ویکی‌پدیا:استدلال‌هایی که باید در نظرخواهی‌های مدیریت از آن‌ها پرهیز کرد

استدلال‌هایی که باید در نظرخواهی‌های مدیریت از آن‌ها پرهیز کرد

نظر مخالفویرایش

در نظرخواهی‌های مدیریت، نظرهای مخالف معمولاً با دقت بیشتری بررسی می‌شوند تا نظرهای موافق. از این رو نظرهای مخالف باید دقیق باشند، شامل مثال‌هایی با پیوندهای تفاوتی مرتبط باشند، و توضیح داده شود که چرا این مثال‌ها توجیه کنندهٔ آن هستند که نامزد شایستگیِ مدیر شدن را ندارد.

انتقادها باید سازنده و محترمانه باشند. در انتقادتان باید مشخص کنید که نامزدِ مدیریت چه چیزی را باید تغییر بدهد تا بتواند اعتمادِ شما را به‌دست‌آورد. اگر این تغییر، چیزی ساده است که به صورت قابل دست‌یابی است، قبل از این که آن را در صفحهٔ نامزدی مدیریت مطرح کنید در صفحهٔ بحث همان نامزد مطرح کنید.

زمانی که شما در نظرخواهی مدیریت، نظرِ مخالف می‌دهید ممکن است نظرتان به چالش کشیده شود. سعی کنید که استدلالِ طرفِ مقابل را در نظر بگیرید و بعد محترمانه توضیح بدهید که آیا نظرِ اولیه‌تان تغییر کرده یا نه، و چرا.

فعالیت‌های بیرون ویکیویرایش

فعالیت‌های خارج از ویکیِ نامزد، برای مدیر شدنِ او مدّ نظر قرار نمی‌گیرند، حتی اگر این فعالیت‌ها در دنیای واقعی یا در اینترنت، به شکلی باشد که شما به شدت با آن مخالف هستید یا به شدت از آن حمایت می‌کنید.

اگر مشارکت‌های نامزد در ویکی‌پدیا مفید هستند، فعالیت‌های خارج از ویکی او محلی از اعراب ندارند.

نظر مضر
مثال:   مخالف این نامزد در کانال آی‌آرسی با من برخورد بدی کرد. کینه‌جو ۱ ژانویه ۲۰۱۰، ساعت ۰۱:۰۱ (UTC)
مثال:   موافق من این نامزد را شخصاً می‌شناسم و آدم خیلی خوبی است. پسرخاله ۱ ژانویه ۲۰۱۰، ساعت ۰۱:۰۱ (UTC)
مثال:   مخالف ایشان در جشن پانصدهزارگی شرکت نکرد و کلاً در فعالیت‌های برون ویکی همکاری نمی‌کند. ویکی‌استاکر ۱ ژانویه ۲۰۱۰، ساعت ۰۱:۰۱ (UTC)

در مواردِ خیلی خاص، جایی که واقعاً کمکی به تصمیم‌گیری در مورد مدیر شدن می‌کند، می‌توان فعالیت‌های خارجِ ویکی را در کنار فعالیت‌های داخلِ ویکی مطرح کرد:

نظر مفید
مثال:   مخالف این نامزد در فلان تالار گفتگو تهدید کرده که اگر مدیر شد می‌خواهد صفحهٔ اصلی را پاک کند و تمام کاربرانی که از شیراز ویرایش می‌کنند را ببندد. شیرازی ۱ ژانویه ۲۰۱۰، ساعت ۰۱:۰۱ (UTC)
مثال:   موافق نامزد علاوه بر حجم گستردهٔ فعالیت‌های مفیدی که در ویکی‌پدیا دارد، در وب‌گاه بهمان هم مدیری است با سابقهٔ درخشان. عضو بهمان ۱ ژانویه ۲۰۱۰، ساعت ۰۱:۰۱ (UTC)

حمایت یا مخالف نامزد با موضوع فلانویرایش

اگر نظر موافق یا مخالف شما، بر پایهٔ حمایت یا مخالفتِ نامزد با یک موضوعِ خاص است، باید توضیح بدهید که چرا این موضعِ نامزد، بر شایستگی او برای مدیر شدن تأثیر دارد.

یک نامزد ممکن است در یک موضوعِ خاص، نظر خیلی قاطعی داشته باشد، اما کماکان بتوان به او اعتماد کرد که از ابزارهای مدیریتی در جهتِ گسترشِ دیدگاه خود، سوءاستفاده نخواهد کرد. برای مثال، خیلی از کاربرهایی که دیدگاهِ حذف‌گرایانه دارند وقتی مدیر می‌شوند، فقط اقدام به حذفِ مطالبی می‌کنند که بیشتر کاربران بی‌طرف هم با حذفشان موافق هستند.

سؤال اساسی آن است که آیا می‌شود به نامزد اعتماد کرد که از ابزارهای مدیریتی به طور بی‌طرفانه‌ای استفاده خواهد کرد، یا خیر.

