ویکی‌پدیا:درخواست برای دسترسی

درخواست برای دسترسی
  • این صفحه کاربران را با صفحات درخواست دسترسی آشنا می‌کند و انواع دسترسی‌ها که نیاز به ثبت درخواست برای ستاندن آن است را معرفی می‌کند.


قبل از اضافه نمودن هر گونه درخواستی برای دسترسی، این راهنمایی‌ها را بخوانید.


  • دسترسی گشت: با داشتن این دسترسی می‌توانید ویرایش‌های کاربران دیگر را گشت بزنید و آن‌ها را تأیید کنید و به این صورت با کمک گشت‌زنان دیگر در حفظ کیفیت مقالات ویکی‌پدیا کمک کنید. کاربرانی که خواهان این دسترسی هستند باید بتوانند نیازمندی‌های مقالات را به درستی تشخیص دهند و با اصول نوشتن مقاله‌های باکیفیت در ویکی‌پدیا آشنا باشند. معمولاً داشتن تعدادی مقالهٔ باکیفیت برای گرفتن این دسترسی ضروری است. (درخواست این دسترسی)
  • دسترسی واگردان: کاربران را قادر می‌سازد تا با سرعت بیشتری به مبارزه با خرابکاری‌ها بپردازند. کاربرانی که مایل هستند این دسترسی را داشته‌ باشند باید بتوانند از این دسترسی به درستی استفاده کنند. کاربران باید با قادر باشند خرابکاری را تشخیص بدهند، به کاربرانی که پیشینه خوبی در این زمینه ندارند و یا اینکه قادر نباشند تفاوت ویرایش‌هایی که با حسن‌نیت و یا بدون حسن نیت انجام شده را تشخیص دهند این دسترسی اعطا نخواهد شد. (درخواست این دسترسی)
  • ویرایشگر الگو: کاربرانی با آگاهی فنی در خصوص الگوها یا کدنویسی به زبان لوآ برای پودمان‌ها هستند. این کاربران به دلیل اعتبارشان می‌توانند صفحه‌های حفاظت‌شده را ویرایش کنند. به دلیل حساس بودن این دسترسی باید کاربر درخواست‌کننده به مدت یک هفته از درخواستش در تابلوی اعلانات دیوانسالاران گذشته باشد و درصورت نبود مخالف امکان اعطای آن وجود دارد.
  • بازبین تصویر: این دسترسی به کاربران مورداعتمادی که به طور مرتب با پرونده‌های رسانه‌ای کار می‌کنند و نشان داده‌اند با سیاست‌ها و رهنمودهای ویکی‌پدیا به ویژه در مورد تغییرنام و حق تکثیر این نوع رسانه‌ها آشنایی دارند، اعطا می‌شود. به دلیل حساس بودن این دسترسی باید کاربر درخواست‌کننده به مدت یک هفته از درخواستش در تابلوی اعلانات دیوانسالاران گذشته باشد و درصورت نبود مخالف امکان اعطای آن وجود دارد.