ویکی‌پدیا:اشتباه‌یاب/تمرین

سال پ بازیکن باشگاه جایزه دیگر توضیحات/منابع
A هلند C D E F