نظر مضر
مثال:   مخالف این نامزد در فلان نظرخواهی حذف با من جر و بحث کرد. دلخور ۱ ژانویه ۲۰۱۰، ساعت ۰۱:۰۱ (UTC)
مثال:   موافق این نامزد فلان‌جا جواب فلان کاربری که من با او مشکل دارم را خیلی خوب داد و سرجایش نشاند! کشته‌مردهٔ همگان ۱ ژانویه ۲۰۱۰، ساعت ۰۱:۰۱ (UTC)
نظر مفید
مثال:   مخالف این نامزد گفته که به نظرش معیارهای حذف سریع باید گسترش داده بشوند، و حتی همین الان هم کاربر معیارها را به صورتی گسترده‌تر تعبیر می‌کند.مدرک -- قانونمدار ۱ ژانویه ۲۰۱۰، ساعت ۰۱:۰۱ (UTC)
مثال:   موافق این نامزد در بحث‌های ما پیرو استفادهٔ منصفانه از تصاویر، مشارکتی فعال و سازنده داشت؛ اگر چه من با نظر وی موافق نیستم اما رویکرد استدلال‌گرایانهٔ او نشان داد می‌تواند در یک بحث پرحرارت، رفتاری آرام و منطقی داشته باشد. [۱] دوستدار منطق و استدلال ۱ ژانویه ۲۰۱۰، ساعت ۰۱:۰۱ (UTC)

خصوصیات تغییرناپذیر نامزدویرایش

اگر نامزد خصوصیتی دارد که تغییر ناپذیر است، مطرح کردنش در نظرخواهی مدیریت، تقریباً هرگز مفید نیست.

نظر مضر
مثال:   مخالف اگر چه مشارکت‌های این نامزد خیلی خوب است، اما جمله‌بندی وی مثل یک بچهٔ دوازده ساله است پس نمی‌تواند مدیر خوبی بشود. ملانقطی ۱ ژانویه ۲۰۱۰، ساعت ۰۱:۰۱ (UTC)
مثال:   موافق این نامزد اهل اهواز است و ما باید مدیرهای بیشتری از منطقهٔ خوزستان داشته باشیم. لب کارون ۱ ژانویه ۲۰۱۰، ساعت ۰۱:۰۱ (UTC)

اگر واقعاً وسوسه می‌شوید که راجع به خصوصیاتِ تغییرناپذیرِ نامزد، چیزی بنویسید، توضیح بدهید که چرا این خصوصیات روی شایستگی وی برای مدیر شدن اثر می‌گذارد.

نظر مفید
مثال:   مخالف نامزد مورد نظر در صفحهٔ کاربری‌اش گفته چهل ساله است، اما مدام در جاهای مختلف شوخی‌های بچه‌گانه‌ای می‌کند که از یک فرد بالغ بعید است، و در چند مورد هم تغییرمسیرهایی ساخته که از ادب به دور است.[۲] و [۳] و [۴] -- بانزاکت ۱ ژانویه ۲۰۱۰، ساعت ۰۱:۰۱ (UTC)
مثال:   موافق این نامزد اهل اهواز است، ویکی‌پروژهٔ اهواز را راه انداخته،[۵] به کاربران دیگری که در این موضوع فعالیت می‌کنند کمک زیادی کرده،[۶] و وقتی بحث سرشناسی مقاله‌های امامزاده‌های اهواز پیش آمد هم رهنمود سرشناسی امامزاده‌ها را به راه انداخت که الان جزو رهنمودهای رسمی ویکی‌پدیاست.[۷] -- لب کارون ۱ ژانویه ۲۰۱۰، ساعت ۰۱:۰۱ (UTC)

عین چیزی که فلانی گفتهویرایش

گاهی یک کاربرِ دیگر، تمام استدلال‌هایی که شما می‌خواستید به کار ببرید را مطرح کرده و شما کاملاً با نظر او در موردِ نامزد موافقید. در برخی اوقاتِ دیگر، ممکن است که شما با کلّیتِ نظرِ یک کاربرِ دیگر موافق باشید اما تفاوت‌های جزئی در دیدگاه‌تان باشد. در تمام این موارد، خوب است ذکر کنید که دقیقاً با چه چیزی موافق هستید.

نظر مضر
مثال:   مخالف بر اساس بیشتر آن چه بالاتر گفته شده. توافقگر ۱ ژانویه ۲۰۱۰، ساعت ۰۱:۰۱ (UTC)
مثال:   موافق موافقم بیش‌توافقگر ۱ ژانویه ۲۰۱۰، ساعت ۰۱:۰۱ (UTC)
نظر مفید
مثال:   مخالف حرف فلانی در مورد تجربهٔ کم نامزد در مشارکت در بحث‌های حذف درست است، و با نکته‌ای که بهمانی در خصوص تمایل نامزد به ورود به بحث‌های فرساینده مطرح کرد هم موافقم. با بیساری که گفته حجم مشارکت‌های نامزد در فضای بحث کاربر کم است موافق نیستم، تعداد مشارکت‌ها در فضای نام بحث کاربر چه ربطی دارد به شایستگی یک نفر برای مدیر شدن. خوانندهٔ بحث‌ها ۱ ژانویه ۲۰۱۰، ساعت ۰۱:۰۱ (UTC)
مثال:   موافق بعد از مطالعهٔ بحث‌های بالا، دلیلی نمی‌بینم که نامزد شایستهٔ مدیر شدن نباشد، به طور خاص استدلال‌های حسن کچل و جمشید پشت مو من را قانع کرد. موافق‌کنندهٔ آگاه ۱ ژانویه ۲۰۱۰، ساعت ۰۱:۰۱ (UTC)

