ویکی‌پدیا:درخواست محافظت صفحه/بایگانی ۱۳

حسن آباد کاغذکنان

نیمه‌محافظت. به علت خرابکاری شدید و تغییر دادن مطالب . Khorshidi 77 (بحث) ‏۲۹ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۱۲ (UTC)

حسن آباد کاغذکنان

نیمه‌محافظت. به علت خرابکاری شدید IPها. Khorshidi 77 (بحث) ‏۲۹ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۰۸ (UTC)

درخواست‌های محافظت

الگو:درباره۲

بی‌پایان محافظت الگو: الگوی پربازدید – محافظت کامل بی‌پایان. الگوی استفاده شده در الگوی {{دیگر کاربردها}}. Saeidpourbabak (بحث) ‏۱۷ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۲۹ (UTC)

  حفاظت کامل شد آرمان (بحث) ‏۲۲ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۷:۵۴ (UTC)

سید مهدی موسوی

موقت نیمه‌حفاظت: خرابکاری مداوم – جنگ ویرایشی دو آی‌پی برسر مطالب فاقد ارزش دانشنامه‌ای. مهدی (بحث) ۲۴ مهر ۱۳۹۴، ساعت ۱۱:۲۶ (ایران) ‏۱۶ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۷:۵۶ (UTC)

رائلیان

دائم محافظت کامل: اضافه کردن متون جانبدارانه و تبلیغات منفی به متن فعلی مقاله. Og.1996 (بحث) ‏۸ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۲۱:۳۵ (UTC) Og.1996 (بحث) ‏۸ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۲۱:۳۹ (UTC)

رادیو جوان صدای جمهوری اسلامی ایران

موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – آی پی 2.177.169.134 پیوسته در حال وارد کردن موارد غیردانشنامه ای هستند. مهرنگار (بحث) ‏۲۷ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۳۰ (UTC)

شهرستان اشکذر

موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – عوض کردن نام از اشکذر به صدوق توسط آی پی به صورتِ پیوسته. مهرنگار (بحث) ‏۷ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۴۸ (UTC)

ناصر قنبری ممان

بی‌پایان محافظت در برابر ایجاد: ایجاد پی در پی. Reza Gh ‏۱۵ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۲۷ (UTC)

خروج از محافظت. نیاز به ویرایش. Reza Gh ‏۸ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۶:۴۳ (UTC) Reza Gh

سنگلج

نیمه‌محافظت. به علت خرابکاری IPها. با تشکر فراوان. mOsior (بحث) ‏۱۹ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۵۵ (UTC)

لاتین‌نویسی فارسی

بی‌پایان محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – پیشنهاد می‌کنم این صفحه در برابر تغییرات آی‌پی‌ها محافظت شود. تغییرات نادرست و نابجا دیدم. Hamid Hassani (بحث) ‏۳۱ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۴:۱۹ (UTC)

خوی

بی‌پایان محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – گاهی آی‌پی‌ها تغییرات خطرناک می‌دهند. Hamid Hassani (بحث) ‏۳۱ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۲۲:۱۲ (UTC)

شطرنج

بی‌پایان محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – مقاله مورد چندین بار خرابکاری قرار گرفته است. Mahdi J {بحث} ‏۱۱ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۱۲ (UTC)

سید احمد لطفی آشتیانی

نیمه‌محافظت. به علت تبلیغات انتخاباتی IPها. Arian_Ar (بحث) ‏۲۲ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۱۳ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد آرمان (بحث) ‏۲۲ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۷:۴۶ (UTC)


معین (خواننده)

نیمه‌محافظت. خرابکاری پی در پی آی پی ها بروی مقاله اخیرا افزایش یافته است. Modern Sciences (بحث) ‏۲۲ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۲۰:۳۰ (UTC)

تا یک ماه!  __Âriobarzan ‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۲۱:۳۶ (UTC)


ایل کلهر

محافظت کامل. به علت خرابکاری پی در پی توسط کاربران در حجم بالا محافظت در سطح مدیران و ویکی بانان برای مدت طولانی و نامحدود. Modern Sciences (بحث) ‏۲۶ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۲:۴۷ (UTC)

مردم لک

محافظت کامل. به علت خرابکاری پی در پی توسط کاربران در حجم بالا محافظت در سطح مدیران و ویکی بانان برای مدت طولانی و نامحدود. Modern Sciences (بحث) ‏۲۶ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۲:۴۷ (UTC)

ایل ساکی

محافظت کامل. به علت خرابکاری پی در پی توسط کاربران در حجم بالا محافظت در سطح مدیران و ویکی بانان برای مدت طولانی و نامحدود. Modern Sciences (بحث) ‏۲۶ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۲:۴۷ (UTC)

زبان لری

زبان لری (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – حذف حجم زیادی از منابع. مصطفی ستاری (بحث) ‏۲۶ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۹:۳۲ (UTC)

نیروهای مسلح فدراسیون روسیه

نیمه‌محافظت. در سطح کاربران تایید شده به به علت خرابکاری کاربر Gfye پی در پی (خلاصه ویرایش مشاهده شود) و وارد کردن عقاید شخصی به مقاله و توجه نکردن به تذکرات. Modern Sciences (بحث) ‏۲۷ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۲۳:۱۷ (UTC)

ارمنی‌ستیزی

با توجه به تاریخچه این مقاله (چندبار حذف با حجم بالای مطالب منبع دار (۱۵٬۱۵۷)‏ آن هم توسط کاربر بکوهی و اخیرا توسط یک آی پی) لطفا این مقاله برای یکسال در سطح مدیران ویکی بانان محافظت گردد با تشکر Modern Sciences (بحث) ‏۱ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۰:۲۶ (UTC)

هیو جکمن

نیمه‌محافظت. ویرایش های نادرست، بیهوده، بی مورد و سرخود.Roar (بحث) ‏۱۵ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۵۰ (UTC)

مولداوی

نیمه‌محافظت. در سطح کاربران تایید شده به علت خرابکاری کاربر Gfye پی در پی کاربر (خلاصه ویرایش مشاهده شود) و وارد کردن عقاید شخصی به مقاله و توجه نکردن به تذکرات. Modern Sciences (بحث) ‏۲۷ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۲۳:۱۷ (UTC)

حسن قنبری

حسن قنبری (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر آی‌پی: زندگان خرابکاری در مقاله . Reza Gh ‏۳ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۴:۱۲ (UTC)

حسن قنبری ممان

حسن قنبری ممان (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر آی‌پی: زندگان خرابکاری در مقاله . Reza Gh ‏۳ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۴:۱۳ (UTC)

حسنعلی قنبری ممان

حسنعلی قنبری ممان (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر آی‌پی: زندگان خرابکاری در مقاله . Reza Gh ‏۳ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۴:۱۳ (UTC)

حسنعلی قنبری ممان (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) خروج از محافظت. نیاز به ویرایش. Reza Gh ‏۸ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۶:۳۴ (UTC) Reza Gh

مردمان هزاره

مردمان هزاره (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده. دوستدار ایران بزرگ ‏۴ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۶:۳۶ (UTC)

لیتل میکس

لیتل میکس (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – خرابکاری آی پی(89.165.10.195) در صفحه. Arian بحث ‏۴ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۶:۵۶ (UTC)

لطف‌الله صافی گلپایگانی

لطف‌الله صافی گلپایگانی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – خرابکاری پیوسته آی‌پی. مهرنگار (بحث) ‏۷ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۰۲ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد به مدّت ۲ هفته. پس از ۲ هفته صفحه به صورت خودکار از حفاظت خارج می‌شود. وهاب (گپ) ‏۲۱ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۶:۱۹ (UTC)

کارو دردریان

کارو دردریان (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – خرابکاری آی پی-حذف منابع و تحریف حقایق. Arian بحث ‏۹ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۷:۱۷ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد به مدّت ۱ ماه. پس از ۱ ماه صفحه به صورت خودکار از حفاظت خارج می‌شود. وهاب (گپ) ‏۲۱ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۶:۱۴ (UTC)

محمود عباس‌زاده مشکینی

محمود عباس‌زاده مشکینی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت کامل: خرابکاری گسترده – خرابکاری یک شخص با چندین نام کاربری. Arian بحث ‏۱۸ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۱:۳۴ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد به مدّت ۱ هفته. پس از ۱ هفته صفحه به صورت خودکار از حفاظت خارج می‌شود. وهاب (گپ) ‏۲۱ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۶:۰۶ (UTC)

رفسنجان

رفسنجان (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – خرابکاری آی پی-حذف نام افراد سرشناس و اضافه کردن افراد غیر سرشناس. Arian بحث ‏۱۹ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۷:۲۸ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد به مدّت ۲ هفته. پس از ۲ هفته صفحه به صورت خودکار از حفاظت خارج می‌شود. وهاب (گپ) ‏۲۱ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۶:۱۰ (UTC)

درق

درق (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – خرابکاری گسترده آی پی-اضافه کردن مطالب نادرست-بدون ارزش دانشنامه ای. Arian بحث ‏۲۰ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۶:۰۱ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد به مدّت ۲ هفته. پس از ۲ هفته صفحه به صورت خودکار از حفاظت خارج می‌شود. وهاب (گپ) ‏۲۱ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۶:۰۴ (UTC)

محمد رسول‌الله (فیلم)

محمد رسول‌الله (فیلم) (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – وارد کردن القاب به صورت پیوسته. مهرنگار (بحث) ‏۲۰ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۲۳:۲۱ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد به مدّت ۱ هفته. پس از ۱ هفته صفحه به صورت خودکار از حفاظت خارج می‌شود. وهاب (گپ) ‏۲۱ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۵:۵۹ (UTC)

دین ابراهیمی

دین ابراهیمی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – حذف مطالب منبع دار. Arian بحث ‏۲۱ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۹:۰۰ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد به مدّت ۲ هفته. پس از ۲ هفته صفحه به صورت خودکار از حفاظت خارج می‌شود. (توسط جناب Ladsgroup) وهاب (گپ) ‏۲۲ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۷:۵۷ (UTC)

