ویکی‌پدیا:داوری/تحریم‌های فعال

این صفحه فهرست تحریم‌های فعال را که توسط هیئت داوری اعمال شده‌اند در بر دارد. این شامل بخش‌هایی از تحریم‌های عمومی و شخصی است، همه تغییرات باید در آن بخش‌ها به جای این صفحه انجام شود.


انواع تحریم‌هاویرایش

این لیست شایعترین انواع تحریم‌ها را در بر دارد. تحریم‌های منحصر به فردتر که در شرایط غیر عادی اعمال شده اند در این لیست نیامده‌اند.

تحریم حساب
کاربر برای ویرایش از تنها یک حساب محدود شده است.
تحریم نزاکت
کاربر ممکن است بسته شود در صورتیکه هر ویرایشی انجام دهد که توسط مدیران بی نزاکتی، حمله شخصی یا فرض نیت بد شناخته شود.
عفو مشروط
به طور کلی ویرایشگران در عفو مشروط می‌توانند توسط اقدام یک مدیر غیر درگیر از ویرایش در صفحاتی که به طور مرتب خرابکارانه بوده برای دوره زمانی خاصی یا بی‌پایان ممنوع شوند. عفو مشروط به عنوان راه حلی جایگزین ممنوعیت مقاله در مواردی که ویرایشگران امیدهایی از یادگیری رفتار بهتر را نشان داده‌اند به کار می‌رود.
محدودیت واگردانی
این کاربر محدود به یک واگردانی در صفحه در هفته می‌شود (به جز خرابکاری آشکار)، و لازم است هر واگردانی هر محتوایی را در صفحه بحث مقاله توضیح دهد.
ممنوعیت تاپیک
این کاربر از ویرایش در هر صفحه مربوط به موضوع خاصی منع می‌شود، و ممکن است در صورت اینکار بسته شود.
مقاله مشروط
ویرایشگرانی که ویرایشهای اخلال‌گرانه انجام می‌دهند می توانند توسط مدیران در مقاله‌های مشروط منع شوند. ویرایشگران چنین مقاله‌هایی باید به خصوص از سیاست‌های محتوایی، همچون وپ:دبط و سیاست‌های تعاملی همچون وپ:نزاکت، وپ:حمله، وپ:۳ب و وپ:زا به خوبی آگاه باشند.بنگرید به رده:مقاله‌های مشروط
محدودیت عمومی
مدیران می توانند یک یا چند محدودیت (همانطور که در هر پرونده خاص فهرست شده است) روی ویرایشگران اعمال کنند.
تحریم‌های احتیاطی
مدیران می توانند هر تحریمی را که به نظرشان برای عملکرد روان این پروژه لازم است اعمال کنند.