نظر بدون استدلالویرایش

نظر دادن بدونِ توضیحِ دلیل، هیچ بازخوردی به نامزد نمی‌دهد و به حصولِ اجماع هم کمک نمی‌کند.

نظر مضر
مثال:   مخالف همیشه ساکت ۱ ژانویه ۲۰۱۰، ساعت ۰۱:۰۱ (UTC)
مثال:   موافق نظرافزا ۱ ژانویه ۲۰۱۰، ساعت ۰۱:۰۱ (UTC)
نظر مفید
مثال:   مخالف به خاطر رفتارهای بچگانه مثلاً در اینجا بانزاکت ۱ ژانویه ۲۰۱۰، ساعت ۰۱:۰۱ (UTC)
مثال:   موافق علاوه بر آن‌چه کاربر اول بالاتر گفت، مشارکت‌های گستردهٔ نامزد هم تاریخچهٔ طولانی دارد. مددکار ۱ ژانویه ۲۰۱۰، ساعت ۰۱:۰۱ (UTC)

نامزد باید ۳۰۰۰ ویرایش، ۲ مقالهٔ برگزیده و ... داشته باشدویرایش

بدیهی است که کاربران هر چه بیشتر در پروژه مشارکت کنند، تجربهٔ بیشتری می‌اندوزند. مشارکت‌های خاص، مثلاً مشارکت در ویکی‌پروژه‌ها، نظرخواهی‌های حذف و مدیر شدن، کمک به پیش‌نویس و تغییرِ سیاست‌ها و رهنمودها، نه تنها به نامزد تجربهٔ خوبی برای مدیر شدن می‌دهند بلکه به دیگران هم فرصت می‌دهند تا به نامزد، اعتماد پیدا کنند.

انتظار می‌رود که قبل از نظر دادن در نظرخواهی حذف، مشارکت‌های نامزد را بررسی کنید و خود را با فعالیت‌های نامزد آشنا کنید. نظراتی که صرفاً بر پایهٔ اطلاعاتِ اولیه نظیر تعداد مشارکت‌های کاربر، یا این که در فضای نام خاصی مشارکت کرده یا نه، روی مقاله‌ای که برگزیده شده کار کرده یا نه، و ... نظرِ مفیدی نیستند چون کیفیتِ فعالیتِ نامزد را در نظر نمی‌گیرند؛ حجم فعالیت‌های کاربر به تنهایی رابطه‌ای با شایستگی او برای مدیر شدن ندارد. اگر می‌خواهید معیارهای کمّی را در نظرِ خود ذکر کنید، حتماً تلاش کنید که کیفیتِ مشارکت‌های کاربر را هم بررسی کنید و در نظرتان به آن هم اشاره کنید.

نظر مضر
مثال:   مخالف این نامزد فقط ۱۰ ویرایش در فضای نام بحث مقاله دارد که کافی نیست. عشق بحث ۱ ژانویه ۲۰۱۰، ساعت ۰۱:۰۱ (UTC)
مثال:   موافق پنج تا از مقاله‌هایی که نامزد در آن مشارکت کرده برگزیده شده‌اند؛ اگر او مدیر نشود که‌بشود؟ کشتهٔ مقاله‌های برگزیده ۱ ژانویه ۲۰۱۰، ساعت ۰۱:۰۱ (UTC)
نظر مفید
مثال:   مخالف این نامزد گفته که می‌خواهد تمرکزش را روی حذف محتوای غیر مفید بگذارد، اما سابقهٔ مشارکت‌هایش نشان می‌دهد که فقط در دو نظرخواهی حذف شرکت کرده، و روند حذف را هم به درستی درک نمی‌کند.[۸] و [۹] حذف‌کن تخصصی ۱ ژانویه ۲۰۱۰، ساعت ۰۱:۰۱ (UTC)
مثال:   موافق نه تنها این نامزد روی مقاله‌هایی که برگزیده شده‌اند کار کرده،[۱۰] و [۱۱] بلکه در بحث راجع به آن‌ها هم مشارکت سازنده داشته و در فضای نام پروژه هم فعالیت‌های به‌سزایی داشته‌است. [۱۲] و [۱۳] مردهٔ مقاله‌های برگزیده ۱ ژانویه ۲۰۱۰، ساعت ۰۱:۰۱ (UTC)

نامزد نیازی به ابزارهای مدیریتی نداردویرایش

ویکی‌پدیا هر چه بیشتر کاربرهای مورد اعتماد داشته باشد، برایش بهتر است. نظرخواهی مدیریت، راجع به این است که آیا نامزد شایستگیِ مدیر شدن را دارد یا نه؛ هدف نظرخواهی این نیست که آیا نامزد از این ابزارها به شکلِ حداکثری استفاده خواهد کرد یا خیر.