حسین شهابی

حسین شهابی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت کامل: Content dispute/edit warring – مقاله زیر جنگ ویرایشی است، در حالی که در صفحهٔ بحث گفتگویی در جریان است. کوهی (گفتگو) ‏۲۲ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۷:۲۱ (UTC)

  حفاظت کامل شد به مدّت ۲ هفته. پس از ۲ هفته صفحه به صورت خودکار از حفاظت خارج می‌شود. وهاب (گپ) ‏۲۲ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۸:۰۸ (UTC)

سید محمود هاشمی شاهرودی

سید محمود هاشمی شاهرودی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – خرابکاری آی پی:تغییر محل تولد از عراق به ایران-مغایرت با منبع. Arian بحث ‏۲۳ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۲۱:۳۴ (UTC)

  __Âriobarzan ‏۲۳ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۲۱:۴۰ (UTC)

دیاگ

دیاگ (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – هرزنگاری-تبلیغ چند وبگاه. Arian بحث ‏۲۴ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۹:۲۷ (UTC)

به‌دستان جناب AzorAhai،   نیمه‌حفاظت شد به مدّت ۱ هفته. پس از ۱ هفته صفحه به صورت خودکار از حفاظت خارج می‌شود. وهاب (گپ) ‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۷:۴۳ (UTC)

عزت‌الله یوسفیان ملا

نیمه‌محافظت. خرابکاری و وارد نمودن مطالب بدون منبع توسط پارسا آملی در مقاله. MehdiTalk ‏۲۶ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۲۳ (UTC)

مهدی فدایی مهربانی

نیمه‌محافظت. به علت خرابکاری شدید IPها. Wikipost~fawiki (بحث) ‏۱۹ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۲۰:۲۳ (UTC)

  کدام آی‌پی؟! – Yamaha5 (بحث) ‏۲۶ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۵:۵۰ (UTC)

علیرضا نوین

نیمه‌محافظت. به علت خرابکاری شدید و پی در پی محافظت در سطح کاربران تاییدشده. Modern Sciences (بحث) ‏۲۰ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۲:۱۸ (UTC)

 Yamaha5 (بحث) ‏۲۶ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۵:۵۱ (UTC)

تلگرام

تلگرام (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – این صفحه تا کنون ده ها بار دستخوش خرابکاری توسط آی پی ها شده. من و سایر همکاران نیز درین مدت اساسی هواسمان به صفحه بود ولی گمان نکنم آی پی ها دست از سر این جستار بردارند. ویرایشاتشان صرفا باعث ضرر دیدن صفحه و گرفتن وقت ویرایشگران میشود. اگر صفحه را از آنها محفوظ کنیم بسیار سودمند است و جلوی ضرر را نیز میگیرد درهرصورت این صفحه بدون محافظت بماند قطعا سودی که نخواهد داشت اما با محافظت شدنش جلوی ضررات بسیاری گرفته میشود. MAX بحث ۲۸ بهمن ۱۳۹۴، ساعت ۱۱:۲۹ (ایران) ‏۱۷ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۷:۵۹ (UTC) علت درخواست بی پایان نیز این بود که خرابکاری ها مختص زمان خاصی نیست و الان ماه هاست که مقاله مدام دستخوش تخریب میشود. به همین خاطر تصور نمیکنم با محافظت محدود تغییری درین وضعیت ایجاد شود. MAX بحث ۲۸ بهمن ۱۳۹۴، ساعت ۱۱:۳۱ (ایران) ‏۱۷ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۸:۰۱ (UTC)

 Yamaha5 (بحث) ‏۲۶ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۵:۵۲ (UTC)

سمیر قنطار

سمیر قنطار (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت کامل: خرابکاری گسترده – ارائه منابع جعلی توسط کاربران برای توجیه حادثه تروریستی. عارون (بحث) ‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۷:۴۵ (UTC)

  گاردین منبع معتبری است و ویرایش شما نادرست بود – Yamaha5 (بحث) ‏۲۶ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۵:۵۵ (UTC)


عباس واعظ طبسی

نیمه‌محافظت در سطح کاربران تایید شده بعلاوه محافظت از خرابکاری IPها در مقاله. Modern Sciences (بحث) ‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۴:۴۹ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد به مدّت ۳ روز. پس از ۳ روز صفحه به صورت خودکار از حفاظت خارج می‌شود. وهاب (گپ) ‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۱:۳۰ (UTC)

زلاتان ابراهیموویچ

بی‌پایان محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – خرابکاری های جزئی اما گسترده توسط آی پی ها. محمدحسین بحث ‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۱:۵۵ (UTC)

  به دلیل خرابکاری متعدد به مدت یک سال محافظت در برابر ویرایش آی‌پی شد – Yamaha5 (بحث) ‏۲۸ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۲۱:۱۴ (UTC)

گنبد نمکی جاشک

محافظت. این مقاله بین دو شهرستان همجوار بسیار پرمناقشه است. در چهارسال اخیر بخصوص این دو سال مرتب خرابکاری شده فقط همون چهارسال پیش یه بار تا سه ماه محافظت شده. مرتب باید خنثی سازی و خرابکاریهای آی پی و اعضای فرمایشی اصلاح کنیم. الان هم تا چند ماهی نیمه محافظت بشه. Hamedvahid (بحث) ‏۲۸ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۰:۰۷ (UTC)

 Yamaha5 (بحث) ‏۲۸ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۲۱:۱۴ (UTC)

ایل ساکی

ایل ساکی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها)

موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – اضافه کردن پی در پی مطالب بدون منبع و با منبع ضعیف توسط کاربران تازه کار. MΣYSAM بحث ‏۲ مارس ۲۰۱۶، ساعت ۱۶:۳۰ (UTC)

  کاربران تأیید شده هستند. باید در صورت لزوم برای جلوگیری از جنگ ویرایشی، محافظت کامل شود. مهدی صفار ۱۳ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۰۶:۲۵ (ایران) ‏۳ مارس ۲۰۱۶، ساعت ۰۲:۵۵ (UTC)
@Mahdy Saffar: پس محبت کنید محافظت کامل را انجام دهید مطالبی که کاربران به مقاله اضافه می‌کنند به همراه منابع بررسی کنید.--MΣYSAM بحث ‏۳ مارس ۲۰۱۶، ساعت ۱۸:۲۳ (UTC)

الگو:پاسخ به

@مثال: بی‌پایان محافظت کامل: الگوی حساس – پراستفاده گسترده در بیشتر صفحه بحث کنونی. محمدحسین بحث ‏۴ مارس ۲۰۱۶، ساعت ۰۶:۳۸ (UTC)

زراسوند

زراسوند (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها)

موقت محافظت در برابر آی‌پی: افزوده کردنِ مطالبِ زیاد و بدونِ منبع از سوی آی.پی و عدمِ توجه به دعوتِ به صفحه ی بحث. مانی بختیار (بحث) ‏۴ مارس ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۵۷ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد به مدت یک هفته مهدی صفار ۱۴ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۱۶:۵۵ (ایران) ‏۴ مارس ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۲۵ (UTC)

خیلی ممنون از مهدی صفّارِ گرامی. --مانی بختیار (بحث) ‏۵ مارس ۲۰۱۶، ساعت ۰۹:۵۸ (UTC)

فندک

فندک (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – خرابکاری بسیار شدید. کوهی (گفتگو) ‏۶ مارس ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۳۲ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد به مدّت ۳ ماه. پس از ۳ ماه صفحه به صورت خودکار از حفاظت خارج می‌شود. (به‌دستان جناب Yamaha5) وهاب (گپ) ‏۷ مارس ۲۰۱۶، ساعت ۱۹:۰۸ (UTC)

مقداد نجف‌نژاد

محافظت. به علت خرابکاری شدید کاربر و زاپاسش. Modern Sciences (بحث) ‏۸ مارس ۲۰۱۶، ساعت ۰۲:۰۲ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد به مدّت ۱ هفته. پس از ۱ هفته صفحه به صورت خودکار از حفاظت خارج می‌شود. وهاب (گپ) ‏۸ مارس ۲۰۱۶، ساعت ۰۴:۰۱ (UTC)

نادر قاضی‌پور

نادر قاضی‌پور (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – حذف پیوسته و گسترده مطالب منبع‌دار توسط آی‌پی. مهرنگار (بحث) ‏۸ مارس ۲۰۱۶، ساعت ۱۴:۴۵ (UTC)

  __Âriobarzan ‏۸ مارس ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۲۳ (UTC)


مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

نیمه‌محافظت. به علت خرابکاری پی در پی کاربر ‏Karshenas-mimkaf در مقاله : حذف مطالب منبع دار و افزودن مطالب خط به خط تبلیغاتی از وبگاه موسسه. Modern Sciences (بحث) ‏۹ مارس ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۵۰ (UTC)

  به کاربر تذکر دهید اگر عمل نکرد بسته می‌شود برای ویرایش اشتباه یک کاربر خاص یک مقاله را نمی‌بندند – یاماها۵ / ب ‏۱۰ مارس ۲۰۱۶، ساعت ۱۷:۴۹ (UTC)

جمشیدآباد (تبریز)

نیمه‌محافظت. به علت خرابکاری شدید کاربر در افزودن مطالب بدون منبع فله ای به تناوب و جنگ ویرایشی در قابل های حساب زیر: این آی پی این آی پی این این (تمام به یک کاربر تعلق دارد) (وضعیت این کاربر در سایر مقالات که ویرایش می کند به همین صورت است) (برای رسیدگی فعالیت های دو مرتبه در تمام مطرح گردیده اما کنش مدیریتی صورت نگرفته). Modern Sciences (بحث) ‏۱۲ مارس ۲۰۱۶، ساعت ۲۲:۳۲ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد به مدت یک هفته. مهدی صفار ۲۳ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۲۳:۰۹ (ایران) ‏۱۳ مارس ۲۰۱۶، ساعت ۱۹:۳۹ (UTC)

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – خرابکاری گسترده-اضافه کردن نظرات شخصی. Arian بحث ‏۱۳ مارس ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۱۷ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد به مدت یک هفته. مهدی صفار ۲۳ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۲۳:۱۳ (ایران) ‏۱۳ مارس ۲۰۱۶، ساعت ۱۹:۴۳ (UTC)


حمیدرضا بقایی

حمیدرضا بقایی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها)

موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – حذف مطالب منبع دار و اضافه کردن مطالب بدون منبع. Arian بحث ‏۱۳ مارس ۲۰۱۶، ساعت ۰۵:۲۳ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد به مدت یک هفته مهدی صفار ۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۱۰:۰۹ (ایران) ‏۱۴ مارس ۲۰۱۶، ساعت ۰۶:۳۹ (UTC)

شهره قمر

شهره قمر (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها)

محافظت کامل در برابر خرابکاری شدید آی‌پی ها: خرابکاری بیش از اندازه و درخواست محافظت برای یک مدت طولانیModern Sciences (بحث) ‏۱۴ مارس ۲۰۱۶، ساعت ۰۰:۰۶ (UTC).

