ویکی‌پدیا:خودآموز (پیوندهای ویکی‌پدیا)

پیوندها (لینک‌ها) نقش بسیار مهمی در ویکی‌پدیا دارند.

پیوندهای داخلی

یکی از عواملی که باعث می‌شود ویکی‌پدیا مفید تلقی شود قابلیت پیوندهای داخلی آن است. پیوندهای داخلی پیوندهایی هستند که از یک مقالهٔ ویکی‌پدیا به مقالهٔ دیگری در ویکی‌پدیا اشاره می‌کنند. این پیوندها که به آسانترین شیوهٔ ممکن ساخته می‌شوند به کاربران اجازه می‌دهند تا به اطلاعات مرتبط با مقاله‌ای که در حال خواندن آن هستند، دسترسی داشته باشند.

چه زمانی پیوند بزنیم

بهترین راه برای یادگیری اینکه چه زمانی از پیوندها استفاده کنیم این است که به مقاله‌های ویکی‌پدیا سری بزنیم. اگر بر سر پیوند زدن یک واژه شک دارید، از خود بپرسید «آیا اگر من در حال خواندن این مقاله بودم، این پیوند برای من فایده‌ای داشت یا خیر؟»

شیوهٔ پیونددهی

اگر می‌خواهید واژه‌ای را به یکی از صفحه‌های ویکی‌پدیا پیوند بزنید (که پیوند ویکی گفته می‌شود) از دو قلاب برای این کار استفاده کنید، مانند:

[[صفحه تمرین]]

برای نمونه اگر می‌خواهید به صفحهٔ ویکی‌پدیا:همکاری با ویکی‌پدیا پیوند بزنید از این حالت استفاده کنید:

[[ویکی‌پدیا:همکاری با ویکی‌پدیا]]

(بخش 'ویکی‌پدیا:' نشان‌دهندهٔ آن است که صفحهٔ مقصد به جای فضای نام اصلی که مقاله‌های عادی در آن قرار دارند، در فضای نام ویکی‌پدیا قرار دارد)

همچنین به خاطر داشته باشید که در ویکی‌پدیا پیوندها به صورت خودکار ساخته می‌شوند، پس اگر از دو قلاب دور یک واژه استفاده کنید، آن واژه تبدیل به یک پیوند می‌شود و به همین دلیل باید مواظب ابهام‌زدایی باشید.

اگر می‌خواهید برای متن پیوند خود از واژه‌ای به غیر از عنوان مقالهٔ مقصد استفاده کنید باید جداکنندهٔ عمودی «|» (SHIFT+BACKSLASH در صفحه کلید انگلیسی) را وارد کرده سپس متن جایگزین خود را بنویسید.

برای مثال، اگر می‌خواهید به صفحه تمرین این صفحه پیوندی برقرار کنید ولی فقط می‌خواهید از واژه‌های «متن من» استفاده کنید باید اینچنین عمل کنید:

برای مشاهدهٔ یک مقاله، [[ویکی‌پدیا:خودآموز (پیوندهای ویکی‌پدیا)/صفحه تمرین|متن من]]...

که به این صورت نمایش می‌یابد:

برای مشاهدهٔ یک مقاله، متن من...

ولی به گودال ماسه بازی پیوند دارد.

پیوند به ویکی دیگر

برای پیوند دادن به ویکی‌های دیگر باید مانند میان‌ویکی عمل کرد با این تفاوت که ابتدای آن باید از: استفاده کرد مثال مثلاً قصد دارید به مقاله ایران که در ویکی‌فا مقاله ندارد پیوند به ویکی انگلیسی بدهید باید به صورت [[:en:iran]] باشد تا به صورت en:iran دیده شود. توجه کنید که استفاده از پیوند به ویکی‌دیگر در متن مقاله مجاز نیست فقط در بخش پیوند به بیرون می‌توان این کار را انجام داد.
نکته مهم: در مواردی که پیوند در زبان مرجع به صفحه‌ای باشد که نوشتار آن در فارسی موجود نیست از پیوند میان‌ویکی استفاده ننمایید و به جای آن از الگو:پیوند با میان‌ویکی یا پم استفاده نمایید بدین صورت هر زمان که آن نوشتار به فارسی ترجمه شود پیوند میان‌ویکی پنهان می‌شود. استفاده : {{پم|عنوان فارسی ناموجود|English title for example|زبان=en}} و نتیجه: عنوان فارسی ناموجود (en)

جستارهای وابسته