ویکی‌پدیا:جادوگر مقاله

جادوگر مقالهٔ ویکی‌پدیا
خوش آمدید
برای علاقه‌تان به مشارکت در ویکی‌پدیا ممنونیم!
پیش از ایجاد پیش نویس یک مقاله، می‌توانید ابتدا با ویرایش در صفحهٔ تمرین عمومی ویکی‌پدیاصفحهٔ تمرین شخصی خودتان کمی تمرین کنید. این راه خوبی برای آزمودن ویرایش در ویکی‌پدیا بدون تأثیرگذاری بر مقاله‌های زنده است. اگر در میان راه نیاز به کمک داشتید، راهنمای نوشتن اولین مقاله را ببینید.