گر چه اگر مدیران فعال‌تر باشند و از ابزارهایی که در اختیارشان است استفاده کنند عالی است، اما مدیری که فقط ماهی یک بار از ابزارهای مدیریتی استفاده می‌کند هم هنوز برای پروژه مفید است. اگر یک کاربر مورد اعتماد، از ابزارهای مدیریتی هرگز استفاده هم نکند، مطلقاً ضرری به پروژه نرسیده‌است. حتی اگر وی فقط یک بار به درستی از ابزارها استفاده کند، هدف پروژه از مدیر کردن او برآورده شده‌است.

ویرایشگرانی که بر یک روندِ خاص تمرکز دارند (مثلاً بر روندِ نظرخواهی برای حذف) ممکن است احساس کنند که تنها کسی شایستهٔ مدیر شدن است که در آن پروسهٔ خاص مجرب باشد. اما به خاطر داشته باشید که معمولاً هر کاربری فقط روی یک یا چند روندِ ویکی‌پدیا تمرکز می‌کند و در دیگر حوزه‌ها، فعالیتی ندارد یا فعالیتش کم است. حتی میانِ کسانی که هم‌اینک مدیر هستند هم، همه لزوماً در تمام حوزه‌های مرتبط با مدیریت فعالیت نمی‌کنند. تعداد پروسه‌هایی در ویکی‌پدیا که همهٔ نامزدهای مدیریت باید راجع به آن آگاه باشند انگشت‌شمار است.

نظر مضر
مثال:   مخالف این نامزد گاهی برای یک ماه غیبش می‌زند. همیشه در صحنه ۱ ژانویه ۲۰۱۰، ساعت ۰۱:۰۱ (UTC)
مثال:   مخالف این نامزد می‌گوید بیشتر دوست دارد روی حذف کار کند و نمی‌خواهد روی بستن خرابکاران تمرکز کند. بندایش‌کننده ۱ ژانویه ۲۰۱۰، ساعت ۰۱:۰۱ (UTC)
مثال:   موافق روزی نبوده که ایشان در ویکی مشارکت نکرده باشد. منتظر حضور ۱ ژانویه ۲۰۱۰، ساعت ۰۱:۰۱ (UTC)
نظر مفید
مثال:   مخالف این نامزد هیچ تجربه‌ای در حوزهٔ حذف ندارد پس نمی‌توانم راجع به آگاهی و توانمندی او در این راستا تصمیم‌گیری بکنم. تجربه‌گرا ۱ ژانویه ۲۰۱۰، ساعت ۰۱:۰۱ (UTC)
مثال:   موافق اگر چه نامزد تا به حال درگیری‌های کمی با خرابکاران داشته، مشارکت‌هایش در صفحه‌های بحث[۱۴] و [۱۵] به من اطمینان می‌دهد که می‌تواند به درستی از ابزارهای مدیریت استفاده کند. مطمئن ۱ ژانویه ۲۰۱۰، ساعت ۰۱:۰۱ (UTC)

اشتباهات نامزدویرایش

هر نامزدی یک زمانی کاربری تازه‌کار بوده و تلاش می‌کرده تا کار کردن در ویکی را فرا بگیرد، و در این میان ممکن است اشتباهاتی هم کرده باشد. خیلی از بهترین ویرایشگران و مدیرانِ ویکی‌پدیا، اشتباه‌های قابلِ توجهی کرده‌اند و حتی برخی‌شان برای مدتی قطع دسترسی شده‌اند. تمرکزِ کاربران در نظرخواهی مدیریت، بیشتر باید روی فعالیت‌های اخیرِ نامزد باشد، نه اشتباه‌های گذشتهٔ ایشان. به علاوه؛ چیزی که مهم است نحوهٔ واکنشِ نامزد پس از اشتباه کردن است. از تاکیدِ زیاده از حد روی اشتباهاتی که نامزد در گذشتهٔ دور مرتکب شده، پرهیز کنید.

