ویکی‌پدیا:تغییرمسیر میان دو فضای نام

تغییرمسیر میان دو فضای نام معمولاً به تغییرمسیرهایی که فضای نام مقاله را به فضای نام ویکی‌پدیا پیوند می‌دهد، گفته می‌شود. به دلیل امکان مشکلات متعدد، ایجاد چنین تغییرمسیرهایی ممنوع است و باید حذف شوند.

این شرایط برای تغییرمسیرهایی که از فضای نام مقاله به سایر فضاهای نام دیگر هم اشاره دارد برقرار است.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش