمده‌اید خواهشمندیم نخست بخش آغازین را بخوانید و در بحث‌های پیرامون حذف دلایل محکمی به کار گیرید.

نظر مضر

نظرخواهی‌ها محلی است که تمام کاربران تشویق می‌شوند در آن نظر مستقل خودشان را بیان کنند. نتیجهٔ نظرخواهی‌ها از روی نظر افراد حاصل می‌شود و نه تبلیغ و ترویج دیگران. کسی که نظرش را بر پایهٔ نظر جمع بیان می‌کند، مشارکت مفیدی انجام نمی‌دهد، بلکه جلوی پیشروی نظرهای تازه را نیز می‌گیرد.

اجماع تغییرپذیر است و بسیار اتفاق افتاده که افراد نظرشان را در جریان نظرخواهی تغییر می‌دهند. اگر پس از چند روز اینطور به چشم می‌آید که نظرخواهی مطمئناً به یک سمت خاص پیش خواهد رفت، اغلب یک اظهار نظر کافیست تا ورق را برگرداند. همچنین مقاله‌ها را می‌توان در جریان نظرخواهی بهبود بخشید که منجر به تغییر نظر دیگران خواهد شد. همیشه همین نظری که در اقلیت است یا کار نجات‌بخش یک شخص نتیجه را تغییر می‌دهد.

فقط نگویید که «دانشنامه‌ای نیست» ویرایش

اگر به‌طور مستقیم به این بخش از این انشا آمده‌اید خواهشمندیم نخست بخش آغازین را بخوانید و در بحث‌های پیرامون حذف دلایل محکمی به کار گیرید.

نظر مضر

«نادانشنامه‌ای» یک عبارت پوچ است. معنای آن این است که «ارزش آمدن در دانشنامه را ندارد» که هم‌معنای «نباید بماند» یا «من دوست ندارم بماند» است؛ بنابراین این استدلال یک نوع استدلال دوری است: «حذف شود چون باید حذف شود». این تنها یک دور باطل است. چیزی که می‌خواهیم بدانیم دلایل شما برای حذف است، تنها به این پرسش پاسخ دهید: «کدام رهنمودها و سیاست‌ها را نقض می‌کند و چگونه؟»

فقط نگویید که «سرشناس است» یا «سرشناس نیست» ویرایش

اگر به‌طور مستقیم به این بخش از این انشا آمده‌اید خواهشمندیم نخست بخش آغازین را بخوانید و در بحث‌های پیرامون حذف دلایل محکمی به کار گیرید.

نظر مضر

تنها گفتنِ اینکه موضوع مقاله سرشناس است یا سرشناس نیست، دلیل اینکه چرا موضوع ممکن است سرشناس نباشد را مشخص نمی‌کند. چنین رفتاری در #فقط به یک سیاست یا شیوه‌نامه اشاره نکنید و #فقط نگویید که «دانشنامه‌ای نیست» نیز نکوهش شده است.

به جای اینکه تنها بگویید «سرشناس نیست» تلاش کنید دلیلتان را بیان کنید مثلاً بگویید: «منبع معتبری برای اثبات سرشناسی یافت نشد»، یا «منابع مستقل نیستند و بنابراین نمی‌توانند سرشناسی موضوع را مطابق استانداردهای سرشناسی نمایش دهند»، یا «پوشش منابع در حدی نیست که استاندارد سرشناسی را برآورده سازد». مشخص کردن دقیق دلیلتان به دیگر ویرایش‌گران امکان می‌دهد به تحقیق بیشتر بپردازند و منابع بیشتری را که ممکن است به نمایش یا تأیید سرشناسی کمک کند فراهم آورند.

گفتن اینکه یک موضوع سرشناس است (بدون بیان توضیح یا منبع) به همین اندازه مشکل‌دار خواهد بود؛ این اشتباه معمولاً هنگام بیان دلیل سرشناسی از روی یکی از زیررهنمودها (مانند وپ:سرشناسی (موسیقی) یا وپ:سرشناسی (وب)) رخ می‌دهد. همچنین در نظر داشته باشید که ممکن است موضوع مقاله شرایط وپ:سرشناسی را داشته باشد اما یکی از استانداردهای تند و تیز دیگر را برآورده نکند. برای نمونه مقاله‌هایی که در مورد افراد زندهٔ سرشناس هستند ممکن است به سبب سرشناسی مرزی حذف شوند و اگر افتراآمیز باشند باید حذف شوند. داشتن استانداردهای سرشناسی ماندن مقاله را تضمین نمی‌کند و حکم ماندن نمی‌دهد، تنها پیشنهاد می‌کند که مقاله می‌تواند بماند.

فقط نگویید «جایش اینجا نیست» ویرایش

اگر به‌طور مستقیم به این بخش از این انشا آمده‌اید خواهشمندیم نخست بخش آغازین را بخوانید و در بحث‌های پیرامون حذف دلایل محکمی به کار گیرید.

نظر مضر

چنین استدلال‌هایی تنها دیدگاه شخصی را بیان می‌کنند و کاری به سیاست‌ها یا رهنمودها ندارند، حتی منطق هم در آن‌ها به کار نرفته‌است. پیام پشت پردهٔ همهٔ این استدلال‌ها این است که «من خوشم نمی‌آید، بنابراین باید حذف شود.»

ماندن یا نماندن مقاله‌ها در ویکی‌پدیا از روی یک سری سیاست‌ها و رهنمودها که با اجماع حاصل شده‌اند مشخص می‌شود و نه افرادی که می‌گویند «فکر نمی‌کنم جایی داشته باشد» یا «فکر می‌کنم جا دارد». همهٔ اینها نظرهای شخصی هستند و همانند یک رأی خالی کمکی نمی‌کنند.

فقط به یک سیاست یا رهنمود اشاره نکنید ویرایش

اگر به‌طور مستقیم به این بخش از این انشا آمده‌اید خواهشمندیم نخست بخش آغازین را بخوانید و در بحث‌های پیرامون حذف دلایل محکمی به کار گیرید.

نظر مضر

با وجود اینکه اشاره به یک سیاست یا رهنمود می‌تواند سرنخی به دیگران بدهد که دلیل شما چیست، اما مشخص نمی‌کند که سیاست از چه نظر بر گفتگوی مورد بحث اعمال می‌شود. هنگام اظهارنظر در مورد حذف یک مقاله، بیان دلیل حذف مهم است. همچنین است گفتن اینکه فلان‌چیز مطابق سیاست‌ها نیست.

همان‌طور که در #فقط رأی گفته شد، نظرخواهی‌ها جای رأی‌گیری نیستند بلکه گفتگویی هستند با هدف روشن‌شدن اجماع. به جای اینکه تنها بنویسید «وپ:تحقیق دست اول ممنوع»، یا «با سیاست وپ:اثبات‌پذیری ویکی‌پدیا هم‌خوانی ندارد»، به فکر نوشتن جزئیات بیشتر باشید، مانند اینکه «تحقیق دست اول است زیرا شامل گفته‌هایی می‌شود که در هیچ‌یک از منابع نیامده است»، یا «با سیاست اثبات‌پذیری هم‌خوانی ندارد چون منابعش همگی وب‌نوشت یا فروم هستند.». فراهم‌آوردن دلایل اینکه چرا موضوع تحقیق دست اول است یا به‌درستی منبع‌دهی نشده است، به دیگران این امکان را می‌دهد تا ادعاهای موجود در مقاله را بهتر پشتیبانی کنند.

در نظر داشته‌باشید که مقاله‌ها را اغلب می‌توان بهبود بخشید و اگر مشکلاتشان مشخص و رفع شوند نیازی به حذف آن‌ها نیست. (بخش #مشکلات رفع‌شدنی را در پایین ببینید)

همچنین با وجود اینکه یادکرد انشاها که موضع افراد را به صورت چکیده بیان می‌کنند می‌تواند یک میان‌بر مفید باشد، یادکرد از یک انشا مانند این و دادن تنها یک پیوند به یکی از بخش‌های آن —مانند وپ:ناسرشناس یا وپ:دوست ندارم— بدون توضیح بیشتر، بر پایهٔ دلایلی که گفته شد غیرعاقلانه است.

ادعای سرشناسی ویرایش

اگر به‌طور مستقیم به این بخش از این انشا آمده‌اید خواهشمندیم نخست بخش آغازین را بخوانید و در بحث‌های پیرامون حذف دلایل محکمی به کار گیرید.

نظر مضر

وجود ادعای سرشناسی در مقاله ممکن است نشان از سرشناسی بالقوه داشته باشد و مانع حذف سریع مقاله شود، اما جای چنین استدلالی در نظرخواهی برای حذف نیست. ادعای مهم بودن (و نه «سرشناسی»، متأسفانه این دو زیاد با هم اشتباه می‌شوند) موضوع بندهای م۵ و م۶ از معیارهای حذف سریع است. این دو معیار تنها به موضوع‌ها و شرایط خاصی مربوط می‌شوند. اگر مقاله‌ای که در حوزهٔ این دو معیار جای می‌گیرد هیچ ادعای قابل اعتنایی در مورد مهم بودن موضوع مقاله ندارد، باید برای حذف سریع نامزد شود که فرآیندی بسیار سریع‌تر و ساده‌تر نسبت به نظرخواهی برای حذف است. از سوی دیگر، اگر مقاله‌ای به نظرخواهی برای حذف آمد، دیگر اینکه ادعای سرشناسی موضوع را داشته باشد یا نه مطرح نیست؛ آنچه هم‌اکنون مهم است این است که آیا موضوع سرشناس است یا خیر. به همین ترتیب، هنگامی که مقاله‌ای در نظرخواهی برای حذف است، ادعاهایی که در مورد مهم‌بودن موضوع مقاله مطرح می‌کند به ماندنش کمکی نخواهد کرد؛ آنچه مهم است این است که منابع معتبر مستقل در مورد موضوع مقاله چه گفته‌اند.

