ویکی‌پدیا:اعلانات

این رهنمود مشخص می‌کند که چه مواردی را می‌توان در الگو:اعلانات ویکی‌پدیا (که با نام وپ:هسته نیز شناخته می‌شود) اعلان کرد. این رهنمود بر اساس اجماع کاربران شکل گرفته‌است. دلیل ایجاد این رهنمود آن است که از وپ:هسته برای جارزنی استفاده نشود، و نیز به این خاطر که وپ:هسته در بالای فهرست پی‌گیری کاربران هم نمایش می‌یابد و طولانی بودنش استفاده از فهرست پی‌گیری را دشوار می‌کند.

شرایط اعلان‌هاویرایش

برای موارد زیر نباید در وپ:هسته اعلان گذاشت
برای موارد زیر می‌توان در وپ:هسته اعلان گذاشت
  • نظرخواهی برای اعطای دسترسی مدیر، دیوانسالار، ویکی‌بان، و هر دسترسی که رایج نباشد (نظیر بازرس کاربر، پنهانگر، ربات مدیر و غیر از آن)
  • نظرخواهی در مورد تغییرات عمده در سیاست‌ها یا رهنمودهای ویکی‌پدیا (مثلاً تغییر عمده در روش اعطای دسترسی کاربران، تغییر عمده در روش رسیدگی به پرونده‌ها توسط هیئت نظارت و ...)
    • برای تغییرات جزئی (مثلاً اصلاح یک بند برای شفافیت بیشتر) بهتر است در وپ:هسته اعلان گذاشته نشود

استثناهاویرایش

کاربران می‌توانند با اجماع خود استثنایی برای این رهنمود ایجاد کنند (مثلاً برای یک موضوع که معمولاً نباید در وپ:هسته خبررسانی شود، استثنا قایل بشوند) یا این که خود رهنمود را ویرایش کنند.

جدول مقایسه‌ایویرایش

این جدول تمام اعلان‌های ممکن را شامل نمی‌شود اما یک دید اجمالی دارد به این که چه نوع اعلانی در کجا مجاز است یا نیست

مثال اعلان در وپ:خبررسانی اعلان در وپ:هسته
نظرخواهی برای دسترسی مدیر مجاز مجاز
نظرخواهی برای دسترسی گشت غیرمجاز غیرمجاز
نظرخواهی برای تغییر عمدهٔ یک سیاست یا رهنمود مجاز مجاز
نظرخواهی برای تغییر جزئی یک سیاست یا رهنمود مجاز غیرمجاز
نظرخواهی برای محافظت یک صفحه غیرمجاز غیرمجاز
شکایتی که به هیئت نظارت ارسال شده غیر مجاز غیرمجاز
نظرخواهی برای نشان چندصدهزارگی مجاز غیرمجاز
نظرخواهی برای تحریم غیرمجاز غیرمجاز