باز کردن منو اصلی

بزرگان دربارهٔ ایده‌ها بحث می‌کنند؛ انسان‌های معمولی دربارهٔ اتفاق‌ها، حقیران دربارهٔ آدم‌ها.

النور روزولت

در هیچ‌کجای ویکی‌پدیا به کسی حملهٔ شخصی نکنید. راجع به مطلب نظر بدهید نه مشارکت‌کننده. حمله‌های شخصی هرگز به پیشبرد نظرتان کمک نخواهند کرد، به اجتماع ویکی‌پدیا ضرر می‌زنند و ممکن است کاربران را از مشارکت در پروژه دلسرد کنند.

مکُنید!

هیچ عذر موجهی برای حملهٔ شخصی به مشارکت‌کنندگان دیگر وجود ندارد! پس چنین مکنید!

بسیاری از ویکی‌نویسان به محض مشاهدهٔ حملات شخصی توسط دیگران آن را حذف می‌کنند. گرچه این جزو سیاستها نیست اما غالباً هنگام مواجهه با هتک حرمت و ایذا کاری درست تلقی می‌شود. پیش آمده‌است که دسترسی کاربران به خاطر درگیری و حملات شخصی قطع شده‌است. به‌خصوص خلاصه‌ویرایش‌های هتاکانه بسیار وجههٔ بدی دارند.

منطقی بودن

مشارکت‌کنندگان گوناگون ممکن است که بر سر مطالب مقاله‌ای توافق نداشته باشند. منطقاً اعضای هر یک از گروه‌های مخالفِ یکدیگر می‌خواهند دیدگاهشان را ابراز کنند. گنجاندن تمام این دیدگاه‌ها در یک مقالهٔ واحد باعث ایجاد مقاله‌ای بهتر و کمتر جانبدارانه می‌شود. فراموش مکنید که ما همه عضو یک اجتماعیم، همگی ویکی‌نویسیم.

نمونه‌ها

بعضی مثالهای خاص (نه همهٔ صورتها) از حمله‌های شخصی از قرار زیرند:

 • تعریضهای تهمت‌آلود «فلانی شوت است». یا «فلانی ویرایشگر بدی است». این گونه عبارات در صورت تکرار به دفعات، زهرآگین بودن یا برخاستن از سوء نیت می‌توانند حملهٔ شخصی تلقی شوند.
 • تعریضهای منفی از نوع «من از تو بهترم»: مثل «کار و زندگی نداری»
 • انگها و تهمت‌های نژادپرستانه، جنسیتی، هوموفوبیک، ترنس‌فوبیک، مذهبی، قومیتی یا دیگر صفت‌ها. هیچگونه تهمت مذهبی‌ای مجاز نیست. حتی اگر مشارکت‌کننده واضحاً از پیروان کیش خاصی باشد.
 • دستاویز قرار دادن وابستگی شخصی به گروه یا کیشی برای نادیده گرفتن یا کاستن از اهمیت دیدگاه آن فرد. (فارغ از اینکه وابستگی‌اش به گروهی تندرو باشد یا نه)
 • ناسزاگویی به یکی از مشارکت‌کنندگان
  • تهدید به اقدام به اعمال قضایی-قانون
  • تهدید به مرگ
  • تهدید یا اقدام به اعمالی که ویراستاران ویکی‌پدیا را در معرض محاکمهٔ دینی یا قانونی (یا جز آن) توسط دولت یا کارکنان آن یا دیگران قرار می‌دهد. تخطیهایی از این نوع ممکن است منجر به قطع دسترسی برای مدتی طولانی شوند و هر مدیری حق دارد به مجرد برخورد با چنین مواردی اقدام کرده و دسترسی را قطع کنند. مدیرانی که دست به چنین اقدامی می‌زنند باید هیئت داوران ویکی‌پدیا یا جیمبو ویلز را به‌سرعت آگاه کرده و دلیل عمل خود را شرح دهند.
  • تهدید به اوتینگ کاربر دیگر

جایگزینها

به جای این کار سعی کنید که:

 • راجع به واقعیات و شیوهٔ بیان آنها بحث کنید نه راجع به صفات اشخاص. این به این معنی نیست که باید با نفر دیگر توافق داشته باشید بلکه فقط قبول کنید که توافق ندارید.
 • هرگز دیدگاهی را به خاطر صاحب آن غیرمعتبر مخوانید.
 • اگر بیم آن می‌رود که مناقشه خیلی شخصی شود دنبالهٔ قضیه را از طریق ایمیل و در محیطی خصوصی‌تر پیگیری کنید.
 • ویکی‌پدیا:حل اختلاف را بخوانید.