  نیمه‌حفاظت شد به مدّت ۱ هفته. پس از ۱ هفته صفحه به صورت خودکار از حفاظت خارج می‌شود. ‏Dalba ‏۱۷ مارس ۲۰۱۶، ساعت ۰۲:۲۱ (UTC)

خشایارشا

نیمه‌محافظت. به علت خرابکاری یک IP. آی پی کماکان مٌصِر به استفاده از منابع 70 سال پیش برای برابر کردن شخصیت افسانه‌ای اخشورش و شخصیت تاریخی خشایارشای یکم است. به هشدارها هم توجهی ندارد. ز.رازی (بحث) ‏۱۷ مارس ۲۰۱۶، ساعت ۱۰:۰۲ (UTC)

خط شکسته‌نستعلیق

خط شکسته‌نستعلیق (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها)

موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – حذف مطالب منبع دار و جایگزینی با مطالب بدون منبع. Arian بحث ‏۱۷ مارس ۲۰۱۶، ساعت ۱۱:۳۸ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد به مدت یک هفته. مهدی صفار ۲۷ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۱۸:۲۲ (ایران) ‏۱۷ مارس ۲۰۱۶، ساعت ۱۴:۵۲ (UTC)

نازنین بیاتی

نازنین بیاتی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – خرابکاری پی‌در‌پی آی‌پی. مهرنگار (بحث) ‏۱۷ مارس ۲۰۱۶، ساعت ۲۱:۰۶ (UTC)

  از پیش محافظت شده است. ‏Dalba ‏۱۸ مارس ۲۰۱۶، ساعت ۰۲:۴۶ (UTC)
@Dalba: درود. این مقاله محافظت نشده و هنوز آی‌پی در حال خرابکاری است. مهرنگار (بحث) ‏۱۸ مارس ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۴۰ (UTC)
توسط آقای صفار هم‌اکنون محافظت شد. مهرنگار (بحث) ‏۱۸ مارس ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۴۳ (UTC)

بنی‌قریظه

بنی‌قریظه (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – حذف بخش بسیار عظیم از مطالب منبع‌دار توسط آی‌پی (۳ بار). مهرنگار (بحث) ‏۱۹ مارس ۲۰۱۶، ساعت ۱۴:۰۲ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد به مدّت یک هفته. پس از یک هفته صفحه به صورت خودکار از حفاظت خارج می‌شود. مهدی صفار ۲۹ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۱۷:۴۰ (ایران) ‏۱۹ مارس ۲۰۱۶، ساعت ۱۴:۱۰ (UTC)

پوریم

نیمه‌محافظت. به علت جنگ ویرایشی. ز.رازی (بحث) ‏۲۰ مارس ۲۰۱۶، ساعت ۱۶:۱۷ (UTC)

پوریم

به دلیل نزدیکی سالگرد سیزده به در و برجسته شدن مراسم پوریم در سایت‌های حزب‌اللهی، درخواست محافظت مقاله پوریم به مدت 2 هفته را دارم. همین الانش تو این مقاله جنگ ویرایشی راه افتاده و فرد مقابل حاضر به استدلال بر اساس سیاست‌های ویکی پدیا نیست. --ز.رازی (بحث) ‏۲۰ مارس ۲۰۱۶، ساعت ۱۶:۲۱ (UTC)

درق

درق (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – اضافه کردن مداوم مطالب بدون منبع-قبلا هم محافظت شده بود. Arian بحث ‏۲۲ مارس ۲۰۱۶، ساعت ۱۴:۰۷ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد به مدّت یک هفته. پس از یک هفته صفحه به صورت خودکار از حفاظت خارج می‌شود. مهدی صفار ۳ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۱۷:۴۲ (ایران) ‏۲۲ مارس ۲۰۱۶، ساعت ۱۴:۱۲ (UTC)

کره‌سنی

نیمه‌محافظت. خرابکاری پی در پی کاربر در حذف مطالب منبع دار و اضافه نمودن مطالب فله ای (کپی خط به خط و نقض حق تکثیر). Modern Sciences (بحث) ‏۲۲ مارس ۲۰۱۶، ساعت ۱۸:۴۳ (UTC)

در مواردی که کاربر مقابل تأییدشده باشد نیمه‌حفاظت کمکی به حفظ مقاله نمی‌کند.   کاربر(ان) قطع دسترسی شدند. ‏Dalba ‏۲۲ مارس ۲۰۱۶، ساعت ۲۲:۳۹ (UTC)

چنار

این مقاله نیز وضعیت مقاله آبرسان را دارد Modern Sciences (بحث) ‏۲۲ مارس ۲۰۱۶، ساعت ۲۳:۱۳ (UTC)

اشتهارد

اشتهارد (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – حذف منابع-تغییر نویسه‌های فارسی به لاتین. Arian بحث ‏۲۴ مارس ۲۰۱۶، ساعت ۱۱:۴۷ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد به مدّت ۲ هفته. پس از ۲ هفته صفحه به صورت خودکار از حفاظت خارج می‌شود. ‏Dalba ‏۲۴ مارس ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۴۴ (UTC)

مالیچه شیخ

مالیچه شیخ (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – افزودن مداوم مطالب بدون منبع-قبلا هم محافظت شده بود. Arian بحث ‏۲۴ مارس ۲۰۱۶، ساعت ۲۰:۵۲ (UTC)

فرهاد مجیدی

فرهاد مجیدی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – افزودن مداوم مطالب بدون منبع. Arian بحث ‏۲۴ مارس ۲۰۱۶، ساعت ۲۱:۱۲ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد به مدّت ۱ ماه. پس از ۱ ماه صفحه به صورت خودکار از حفاظت خارج می‌شود. وهاب (گپ) ‏۲۵ مارس ۲۰۱۶، ساعت ۰۹:۵۳ (UTC)

بانک آینده

بانک آینده (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها)

محافظت در برابر کاربر: خرابکاری مداوم کاربر در مقاله Modern Sciences (بحث) ‏۲۵ مارس ۲۰۱۶، ساعت ۰۳:۲۶ (UTC)

فیلم پورنوگرافی

فیلم پورنوگرافی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – با توجه به خرابکاری های متعدد در این مقاله لطفا محافطت شود. Amer GEM (بحث) ‏۲۵ مارس ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۳۰ (UTC)

اندیمشک

اندیمشک (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها)

محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری آی پی ها Modern Sciences (بحث) ‏۲۵ مارس ۲۰۱۶، ساعت ۱۷:۰۲ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد به مدّت ۱ هفته. پس از ۱ هفته صفحه به صورت خودکار از حفاظت خارج می‌شود. وهاب (گپ) ‏۲۶ مارس ۲۰۱۶، ساعت ۱۴:۰۳ (UTC)

علیرضا محجوب

علیرضا محجوب (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – جنگ ویرایشی-خرابکاری گسترده و نقض وپ:زندگان. Arian بحث ‏۲۶ مارس ۲۰۱۶، ساعت ۱۱:۵۶ (UTC)

تن‌فروشی

تن‌فروشی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – ویرایش های خرابکارانه و حذف چند مرتبه ایی بسیاری از مطالب منبع دار و دستکاری در مقاله. Amer GEM (بحث) ‏۲۵ مارس ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۳۴ (UTC)

  رد شد – شمار خرابکاری‌های اخیر حفاظت را توجیه نمی‌کند. مهدی صفار ۸ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۴۲ (ایران) ‏۲۷ مارس ۲۰۱۶، ساعت ۱۸:۱۲ (UTC)

سحر قریشی

سحر قریشی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – تغییر محل تولد از تهران به کابل. Arian بحث ‏۲۷ مارس ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۱۵ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد به مدّت یک هفته. پس از یک هفته صفحه به صورت خودکار از حفاظت خارج می‌شود. مهدی صفار ۸ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۴۶ (ایران) ‏۲۷ مارس ۲۰۱۶، ساعت ۱۸:۱۶ (UTC)

شینا شیرانی

شینا شیرانی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – اضافه کردن مطالب بدون منبع-نقض وپ:زندگان و نقض وپ:بی‌طرف. Arian بحث ‏۲۷ مارس ۲۰۱۶، ساعت ۱۷:۴۴ (UTC)

  مهدی صفار ۸ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۴۰ (ایران) ‏۲۷ مارس ۲۰۱۶، ساعت ۱۸:۱۰ (UTC)