خواهش و التماس ویرایش

اگر به‌طور مستقیم به این بخش از این انشا آمده‌اید خواهشمندیم نخست بخش آغازین را بخوانید و در بحث‌های پیرامون حذف دلایل محکمی به کار گیرید.

نظر مضر

چنین استدلال‌هایی هیچ بهره‌ای از رهنمودها و سیاست‌ها نبرده‌اند. این‌ها صرفاً مبارزه‌ای هستند در جهت تغییر دیدگاه دیگران. این استدلال‌های به رسیدن به اجماع کمکی نمی‌کنند، پاسخ دادن به این خواهش‌ها نیز کمکی نخواهد کرد.

هم‌چنین تلاش کنید پیش از چنین درخواست‌هایی که با هدف تغییر «رأی» دیگران در نظرخواهی مطرح می‌شوند، بیشتر با ویکی‌پدیا:جارزنی آشنا شوید.

اگر احساس می‌کنید به زمان بیشتری برای کار روی مقاله‌ای که به تازگی ساخته‌اید و نامزد حذف شده‌است نیازمندید، یکی از راه‌ها این است که درخواست انتقال آن به فضای نام کاربری را بدهید و تا هر زمان که می‌خواهید روی مقاله کار کنید تا شرایط ماندن در فضای نام اصلی را پیدا کند. هرگاه شرایط برآورده شود می‌توانید مقاله را از فضای نام کاربری به فضای نام مقاله‌ها انتقال دهید.

در طول سال‌ها ممکن است الگوهای گوناگونی برای نمایش اینکه مقاله در حال ویرایش است و هنوز ممکن است استانداردهای ویکی را نداشته باشد ساخته شوند. {{در دست ویرایش}} از این الگوها است. اگر این الگو در یک صفحهٔ تازه‌ساز دیده شود، نزاکت حکم می‌کند که نگهبانان صفحه‌های تازه و دیگران در حذف عجله نکنند مگر اینکه مشخص باشد که مقاله نمی‌تواند هرگز شرایط ماندن را پیدا کند. اگر کسی این اطمینان را نداشته باشد، یا اگر پس از گذشت مدت‌زمان معقولی از ساخت پیشرفت قابل ملاحظه‌ای رخ نداده‌است، باید با نگارندهٔ مقاله در مورد تصمیمش تماس گرفت و به او فرصت کافی داد که پاسخ دهد. توصیه می‌شود فردی که می‌خواهد مقاله را برای حذف نامزد کند ابتدا گزینهٔ انتقال آن به فضای نام کاربری را بررسی کند.

دیدگاه شخصی ویرایش

من دوست دارم ویرایش

اگر به‌طور مستقیم به این بخش از این انشا آمده‌اید خواهشمندیم نخست بخش آغازین را بخوانید و در بحث‌های پیرامون حذف دلایل محکمی به کار گیرید.

نظر مضر

کاربران ویکی‌پدیا از گروه‌های بسیار متنوعی هستند و این احتمال وجود دارد که هر موضوعی در آن توسط برخی دیگر از ویرایش‌گران با استقبال مواجه شود یا پس زده شود. به هر حال خواست شخصی دلیل معتبری برای حذف یا ماندن نیست.

همان‌گونه که در ویکی‌پدیا:اثبات‌پذیری آمده است:

محک گنجاندن مطالب در ویکی‌پدیا اثبات‌پذیری آنهاست نه حقیقت‌داشتنشان. به عبارت دیگر محک گنجایش مطالب این است که خوانندگان قادر باشند وجود مطالب اضافه شده به ویکی‌پدیا را در منابع معتبر مورد بررسی قرار دهند، و نه این که نویسندگان به حقیقت آنها معتقد باشند. هر مطلبی که منبع آن یاد نشده باشد می‌تواند مورد چالش قرار گرفته و در نهایت حذف شود. ویرایشگران باید منبع معتبری برای هر نقل قول یا هر مطلبی که امکان به چالش کشیده شدن آن باشد، ارائه کنند، وگرنه آن مطالب برچسب خورده و نهایتاً پاک خواهند شد.

به بیان دیگر یک شخص یا گروه ممکن است بهترین مثال از نوع خودش در تاریخ باشد، اما اگر منبع معتبر تحقیق‌پذیری در موردشان چیزی ننوشته باشد، نمی‌توان دربارهٔ آن‌ها در ویکی‌پدیا مقاله ساخت. اگر بازی/آهنگ/وب‌گاه/… مورد علاقهٔ شما به همان اندازه که شما فکر می‌کنید خوب باشد، به‌زودی کسی پیدا می‌شود که در موردش چیزی بنویسد، پس خواهشمندیم صبور باشید.

من دوست ندارم ویرایش

اگر به‌طور مستقیم به این بخش از این انشا آمده‌اید خواهشمندیم نخست بخش آغازین را بخوانید و در بحث‌های پیرامون حذف دلایل محکمی به کار گیرید.

نظر مضر
 • حذف شود: این هم شد خواننده؟! --ضدآواز ‏۱۰ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۱۷ (UTC)
 • حذف شود: اعصاب‌خوردکن است! --بی‌اعصاب ‏۱۰ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۱۷ (UTC)
 • حذف شود: نیازی به این مقاله نیست. --بی‌نیاز ‏۱۰ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۱۷ (UTC)
 • حذف شود: هیچ سودی ندارد و بیهوده است. --قاتل‌بیهودگی‌ها ‏۱۰ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۱۷ (UTC)
 • حذف شود: به عنوان یک مقالهٔ بی‌اهمیت. --اهمیت‌دان ‏۱۰ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۱۷ (UTC)
 • حذف شود: این مقاله به دین و اعتقادات من توهین کرده است. --خدای‌من‌بهتراست ‏۱۰ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۱۷ (UTC)
 • حذف شود: حتی از فکر وجود این مقاله در ویکی‌پدیا نیز خجالت می‌کشم. --خجل ‏۱۰ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۱۷ (UTC)
 • حذف شود: از خواندنش خسته شدم. برای فارسی‌زبانان جالب نیست. --ازطرف‌همه ‏۱۰ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۱۷ (UTC)
 • حذف شود: این آدم برهنه است. ما باید لباس بپوشیم. --آخرالزمان ‏۱۰ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۱۷ (UTC)

این دسته از استدلال‌ها در مقابل #من دوست دارم جای می‌گیرند. با وجود اینکه برخی کاربران ممکن است از برخی اطلاعات ناخشنود باشند، چنین چیزی به‌تنهایی برای حذف آن اطلاعات کافی نیست. این استدلال ممکن است با عبارت «نادانشنامه‌ای» جایگزین شود یا در کنار آن بیاید. (بخش #فقط نگویید که «دانشنامه‌ای نیست» را ببینید). همیشه در کنار این ادعاها باید مشخص کرد که محتوا با کدام سیاست هم‌خوانی ندارد و چگونگی انطباق سیاست بر محتوا را مشخص کرد (بخش #فقط به یک سیاست یا رهنمود اشاره نکنید را ببینید).

گاهی دیدگاه‌های شخصی در لابه‌لای اظهارنظر در مورد استفادهٔ منصفانه (وپ:معیارهای محتوای غیرآزاد را ببینید) یا ویکی‌پدیا چه چیزی نیست؟ یا بیهوده‌بودن محتوا پنهان می‌شود. برای نمونه، برچسب بیهودگی برای چیزهایی استفاده می‌شود که علاقهٔ عمومی نسبت به آن‌ها پایین است (مانند تک‌آهنگ‌های شخصی یا قسمتی از یک شوی تلویزیونی) و در این موارد باید به‌دقت امکان اثبات‌پذیری را برای آن مطلبی که گفته می‌شود بیهوده است بررسی کرد.

آن‌ها دوست ندارند ویرایش

اگر به‌طور مستقیم به این بخش از این انشا آمده‌اید خواهشمندیم نخست بخش آغازین را بخوانید و در بحث‌های پیرامون حذف دلایل محکمی به کار گیرید.

نظر مضر
 • بماند، حذف این مطلب یعنی سانسور. --آزادی_بیان --‏۱۴ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۵۰ (UTC)
 • بماند، فلانی‌ها نمی‌خواهند این مطلب وجود داشته باشد، ما نباید این خواست فلانی‌ها را برآورده کنیم. --پادفلانی ‏۱۴ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۴۸ (UTC)
 • بماند، ما نباید مقاله‌ها را به خاطر اینکه دیگران از دستمان ناراحت می‌شوند حذف کنیم. --سیاست‌مدار ‏۱۴ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۴۸ (UTC)
 • بماند، طرفداران آقای ایکس خواهان حذف این مقاله هستند چون این مقاله باعث می‌شود آقای ایکس بد به نظر برسد. --ضدّ_ایکس ‏۱۴ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۴۸ (UTC)

و عکس همهٔ این‌ها (بخش #من دوست ندارم را در بالا ببینید). با وجود اینکه برخی کاربران ممکن است تصور کنند حذف یک مقاله در راستای خواسته‌های یک گروه مشخص خواهد بود/نخواهد بود، اما این به تنهایی برای حذف/ماندن مقاله کافی نیست. این واقعیت که ویکی‌پدیا سانسور نمی‌شود امّا این واقعیت جایگزین رهنمودهای سرشناسی، اثبات‌پذیری، بی‌طرفی، تحقیق دست اول و… نخواهد شد.

البته هر از گاهی اتفاق می‌افتد که کاربری صفحه‌ای را با هدف سانسور یا حذف محتوایش نامزد حذف می‌کند، اما مخالفان باید بتوانند با استفاده از منابع معتبر و استدلال‌های مبتنی بر سیاست‌ها از ماندن مقاله دفاع کنند. اگر برهان ارائه‌شده برای حذف تا این حد بی‌پایه باشد، رد کردنش کار ساده‌ای خواهد بود.

خیلی جالب است ویرایش

اگر به‌طور مستقیم به این بخش از این انشا آمده‌اید خواهشمندیم نخست بخش آغازین را بخوانید و در بحث‌های پیرامون حذف دلایل محکمی به کار گیرید.

نظر مضر
 • بماند: مطالبش واقعاً جالب است. من تا حالا نشنیده بودم. --دل‌داده ‏۱۴ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۰۲ (UTC)
 • بماند: اصلاً جالب نیست. --مشکل‌پسند ‏۱۴ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۰۲ (UTC)
 • بماند، مقالهٔ بسیار جالبی بود. --شگفت‌زده ‏۱۴ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۰۲ (UTC)
 • حذف شود، نکتهٔ جالبی نداشت. --خسته ‏۱۴ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۰۲ (UTC)
 • حذف شود، هیچ‌کس به این مطالب توجهی نخواهد داشت و برای هیچ‌کس مهم نیست. --بی‌تفاوت ‏۱۴ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۰۲ (UTC)

ویرایش‌گران ویکی‌پدیا از گروه‌های بسیار متنوعی هستند و خوانندگان و خوانندگان بالقوهٔ ویکی‌پدیا همهٔ افراد روی سیارهٔ خاکی و فرزندانشان را در بر می‌گیرد. هر موضوعی ممکن است برای فردی در جایی جذاب باشد. از سوی دیگر، موضوع‌های بسیاری وجود دارند که یک فرد ممکن است علاقه‌ای به آن‌ها نداشته باشد. با این وجود دلبستگی شخصی و بی‌علاقگی دلیل معتبری برای حذف یا نگاه‌داشتن یک مقاله نیست.

بخش‌های #من دوست دارم و #من دوست ندارم را در بالا ببینید.

مفید است ویرایش

اگر به‌طور مستقیم به این بخش از این انشا آمده‌اید خواهشمندیم نخست بخش آغازین را بخوانید و در بحث‌های پیرامون حذف دلایل محکمی به کار گیرید.

نظر مضر
 • بماند، خیلی مفید است. ‏۱۴ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۵۱ (UTC)
 • حذف شود، مطالبش هیچ کاربردی ندارد. ‏۱۴ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۵۱ (UTC)

ویکی‌پدیا یک دانشنامه است و بنابراین باید محتوایش از نظر دانشنامه‌ای مفید باشد. اما بسیاری از چیزهای مفید هستند که در دانشنامه جایی ندارند و نباید آن‌ها را به ویکی‌پدیا راه داد. تنها گفتن اینکه چیزی کاربردی است یا بی‌فایده است، بدون دادن توضیح و فراهم‌آوردن زمینه‌های لازم، در نظرخواهی‌ها مفید و متقاعدکننده نیست. به یاد داشته باشید که لازم است بگویید چرا یک مقاله مفید یا بی‌فایده است؛ به این ترتیب دیگر ویرایش‌گران می‌توانند در مورد مفیدبودن و دانشنامه‌ای بودنش و اینکه آیا با سیاست‌های ویکی‌پدیا هم‌خوانی دارد قضاوت کنند. بدون چنین توضیحی، استدلال معتبر نخواهد بود.

فهرستی از شماره‌تلفن‌های مشهد می‌تواند مفید باشد، اما در ویکی‌پدیا گنجانیده نمی‌شود چون ویکی‌پدیا مجموعه‌ای از اطلاعات درهم و برهم نیست (برای این مقصود یلوویکیز (en) وجود دارد). یک صفحه که تنها معنی کلمهٔ مفید را توصیف می‌کند مفید است اما در ویکی جایی ندارد چون ویکی‌پدیا فرهنگ لغت نیست (برای این منظور ویکی‌واژه را داریم). راهنمای بهترین رستوران‌ها پاریس کاربردی است، اما در ویکی‌پدیا نمی‌آید چون ویکی‌پدیا یک راهنمای سفر نیست (ویکی‌سفر برای این کار ساخته شده است). مفیدبودن یک نظر شخصی است و باید در نظرخواهی‌های حذف از نظرهای شخصی پرهیز کرد مگر اینکه استدلال متقاعدکننده‌ای پشت آن باشد.

اگر دلایل کافی بیان شود، «مفیدبودن» می‌تواند پایهٔ یک استدلال معتبر برای ماندن باشد. یک دانشنامه طبق تعریف باید برای خوانندگانش آموزنده و کاربردی باشد. قضاوت صحیح را تمرین کنید و به این فکر کنید که چرا و چگونه تعداد قابل توجهی از مردم ممکن است این اطلاعات را «مفید» بدانند. به طور خاص اطلاعاتی که در یک جدول می‌آید روی مفیدبودن برای خواننده متمرکز است. استدلال مفیدبودن زمانی معتبر خواهد بود که در ارتباط با چهارچوب متن بیان شود، مثلاً: «این جدول موضوع‌ها مرتبط با ایکس را گرد هم می‌آورد و برای ناوبری بین موضوع‌ها مفید است».

برخی از صفحه‌های ویکی‌پدیا هستند که تنها به عنوان ابزارهای مفیدی جهت ناوبری ساخته شده‌اند، از جمله صفحه‌های ابهام‌زدایی، رده‌بندی و تغییرمسیر. اساس ماندن این صفحه‌ها مفیدبودنشان است؛ برای اینگونه از صفحه‌ها مفیدبودن می‌تواند یک استدلال معتبر باشد.

مگر کسی را آزار می‌دهد؟ ویرایش

اگر به‌طور مستقیم به این بخش از این انشا آمده‌اید خواهشمندیم نخست بخش آغازین را بخوانید و در بحث‌های پیرامون حذف دلایل محکمی به کار گیرید.

نظر مضر
 • بماند: نمی‌دانم وجود این مقاله چه ضرری به کسی می‌رساند که می‌خواهید حذفش کنید؟ --بقراط۲ ‏۱۷ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۰۷:۴۰ (UTC)

تنها این موضوع که وجود مقاله کسی را آزار نمی‌دهد به این معنی نیست که باید نگاه داشته شود. برای نمونه اگر هیچ اطلاعات اثبات‌پذیری از منابع معتبر در دست نباشد، آنگاه هیچ راهی برای فهمیدن اینکه آیا اطلاعات داخل مقاله درست هستند یا نه وجود ندارد و می‌تواند باعث آسیب‌دیدن شهرت پروژهٔ ویکی‌پدیا و موضوع مورد بحث شود. حتی اگر اطلاعات درست هستند، اگر امکان بررسی آن‌ها وجود نداشته باشد، اطلاعات نادرست به سادگی می‌توانند نفوذ کنند.

حفظ مقاله‌هایی که سه اصل مهم اثبات‌پذیری، سرشناسی، و منابع معتبر را رعایت نکرده‌اند، می‌تواند ضررهای پنهانی داشته باشد که معمولاً به چشم نمی‌آیند و تابلویی می‌شود با این مفهوم که هرگونه اطلاعاتی را می‌شود اینجا نوشت.

اما هدف یک دانشنامه فراهم‌آوردن اطلاعات است: اگر موضوع مقاله سرشناسی لازم را دارد، پتانسیل خوانده‌شدن یا احتمال مفید بودن را نباید ملاک قرار داد.

ادعای «ضرری ندارد»، یا عکس آن، هستهٔ یک بحث فلسفی در مورد ماندن‌گرایی یا حذف‌گرایی در ویرایش هستند. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌توانید مقاله‌های Inclusionism و Deletionism را در فراویکی مطالعه کنید.

توجه داشته باشید که در ویکی‌پدیا:نظرخواهی برای حذف متفرقه، اینکه چیزی بی‌ضرر باشد یا نه معمولاً یک مسئلهٔ مهم است زیرا برای نمونه مطابق قواعد ویکی‌پدیا، صفحه‌هایی که در ذات خود دردسرساز باشند را می‌توان حذف کرد. استدلال «بی‌ضرر است» کمتر می‌تواند متقاعد کننده باشد به‌ویژه اگر مطابق وپ:نیست محتوا به صراحت منع شده باشد (مانند راه‌اندازی وب‌نوشت در فضای کاربری).

بامزه‌است ویرایش

اگر به‌طور مستقیم به این بخش از این انشا آمده‌اید خواهشمندیم نخست بخش آغازین را بخوانید و در بحث‌های پیرامون حذف دلایل محکمی به کار گیرید.

