ویکی‌پدیا:خانه در دست ساخت است؛ خرابش نکنیم

یک مقاله توسعه نیافته عیناً مانند این خانه در دست احداث است! کمکش کنید، خرابش نکنید.
گاهی اوقات، کاربران فقط چارچوب اولیه را می‌آفرینند تا بعداً برگردند و پرش کنند، یا دیگران چنین کنند.
مردی تلاش می‌کند خانه‌ای بسازد. او از چندتن از همسایه‌هایش می‌خواهد کمکش کنند. آنها به خوبی و به طور سازمان یافته مشغول کار اند، همان‌طور که از آنها که قصد خانه ساختن دارند انتظار دارید.
اندکی بعد یک بازرس ساختمان سازی می‌آید. او می‌گوید، «آن پله‌ها خوب به نظر نمی‌رسند» و در حالی که یک متر دست اش است می‌گوید «و طبق این اندازه گیریها به اندازه کافی پهن نیستند»
سازنده پاسخ می‌دهد: «هنوز کار شان تمام نشده»
ناظر ادامه می‌دهد. با بی میلی می‌گوید «این دیوار خوب اتکا ندارد».
سازنده پاسخ می‌دهد، «البته که ندارد». «هنوز تمام شان نکرده‌ایم.»
بازرس داد می‌زند: «و اینجا را ببین!». «سقف ندارد! مالکین این خانه وقتی باران بیاید خشمگین خواهند شد.»
سازنده داد می‌زند «نخواهند شد! چرا که وقتی تمام شود سقفی خواهد داشت»
بازرس به او بی‌توجهی می‌کند. «این خانه خوب نیست، سازنده. باید کوبیده شود.» او فردا کسی را برای تخریب خانه می‌فرستد.

ما ویکی‌پدیایی‌ها هم باید عین این داستان غیرواقعی به خانه‌ای که داریم می‌سازیم نگاه کنیم. ویکی‌پدیا، که به عنوان یک قاعده کلی احتمالاً «جمع همه دانش بشری» است یک کار در حال پیشرفت است. همه ویکی‌پدیا یک دفعه منتشر نمی‌شود. تکامل می‌یابد و رشد می‌کند. هر مقاله هنوز دارد نوشته می‌شود، البته به آهستگی. رم نمی‌تواند یک روزه ساخته شود؛ مقاله هم نمی‌تواند در اولین بار عالی شود. یک ساختمان، مانند یک مقاله برای ساخته شدن نیاز به زمان دارد.

وقتی مقاله دارد نوشته می‌شود و منابع یافت شده و اعتباریابی می‌شوند آن گاه مقاله کوچک و عمدتاً بی منبع خواهد بود و خیلی پر از اطلاعات نخواهد بود. این قطعاً خرد نامیده می‌شود. مقالات خرد، خرد نامیده می‌شوند زیرا باید گسترش یابند.

هشدار ویرایش

اگر خانه‌ای قبلاً ساخته شده ولی دیگر پایدار نیست می‌تواند خراب شود. اگر این اتفاق رخ دهد تعجب نکنید. انتظارات تغییر می‌کنند و استانداردها در گذر زمان ارتقا می‌یابند و خانه‌ای که شما فکر می‌کردید نمونهٔ عالی ای از زیبایی ویکیایی است ممکن است دیگر چنان نباشد. چنان مقالاتی ممکن است الگوهای نگهداری بخورند، با مقالات مناسب تر ادغام شوند یا حتی برای حذف نامزد شوند.

جستارهای وابسته ویرایش