نظر مضر
مثال:   مخالف این نامزد شش‌سال پیش اشتباهی کرد[۱۶] که من یادم نرفته؛ فقط کسانی که سابقهٔ پاک دارند می‌توانند مدیر بشوند. کینه‌توز ۱ ژانویه ۲۰۱۰، ساعت ۰۱:۰۱ (UTC)
مثال:   مخالف یک بار از این نامزد در تابلوی اعلانات مدیران شکایت شد، اگر ایشان شایستهٔ مدیر شدن بودند هرگز از ایشان شکایت نمی‌شد. فرض سوء نیت ۱ ژانویه ۲۰۱۰، ساعت ۰۱:۰۱ (UTC)
مثال:   موافق این نامزد همیشه خلاصه ویرایش می‌نویسد و هیچ وقت غلط املایی ندارد. وسواسی ۱ ژانویه ۲۰۱۰، ساعت ۰۱:۰۱ (UTC)
نظر مفید
مثال:   مخالف مشارکت‌های نامزد نشان می‌دهد که همیشه در مورد سیاست‌های اساسی ویکی پدیا درک نادرستی داشته، همچنان که از ویرایش‌های ماه اخیرش هم روشن است: [۱۷] و [۱۸]. سابقه‌گرا ۱ ژانویه ۲۰۱۰، ساعت ۰۱:۰۱ (UTC)
مثال:   موافق این نامزد این قدر بلوغ فکری دارد که اشتباه گذشته‌اش را بپذیرد و بدون اخلال‌گری نسبت به رفع آن اقدام کند. سابقه‌گرا ۱ ژانویه ۲۰۱۰، ساعت ۰۱:۰۱ (UTC)

استناد به نظر دیگریویرایش

استدلالی که در نظرخواهی مدیریت ارائه می‌کنید باید راجع به شایستگی‌های خودِ نامزد باشد، نه راجع به نظرات دیگران. استناد به نظر دیگران می‌تواند مصداقی از حمله شخصی باشد.

نظر مضر
مثال:   مخالف فلان کاربر از مدیر شدنش حمایت کرده و به نظر من فلان کاربر قضاوتش همیشه بد بوده، پس این نامزد هم احتمالاً شایستگی مدیر شدن ندارد. دوست دشمن من دشمن من است ۱ ژانویه ۲۰۱۰، ساعت ۰۱:۰۱ (UTC)
مثال:   موافق کسانی که نظر مخالف داده‌اند خیلی لحن بدی دارند، به نظر من در این نظرخواهی به این نامزد جفا شده، پس من طرف او را می‌گیرم. وکیل مدافع ۱ ژانویه ۲۰۱۰، ساعت ۰۱:۰۱ (UTC)
نظر مفید
مثال:   مخالف با مدیر شدن این نامزد مخالفم چون به نظر من تجربهٔ خیلی کمی دارد. تازه‌کار ۱ ژانویه ۲۰۱۰، ساعت ۰۱:۰۱ (UTC)
مثال:   موافق به خاطر تلاش‌های گسترده‌اش در مقابله با خرابکاران به او رأی موافق می‌دهم. متنفر از خرابکاران ۱ ژانویه ۲۰۱۰، ساعت ۰۱:۰۱ (UTC)

انتقام‌جویی یا قدردانیویرایش

نظری که در نظرخواهی مدیر شدن می‌دهید، نباید برای تلافی کردنِ اقداماتِ گذشتهٔ نامزد (مثل این که در یک نظرخواهی حذف، برعکسِ شما نظر داد، یک پیشنهادِ شما را به چالش کشید، یا مانندِ آن) باشد. برعکسِ این هم صادق است: نظر شما نباید بر این استوار باشد که از فعالیت‌های قبلیِ کاربر می‌خواهید قدردانی کنید. مدیر شدن، یک جایزه نیست.

نظر مضر
مثال:   مخالف این نامزد مدام مقاله‌های من را نامزد حذف می‌کند. مقاله‌نویس ناشی ۱ ژانویه ۲۰۱۰، ساعت ۰۱:۰۱ (UTC)
مثال:   مخالف مدیری که او را نامزد کرده من را قبلاً قطع دسترسی کرده بود. دشمن خونی نامزدکننده ۱ ژانویه ۲۰۱۰، ساعت ۰۱:۰۱ (UTC)
مثال:   موافق این نامزد از کلی از ویرایش‌های من تشکر کرده و مدام برای من پیام قدردانی می‌فرستد. تنها کسی که من را در ویکی درک می‌کند! مشغول الذمه ۱ ژانویه ۲۰۱۰، ساعت ۰۱:۰۱ (UTC)
نظر مفید
مثال:   مخالف این نامزد مقاله‌هایی که مشخصاً سرشناسی را احراز می‌کنند برای حذف نامزد کرده‌است، مثلاً ویکی‌پدیا:نظرخواهی برای حذف/مثال را ببینید. ویکی‌نویس ۱ ژانویه ۲۰۱۰، ساعت ۰۱:۰۱ (UTC)

پیوند تفاوت بدون توضیحویرایش

اگر چه افزودنِ پیوندِ تفاوت، به نظرتان می‌تواند برای درک استدلال شما مفید باشد، اما ارتباطِ یک پیوندِ تفاوت به استدلالِ شما ممکن است برای همهٔ کاربران واضح نباشد. همیشه در کنارِ پیوندِ تفاوت، توضیحی هم در مورد رابطه‌اش با نظرتان بنویسید.

