ویکی‌پدیا:برنامه آموزشی ویکی‌پدیا

برنامهٔ آموزشی ویکی‌پدیا

برنامهٔ آموزشی ویکی‌پدیا پروژه‌ای است که در همکاری با معلمان مدارس و استادان دانشگاه، دانش‌آموزان و دانشجویان را ترغیب می‌کند تا تکالیف و پروژه‌های کلاسی‌شان را در ویکی‌پدیا انجام دهند تا افراد بیش‌تری از تلاش آن‌ها استفاده کنند و بتوانند بر جهان واقعی و محیط پیرامون‌شان تأثیر بگذارند.