شهره قمر

شهره قمر (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت کامل: Content dispute/edit warring – به دلیل تغییرات متعدد در محتویات صفحه . Nimaganji62 (بحث) ‏۲۸ مارس ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۳۴ (UTC)

حمیدرضا امیرحسنخانی

حمیدرضا امیرحسنخانی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – حذف الگوهای سرشناسی و بهبود منبع. Arian بحث ‏۲۸ مارس ۲۰۱۶، ساعت ۱۴:۰۸ (UTC)

کلینت ایستوود

کلینت ایستوود (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – حذف مطالب (بدون دلیل موجه). Arian بحث ‏۲۹ مارس ۲۰۱۶، ساعت ۰۶:۱۷ (UTC)

میدان امام خمینی (تهران)

میدان امام خمینی (تهران) (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – افزودن مطالب بدون منبع-بی‌ارتباط به مقاله. Arian بحث ‏۲۹ مارس ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۰۶ (UTC)

ویشتاسپ (هخامنشی)

ویشتاسپ (هخامنشی) (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: کاربری با آی پی ویرایش بدون منبع ویرایش میکند. Sahand Ace ‏۲ آوریل ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۱۳ (UTC)


ویگن

محافظت کامل بی پایان. به علت خرابکاری شدید IPها در تغییر زادگاه. Modern Sciences (بحث) ‏۳ آوریل ۲۰۱۶، ساعت ۰۳:۴۹ (UTC)

کارو دردریان

محافظت کامل بی پایان. به علت خرابکاری شدید IPها در تغییر زادگاه. Modern Sciences (بحث) ‏۳ آوریل ۲۰۱۶، ساعت ۰۳:۴۹ (UTC)

غلامرضا تاجگردون

محافظت موفقت. به علت خرابکاری پی در پی کاربر در افزودن مطالب بدون منبع. Modern Sciences (بحث) ‏۳ آوریل ۲۰۱۶، ساعت ۱۸:۱۱ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد به مدّت یک هفته. پس از یک هفته صفحه به صورت خودکار از حفاظت خارج می‌شود. (توسط آقای صفار). مهرنگار (بحث) ‏۳ آوریل ۲۰۱۶، ساعت ۱۸:۲۹ (UTC)

آبرسان

نیمه‌محافظت در سطح کاربر تایید شده. به علت خرابکاری مداوم کاربر در افزودن مطالب بدون منبع و جعل منبع. Modern Sciences (بحث) ‏۵ آوریل ۲۰۱۶، ساعت ۲۳:۰۲ (UTC)

به کاربر آخرین تذکر را دادم. در صورت تکرار ویرایش با منابع بدون ارتباط، بهتر است کاربر مدتی بسته شود و مقاله با توجه به اینکه فقط یک کاربر مشخص در آن چنین ویرایشی می‌کند (با منابع بی اساس)، باز بماند. مهرنگار (بحث) ‏۵ آوریل ۲۰۱۶، ساعت ۲۳:۱۲ (UTC)

نیروهای مسلح فدراسیون روسیه

محافظت در سطح کاربران. به علت خرابکاری مداوم آی پی ها. Modern Sciences (بحث) ‏۸ آوریل ۲۰۱۶، ساعت ۱۷:۳۳ (UTC)

جیبا

جیبا (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر انتقال: خرابکاری در انتقال صفحه – نام درست و معول ایشان این است اما کاربری با توهین و خودکامگی چندین بار است صفحه را تغییر نام می دهد. «» (بحث) ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۶، ساعت ۰۸:۰۵ (UTC)

سرجیو سانتوس

سرجیو سانتوس (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت کامل: خرابکاری گسترده – کاربر مدعی مدعی است که دیکشنری و زبان جدیدی را اختراع کرده و س را ز تلفظ می کند و دست بردار هم نیست. «» (بحث) ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۶، ساعت ۰۸:۰۷ (UTC)

  درود. جناب آملی باز هم توصیه من این است که به جای ویرایش‌های پیوسته و بدون گفتگو، کاربرِ دیگر (در اینجا جناب Diako1971) را در بحث مقاله دعوت به گفتگو کنید تا با همفکری به نتیجه برسید. ضمن اینکه کاربر در هیچ جا صحبت از اختراع دیکشنری نکرده‌اند. مهرنگار (بحث) ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۶، ساعت ۰۸:۲۲ (UTC)
حرف شما متین و قابل احترام است. ولی وقتی س را ژ تلفظ می کند خب می شود یک زبان متفاوتِ دیگر چون در هر زبان س ژ نمی شود. ایشان دعوت را نمی پذیرند و فقط بلد هستند این کار را کنند و یا بروند مسئله بستن بنده را مطرح کنند که متاسفانه برخی ها دست یاری می دهنند به جای اینکه جلوی ایشان را بگیرند. «» (بحث) ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۶، ساعت ۰۸:۳۳ (UTC)

جمهوری آذربایجان

جمهوری آذربایجان (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) محافظت موقت: حذف پی در پی مطالب منبع دار توسط کاربر Modern Sciences (بحث) ‏۱۳ آوریل ۲۰۱۶، ساعت ۱۶:۱۸ (UTC)

حوزه علمیه قم

حوزه علمیه قم (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – افزودن مطالب بدون منبع-جایگزینی شهر قم با شهر نور؟!. Arian بحث ‏۱۹ آوریل ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۲۱ (UTC)


تصوف

نیمه‌محافظت. به علت خرابکاری شدید یک کار, زاپاس هایش , و اخیرا IP هایش در هر دو مقاله. Modern Sciences (بحث) ‏۲۱ آوریل ۲۰۱۶، ساعت ۱۸:۵۱ (UTC)

مولوی توسط مهرنگار محافظت شده. عطار را یک هفته محافظت کردم. مهدی صفار ۲ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۲۶ (ایران) ‏۲۱ آوریل ۲۰۱۶، ساعت ۱۸:۵۶ (UTC)

محسن کدیور

محسن کدیور (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – فحاشی و خرابکاری گسترده. Arian بحث ‏۲۲ آوریل ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۳۵ (UTC)

درود. از آنجا که فقط یک آی‌پی بود که به کرات در این مقاله و پورازغدی خرابکاری می‌کرد (فحاشی) آی‌پی را یک روز بستم و شاید دیگر نیاز به محافظت نباشد. مهرنگار (بحث) ‏۲۲ آوریل ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۴۰ (UTC)

حسن رحیم‌پور ازغدی

حسن رحیم‌پور ازغدی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – فحاشی و خرابکاری گسترده. Arian بحث ‏۲۲ آوریل ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۳۶ (UTC)

توضیح در بالا. مهرنگار (بحث) ‏۲۲ آوریل ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۴۰ (UTC)

شهره قمر

محافظت کامل. به علت خرابکاری بی پایان کاربر Nimaganji62 روی مقاله بخصوص زادگاه و تاریخ اکران فیلم ها. لطفا ویرایش این مقاله در دسترس این کاربر نباشد.Modern Sciences (بحث) ‏۲۳ آوریل ۲۰۱۶، ساعت ۰۳:۳۷ (UTC)

درست است کاربر Nimaganji62 منابع را حذف می‌کند و زادگاه خانم شهره قمر را از بیجار به مهاباد تغییر می‌دهد و منبع او هم سایتی منتسب به خانم قمر می‌باشد که این سایت روز گذشته محل تولد را به مهاباد تغییر داد، لطفا از خرابکاری‌های این کاربر جلوگیری کنید.ممنونYoung Readers (بحث) ‏۲۳ آوریل ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۵۴ (UTC)

ساری گلین

محافظت کامل. به علت خرابکاری IPها و حتی کاربران با دسترسی بارگذاری / لطفا در سطح کاربران تایید شده بی پایان محافظت گردد. برای نمونه ‏Sm7293 یک پاراگراف را با چند منبع را کلا حذف نموده بود Modern Sciences (بحث) ‏۲۵ آوریل ۲۰۱۶، ساعت ۰۸:۱۴ (UTC)

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – اضافه کردن مداوم مطالب بدون منبع(چرندیات محتمل) و حذف مطالب. Arian بحث ‏۲۵ آوریل ۲۰۱۶، ساعت ۰۹:۵۸ (UTC)

مردم لک

محافظت کامل. به علت خرابکاری شدید و حذف منابع بدون دلیل قانع کننده. همچنین جانبدارانه کردن آن احمد گراوند (بحث) ‏۲۵ آوریل ۲۰۱۶، ساعت ۱۰:۰۷ (UTC).