نظر مضر
 • بماند: مقالهٔ بامزه‌ای است و حیف است حذف شود. --طنزپرداز ‏۱۸ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۳:۳۸ (UTC)
 • بماند: واقعاً حذف این مقاله بامزه بی‌ذوقی می‌خواد! --باذوق ‏۱۸ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۳:۳۸ (UTC)
 • حذف شود، این مقاله خنده‌دار است و مشخصاً دانشنامه‌ای نیست. --فراقانون ‏۱۸ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۳:۳۸ (UTC)

ویکی‌پدیا تنها یک مخزن لطیفه نیست و مقاله‌ها را نمی‌توان تنها به سبب ارزش طنز آن‌ها نگاه داشت، همچنین اگر موضوع مقاله از نظر یک کاربر خنده‌دار باشد دلیل حذف آن مقاله نمی‌شود. وانگهی، از آنجایی که ارزش طنز بودن به شدت ذهنی است هرگز نمی‌تواند به عنوان نشانگر ارزش یک مقاله در دانشنامه باشد زیرا در دانشنامه‌ها شایستگی مقاله‌ها از روی ارزش عینی آن‌ها تعیین می‌شود (آنچه برای یک نفر خنده‌دار است، ممکن است برای شخص دیگر احمقانه و ناجذاب باشد و شاید برای یک شخص سوم مطلقاً زشت و رنجاننده). این‌ها به معنای آن نیست که مقاله‌های مرتبط با طنز جایی در ویکی‌پدیا ندارند. ماندن یا حذف مقاله‌ها باید با توجه به معیارهایی مانند ویکی‌پدیا:سرشناسی، ویکی‌پدیا:اثبات‌پذیری و ویکی‌پدیا:تحقیق دست‌اول ممنوع باشد—و نه به سبب هم‌خوانی با دیدگاه ذهنی یک یا چند ویرایشگر. حتی در ویکی‌پدیا هم مکان‌های بهتری نسبت به فضای نام مقاله برای مطالب طنز وجود دارد، برای نمونه ویکی‌پدیا:چیزهای احمقانه (en) را ببینید.

زیبا به نظر می‌رسد ویرایش

اگر به‌طور مستقیم به این بخش از این انشا آمده‌اید خواهشمندیم نخست بخش آغازین را بخوانید و در بحث‌های پیرامون حذف دلایل محکمی به کار گیرید.

نظر مضر
 • بماند مقاله چیدمان خوبی دارد و تصاویر خوبی در آن به کار رفته است. —چیدمان‌مهترازمفهوم
 • بماند: حذف این مقاله با این همه الگو و نقش و نگار! واقعاً که! —مدافع نقاشان
 • بماند، توسط یک ویکی‌نویس حرفه‌ای نوشته‌شده است، مقاله جعبهٔ اطلاعات، عکس و الگوی ناوبری دارد. —صفحه‌نویس‌خوب‌وکامل
 • حذف شود، قالب‌بندی این مقاله خیلی زشت است. —نقادقالب

با وجود اینکه بدون شک داشتن مقاله‌هایی که از نظر زیبایی‌شناسی خوش‌آیند باشند یا چیدمان خوبی داشته باشند خوب است، نمای ظاهر یک مقاله به تنهایی معیاری برای ماندن یا حذف آن نیست.

اطلاعات باارزشی به دست می‌دهد ویرایش

اگر به‌طور مستقیم به این بخش از این انشا آمده‌اید خواهشمندیم نخست بخش آغازین را بخوانید و در بحث‌های پیرامون حذف دلایل محکمی به کار گیرید.

نظر مضر
 • بماند، این یک تبلیغ نیست، بلکه اطلاعات ارزشمندی در مورد محصول پیشگام ما می‌دهد که همهٔ کاربران اینترنت در ویکی‌پدیا به دنبال آن می‌گردند! —می‌خواهم‌چیزی‌راترویج‌کنم
 • بماند، این مقاله دلیل خوبی برای ماندن دارد. این مقاله دربارهٔ یک گروه خیریه است که تلاش دارد کودکان را نجات دهد. —لطفاًبچه‌هارانجات‌دهید
 • حذف شود، دولت اتوپیستان گفته‌است که داده‌های نظامی این مقاله به شورشیان در طراحی حملاتشان کمک می‌کند. —سربازان‌رانجات‌دهیدلطفاً

ویکی‌پدیا مکانی برای ترویج یک هدف، محصول، فرد، ایدئولوژی و… نیست. به‌ویژه اطلاعات تبلیغی یا طرفدارانه سیاست‌های بی‌طرفی و اثبات‌پذیری ویکی‌پدیا را برآورده نمی‌کنند. (همچنین ببینید: وپ:دلایل نجیب (en))

مشکلات رفع‌شدنی ویرایش

اگر به‌طور مستقیم به این بخش از این انشا آمده‌اید خواهشمندیم نخست بخش آغازین را بخوانید و در بحث‌های پیرامون حذف دلایل محکمی به کار گیرید. قاعدهٔ کلی این است که «نظرخواهی‌های حذف برای تمیزکاری نیستند». در نظر داشته باشید که ویکی‌پدیا یک کار در حال پیشرفت است و هیچ مقاله‌ای نباید به بهانه آنکه کسی تاکنون زحمت تمیزکاری آن را به خود نداده حذف شود. تکمیل مقالات ویکی‌پدیا هیچ مهلت زمانی ندارد. اگر موضوعات و محتویات خوبی در مقاله وجود داشته باشد که بتوان برای آن منبعی پیدا کرد. آن مقاله باید بهبود یابد، نه اینکه حذف شود. (با این وجود اگر هیچ محتوای قابل استفاده‌ای ندارد، احتمالاً بهترین کار حذف آن است)

نکته: این پرسش که آیا یک مقالهٔ ضعیف بهبودپذیر باید حذف شود یا نه یکی از نگرانی‌های اصلی ویکی‌نویسان بوده و به یکی از ویکی‌فلسفه‌ها تبدیل شده است: Immediatism و Eventualism را در فراویکی ببینید.

نوشتار بی کیفیت ویرایش

اگر به‌طور مستقیم به این بخش از این انشا آمده‌اید خواهشمندیم نخست بخش آغازین را بخوانید و در بحث‌های پیرامون حذف دلایل محکمی به کار گیرید.

نظر مضر
 • حذف شود مقاله چرند است. –چرندیاب، ‏۴ ژانویهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۶:۰۴ (UTC)
 • حذف شود مقاله درهم برهم و نامرتبی است. – ناامیدازبهبودی ‏۴ ژانویهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۶:۰۴ (UTC)
 • حذف شود بخوبی منبع‌دهی نشده‌است. – تنبل‌خان ‏۴ ژانویهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۶:۰۴ (UTC)
 • بماند بعداً برای مطالبش منبع پیدا می‌کنیم. – باشه‌برای‌بعد ‏۴ ژانویهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۶:۰۴ (UTC)

در ساختار ویکی، مشکلات یک نوشتار که در حال حاضر داری مشکلات نوشتاری، ساختار نامناسب، بدون منابع کافی یا بدون داشتن یک پوشش جامع موضوع می‌تواند با بهبود و دوباره نویسی برطرف شود. اینکه مقاله در برخی زمینه‌ها نارسایی دارد یک مشکل به‌نسبت جزئی تلقی می‌شود و چنین مقاله‌هایی همچنان می‌توانند برای ویکی‌پدیا مفید باشند، به بیان دیگر، روش برخورد با چنین نوشتارهایی پیرایش است و نه حذف.

در مواردی که نوشتار در وضع حاضر بسیار بد باشد و در وضع حاضر به ویکی‌پدیا آسیب می‌رساند، حذف نوشتار و بازآفرینی آن می‌تواند یک گزینه باشد. بعنوان نمونه اگر تمام نوشتار قوانین حق تکثیر را نقض می‌کند، چرندیات محض است یا حاوی مطالبی منفی بدون منبع در مورد افراد زنده باشد، مشکلات آن باید بسرعت رفق و فتق شود.

حتماً منابعی وجود دارند ویرایش

اگر به‌طور مستقیم به این بخش از این انشا آمده‌اید خواهشمندیم نخست بخش آغازین را بخوانید و در بحث‌های پیرامون حذف دلایل محکمی به کار گیرید.

نظر مضر
 • بماند، شما باید به جای حذف، برایش منبع پیدا کنید. -مشکل شماست ‏۴ ژانویهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۶:۰۴ (UTC)
 • حذف شود، مقاله منبعی ندارد. - اگرباورنداریدخودتان‌نگاه‌کنید ۰۱:۰۱، ۱ ژانویهٔ ۲۰۰۱ (UTC)
 • بماند، این شما هستید که باید نشان دهید هیچ منبعی وجود ندارد. -توسل به نادانی ‏۴ ژانویهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۶:۰۴ (UTC)
 • حذف شود، منبع سرشناسی را نشان نمی‌دهد. -جایی‌ندارد ‏۴ ژانویهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۶:۰۴ (UTC)

معیار ویکی‌پدیا برای یک مقالهٔ خوب این است که همهٔ محتوای آن ارجاع‌دهی شده باشد به طوری که همهٔ گزاره‌ها اثبات‌پذیر باشند. هنگامی که یکی از ویرایشگران اثبات‌پذیری را به چالش می‌کشد، مسئولیت ارائهٔ منبع بر گردن ویرایشگری است که مطالب را به مقاله افزوده یا آن‌ها را به مقاله بازمی‌گرداند. جز در مواردی که بتوانید مشخص کنید منابع چیستند و کجایند، مطالب اثبات‌شده نیستند.

با این وجود، فرایند حذف مقاله به وضعیت کنونی مقاله بستگی ندارد؛ کافیست که نشان دهیم چنین منابعی وجود دارند. برای پرهیز از تازه‌گرایی، در ذهن داشته باشید که لازم نیست منابع برخط باشند یا به رایگان در دسترس باشند؛ به‌سادگی در دسترس بودن لازم نیست.

