ویکی‌پدیا:تمرین و نمونه‌های آزمایشی الگو

هر چند الگوها یکی از نیرومندترین ویژگی‌های نرم‌افزار مدیاویکی است، ولی آزموده‌ترین کاربران نیز ممکن است در کار ویرایش و تغییر الگوها دچار لغزش شوند. از همین رو برای ویرایش الگوهای پیچیده باید از محیطهای کارآزمایی (: تمرین) و آزمایه‌ها (: نمونه‌های آزمایشی) بهره گرفت تا از بروز خطا پرهیز شود.

چه الگوهایی نیاز به زیرصفحه‌های آزمایشی دارند ویرایش

چگونه زیرصفحه‌های /تمرین و /آزمایشی بسازیم ویرایش

نمونه‌ها ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش