ویکی‌پدیا:درخواست آوانگاری

نام‌هایی را که قصد دارید آوانگاری شوند را لطفاً در این صفحه فهرست نمائید.

روش کار ویرایش

به یکی از روش‌های زیر می‌توانید درخواست خود را ارائه دهید و ربات هر از ۱۵ دقیقه در صورتی که مشغول بررسی درخواست دیگری نباشد آنها را بررسی می‌کند و نتیجه را در زیر کاربری کاربر درخواست کننده ارائه خواهد داد.

  • روش ۱:
title1
title2
titel3
  • روش ۲:
*title1
*title2
*titel3

نتیجه کار ویرایش

زمانی که ربات همه موارد را ترجمه کرد در صفحهٔ بحث کاربر درخواست دهنده، پیام خواهد گذاشت. برای آوانگاری هر عنوان حدود ۱ ثانیه زمان لازم است.

نکات مهم ویرایش

نکته۱: توجه داشته باشید این ربات فقط برای زبان انگلیسی طراحی شده‌است.
نکته۲: کار ربات خالی از اشکال نیست حتما نتیجه کار ربات را بازبینی نمائید و بدون بازبینی از آنها در ویکی‌پدیا استفاده ننمائید!
نکته۳: هر موردی که آوانگاری‌اش ناموفق بود یا اشتباه بود را لطفا در بحث این صفحه ذکر کنید تا به لغتنامهٔ ربات افزوده شود.

  • Triops cancriformis
  • Twink