ویکی‌پدیا:اشتباه‌یاب/موارد درست/رنسانس (کتاب)

  • آرمادای
  • گریگوری
  • قرن
  • آرمادای
  • فاندلینگ
  • کوزیمو
  • گیرولامو