نظر مضر
مثال:   مخالف بر اساس این ویرایش. متخصص شناسایی ویرایش‌های بد ۱ ژانویه ۲۰۱۰، ساعت ۰۱:۰۱ (UTC)
مثال:   موافق به خاطر این ویرایش. متخصص شناسایی ویرایش‌های خوب ۱ ژانویه ۲۰۱۰، ساعت ۰۱:۰۱ (UTC)
نظر مفید
مثال:   مخالف همچنان که در [۱۹] و [۲۰] دیده می‌شود، این نامزد گزارش‌های نادرستی در مورد دیگران کاربران در تابلوی اعلانات مدیران مطرح کرده‌است. اگر مدیر بشود ممکن است در شرایطی مانند این کاربران را به غلط قطع دسترسی کند. مخالف بستن‌های نادرست ۱ ژانویه ۲۰۱۰، ساعت ۰۱:۰۱ (UTC)
مثال:   موافق این تفاوت نشان می‌دهد که درک درستی از سیاست حذف سریع دارد. متخصص حذف سریع ۱ ژانویه ۲۰۱۰، ساعت ۰۱:۰۱ (UTC)

پیش نیاز ویکی‌بانیویرایش

توجه کنید دسترسی ویکی‌بانی پیش‌نیازی برای مدیریت نیست. هرچند اگر نامزدی، ویکی‌بانی را تجربه کرده باشد، ممکنست به شناختِ بیشترِ کاربران از وی کمک کند.

نظر مضر
مثال:   مخالف نامزد هنوز ویکی‌بان نیست، باید اول ویکی‌بان شود بعد درخواست مدیر شدن بدهد. ویکی‌بان‌پرست ۱ ژانویه ۲۰۱۰، ساعت ۰۱:۰۱ (UTC)
مثال:   موافق نامزد قبلاً ویکی‌بان بوده است، همین برای موافقت کافی است. ویکی‌بان‌پرست ۲ ۱ ژانویه ۲۰۱۰، ساعت ۰۱:۰۱ (UTC)
نظر مفید
مثال:   موافق مشارکت‌های نامزد در نظرخواهی برای حذف به خوبی نشان می‌دهد به سیاست‌های سرشناسی و حذف تسلط کامل دارد، همچنین مشارکت‌های ایشان در تابلوهای اعلانات مدیران نشان می‌دهد به سیاست‌های محافظت و قطع دسترسی تسلط کامل دارد؛ در نظرخواهی مهم مشارکت‌های سازنده دارند و ایده‌های مفید برای بهبود کار سامانه ارائه می‌کنند. نیازی نیست قبل از مدیریت ایشان را در کسوت ویکی‌بانی سنجش کنیم. سنجش‌گر ۱ ژانویه ۲۰۱۰، ساعت ۰۱:۰۱ (UTC)
مثال:   مخالف نامزد برخورد خوبی با دیگر کاربران دارد اما سوابقی که نشان بدهد با سیاست‌ها و رهنمودها آشنایی دارد در تاریخچه‌اش نیافتم. شاید اگر مدتی در کسوت ویکی‌بانی فعالیت ایشان را مشاهده کنیم به اعتماد صددرصدی برسیم. مردد ۱ ژانویه ۲۰۱۰، ساعت ۰۱:۰۱ (UTC)
مثال:   مخالف نامزد در دوران ویکی‌بانی در قبال استفاده از ابزارهای مدیریتی پاسخگو نبوده است؛ مثلاً در اینجا و موارد بیشتر کاربران دلیل بستن را از او سؤال کرده‌اند ولی جوابگو نبوده است. منطقی ۱ ژانویه ۲۰۱۰، ساعت ۰۱:۰۱ (UTC)
مثال:   موافق نامزد در دورانی که دسترسی ویکی‌بانی داشته است دربسیاری از تابلوهای اعلانات مدیران فعالیت مفید داشته است، درصد کنش اشتباه پایینی داشته است، در قبال استفاده از ابزار مدیریتی پاسخگو بوده است. استدلالگر ۱ ژانویه ۲۰۱۰، ساعت ۰۱:۰۱ (UTC)

کاربری که خود را نامزد کردهویرایش

خیلی از کاربران باتجربهٔ ویکی‌پدیا، آمادگی آن را دارند که مسئولیت‌های مدیریت را به عهده بگیرند، اما به هر دلیلی توسط دیگران برای مدیریت نامزد نمی‌شوند. اگر یک کاربر نشان داده که شایستگی‌های مدیر شدن را دارد، هر چه زودتر مدیر بشود برای تمام ویکی‌پدیا بهتر است. لذا این که کاربری خودش خود را نامزد مدیریت کرده، نباید مبنای نظر مخالف به مدیریت او باشد. با این حال برخی کاربران معتقدند که کاربری که خود را نامزد می‌کند باید از استانداردهای بالاتری برخوردار باشد.