بی‌نقص‌بودن لازم نیست؛ مقاله‌ها با ویرایش جمعی بهبود می‌یابند و تمیزکاری مقاله‌های کم‌کیفیت نباید از راه نظرخواهی حذف انجام شود، بلکه این کار باید در صفحهٔ بحث مقاله صورت گیرد. رفتار مورد انتظار از کاربرانی که با حجم زیادی از مطالب بدون ارجاع رو به رو می‌شوند این است که با دیگران همکاری کنند و ببینند آیا می‌توان برای محتوا منبعی یافت یا نه. به همین دلیل توصیه می‌شود با استفاده از الگوهای تمیزکاری این جمله‌ها و مقاله‌های مناقشه‌برانگیز مشخص شوند. این کار به دیگر ویرایشگران فرصت می‌دهد مشکل را شناسایی و تلاش کنند آن را برطرف نمایند.

اگر احتمال می‌رود که پوشش قابل توجهی در منابع مستقل در مورد موضوع وجود دارد؛ حذف به دلیل سرشناسی راه نامناسبی است. برای مقاله‌هایی که منابع معتبر دارند، اما اجماعی وجود ندارد که آیا سرشناسی مشخص شده است یا نه، روش پیشنهادی این است که محتوای آن با دیگر مقالات مرتبط ادغام شود تا محتوای اثبات‌پذیر از بین نرود.

تنها منابع غیر برخط ویرایش

اگر به‌طور مستقیم به این بخش از این انشا آمده‌اید خواهشمندیم نخست بخش آغازین را بخوانید و در بحث‌های پیرامون حذف دلایل محکمی به کار گیرید.

نظر مضر
 • حذف شود، تنها منابع مقاله غیر برخط هستند. -نمی‌توانم‌کتابخانه‌بروم ‏۱۱ ژانویهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۷:۴۰ (UTC)
 • حذف شود، از آنجایی که همهٔ منابع آفلابن هستند هیچ راهی برای اثبات اینکه این موضوع یک کلک‌بازی نباشد وجود ندارد. -مرموز ‏۱۱ ژانویهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۷:۴۰ (UTC)
 • حذف شود با یک جستجوی ساده در گوگل متوجه می‌شوید که چنین چیزی اصلی وجود ندارد -بی‌مقدمه ‏۱۱ ژانویهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۷:۴۰ (UTC)
 • حذف شود گوگل بوکز تنها صفحه‌های ۱ تا ۴۵ این کتاب را نمایش می‌دهد، اما منبع مدعی شده است این موضوع در صفحهٔ ۵۷ آمده. ‏۱۱ ژانویهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۷:۴۰ (UTC)
 • حذف شود، تمام منابع داده شده پیوندهای مرده هستند و بنابراین راهی برای کسب اطلاع در این مورد وجود ندارد. ‏۱۱ ژانویهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۷:۴۰ (UTC)

در ویکی‌پدیا فرض بر حسن نیت است. بنابراین تفاوتی بین استفاده از منابع آنلاین و آفلاین نیست. منابع آفلاین به اندازهٔ منابعی که به صورت آنلاین در دسترس همه هستند قابل قبولند. اگر (حتی منحصراً) از منابع آفلاین برای ارجاع‌دهی یک مقاله استفاده شده است، به سازنده (و دیگر مشارکت‌کنندگان) اعتماد می‌کنیم. از آنجایی که ویکی‌پدیا با مشارکت کاربران ساخته می‌شود، کاربران دیگری همواره می‌توانند از منابع برخط بر روی منابع آفلاین موجود استفاده کنند. با این وجود این کار الزامی نیست و برای نگه‌داشتن یک مقاله نیازی به وجود منابع برخط نیست.

اگر یکی از ویرایشگرانی که خواهان حذف است، معتقد است از منابع ساختگی در نوشتن مقاله استفاده شده است تا یک هوکس را واقعی جلوه دهند، مسئولیت ارائهٔ مدرک بر گردن کسی است که خواهان حذف است. تنها در صورتی می‌توان می‌توان چنین استدلالی را پذیرفت که قطعاً اثبات شده باشد یا این دانش وجود داشته باشد که منابع استفاده‌شده واقعاً ساختگی هستند و تنها ناشی از ظن نیستند. در اینجا هم نیازی به اثبات جعل منبع از طریق منابع برخط نیست، همین مقدار که ویرایشگر خواهان حذف با دلایل موجهی فراتر از یک شک ساده بداند که چنین منبعی وجود ندارد یا چنین مطالبی در آن منابع گفته نشده است، پذیرفتنی خواهد بود.

کسی روی مقاله کار نمی‌کند ویرایش

اگر به‌طور مستقیم به این بخش از این انشا آمده‌اید خواهشمندیم نخست بخش آغازین را بخوانید و در بحث‌های پیرامون حذف دلایل محکمی به کار گیرید.

نظر مضر
 • حذف شود ۲ سال است که این مقاله ساخته شده و هنوز یک مقالهٔ خرد است! -کارنمی‌کنن ‏۳۱ ژانویهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۶:۱۵ (UTC)
 • حذف شود ۶ ماهه به ایشان فرصت داده شده که یادکردهایی به مقاله بیفزایند، اما این کار را نکرده‌اند، صبر من هم تمام شده. -هرچی‌من‌بگم ‏۳۱ ژانویهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۶:۱۵ (UTC)
 • حذف شود سازنده هیچ توجهی به این مقاله ندارد -می‌سازن‌ودرمیرن ‏۳۱ ژانویهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۶:۱۵ (UTC)
 • حذف شود این بار اول یا دوم نیست که این مقاله را نامزد حذف می‌کنم، این بار دهم است! و همه‌اش به این خاطر است که مشکلات مقاله برطرف نشده. هر بار کاربر:خواهان‌ماندن قول داد که مقاله را پس از بسته‌شدن نظرخواهی بهبود می‌بخشد، اما هرگز به قولش عمل نکرد. آخرین تلاش مدت‌ها پیش بوده است. -کاربر ‏۳۱ ژانویهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۶:۱۵ (UTC)
 • حذف شود ۱۰ سال سیاه است که منتظر بهبود این مقاله هستیم، و حالا زمانش رسیده که بفهمیم این اتفاق هرگز نخواهد افتاد و این مقاله جایی در ویکی‌پدیا ندارد. باید امیدهای واهی را کنار گذاشت -کاربر ‏۳۱ ژانویهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۶:۱۵ (UTC)
 • بماند می‌دانم که می‌توانم مقاله را بهبود دهم، ولی الآن فرصت شرح‌دادن چگونگی‌اش را هم ندارم. -خوبه‌بهترم‌می‌تونه‌باشه ‏۳۱ ژانویهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۶:۱۵ (UTC)

گاهی مقاله‌هایی برای حذف نامزد می‌شوند که کار زیادی روی آن‌ها انجام نمی‌گیرد، یا مدت‌هاست که بدست کسی ویرایش نشده‌اند و بنابراین ممکن است ظاهر جالبی نداشته باشند؛ این موضوع الزاماً به این معنا نیست که مقاله برای ویکی‌پدیا نامناسب است. علت این امر ممکن است این باشد که که موضوع مبهم است یا ویرایش در این زمینه دشوار است. مقاله‌ها باید بر این اساس ارزیابی شوند که آیا واقعاً پتانسیل گسترش و بهترشدن را دارند یا نه. اینکه تا به امروز چه قدر روی مقاله ویرایش شده است مهم نیست. به یاد داشته باشید که ضرب الاجلی در کار نیست.

مقاله‌ها را نباید تنها به سبب وضعیت کنونی‌شان که حاصل عدم تلاش دیگران برای بهبود آن است حذف کرد. چنین حذفی باعث خواهد شد ویرایشگران نتوانند طرح بهبود مقاله در آینده را دنبال کنند. برعکس، قول دادن اینکه مقاله را در آینده بهبود خواهید داد کافی نیست؛ ویرایشگران موظف هستند چگونگی انجام این کار را مشخص کنند. با این کار، اگر ویرایشگر نتواند به قولش عمل کند، دیگر ویرایشگرانی که در آینده از راه می‌رسند خواهند توانست پا جای پای ایشان بگذارند و به بهبود مقاله کمک کنند. به این روش سرنوشت مقاله در دست یک ویرایشگر نخواهد افتاد، ویکی‌پدیا یک پروژهٔ مشارکتی است.

شکل دیگر این ماجرا ویکی‌پدیا:برای بیان دیدگاه خود اخلال‌گری نکنید است: یک ویرایشگر می‌خواهد مقاله را بهبود دهد اما زمان و مهارت لازم برای بهبود واقعی مقاله را ندارد، بنابراین مقاله به این امید نامزد حذف می‌شود که نظر ویرایشگر دیگری جلب شود و مقاله را در هنگامی که نامزد حذف شده است بهبود دهد.

در موارد دیگر، به ویژه در مورد فهرست‌هایی که به یک مجموعهٔ متناهی می‌پردازند، مقاله ممکن است هم‌اکنون هم کامل و به‌روز باشد. چنین مقاله‌ای ممکن است مدت‌ها ویرایش نشود چون نیازی به ویرایش ندارد.