شیخ فضل‌الله نوری ‏

محافظت کامل. افزودن مطالب فله ای بدون منبع به مقاله توسط کاربر و واگردانی پی در پی. Modern Sciences (بحث) ‏۲۸ آوریل ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۲۶ (UTC)

مصطفی زمانی

مصطفی زمانی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – چند روزی مقاله را محافظت کنید رجوع به تاریخچه نوشتار. ایستاده در شب ‏۳ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۹:۳۹ (UTC)

آبرسان

محافظت کامل. خرابکاری بی پایان این کاربر در افزودن مطالب کذب به این مقاله (هر سه منبع ارائه شده نامرتبط به مطالب افزوده شده است - جعل منبع)

ظاهراً خرابکاری‌ها موقتی بوده و ادامه نیافته است. در صورت تکرار لطفا گزارش دهید. ممنون ● مهران گفتمان ‏۱۲ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۴:۲۴ (UTC)

انشان

انشان (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – خرابکاریِ آی.پی. مانی بختیار (بحث) ‏۵ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۷:۴۴ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد به مدت یک ماه (با توجه به سیاههٔ محافظت مقاله) ● مهران گفتمان ‏۱۲ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۴:۲۳ (UTC)

حسین محدث نوری

حسین محدث نوری (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) محافظت در سطح کاربران تاییدشده: خرابکاری گسترده کاربر در افزودن مطالب فله ای بدون و واگردانی به کررات تمام مطالب افزوده شده توسط فله ای و بدون منبع است

ویرایش‌های اخیر مقاله توسط کاربران تاییدشده انجام شده است و بنابراین و حفاظت آن در برابر آی‌پی بی‌فایده خواهد بود. ● مهران گفتمان ‏۱۲ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۴:۲۱ (UTC)

شیخ فضل‌الله نوری

شیخ فضل‌الله نوری (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) محافظت در سطح کاربران تاییدشده: به مانند مقاله بالا این مقاله نیز توسط کاربر بارها مطالب بدون منبع فله ای افزوده شده است Modern Sciences (بحث) ‏۹ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۷:۵۷ (UTC)

بازبینی ویرایش خودکار در این مقاله تا تاریخ ۲۶ فوریهٔ ۲۰۱۷ فعال شده است و در نتیجه محافظت در برابر آی‌پی فرقی به حال مقاله نخواهد داشت. ● مهران گفتمان ‏۱۲ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۴:۱۹ (UTC)

شادمهر کاظم‌زاده

شادمهر کاظم‌زاده (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – خرابکاری کاربران تایید نشده. ✔Wikipedia ‏۹ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۵۱ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد به مدت یک ماه ● مهران گفتمان ‏۱۲ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۴:۱۵ (UTC)

دانشگاه فنی و حرفه ای منطقه یک کشوری

دانشگاه فنی و حرفه ای منطقه یک کشوری (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – به دلیل ثبات صفحه. Mohammad9574 (بحث) ‏۱۲ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۳۱ (UTC)

  رد شد، خرابکاری در مقاله مشاهده نشد. ● مهران گفتمان ‏۱۲ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۴:۱۳ (UTC)

کافه بازار

حفاظت نیازمند به بازبینی. تغییرات پی‌در‌پی در مقاله. Hasanpour (بحث) ‏۱۳ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۳۰ (UTC)

عبادالله قنبری

عبادالله قنبری (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – برچسب گذاری قبل از تکمیل مقاله، تغییرات نادرست. Mohammad9574 (بحث) ‏۱۵ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۹:۴۶ (UTC)

  هیچ دلیلی برای محافظت وجود ندارد. مهرنگار (بحث) ‏۱۵ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۵۲ (UTC)

خانه شیخ فضل الله نوری

خانه شیخ فضل الله نوری (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها)

محافظت دائمی در برابر خرابکاری همیشگی آی‌پی ها:. Modern Sciences (بحث) ‏۱۶ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۸:۲۴ (UTC)

حجت بن الحسن

حجت بن الحسن (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت کامل: این صفحه به دلیل مسائل دینی بهتر است محافظت شود. Mahan83d ☺گفتگو ‏۱۷ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۹:۵۷ (UTC)

  دلیلی برای محافظت وجود ندارد. مهرنگار (بحث) ‏۱۷ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۹:۵۹ (UTC)
ضمناً در حال حاضر حفاظت نیازمند بازبینی در مقاله وجود دارد. مهدی صفار ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۰۰:۳۲ (ایران) ‏۱۷ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۲۰:۰۲ (UTC)

فرشاد احمدزاده

فرشاد احمدزاده (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: زندگان خرابکاری در مقاله  – آی.پی‌ها گاه اطلاعات اشتباه می‌دهد. کــیان نـیوان ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ ‏۱۹ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۶:۵۱ (UTC)

 یاماها۵ / ب ‏۲۱ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۷:۱۶ (UTC)

حسین همدانی

محافظت کامل در سطح بارگزار. به مدت یکسال. خرابکاری پی در پی آی پی ها در افزودن القاب در جعبه اطلاعات مقاله و خود متن مقالهMSes T / C ‏۲۹ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۸:۰۲ (UTC)

محمد

محافظت کامل در سطح بارگزار به مدت یکسال. خرابکاری های گسترده و پی در پی آی پی ها در افزودن القاب به مقاله برگزیدهMSes T / C ‏۲۹ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۸:۰۲ (UTC)

  حفاظت نیازمند بازبینی فعال است و هر ویرایش کاربران بدون گشت خودکار، توسط گشت‌زنان بررسی می‌شود. مهدی صفار ۱۴ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۰۰:۲۶ (ایران) ‏۲ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۱۹:۵۶ (UTC)

هراکلیتوس

حفاظت نیازمند به بازبینی. مقاله برگزیده است. برای جلوگیری از ویرایش‌های خراب‌کارانه. با سپاس   آزادسرو  بحث ‏۲۹ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۲۴ (UTC)

  حفاظت نیازمند بازبینی توسط کاربر:MRG90 فعال شد. مهدی صفار ۱۴ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۰۰:۲۴ (ایران) ‏۲ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۱۹:۵۴ (UTC)


زبان لکی

زبان لکی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – ویرایش‌های آی پی‌های گرامی. Sahand Ace ‏۱۱ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۱۴:۲۷ (UTC)

داریوش شجاعیان

نیمه‌محافظت. به علت خرابکاری مکرّر IPها. The Future (بحث) ‏۷ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۲۰:۲۸ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد آرمان (بحث) ‏۱۲ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۰۵:۴۳ (UTC)

عزت‌الله پورقاز

عزت‌الله پورقاز (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – خرابکاری آی پی ها. Mahdi28 (بحث) ‏۱۱ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۲۱:۳۱ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد آرمان (بحث) ‏۱۲ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۰۵:۴۱ (UTC)

سید جمال‌الدین اسدآبادی

سید جمال‌الدین اسدآبادی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) محافظت بی پایان در سطح کاربر بارگزار: تعداد ویرایش های مفید کاربران یک صدم خرابکاری آی پی ها می باشد / در تاریخچه این مقاله تنها خرابکاری آی پی ها مشاهده می شود نه بیشترMSes T / C ‏۱۲ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۰۷:۲۹ (UTC)

ایل زنگنه

ایل زنگنه (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – ویرایش‌های اضافی و خنثی ‌سازی‌های بیخود. Sahand Ace ‏۱۳ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۲۰:۰۵ (UTC)

الکسیس تگزاس

الکسیس تگزاس (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) محافظت در برابر خرابکاری: خرابکاری گسترده – MSes T / C ‏۱۴ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۱۸:۵۶ (UTC)

  رد شد – شمار خرابکاری‌های اخیر حفاظت را توجیه نمی‌کند.ضمنا حفاظت سفید در مقاله فعال است. Arian بحث ‏۱۴ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۱۹:۰۴ (UTC)

جام ملت‌های اروپا ۲۰۱۶

جام ملت‌های اروپا ۲۰۱۶ (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – لطفا تا پایان مسابقات محافظت شود. Mahdi28 (بحث) ‏۱۳ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۲۲:۵۷ (UTC)

  از پیش محافظت شده استپس از پایان محافظت، دوباره درخواست دهید. Arian بحث ‏۱۴ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۱۹:۰۴ (UTC)
پیش از محافظت درخواست داده بودم.--Mahdi28 (بحث) ‏۱۵ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۰۷:۲۹ (UTC)

ژان میشل ویلموت

ژان میشل ویلموت (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – خرابکاری های گسترده توسط کاربران آی پی. AmirAK (بحث) ‏۱۵ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۵۴ (UTC)

  توسط جناب AnuJuno مهرنگار (بحث) ‏۱۵ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۱۸:۳۵ (UTC)

سروش رفیعی

نیمه‌محافظت. خرابکاری شدید IPها و تازه واردین در مقاله. MehdiTalk ‏۱۶ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۲۵ (UTC)

  توسط جناب آرمان. مهرنگار (بحث) ‏۱۶ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۲۹ (UTC)

ورزشگاه پارک ده پرنس

ورزشگاه پارک ده پرنس (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – لطفا محافظت از استادیوم‌ها تا پایان یورو باشد. محافظت قبلی یک روزه بود. Mahdi28 (بحث) ‏۱۶ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۰۲:۴۰ (UTC)

  توسط مردتنها. مهرنگار (بحث) ‏۱۶ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۱۱:۱۷ (UTC)

سردار آزمون

سردار آزمون (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده. مانی بختیار (بحث) ‏۱۶ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۱۱:۱۵ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد مهرنگار (بحث) ‏۱۶ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۱۱:۱۶ (UTC)

آرش افشین

آرش افشین (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده. مانی بختیار (بحث) ‏۱۶ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۵۹ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد Arian بحث ‏۱۶ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۰۱ (UTC)

حوزه علمیه قم

حوزه علمیه قم (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده. Mahdi28 (بحث) ‏۱۶ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۲۰:۵۳ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد مهرنگار (بحث) ‏۱۶ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۲۰:۵۶ (UTC)

آلبرتو جیلاردینو

آلبرتو جیلاردینو (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده. Mahdi28 (بحث) ‏۱۶ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۲۱:۰۰ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد مهرنگار (بحث) ‏۱۶ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۲۱:۰۳ (UTC)

سیروس مقدم

سیروس مقدم (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده. Mahdi28 (بحث) ‏۱۶ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۲۱:۲۹ (UTC)

  رد شد – شمار خرابکاری‌های اخیر حفاظت را توجیه نمی‌کند. فقط یک کاربر است که درگیر جنگ ویرایشی است. در صورت تکرار، لطف کنید در تام گزارش دهید تا در رابطه با کاربر تصمیم‌گیری شود. مهرنگار (بحث) ‏۱۶ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۲۱:۳۳ (UTC)

سید محمدحسین شهریار

سید محمدحسین شهریار (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – خرابکاری از سوی کاربر آی پی. AmirAK (بحث) ‏۱۷ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۱۰:۲۳ (UTC)

  • یک آی‌پی خرابکاری می‌کرد و آی‌پی را بستم. بهتر است مقاله باز باشد. اگر خرابکاری با آی‌پی‌های دیگر ادامه یافت، محافظت می‌شود. مهرنگار (بحث) ‏۱۷ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۱۰:۲۵ (UTC)
  • بسیار خوب. ممنون از شما. --AmirAK (بحث) ‏۱۷ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۱۰:۲۶ (UTC)
  • یک سؤال: چطور می‌توان کاربران خرابکار را گزارش کرد؟ چه کاربر آی پی و چه کاربر ثبت نام کرده؟ --AmirAK (بحث) ‏۱۷ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۱۰:۲۷ (UTC)
  • در بحث خودتان پاسخ می‌دهم. مهرنگار (بحث) ‏۱۷ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۱۰:۲۹ (UTC)

سمنو

سمنو (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت کامل: خرابکاری گسترده – IP به طور مرتب چند جمله را حذف و آنچه مایل است می‌افزاید. در اصل آن مورد در مقاله هست ولی گویا ایشان هدفش تخریب است. حد اقل ۶ماه حفاظت شود تا ببینیم این کار را ترک می‌کند یا نه. قارونی گفتمان ‏۱۷ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۱۴:۱۸ (UTC)

هومن افاضلی

بحث زیر پایان یافته‌است.

