ویکی‌پدیا:اشتباه‌یاب/موارد درست/انتخابات قانون‌گذاری قزاقستان (۲۰۲۱)

 • نیگماچولین
 • پروآشف
 • الباسی
 • توکایف
 • جومارت
 • آدال
 • نیگماتولین
 • پروشف
 • ابیشف
 • ارتیسبایف
 • ارموخامت
 • شیبوتوف
 • مازیلی‌ها
 • گازیز
 • اسمیرنووا
 • مامین
 • کونگیروف