همهٔ مقاله‌های ویکی‌پدیا ظاهر خوبی ندارند. بسیاری از خوانندگان می‌دانند که در ویکی‌پدیا همهٔ اطلاعاتی که به دنبال آن هستند را نمی‌یابند. حتی اگر مقاله‌ای کامل نباشد، حتی اگر سال‌ها چنان بماند، هنوز می‌تواند برای برخی خوانندگان که به دنبال اطلاعات جزئی هستند مفید باشد و همین برای ارزشمند بودنش کافیست.

مفهوم مالکیت مقاله‌ها معمولاً به این شکل پنداشته می‌شود که سازندهٔ مقاله اجازه ندارد مقاله را به روش دلخواه خود بنویسد. اما برداشت دیگری که می‌توان از آن داشت این است که پس از ساخته‌شدن مقاله و برآوردن معیارهای ماندن، پدیدآور هیچ تعهدی در برابر نگهداری مقاله ندارد؛ بنابراین، اگر کسی مقاله‌ای می‌نویسد که ظاهراً می‌تواند معیارهای داشتن یک مقالهٔ جداگانه را کسب کند، اما پس ساختن مقاله را ترک می‌کند یا آن را به‌روز نمی‌کند، حتی اگر آن ویرایشگر ویکی‌پدیا را برای همیشه ترک کرده باشد، نمی‌توان مقاله را به این دلایل حذف کرد.

زمانی که مقاله بسیار بد نوشته شده است و تنها یک سیمای کوچک از یک زمینهٔ بزرگ را پوشش می‌دهد، حذف مطالب غیرقابل تأیید و نشانه‌گذاری آن به عنوان مقالهٔ خرد، یا تغییرمسیر دادن برخی از مقاله‌ها پس از ادغام محتوایشان در یک مقالهٔ مفیدتر، می‌توانند راه حل‌های بهتری نسبت به حذف باشند.

یتیم ویرایش

اگر به‌طور مستقیم به این بخش از این انشا آمده‌اید خواهشمندیم نخست بخش آغازین را بخوانید و در بحث‌های پیرامون حذف دلایل محکمی به کار گیرید.

نظر مضر
 • حذف شود این مقاله یتیم است و هیچ مقاله‌ای به آن پیوند ندارد و احتمالاً هرگز هیچ‌کس به آن پیوند نخواهد داد. - پدرخوانده
 • حذف شود بخشی از یک وپ:باغ گم‌شده (en) است یعنی به گروهی از مقالات تعلق دارد که به هیچ مقالهٔ دیگری در ویکی‌پدیا پیوند ندارند، همهٔ این‌ها باید حذف شوند. -- نابودگر۳

یک مقالهٔ یتیم می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند اما اگر سرشناسی‌اش مشکلی ندارد دلیلی برای حذف آن نیست. مقالهٔ یتیم همچنان می‌تواند منابع معتبری داشته باشد و بسیاری از مقالات یتیم نیز چنین هستند.

خارج کردن مقالات از وضعیت یتیم و دادن پیوند به آن‌ها یکی از اهداف ویکی‌پدیا در جهت بهبود یافتن است اما ضروری نیست. بسیاری از مقاله‌های یتیم توسط تازه‌واردان ساخته می‌شود که هنوز با لزوم افزودن منبع یا پیوند آشنایی ندارند. ساختن پیوند برای برخی موضوعات بسیار سخت است. اگر منابع معتبری قابل ارائه هستند، حتی اگر پیوندی به آن داده نشده باشد، همچنان معیار سرشناسی را دارا هستند.

سفسطه‌های سرشناسی ویرایش

نتیجهٔ جستجو در موتور جستجو ویرایش

نظر مضر

سرشناسی یا عدم سرشناسی یک موضوع به تعداد شمارگان جستجوی گوگل یا سایر موتورهای جستجو یا سایت‌های نشان‌دهندهٔ تعداد بازدید مانند الکسا بستگی ندارد. بسیاری از موضوع‌ها ممکن است تعداد شمارگان آنها کم باشد یا برعکس زیاد باشد که دلیلی برای سرشناسی یا عدم سرشناسی نیست. به عنوان مثال خداوند عصر حجر ناسرشناس است؟

بسیاری از موتورهای جستجو با دریافت پول یا دلایل فنی یا سیاست‌های داخلی سازمانشان اولویت نتیجه‌های جستجو را جابجا می‌کنند در نتیجه توجه به اول بودن یا بالا بودن نتیجهٔ جستجو برای سرشناسی معنایی ندارد.

میزان مشاهده صفحه ویرایش

اگر به‌طور مستقیم به این بخش از این انشا آمده‌اید خواهشمندیم نخست بخش آغازین را بخوانید و در بحث‌های پیرامون حذف دلایل محکمی به کار گیرید.

نظر مضر
 • حذف شود، ویکی‌پدیا به صفحاتی نیاز ندارد که تعداد انگشت شماری از افراد (در این مورد روزانه حدود ۳) ممکن است بخواهند اطلاعات مربوط به آن را پیدا کنند. - مدیر ترافیک، ۱۲:۳۵، ۱۱ اکتبر ۲۰۰۸ (UTC)
 • بماند، این به وضوح یک لیست مهم است، زیرا تقریباً ۱۴۰۰۰ نفر هر روز آن را می‌خوانند و به ۱۶۳مین مقاله محبوب ویکی‌پدیا تبدیل می‌شود. - علاقه مندان به پورنو، ۱۳:۳۷، ۱ مه ۲۰۰۸ (UTC)

به صرف این که موضوعی مورد علاقه خوانندگان ویکی‌پدیا نیست، به معنای عدم سرشناس نیست. برعکس، صرفا عامه‌پسند بودن یک موضوع به معنی سرشناسی نیست، اگرچه شهرت موضوع احتمالاً با نوعی سرشناسی همراه است که تأیید آن باید ساده باشد.

مقدار قراردادی ویرایش

اهمیت نسبی ویرایش

ویکی‌پدیاها به زبان‌های دیگر ویرایش

نظر مضر
 • بماند با توجه به این که در شش ویکی‌پدیای دیگر مقاله دارد (de:Foo, es:Foo, fr:Foo, it:Foo, la:Foo, pt:Foo). نمی‌شود آن‌ها همه غلط باشند. – میان ویکی=سرشناسی ۱۱ اوت ۲۰۰۹ (UTC)
 • حذف شود در هیچ ویکی‌پدیای دیگری وجود ندارد. – گرفتارپشت‌مانع‌زبان ۸ اکتبر ۲۰۰۹ (UTC)

یک موضوع سرشناس اغلب در مقالات ویکی‌پدیا به دیگر زبان‌ها پوشش داده می‌شود به هر حال، وجود چنین مقالاتی، به خودی خود، سرشناسی یک موضوع را نشان نمی‌دهد. ویکی‌پدیا:منابع معتبر دیگر ویکی‌پدیاها شاید معیارهای متفاوتی برای سرشناسی نسبت به ویکی‌پدیای فارسی داشته باشند. پوشش در منابع ثانویهٔ معتبر برای سرشناسی لازم است. دیگر ویکی‌پدیاها منبع معتبر محسوب نمی‌شوند. بسیاری از مقالات ویکی‌پدیاهای دیگر ترجمه‌های مقالات ویکی‌پدیای انگلیسی هستند. علاوه بر این، به دلیل وجود ابزارهای ترجمهٔ آنلاین ایجاد اسپم بین-ویکی آسانتر شده است. مسلماً اگر مقالات ویکی‌پدیاهای دیگر به منابع معتبر ارجاع داده باشند که در مقاله ویکی‌پدیای فارسی موجود نباشد، می‌شود آنها را به آن اضافه کرد.

از طرف دیگر، این واقعیت که هیچ میان ویکی وجود ندارد، دلیل نمی‌شود که مقاله باید حذف شود. شاید هیچ‌کس هنوز مقاله‌ای را در ویکی‌پدیاهای دیگر دربارهٔ آن ننوشته یا هنوز به مقالهٔ فارسی پیوند نشده است. شاید هم موضوع در جهان فارسی زبان سرشناس باشد، برای گویشوران دیگر زبان‌ها اهمیت کمی داشته باشد، یا بالعکس.

اعتبار شخصی ویرایش

مقاله بهمان چطور؟ ویرایش

اگر به‌طور مستقیم به این بخش از این انشا آمده‌اید خواهشمندیم نخست بخش آغازین را بخوانید و در بحث‌های پیرامون حذف دلایل محکمی به کار گیرید.

نظر مضر
 • بماند، ما نوشتاری دربارهٔ فلان موضوع داریم و نوشتار حاضر به همان میزان معروف است. – دیگربین، ۰۴:۰۴، ۴ آوریل ۲۰۰۴ (UTC)
 • بماند اگر در مورد شخصیت‌های فلان بازی ویدئویی مقاله داریم، پس حتماً در مورد این گروه موسیقی هم می‌توانیم مقاله داشته باشیم. – مقایسه‌گربابدترین‌ها:O, 04:04, ۴ آوریل ۲۰۰۴ (UTC)
 • بماند می‌گویید این مقاله تبلیغ است، ولی مقاله‌های بسیاری هستند که به همین اندازه تبلیغی‌اند. – حاج‌آقاتبلیغچی, 04:04, ۲۵ دسامبر ۲۰۱۰ (UTC)
 • حذف شود، در مورد موضوع بهمان مقاله نداریم پس در مورد موضوع حاضر نیز نیازی به یک نوشتار نیست. نداریم‌پس‌نداشته‌باشیم ۰۴:۰۴, ۴ آوریل ۲۰۰۴ (UTC)
 • حذف شود مقالهٔ من در مورد رئیس‌جمهور فلان‌کشور حذف شد، پس این هم باید حذف شود. – حذف‌العداله, 04:04, 4 آوریل 2004 (UTC)

بنا به طبیعیت ویکی‌پدیا که در آن هر کسی می‌تواند هر مقاله‌ای بسازد، نمی‌توان تنها به استناد وجود یا عدم وجود مقاله‌ای دیگر در مورد مقالهٔ کنونی تصمیم گرفت. (این استدلال ممکن است برای اینکه مقاله حذف سریع نشود مؤثر افتد اما این به معنی ماندگاریش نخواهد بود) البته هرچند این استدلال‌ها نتایج قطعی ندارند، اما می‌توانند به عنوان بخشی از یک استدلال متقاعدکننده مطرح شوند؛ تنها به این علت که یک بخش از یک نظر دارای چنین استدلالی است، نباید کل آن استدلال را نادیده گرفت.