هومن افاضلی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – خرابکاری‌های مداوم اخیر. KamalPF (بحث) ‏۲۳ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۰۸:۰۶ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد مهرنگار (بحث) ‏۲۳ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۰۸:۰۸ (UTC)

مردم لک

بحث زیر پایان یافته‌است.

مردم لک (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت کامل: Content dispute/edit warring – جنگ ویرایشی، لطفاً حفاظت سفید شود. Mahdi28 (بحث) ‏۲۴ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۰۳:۵۷ (UTC)

  آرمان (بحث) ‏۲۴ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۱۹:۳۸ (UTC)

مردم لر

بحث زیر پایان یافته‌است.

مردم لر (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت کامل: Content dispute/edit warring – جنگ ویرایشی، لطفاً حفاظت سفید اعمال شود. Mahdi28 (بحث) ‏۲۴ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۰۷:۱۶ (UTC)

  آرمان (بحث) ‏۲۴ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۱۹:۳۸ (UTC)

طلوت

بحث زیر پایان یافته‌است.

طلوت (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده. مانی بختیار (بحث) ‏۲۴ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۱۶:۰۳ (UTC) این مورد را بی زحمت مدیران بررسند! با تشکر--مانی بختیار (بحث) ‏۲۴ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۱۶:۱۰ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد مهرنگار (بحث) ‏۲۴ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۱۶:۱۹ (UTC)

مقتدی صدر

بحث زیر پایان یافته‌است.

افزودن ویرایش‌های در حال انتظار. خرابکاری شدید IP و دو کاربر (احتمال زیاد زاپاس و مربوط به همان IP) در مقاله با اینکه ویرایش چندین بار توسط افراد مختلف خنثی شده است. In2wiki (بحث) ‏۲۲ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۱۹:۴۳ (UTC)

فعلا برای 24 ساعت نیمه محافظت شد (طبق اختیارات من) تا یکی از مدیران مدت را افزایش دهد. --MehdiTalk ‏۲۵ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۰۷:۵۵ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد:پ.ن: برای یک هفته نیمه محافظت شد.--MehdiTalk ‏۲۵ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۰۸:۰۹ (UTC)

ایل شوهان

ایل شوهان (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت کامل: Content dispute/edit warring – جنگ ویرایشی و اختلاف محتوایی. Mahdi28 (بحث) ‏۲۵ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۰۶:۵۱ (UTC)

کریم‌خان زند

بحث زیر پایان یافته‌است.

کریم‌خان زند (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=کریم‌خان_زند&diff=17389414&oldid=17360838. Sahand Ace ‏۱۹ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۰۷:۰۷ (UTC)

  رد شد – شمار خرابکاری‌های اخیر حفاظت را توجیه نمی‌کند. MehdiTalk ‏۲۶ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۰۸:۵۳ (UTC)

حیران (آستارا)

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌محافظت. به علت خرابکاری‌های مداوم و جنگ‌های ویرایشی از سوی کاربران تازه‌وارد. Benyamin-ln (بحث) ۱ تیر ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۲۲ (ایران) ‏۲۱ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۰۹:۵۲ (UTC)

  رد شد – شمار خرابکاری‌های اخیر حفاظت را توجیه نمی‌کند. MehdiTalk ‏۲۶ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۰۸:۵۳ (UTC)

عمر بن خطاب

بحث زیر پایان یافته‌است.

عمر بن خطاب (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت کامل: اختلاف محتوایی و جنگ ویرایشی – لطفاً در صورت امکان محافظت سفید اعمال شود. Mahdi28 (بحث) ‏۲۴ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۰۰:۵۰ (UTC)

  شد – آرمان (بحث) ‏۲۶ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۱۸:۱۳ (UTC)

لر کوچک

بحث زیر پایان یافته‌است.

قفل سفید گذاشتم. – آرمان (بحث) ‏۲۹ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۱۰:۲۰ (UTC)

لر کوچک (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت کامل: Content dispute/edit warring – جنگ ویرایش میان کاربران از 21مه 2016 تاکنون و خنثی سازی های مکرر ویرایش توسط طرف های درگیر. Hootandolati(بحث) «یکشنبه،۶ تیر ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۳۷ (ایران)» ‏۲۶ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۱۸:۰۷ (UTC)

قره‌باغ

بحث زیر پایان یافته‌است.

قره‌باغ (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) نیمه‌محافظت. خرابکاری و جنگ ویرایشی توسط کاربران تازه‌وارد و آی‌پی‌ها. --اخگر (گفتگو) ‏۲۶ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۰۴:۴۷ (UTC)

در سه روز گذشته تنها یک کاربر بوده که اکنون بسته است. در ادامه، در صورت زاپاس‌بازی و ادامه یافتن خرابکاری محافظت خواهد شد. مهرنگار (بحث) ‏۲۶ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۰۸:۱۰ (UTC)
  توسط جناب آرمان رسیدگی شد. در سطح مدیران تا 26 ژوئیه 2016 محافظت شد – MehdiTalk ‏۲۷ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۵۹ (UTC)
اما هیچ محافظتی ندارد ها! مهرنگار (بحث) ‏۲۷ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۱۴:۰۱ (UTC)

دانشگاه فرهنگیان

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیازی به محافظت نیست. کلا یک آی‌پی در دو روز ویرایش داشته! – MehdiTalk ‏۲۷ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۵۷ (UTC)

نیمه‌محافظت. خرابکاری مداوم IPها در مقاله. برنامه درسی ۷ تیر ۱۳۹۵، ساعت ۱۷:۴۳ (ایران)

  رد شد – شمار خرابکاری‌های اخیر حفاظت را توجیه نمی‌کند. مهرنگار (بحث) ‏۲۷ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۱۴ (UTC)
شما در مدت ۲ دقیقه به این نتیجه رسیدید؟ این خرابکاری‌ها همیشه و در بازه‌های زمانی مختلف اتفاق می‌افتد و به دلیل عدم بازبینی، مطالب بدون منبع و نادرست مدتها در مقاله باقی می‌ماند. برای نمونه این مورد را ببینید. برنامه درسی ۷ تیر ۱۳۹۵، ساعت ۱۷:۵۶ (ایران)
برای فهمیدن این موضوع دو دقیقه هم زمان زیادی است و در چند ثانیه می‌شود بررسی کرد. با این حال دیگران نیز می‌توانند بررسی کنند و در صورت صلاحدید، محافظت کنند. مهرنگار (بحث) ‏۲۷ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۲۸ (UTC)

ایلات قوم لک در ایران

بحث زیر پایان یافته‌است.

ایلات قوم لک در ایران (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت کامل: در ادامه مقالات مردم لک جنگ ویرایشی، لطفاً حفاظت سفید شود Hootandolati(بحث) «شنبه، ۵ تیر ۱۳۹۵، ساعت ۰۰:۵۵ (ایران)» ‏۲۴ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۲۰:۲۵ (UTC)

  پیش‌تر انجام شده است توسط جناب آرمان --‏۲۴ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۲۰:۴۱ (UTC)Mahdi28 (بحث)

جانی سینز

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌محافظت. خرابکاری شدید IPها در مقاله. پیشتر کاربر دالبا برای بار نخست یک هفته بستند لطفن اینبار طولانی تر ببندید. Taddah (بحث) ‏۲۹ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۱۰:۰۸ (UTC)

  دوهفته در سطح کاربر تاییدشده محافظت شد. – آرمان (بحث) ‏۲۹ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۱۰:۱۸ (UTC)

باشگاه فوتبال پاری سن ژرمن

بحث زیر پایان یافته‌است.

باشگاه فوتبال پاری سن ژرمن (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی. Zhilbert (بحث) ‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۶:۴۵ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد مهرنگار (بحث) ‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۲۰:۴۱ (UTC)

ساری گلین

بحث زیر پایان یافته‌است.

یک هفته محافظت در سطح کاربر تائیدشده – آرمان (بحث) ‏۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۳۸ (UTC)

محافظت بی پایان. به علت خرابکاری شدید IPها و کاربران بارگذار. برای نمونه این متن از مقاله حذف شده هیچکدام از دوستان متوجه نشدندMSes T / C ‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۷:۵۰ (UTC)

فرهاد مجیدی

بحث زیر پایان یافته‌است.

محافظت بی پایان بر علی] آی پی ها. به علت خرابکاری شدید و همیشگی IPها (بیشترین خرابکاری در سطح بازیکنان فوتبال). MSes T / C ‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۲۰:۱۵ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد مهرنگار (بحث) ‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۲۰:۴۱ (UTC)

نیکول کیدمن

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌محافظت. خرابکاری شدید در مقاله. Behnam mancini (بحث) ‏۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۷:۲۱ (UTC)

  رد شد – شمار خرابکاری‌های اخیر حفاظت را توجیه نمی‌کند. تنها یک کاربر است که خرابکاری کرده و در صورت تکرار، کاربر بسته خواهد شد. بستن مقاله در مواقعی است که چندین حساب یا آی‌پی در حال خرابکاری باشند. سپاس از توجه‌تان. مهرنگار (بحث) ‏۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۱۴ (UTC)

خر

بحث زیر پایان یافته‌است.