چاره‌ها

 • اگر مورد حمله قرارگرفتید از حمله‌کننده بخواهید که دست نگه دارد و او را به این صفحه راهنمایی کنید. اگر دست برنداشت از دستورالعملهای حل فصل مناقشات پیروی کنید. همچنین اگر حمله به‌وضوح شخصی‌است گزینهٔ پاک‌کردن آن بر طبق رهنمود ویکی‌پدیا:حذف حمله‌های شخصی را در نظربگیرید. اما حواستان را جمع کنید که تعریفتان از حملهٔ شخصی بیش‌ازحد کلی و جامع نباشد و این کار را خیلی به دفعات تکرار نکنید. این جمله در یکی از هیأتهای داوری بیان گشته‌است:(نقل به مضمون)

رهنمود حذف حمله‌های شخصی و کاربرد آن بحث‌برانگیز است و بسیار مورد سوء استفاده قرارگرفته‌است و ممکن است اجماعی بر آن صورت نگرفته باشد. پس باید با دقت هرچه بیشتر مورد تأویل و تفسیر قرار گرفته و به ندرت استفاده شود. اگر دیدید که خیلی زیاد از این راهکار استفاده می‌کنید آنگاه باید تعریفاتان را حملهٔ شخصی مورد بررسی قرار دهید. هرگاه شک داشتید از دستورالعملهای حل و فصل مناقشات پیروی کنید. در موارد خیلی شدید می‌توان دسترسی حمله‌کننده را، بر اساس بند «اخلال» در سیاست قطع دسترسی، قطع کرد. هرچند که این عمل تقریباً همیشه بحث‌برانگیز است. حمله‌های شخصی باید به ویکی‌پدیا:تابلوی اعلانات مدیران گزارش شود. اگر اعتراض یا پیشنهادی در مورد این سیاست دارید در صفحهٔ بحث مطرح کنید.

تصوری گمراهانه: «فِتاده را پای زدن»

نکته: بعضی از ویکی‌نویسان چندان محبوب نیستند. شاید به خاطر اینکه در گذشته کارهای گستاخانه یا احمقانه‌ای از ایشان سر زده‌است. این کاربران ممکن است پیش‌تر توسط هیئت داوران تنبیه شده باشند. ممکن است گمان رود که ایشان آماج مناسبی برای حمله‌های شخصی هستند. این تصور گمراهانه‌ است. افراد اشتباه می‌کنند و معمولاً از اشتباهشان عبرت گرفته و مشی خود را تغییر می‌دهند. قانون «حمله‌های شخصی ممنوع» شامل حال تمام کاربران با هر تاریخچه و پس‌زمینه‌ای می‌شود و اینکه دیگران راجع به ایشان چه می‌اندیشند اهمیتی ندارد.

روحیه اجتماعی و کار جمعی

این مسئولیت شماست که در ایجاد و حفظ جوّی مثبت در ویکی‌پدیا بکوشید. حمله‌های شخصی به هر کاربری، با هر رفتاری که از او سر زده باشد، خلافِ این روحیه است.

تبعات

اگرچه ویرایشگران به پاسخ‌گویی مؤدبانه و چشم‌پوشی از حملات منفرد موردی تشویق می‌شوند اما این نباید چنین حملاتی را پذیرفتنی جلوه دهد؛ الگوی رفتاری خصمانه احتمال درپیش‌گرفتن فرض حسن نیت را از سوی اجتماع پایین می‌آورد و می‌تواند به عنوان ویرایش اخلال‌گرانه درنظرگرفته‌شود. کاربرانی که مجدانه شیوهٔ تقابل با دیگران را درپیش‌گرفته‌اند درگیر مراحل حل اختلاف خواهند شد که ممکن است -از طریق تابلوی اعلانات مدیران/هیئت نظارت- تبعات جدی برایشان به همراه داشته باشد.

در موارد شدید حتی حملات شخصی موردی و منفرد هم ممکن است به قطع دسترسی منجر شود. تهدیدات قانونی، تهدید به مرگ و موارد مشابه ممکن به بسته شدن دسترسی بدون اخطار بینجامد. برای حمله‌های شخصی خفیف معمولاً اخطار، و درخواست اصلاح و پاکسازی صفحهٔ بحث کفایت می‌کند. الگوی رفتاری حملات خفیف در صورتی‌که علیرغم هشدارها ادامه یابد، قطع‌دسترسی پلکانی را در پی خواهد داشت. با وجود این به مدیران هشدار داده می‌شود در موارد خفیف -که در خصوص اینکه رفتار کاربر اخلال جدی در پروژه ایجاد می‌کند ابهام وجود دارد- راه‌حل‌هایی غیر از قطع‌دسترسی را برگزینند. احتمال اخلال‌گرانه بودن برای حملات تکرارشونده به‌تناسب بالاتر است. بستن کاربر به دلیل حملات شخصی باید صرفاً بازدارنده باشد نه تنبیهی. وقتی به نظر می‌رسد حملات شخصی ادامه‌دار خواهد بود بستن کاربر راه‌حلی موجه است.