تعداد زیادی مقاله وجود دارند که نباید هرگز ساخته می‌شدند. از طرف دیگر از آنجایی که برای ساخته‌شدن مقاله‌ها لازم است یک فرد علاقه‌مند به آن موضوع پیدا شود، مقاله‌های بسیاری هستند که وجود ندارند و می‌باید ساخته شوند؛ بنابراین صرف اشاره به اینکه مقاله‌ای با موضوع مشابه وجود دارد اثبات این نیست که این مقاله نیز باید وجود داشته باشد؛ احتمال زیادی هست که مقالهٔ دیگر هم باید حذف شود ولی کسی تا به حال به این موضوع توجهی نکرده و نامزد حذف نشده است. گاهی هم اینطور استدلال می‌شود که فلان‌مقاله برای حذف نامزد شده بود و حذف‌شد/ماند پس این هم باید همانگونه شود (مشهورترین مثال آن آزمون پوکمون است)؛ چنین استدلالی ممکن است مؤثر باشد، اما اینجا هم باید احتیاط کرد چرا که در نظرخواهی‌های قبلی هم ممکن است اشتباه شده باشد یا شرایط آن‌ها متفاوت بوده باشد. با این وجود برخی از نظرخواهی‌ها آنچنان حجم مشارکتی دارند که، تا پیش از بدست‌آمدن مدارک جدیدتر، منجر به یک اجماع قوی می‌شوند. اگر به چنین اجماع و نظرخواهی‌ای استناد کنید که شرایط کاملاً مشابهی نیز داشته است، استدلال قوی‌ای است که نباید کوچک شمرده شود.

نظرخواهی‌های حذف گاهی با خطا دارند، و حتی اگر نظرخواهی مسیر درستی را پیش برود، قیاس نظرخواهی‌ها کار دشواری است: اگر همهٔ شخصیت‌های آناتومی گری در ویکی‌پدیا مقاله دارند، آیا باید برای همهٔ شخصیت‌های اداره نیز مقاله بسازیم؟ مقایسه‌ها می‌توانند بسیار شخصی باشند، بنابراین به جای مقایسه بهتر است به نظرخواهی‌های گذشته نگاه کرد و دید به کدام سیاست‌ها استناد شده است و استدلال را مستقیماً بر پایهٔ سیاست‌ها و متناسب با مقالهٔ جدید بیان نمود. با همهٔ این‌ها، اگر استدلالی بر مبنای مقایسه، بتواند دلایل خوبی برای ماندن مقاله ارائه کند، کاملاً قابل قبول است. خنده‌دار است که مثلاً بخواهیم مقالهٔ یودا یا میس ویندو را حذف کنیم؛ اگر کسی دلیل آورد که چون همهٔ شخصیت‌های اصلی دیگر در جنگ ستارگان مقاله دارند پس این شخصیت هم باید مقاله داشته باشد، ممکن است نکتهٔ درستی باشد. از این زوایه، استدلال‌های «مقالهٔ بهمان وجود دارد» می‌تواند موجب یکدستی شود. شوربختانه، بیشتر نظرخواهی‌های حذف نتایج آنچنان روشنی ندارند، اما اصولشان یکی است.

با اینکه بسیاری از شیوه‌های ویکی‌نویسی در سیاست‌های ویکی‌پدیا ثبت شده است، اما حجم زیادی از جزئیات چنین نیستند. اگر در رده‌ای، شمار محدودی مدخل سرشناس وجود دارد، بی‌فایده است که در مورد چند مورد سرشناسی اقلیتی از این موارد بحث کنیم.

حالت کلی‌تر این استدلال به صورت «تعداد زیادی مقالهٔ بد دیگر هم هست» نیز رایج است. با این وجود، از نظر ویکی‌پدیا چنین استدلالی به جانبداری سیستماتیک می‌انجامد (ویکی‌پدیا:جانبداری سیستماتیک را ببینید). گاهی نامزدشدن یک مقاله از میان یک سری مقالهٔ دیگر که نسبتاً شایستگی یکسانی دارند، می‌تواند موجب افزایش سوگیری شود (برای مثال: حذف مقالهٔ فلان اما نگه‌داری مقالهٔ بهمان تنها به سبب اینکه مقالهٔ بهمان همسو با فرهنگ اکثریت جامعهٔ کاربری ویکی‌پدیا بوده است) – توجه داشته باشید که این استدلال از جنس فلان در مقابل بهمان نیست.

هنگامی که ویرایشگری گونه‌ای بدیع از مقاله را در ویکی‌پدیا می‌سازد، ممکن است لازم باشد بررسی شود که آیا چنین سازماندهی‌ای از مطالب با سیاست‌های پایهٔ ویکی‌پدیا همچون بی‌طرفی و ممنوعیت تحقیق دست اول هم‌خوانی دارد یا خیر. دیگر ویرایشگران ممکن است استدلال کنند که برخی از انواع مقاله‌ها به این علت در ویکی‌پدیا وجود ندارند که به صورت ذاتی با سیاست‌های اصلی ویکی‌پدیا در تضاد هستند؛ برای نمونه ویکی‌پدیا:صفحه حمله را ببینید. نادیده‌گرفتن اینگونه نگرانی‌ها تنها به استناد این انشا نادرست است.

همچنین ببینید: ویکی‌پدیا:در ویکی‌پدیا بودن به معنی سرشناسی نیست و ویکی‌پدیا:آزمون پوکمون

همه یا هیچ ویرایش

اگر به‌طور مستقیم به این بخش از این انشا آمده‌اید خواهشمندیم نخست بخش آغازین را بخوانید و در بحث‌های پیرامون حذف دلایل محکمی به کار گیرید.

نظر مضر
 • بماند اگر این نوشتار را حذف کنید من تمام نوشتارهای رده:فلان را حذف می‌کنم. همه یا هیچ چیز ۱۲:۰۴, ۳ اوت ۲۰۰۶ (UTC)
 • حذف شود ما تمام نوشتارها را حذف کردیم. این نوشتار هم باید برود پیش بقیه نوشتارها. هیچ چیز یا همه چیز ۰۳:۱۲, ۱۰ مارس ۲۰۰۷ (UTC)

وضعیت نوشتارهایی که در مورد عنوان‌های مشابه‌است، توفیری به وضع یک نوشتار ندارد. زیرا ممکن است که دیگر افراد هنوز به آن نوشتار نپرداخته باشند. یا روند اجماع گیری به درستی در مورد آن انجام نشده‌است یا اینکه اجماع ممکن است که تغییر یابد. به همین ترتیب نوشتاری که فعلاً نظر ظاهری عمومی بر روی آن وجود دارد، لزوماً دارای تمام شرایط لازم برای یک نوشتار دانشنامه‌ای مانند ارجاع دهی مناسب و نگارش دانشنامه‌ای را ندارد. ممکن است برای بعضی هنرمندان پیش رو، استادان دانشگاه، مدرسه‌های ابتدایی، یا بلاگ‌ها منابع مستقل برای نوشتن یک نوشتار وجود دارد برای بعضی وجود نداشته‌باشد. وجود اطاعات اثبات پذیر و معتبر که اجازه نوشتن در مورد یک موضوع به ما بدهد، معیار مهمی در بحث‌ها مربوط به حذف نوشتارها می‌باشد، ولی نه در مورد سایر نوشتارها در رده مربوطه یا نوشتارهای مشابه.

فرادلایل ویرایش

ویکی‌پدیا باید در مورد همه چیز باشد ویرایش

اگر به‌طور مستقیم به این بخش از این انشا آمده‌اید خواهشمندیم نخست بخش آغازین را بخوانید و در بحث‌های پیرامون حذف دلایل محکمی به کار گیرید.