یک هفته در سطح کاربر تائیدشده محافظت شد. – آرمان (بحث) ‏۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۴۴ (UTC)

خر (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – در طول زمان بار ها در بخش "آلت تناسلی" توسط آی‌پی ها ویرایش شده است. محمدحسین بحث ‏۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۴:۱۸ (UTC)

ازنا

بحث زیر پایان یافته‌است.

یک هفته در سطح کاربر تائیدشده محافظت شد. – آرمان (بحث) ‏۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۴۱ (UTC)

ازنا (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده. محمدحسین بحث ‏۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۱۴ (UTC)

ایران در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶

بحث زیر پایان یافته‌است.

ایران در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶ (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: قفل سفید داشته باشد تا بازبینی شود - آی پی ویرایش های سازنده ای کرده اما نیازمند بازبینی است. محمدحسین بحث ‏۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۰:۴۲ (UTC)

پیش دستانه نمیشود محافظت کرد.--آرمان (بحث) ‏۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۴۸ (UTC)
باتشکر از جناب آرمان   رد شد – صفحه‌ها به صورت پیشگیرانه محافظت نمی‌شوند. محمدحسینگفتمان ‏۵ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۰۴:۲۴ (UTC)

کاوه رضایی

بحث زیر پایان یافته‌است.

کاوه رضایی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – خرابکاری مداوم. KamalPF (بحث) ‏۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۳۷ (UTC)

یک هفته در سطح کاربر تائیدشده محافظت شد. شاراکی Sharaky ‏۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۴۰ (UTC)

دریاچه گهر

بحث زیر پایان یافته‌است.

دریاچه گهر (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – جنگِ ویرایشیِ آی.پی ها با هم. مانی بختیار (بحث) ‏۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۲:۳۳ (UTC)

  دو هفته در سطح کاربران تایید شدهفرشتهٔ مرگ (بحث) ‏۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۴:۳۸ (UTC)

علی‌رضا منصوریان

بحث زیر پایان یافته‌است.

سه روز – مهرنگار (بحث) ‏۱۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۰:۱۶ (UTC)

علی‌رضا منصوریان (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – خرابکاری آی‌پی‌ها. Mahdi28 (بحث) ‏۱۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۲۱:۱۲ (UTC)

جیجی حدید

بحث زیر پایان یافته‌است.

جیجی حدید (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – اگر رجوع به تاریخچه نوشتار شود میبینید که بسیار مورد خرابکاری و فحاشی آی پی ها و نسبتآ تازه کاران قرار گرفته. کامران ‏۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۰:۲۵ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد مهرنگار (بحث) ‏۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۸:۴۸ (UTC)

شهرکرد

بحث زیر پایان یافته‌است.

‌حفاظت کامل. به علت خرابکاری شدید IPها. هفته گذشته نمیه محافظت شد که البته بازهم آیپی ها مرتب خرابکاری گسترده انجام می دهند. تاریخچه ویرایشها نشان از این موضوع دارد: [۱] با سپاس فراوان جهان بین هفشجانی (بحث) ‏۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۵۷ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد چون مشکل همچنان از آی‌پی بود و نیازمند حفاظت کامل نبود. مهرنگار (بحث) ‏۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۸:۵۰ (UTC)

حیران (آستارا)

بحث زیر پایان یافته‌است.

حیران (آستارا) (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده. Benyamin-ln (بحث) ۴ مرداد ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۰۴ (ایران) ‏۲۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۸:۳۴ (UTC)

  این قدری خرابکاری گسترده نیست که نیاز به محافظت باشد – — حجت/بحث ‏۳ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۰۲:۵۳ (UTC)

لیلا بلوکات

بحث زیر پایان یافته‌است.

لیلا بلوکات (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده. Mahdi28 (بحث) ‏۵ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۲۰:۴۸ (UTC)

  برای 1 روز تا تب برنامه دورهمی فروکش کند. درخشـان/ ‏۵ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۲۰:۵۴ (UTC)

سید جواد هاشمی

بحث زیر پایان یافته‌است.

سید جواد هاشمی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – نوشتار دستخوش نقض وپ:زندگان شده است. لطفآ در برابر آی پی و کاربران جدید نوشتار را نمیه محافظت کنید برای مدتی اندک. کامران ‏۱۴ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۰۵:۲۲ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد مهرنگار (بحث) ‏۱۴ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۰۶:۰۱ (UTC)

لاشا تالاخادزه

بحث زیر پایان یافته‌است.

لاشا تالاخادزه (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده. Mahdi28 (بحث) ‏۱۷ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۲۲:۵۱ (UTC)

طلوت

طلوت (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – محافطت در برابرِ خرابکاریِ آی‌پی. مانی بختیار (بحث) ‏۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۱:۲۶ (UTC)

غار علی‌صدر

غار علی‌صدر (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – خرابکاری متعدد توسط آی پی ها درخواست محافظت به طور موقت. Zhilbert (بحث) ‏۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۶:۱۵ (UTC)

ایل گوران

ایل گوران (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر انتقال: Page title dispute/move warring. Hosseiniran (بحث) ‏۲۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۶:۳۶ (UTC)

جانی سینز

جانی سینز (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – خرابکاری آی‌پی ها. Abiii132 ‏۱ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۶:۳۴ (UTC)

به نظرم بهتر است قفل سفید شود محمدحسینگفتمان ‏۳ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۰:۳۵ (UTC)

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت کامل: Content dispute/edit warring – به نظر دچار جنگ شده یا خواهد شد. قفل سفید شود . محمدحسینگفتمان ‏۳ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۰:۲۲ (UTC)

زبان لکی

زبان لکی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت کامل: Content dispute/edit warring – جنگ ویرایشی شدید. برای آرام شدن جو مقاله ، مدتی در سطح مدیران حفاظت شود. محمدحسینگفتمان ‏۳ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۰:۳۳ (UTC)

شریل کول

'موقت محافظت در برابر آی‌پی:' Wikimostafa (بحث) ‏۸ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۰۹:۰۶ (UTC)

بازاریابی شبکه‌ای

بازاریابی شبکه‌ای (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – مقاله همواره مورد حمله و تخریب از سوی کاربران تازه کار و ip ها قرار میگیرد. اگر نگاهی به تاریخچه ی ویرایشات بیندازید میبینید چه حجمی از کاربران ای پی طی یک مدت مدید صفحه را ویرایش کردند و تقریبا تمام آنها نیز خرابکاری بودند و خنثی شدند. با توجه به فراگیر شدن نتورکینگ در ایران و نظر به تاریخچه ی ویرایشات این جستار بهتر است آن را بطور دائم از دسترس کاربران تازه کار و اللخصوص ای پی ها خارج کنیم تا از ویرایشات غیر اصولی حذر شود. حتی حفاظت موقت هم تغییری ایجاد نمیکند چون مقاله در مدت طولانی مورد ویرایشات غیراصولی قرار گرفته و ازین پس هم مطمئنا در امان نخواهد ماند. MAX بحث ۱۸ مرداد ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۳۷ (ایران) ‏۸ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۰۹:۰۷ (UTC)

علی گلمرادی

علی گلمرادی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت کامل: خرابکاری گسترده. محمد ناطقی ‏۱۳ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۰۹:۰۲ (UTC)

زهره در ادبیات

بحث زیر پایان یافته‌است.

زهره در ادبیات (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت کامل: خرابکاری گسترده – جنگ ویرایشی گسترده . محمدحسینگفتمان ‏۲۳ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۰:۵۵ (UTC)

  رد شد تاریخچه مقاله جنگ ویرایشی را نشان نمی‌دهد. مهرنگار (بحث) ‏۲۳ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۴:۴۶ (UTC)

مجتبی عابدینی

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌محافظت. خرابکاری آی‌پی احتمالا ادامه داره پویان (بحث)

شد توسط آرمان مهدی صفار ۳ شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۱۸:۰۸ (ایران) ‏۲۴ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۳۸ (UTC)

خوی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها)

موقت نیمه‌حفاظت: خرابکاری مداوم. محمدحسینگفتمان ‏۲۵ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۰:۰۱ (UTC)

  به فکر اعلام در تابلوی اعلانات نقض ۳ برگردان باشید. این مورد ممکن است یک جنگ ویرایشی از طرف یک یا چند کاربر باشد. Mahdi28 (بحث) ‏۲۵ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۱۷ (UTC)

لوریس هویان

بحث زیر پایان یافته‌است.

توسط جناب شاراکی یک هفته محافظت شد – مهرنگار (بحث) ‏۲۷ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۱:۵۹ (UTC)

لوریس هویان (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت کامل: Content dispute/edit warring – جنگ ویرایشی. کاربر اصرار بر تحقیق دست اول دارد. محمدحسینگفتمان ‏۲۷ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۱:۴۸ (UTC)

پاپی

بحث زیر پایان یافته‌است.

پاپی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – شروع خرابکاری ها پس از پایان محافظت. محمدحسینگفتمان ‏۲۸ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۰۵:۳۹ (UTC)

  • در یک هفته‌ای که محافظت نداشته‌است، فقط یک ویرایش داشته که آنهم واگردانی شده‌است. ترجیح بر این است که تا جای ممکن مقالات باز و در دسترس باشند. اگر تاریخچه مجدد شلوغ شد، محافظت اعمال می‌شود. مهرنگار (بحث) ‏۲۸ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۰۶:۱۷ (UTC)

ویکی‌پدیا:نظرخواهی برای انتقال/زهره (سیاره)

بحث زیر پایان یافته‌است.