افراط در آمارنگریویرایش

یکی از دشوارترین استدلال‌هایی که باید از آن پرهیز کرد، توجه صرف به آمار مشارکت‌های نامزد است. بدیهی است که کاربری که فقط ۱۰۰ ویرایش داشته تجربهٔ کافی برای مدیر شدن ندارد. اما استدلال بر عکس (به این معنی که برای مدیر شدن باید تعداد زیادی ویرایش داشت) دو اشکال عمده دارد:

  • نخست، تعداد بالای ویرایش‌ها لزوماً نشانگر این نیست که کاربر قابل اعتماد است. کاربرهایی وجود دارند که هزاران ویرایش دارند اما ده‌ها بار هم قطع دسترسی شده‌اند. کاربرانی وجود دارند که هزاران ویرایش دارند چون از ابزارهای ویرایش نیمه خودکار استفاده می‌کنند تا ویرایش‌های خرد نظیر خنثی‌سازی خرابکاری انجام بدهند (چنین ویرایش‌های خردی نیاز به مهارت بالا یا گفتگو با دیگر کاربران ندارند). کاربرانی وجود دارند که با فرستادن پیام خوش‌آمد به دیگر کاربران حجم زیادی ویرایش به نام خود ثبت می‌کنند، بدون این که به گفتگو با آن کاربران ادامه بدهند. به طور خلاصه، چیزی که اهمیت دارد کیفیت مشارکت‌های نامزد است؛ از دادن نظر موافق یا مخالف صرفاً بر اساس تعداد مشارکت‌های نامزد و بدون توجه به کیفیت آن‌ها پرهیز کنید.
  • دوم این که هر حداقلی از تعداد ویرایش‌ها که برای مدیر شدن تعریف کنیم (چه ۱۰۰۰ ویرایش باشد چه ۱۰۰۰۰ ویرایش)، به ضرر کسانی خواهد بود که وقت زیادی صرف می‌کنند تا ویرایش‌هایی کم اما عمده انجام بدهند (مثلاً مقاله‌ای تازه بسازند، یا بخش‌های گسترده‌ای از یک مقاله را بهبود ببخشند). پیدا کردن منابع معتبر و نوشتن مقاله‌های خوب، زمانبر است. اگر چه ویکی‌پدیا به کسانی که با خرابکاری مقابله می‌کنند و غلط‌های املایی را اصلاح می کنند و ویرایش‌های خرد دیگر از این دست انجام می‌دهند نیاز دارد، اما همزمان به کسانی که محتوای تازه و مقاله‌های جدید به ویکی‌پدیا می‌افزایند هم نیاز دارد. کیفیت کار یک نامزد را نمی‌توان بر اساس تعداد تغییرمسیرهای دوتایی که اصلاح کرده یا صفحه‌های ابهام‌زدایی که ساخته ارزیابی کرد؛ اما اگر او مشارکت‌هایی عمده اما کم‌شمار در مقاله‌ها داشته (به خصوص در موضوعاتی که مناقشه برانگیز هستند)، می‌توان کیفیت کار او را با استناد به این مشارکت‌ها ارزیابی کرد.

از این رو، کسانی که در نظرخواهی مدیر شدن نظر می‌دهند اما نظرشان صرفاً بر حجم مشارکت‌های آن نامزد استوار است، عملاً درک نادرستی از توانایی‌های آن نامزد دارند. برای این که بتوانید راجع به نامزد حرفی معنادار بزنید باید ویرایش‌های او را بررسی کنید، نه تعدادشان را، و نه حتی تنوعشان را (بخش بعدی را ببینید). نظر موافق یا مخالف شما هرگز نباید صرفاً بر پایهٔ حجم مشارکت‌های کاربر استوار باشد.

نکتهٔ آخر این که یک اشتباه متداول آن است که برخی به تعداد مشارکت‌ها در هر ماه به عنوان یک معیار نگاه می‌کنند و بعد استدلال می‌کنند که نامزد نمی‌تواند به میزان کافی مشارکت کند. به خاطر داشته باشید که تمام مشارکت‌کنندگان در ویکی‌پدیا داوطلب هستند؛ این که انتظار داشته باشید به مقدار مشخصی در هر ماه مشارکت کنند، انتظار نادرستی است. اگر کاربری مدیر بشود و فقط وقت کند ۱۰ دقیقه در هر هفته از ابزارهای مدیریت استفاده بکند، این یعنی کل پروژه هر هفته ۱۰ دقیقه بیشتر توانسته از استفادهٔ درست یک مدیر از ابزارهایش بهره‌مند بشود. مدیر نکردن او، فقط کل پروژه را از این بهره محروم می‌کند.

تعادل بین فضاهای نامویرایش

انواع مختلف فعالیت‌ها در ویکی‌پدیا، منجر به تعداد مختلفی از ویرایش‌ها می‌شوند. کسی که وقت زیادی را صرف واگردانی خرابکاری یا برچسب زدن به تصاویر غیر آزاد استفاده نشده می‌کند و در این میان به درستی برچسب‌های مناسب را در صفحهٔ بحث کاربران مربوط می‌گذارد، تعداد مشارکت‌هایش در فضای نام بحث کاربر به مراتب بیشتر از کاربر دیگری است که همین میزان وقت را صرف نوشتن مقاله‌های تازه می‌کند.