نظر مضر
 • بماند این مقاله حتماً در ویکی‌پدیای فارسی جا دارد. - ویکی فارسی=همه چیز ‏۲۹ مارس ۲۰۰۹، ساعت ۰۶:۴۵ (UTC)
 • بماند من گمان داشتم که ویکی‌پدیا باید اطلاعات در مورد همه چیز باشد. - همه چیز مربوط است ‏۲۹ مارس ۲۰۰۹، ساعت ۰۶:۴۵ (UTC)
 • بماند شما سعی دارید اطلاعات درستی را حذف کنید. – AllTruthful ۱۵:۴۵, ۱۷ دسامبر ۲۰۰۶ (UTC)
 • بماند وجود خارجی دارد پس باید باشد. – JohnPaulSartre&Ringo ۰۱:۱۴, ۱۴ ژوئن ۲۰۰۷ (UTC)

بله. ویکی‌پدیا یک دانشنامه‌است و به همین دلیل باید تمام اطلاعات شاخه‌های مختلف دانش را پوشش دهد. اما «تمام شاخه‌های دانش» به معنی همه چیز نیست. مخصو صا ویکی‌پدیا مجموعه‌ای از اطلاعات درهم و برهم نیست و این بدین معنا است که در محیط ویکی‌پدیا شیوه‌های قابل قبول خاصی برای اطلاعاتی که باید در ویکی‌پدیا باشد وجود دارد. این بدین سبب است که که از تبدیل شدن ویکی‌پدیا به مجموعه‌ای از اطلاعات غیرقابل مدیریت شونده جلوگیری شود. تصور کنید ویکی‌پدیا دانشنامه‌ای از همه چیز، تمام ذرات و تمام افراد، تمام سازمان‌های موجود، تمام وبگاه‌های موجود و... باشد.

بنیادی‌ترین معیار برای ماندن یک نوشتار اثبات پذیری و نه حقیقت است. نیار به اثبات پذیری خود به تنهایی کاربران را در نوشتن در اینکه بتوانند در مورد هر مسئله ناچیزی بنویسند یا هر اطلاعاتی در مورد یک فرد را وارد کنند محدود می‌کند. بعلاوه جامعه کاربران ویکی‌پدیا باید تصمیم بگیرند که هر حقیقت اثبات پذیری نوشتار جدید ایجاد ننماید و برطبق معیارهای سرشناسی نوشتارها از ویکی‌پدیا حذف یا در آن بمانند. به هرحال دامنه نوشتارهای ویکی‌پدیا از یک دانشنامه چاپی گسترده‌تر است ولی شامل همه چیز نیست. پس همیشه با فکر و قضاوت صحیح در مورد آنچه می‌تواند در ویکی‌پدیا بماند و آنچه نمی‌تواند بماند تصمیم بگیرید.

اطلاعاتی را از دست ندهیم یا سعی کسی را هدر ندهیم ویرایش

>اگر به‌طور مستقیم به این بخش از این مقاله آمده‌اید خواهش می‌کنیم نخست مقدمه بالای متن را بخوانید و نیز در بحث‌های حذف مقالات دلایل محکمی به کار گیرید.

نظر مضر
 • بماند چون در غیر اینصورت ما این اطلاعات را از دست می‌دهیم – Essential Essential ۱۳:۱۹, ۱۸ ژانویه ۲۰۰۷ (UTC)
 • حذف شود این اطلاعات هرجای دیگری در دسترس است. – Redundant Redundant ۱۳:۱۹, ۱۸ ژانویه ۲۰۰۷ (UTC)
 • بماند افراد زیادی روی این نوشتار کار کرده‌اند. – TheyWorked ۱۶:۱۵, ۱ مارس ۲۰۰۶ (UTC)

بسیار تاسف بار است که ویرایشگران انرژی و وقت بر سر نوشتارهایی بگذارند که فاقد شرایط لازم موجود در قوانین و رهنمودهای ویکی‌پدیا باشد. کاریران زیادی شاهد آن بوده‌اند که نوشتاری که روی آن وقا و انرژی گذاشته‌اند نامزد حذف شده‌است و شکی نیست که این موضوع دلسردکننده‌است. اما این موضوع که کاربری وقت و انرژی صرف نوشتاری کرده نمی‌تواند بهانه‌ای برای رعایت نکردن سیاستها و رهنمودهای ویکی‌پدیا باشد.

بهتر است اینجا باشد تا جای دیگر ویرایش

اگر به‌طور مستقیم به این بخش از این انشا آمده‌اید خواهشمندیم نخست بخش آغازین را بخوانید و در بحث‌های پیرامون حذف دلایل محکمی به کار گیرید.

نظر مضر
 • بماند اگر این مقاله حذف شود، ناچاراً محتویات آن باید به مقاله ی اصلی منتقل شوند. – اینجاباشدبهترازآنجاست

این فقط یک رهنمود یا انشا است. ویرایش

اگر به‌طور مستقیم به این بخش از این انشا آمده‌اید خواهشمندیم نخست بخش آغازین را بخوانید و در بحث‌های پیرامون حذف دلایل محکمی به کار گیرید.

نظر مضر

ویکی‌پدیا دستگاه قانون‌سازی نیست و آنچه در فرایند حذف اهمیت دارد نظرهاست نه رأی‌ها. ما همواره افراد را تشویق می‌کنیم تا عقاید خود را به زبان آورند.

جستارهای ویکی‌پدیا اغلب برای آن است که استدلال، عقیده یا موضع‌گیری خاصی را موجز و فشرده بیان کنند، همواره نیز در جستارها به رهنمودهای و سیاست‌ها ارجاع داده می‌شود، پس این‌که زبان‌بازانه انگ «فقط جستار» به آن‌ها بزنیم گمراه‌کننده‌است. بر زبان آوردن چنین جمله‌ای حتی ممکن است از سوی برخی افراد توهین‌آمیز تلقی شود چون شما با گفتن این جمله نظر آنان (و البته کسانی که نویسنده جستار بوده‌اند) را بی‌ارزش خطاب کرده‌اید حال آن که ممکن است چنین نباشد.

بله، قبول داریم که رهنمودها گاه استثنائاتی دارند، اما گفتن این جمله که «وپ:مثال تنها یک رهنمود است و ما نباید از آن پیروی کنیم» هیچ کمکی نمی‌کند. سیاست‌ها برای آن است که ما بدانیم چه باید کنیم و رهنمودها نوشته شده‌است تا به ما بگوید چگونه کار را انجام دهیم. به جای آن که «رهنمود» نامیده شدن یک صفحه را بهانه کنید و موضوعی را مستثنا کنید استدلالی بیاورید تا نشان دهد چرا باید استثناء قائل شویم.

دلایل بسیاری موجود است که با تکیه بر جوهره و منطق رسیدن به استدلال نشان می‌دهد چرا برخی استدلال‌ها در مباحث مربوط به حذف بی‌ارزش است. جمله «صفحه‌ای که شما به آن لینک داده‌اید یک جستار است نه چیز دیگر» یکی از این بسیار دلایل نیست.

استدلال برمبنای شخص ویرایش

اگر به‌طور مستقیم به این بخش از این انشا آمده‌اید خواهشمندیم نخست بخش آغازین را بخوانید و در بحث‌های پیرامون حذف دلایل محکمی به کار گیرید.
وقتی استدلال‌های خود را بر مبنای نویسندهٔ مقاله یا دیگر نطردهندگان، پی بریزیم. هنگامِ ابرازِ نظر، به یاد داشته باشید که نزاکت را رعایت کنید و از حملهٔ شخصی و نیّت‌یابی دوری جویید.

نظر مضر
 • بماند ایجاد کننده نوشتار سابقه نوشتن نوشتارهای بسیار خوبی را دارد؛ بنابراین این نوشتار نیز باید خوب باشد و باید بماند. - بوجود اورنده خوب ‏۹ مارس ۲۰۰۹، ساعت ۰۶:۴۵ (UTC)
 • حذف شود ایجاد کننده نوشتار تاحالا تنها ۲۷ ویرایش داشته‌است. - کم ویرایش‌ها ‏۲۰ مارس ۲۰۰۹، ساعت ۰۸:۴۳ (UTC)
 • بماند نامرد کننده همیشه نوشتارهایی را نامزد می‌کند که برای حذف رأی نمی‌آورد. این دفعه هم –مانند همه دفعات قبلی– اشتباه کرده‌است. BadNom ۱۱:۱۰, ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۸ (UTC)
 • حذف شود بوجود آورنده نوشتار پیشتر تعدادی زیادی نوشتار ایجاد کرده بود که حذف شدند. این یکی هم مانند بقیه باید حذف شود. BadCreator ۱۱:۱۰, ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۸ (UTC)
 • بماند نامزد کننده یک کاربر قطع دسترسی شده‌است که قصد نابودی ویکی‌پدیا را داشته‌است. Tenacious Defender ۰۴:۱۸, ۲ اوت ۲۰۰۸ (UTC)


نامزدی تکراری ویرایش

اگر به‌طور مستقیم به این بخش از این انشا آمده‌اید خواهشمندیم نخست بخش آغازین را بخوانید و در بحث‌های پیرامون حذف دلایل محکمی به کار گیرید.

نظر مضر
 • بماند ما همین دیروز در مورد تمام این مسایل بحث نکردیم؟ – فلانی ۰۴:۰۴, ۴ آوریل ۲۰۰۴ (UTC)
 • بماند نوشتار از درخواست برای حذف قبلی جان بسلامت برد. زودتر بساط این مسخره بازی را جمع کنید. – Yawner ۱۲:۳۵, ۱۷ ژوئن ۲۰۰۶ (UTC)
 • حذف شود اصلا برایم مهم نیست که مقاله از ۳ نامزدی حذف قبلی در هفته قبل جان به سلامت برده‌است. من حتی اگر شده، هر روز نوشتار را نامزد می‌کنم تا نوشتار حذف شود. – Trytryagain ۱۶:۳۲, ۲۹ مه ۲۰۰۷ (UTC)

استدلالهای دیگری که باید از آنها دوری کرد ویرایش

عافیت‌طلبی ویرایش

 • بودنش شر است:
نظر مضر
 • بحث‌برانگیز
 • بودنش باعث فیلتر شدن ویکی می‌شود.

جستارهای وابسته ویرایش