گاهی برای مدیر شدن یک نامزد نظرهای مخالفی با این استدلال ثبت می‌شود که حجم ویرایش‌های نامزد در یک فضای نام خاص (مثلاً فضای نام ویکی‌پدیا یا فضای نام بحث کاربر) کافی نیست. بدتر این که گاهی نظر مخالف بر این اساس داده می‌شود که حجم فعالیت‌های نامزد در فضاهای نام مختلف، به‌طور مناسبی متعادل نیست (مثلاً درصد ویرایش‌هایی که در فضای نام بحث کاربر می‌کند کمتر از برخی مدیران یا کاربران دیگر است). حتی گاهی بحث‌ها فقط معطوف به قسمت کوچکی از یک فضای نام می‌شود (مثلاً تعداد ویرایش‌ها در نظرخواهی‌های حذف، نظرخواهی‌های مدیر شدن و غیره).

این نوع نظر مخالف، به چند دلیل مشکل دارد:

  • نخست آن که تعداد ویرایش‌ها در یک فضای نام خاص می‌تواند معناهای مختلفی داشته باشد. تعداد بالای مشارکت یک کاربر در فضای نام بحث می‌تواند حاکی از این باشد که او به خوبی با دیگر کاربران ارتباط برقرار کرده و گفتگو می‌کند، یا این که صرفاً از ابزارهای نیمه خودکار استفاده می‌کند تا در صفحه‌های بحث برچسب‌های مناسب اضافه کند. تعداد بالای ویرایش در فضای نام بحث کاربر می‌تواند نشان بدهد که کاربر مدام با کاربرهای مشکل‌ساز و خرابکار در حال بحث است، یا این که صرفاً در صفحهٔ بحث کاربران گمنام خرابکار برچسب اضافه می‌کند. مشارکت بالا در فضای نام ویکی‌پدیا و بحث ویکی‌پدیا می‌تواند نشان بدهد که کاربر مشارکت عمده‌ای در مباحث مربوط به پروژه دارد، یا این که صرفاً خیلی حراف است. مشارکت زیاد در نظرخواهی‌های حذف و مدیر شدن می‌تواند نشان بدهد که نامزد بینش خوبی راجع به پروژه و کاربرانش دارد، یا این که صرفاً مقلد است و نظر دیگران را تکرار می‌کند.
  • دوم این که یک مهارت خاص (مثلاً مهارت ارتباط با دیگر کاربران) را می‌توان در فضاهای نام مختلفی نشان داد (مثلاً بحث مقاله، بحث کاربر، ویکی‌پدیا، بحث ویکی‌پدیا، بحث الگو و غیره). همچنین، درک درست نامزد از سیاست‌ها و رهنمودها (و توانایی استدلال درست بر اساس آن‌ها) لزوماً فقط در یک فضای نام خاص به نمایش در نمی‌آید. به‌طور خلاصه، بین مهارت کاربر و فضاهای نامی که کاربر در آن مشارکت کرده، رابطهٔ مستقیمی وجود ندارد.
  • سوم آن که کاربران به شکل‌های مختلفی در ویکی‌پدیا مشارکت می‌کنند. کمک به کشف تصاویری که مشکل حق تکثیر دارند، خیلی متفاوت است از کمک به کشف مشکلات یک مقالهٔ تازه، و هر دوی این‌ها با کمک به دیگر کاربران برای حل اختلاف نیز تفاوت دارد. مدیران ویکی‌پدیا لازم نیست در همه‌چیز خوب باشند؛ واقعیت آن است که خیلی از مدیران فقط روی یک یا چند موضوع تمرکز می‌کنند که برایشان جذاب‌تر است. مدیران ویکی‌پدیا حقوقی از پروژه نمی‌گیرند، پس چرا باید روی موضوعی که برایشان جذابیتی ندارد کار کنند؟

می‌شود با مدیر شدن نامزدی که در یکی از حوزه‌های زیربنایی نظیر ویرایش، تعامل با دیگر کاربران، یا درک سیاست‌ها و رهنمودهای ویکی‌پدیا هیچ مشارکتی نکرده مخالف کرد. اما نظر مخالف دادن به این دلیل که نامزد به اندازهٔ یک نفر دیگر در یک حوزهٔ خاص مشارکت نمی‌کند، یا به اندازهٔ «ایده‌آل» در یک موضوع فعالیت نمی‌کند، سازنده نیست. این کار باعث می‌شود که ویکی‌پدیا از مدیرانی خوب محروم بشود، و مدیران فعلی مجبور بشوند فعالیت‌های مدیریتی که به آن علاقه ندارند را انجام بدهند، و دچار این احساس بشوند که مجبورند این کارها را انجام بدهند.

جستارهای وابستهویرایش