با توجه به اتمام بحث و اصرار دو نفر از کاربران برای ویرایش های تکراری لطفا در خصوص بحث ویکی‌پدیا:نظرخواهی برای انتقال/زهره (سیاره) اقدام نمایید -- Hootandolati(بحث) «دوشنبه،۸ شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۰۰:۴۸ (ایران)» ‏۲۸ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۲۰:۱۸ (UTC)

صدف طاهریان

صدف طاهریان (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – خرابکاری با وجود قفل سفید . محمدحسینگفتمان ‏۲۸ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۰:۱۳ (UTC)

پاکو الکاسر

بحث زیر پایان یافته‌است.

  سه روز – Mahdi28 (بحث) ‏۲۹ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۲۳:۴۰ (UTC)

پاکو الکاسر (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – مدتی است مورد حمله آی‌پی‌ها قرار گرفته. Abiii13 ‏۲۹ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۲۲:۵۳ (UTC)

بینایی‌سنجی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها)

موقت محافظت کامل: مناقشه بر سر محتوا/جنگ ویرایشی – اختلاف نظر بین کاربر تائید شده و جدید - کاربر تائید شده مصداق وپ:کر است. محمدحسینگفتمان ‏۳۰ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۰۴:۲۶ (UTC)

حکومت

بحث زیر پایان یافته‌است.

حکومت (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) محافظت سفيد دائم: مقاله خوب و برگزيده . A.M.Z.A (بحث) ‏۳۰ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۰۰:۵۸ (UTC)

  رد شد مقاله خوب یا برگزیده نیست ضمن اینکه خرابکاری در روزهای اخیر مشاهده نشد. مهرنگار (بحث) ‏۳۰ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۰۵:۵۳ (UTC)

دانشگاه پیام نور واحد سروستان

بحث زیر پایان یافته‌است.

دانشگاه پیام نور واحد سروستان (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت کامل. Mehdi taqizadeh (بحث) ‏۱۴ سپتامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۷:۳۲ (UTC)

  رد شد – روش‌های ویکی‌پدیا:حل اختلاف را در پیش گیرید. Mahdi28 (بحث) ‏۱۴ سپتامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۷:۳۸ (UTC)

امامزاده هاشم (آمل)

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌محافظت. خرابکاری شدید IPها در مقاله. سمپاد2000 (بحث) ‏۱۵ سپتامبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۸:۳۴ (UTC)

  رد شد – شمار خرابکاری‌های اخیر حفاظت را توجیه نمی‌کند. --Mahdi28 (بحث) ‏۱۵ سپتامبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۹:۱۱ (UTC)

باشگاه فوتبال مس کرمان

بحث زیر پایان یافته‌است.

  جهان بین هفشجانی (بحث) یکشنبه،۲۸ شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۰۵ (ایران) ‏۱۸ سپتامبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۸:۳۵ (UTC)

باشگاه فوتبال مس کرمان (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – آیپی به مقاله هجوم آورده و گشت زنان اصلی بخاطر نقض سه برگردان نمی توانند ویرایش کنند. (خود آیپی ویرایش نادرست را بیش از 3 بار اعمال کرده است). محمدحسینگفتمان ‏۱۸ سپتامبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۸:۲۶ (UTC)

مادر ایران

مادر ایران (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر ایجاد: ایجاد پی در پی – کاربر تحریم شده. صفحه در یک ماه هشت بار حذف شده. محمدحسینگفتمان ‏۱۸ سپتامبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۹:۴۹ (UTC)

ایجاد صفحه

ایجاد صفحه (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر ایجاد: ایجاد پی در پی – ایجاد پی در پی بدون ارتباط به عنوان. محمدحسینگفتمان ‏۱۸ سپتامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۰:۳۳ (UTC)

مجتمع آموزشی مهرتابان

مجتمع آموزشی مهرتابان (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر ایجاد: ایجاد پی در پی--Abiii13 ‏۲۲ سپتامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۸:۱۰ (UTC)

میثم ابراهیمی

بحث زیر پایان یافته‌است.

محافظت کامل. به علت خرابکاری شدید IPها در مقاله.Goro4 (بحث) ‏۲۱ سپتامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۶:۵۵ (UTC)

  رد شد – صفحه‌ها به صورت پیشگیرانه محافظت نمی‌شوند. هیچ خرابکاری در یک ماه اخیر مشاهده نشده‌است. مهدی صفار ۳۱ شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۳۰ (ایران) ‏۲۱ سپتامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۷:۰۰ (UTC)

امامزاده هاشم (آمل)

بحث زیر پایان یافته‌است.

امامزاده هاشم (آمل) (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت کامل: Content dispute/edit warring – خرابکای های مداوم توسط اشخاص مختلف دز حالی که در تقسیمات وزارت کشور کتل امامزاده هاشم و امامزاده اش در دهستان بالا لاریجان بخش لاریجان شهرستان آمل استان مازندران قرار دارند (منابع در صفحه کتل امامزاده هاشم موجود است.). سمپاد2000 (بحث) ‏۲۵ سپتامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۹:۴۷ (UTC) سمپاد2000 (بحث) ‏۲۵ سپتامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۹:۵۵ (UTC)

  مقاله به نظر مورد اختلاف نظر است و محافظت نیز تعارض منافع یک طرف را در پی دارد. – محمدحسینگفتمان ‏۲۶ سپتامبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۳:۰۲ (UTC)

ناهید

بحث زیر پایان یافته‌است.

  توسط جناب مهدی صفار – Mahdi28 (بحث) ‏۲۴ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۳۹ (UTC) ناهید (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) 'محافظت کامل: خرابکاری گسترده – جنگ ویرایشی گسترده- نظر: ابتدا حذف آغاز شاهنامه فردوسی و حافظ و چندین یادکرد و منبع توسط گروه‌های تجزیه طلب تُرک، خنثی شود و به این ویرایش که یادکردها (منابع) و پانویس ان کامل است برگردد سپس محافظت شود)

علیرضا فولادی

محافظت در برابر IPها به علت هجوم و خرابکاری شدید IPها در مقاله.باتشکر.A.M.Z.A بحث ‏۲۷ سپتامبر ۲۰۱۶، ساعت ۲۱:۲۹ (UTC)

دانشگاه پیام نور (واحد سروستان)

بحث زیر پایان یافته‌است.

لازم نیست. کاربر متوجه اشتباهش شد. – محمدحسینگفتمان ‏۳۰ سپتامبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۷:۵۹ (UTC)

دانشگاه پیام نور (واحد سروستان) (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر ایجاد: حذف شده طبق نبح. محمدحسینگفتمان ‏۳۰ سپتامبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۵:۲۲ (UTC)

حمید رضا دادو: آهنگساز، نوازنده، معلم موسیقی، سرپرست ارکستر موسیقی ایرانی مهربانان و ارکستر مولانا

بحث زیر پایان یافته‌است.

توسط آرین – مهرنگار (بحث) ‏۲ اکتبر ۲۰۱۶، ساعت ۲۱:۳۶ (UTC)

حمید رضا دادو: آهنگساز، نوازنده، معلم موسیقی، سرپرست ارکستر موسیقی ایرانی مهربانان و ارکستر مولانا (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر انتقال: اصرار کاربر به استفاده از نام نادرست . Mahdi (28) ‏۲ اکتبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۴:۰۲ (UTC)

تنکابن

بحث زیر پایان یافته‌است.

تنکابن (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده. سیدمرتضا بحث ‏۱۰ اکتبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۱:۳۲ (UTC)

  به مدت یک هفته – Mahdi (28) ‏۱۰ اکتبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۱:۴۱ (UTC)

حفاری شمال

بحث زیر پایان یافته‌است.

حفاری شمال (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده. سیدمرتضا بحث ‏۱۰ اکتبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۱:۵۷ (UTC)

  درود از ۱۳ اوت تاکنون فقط یک آی‌پی مشارکت داشته‌است. آنچنان نیازی به محافظت ندارد ^-^آرتا شاراکی ‏۱۰ اکتبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۰۲ (UTC)

مصطفی زمانی

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌محافظت. به علت خرابکاری شدید IPها. A.M.Z.A بحث ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۶، ساعت ۲۱:۰۰ (UTC)

  از نظر فنی ممکن نیست. مقاله از قبل قفل سفید دارد. – محمدحسینگفتمان ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۶، ساعت ۲۲:۳۲ (UTC)

خسرو حیدری

بحث زیر پایان یافته‌است.

خسرو حیدری (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – خرابکاری گسترده آی‌پی‌ها. Abiii13 ‏۱۵ اکتبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۷:۰۵ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد مهرنگار (بحث) ‏۱۵ اکتبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۸:۱۵ (UTC)

گروه آوازی دامور

محافظت. با سلام و احترام. بنده بعلت تجربه کم از مدیران محترم درخواست کمک و محافظت از این عنوان را دارم و در صورتی که در تکمیل این صفحه مرا یاری نمایید ، خوشحال خواهم شد. باسپاس. B fallah (بحث) ‏۱۸ اکتبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۰:۲۲ (UTC)

زبان ترکی آذربایجانی

بحث زیر پایان یافته‌است.

محافظت کامل. جنگ ویرایشی از تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۵. با توجه به ویرایش‌های کاربری که آغازگر واگردانی‌های بی‌دلیل بوده است و گفتگویی که در صفحه بحث مقاله است. شاید بهتر است همان کاربر را جریمه کرد چون هم نقض سه برگردان را انجام داده است و هم اصرار بر حذف محتوا و افزودن دیدگاه‌های شخصی خودش به مقاله را دارد. می‌توانید صفحه بحث را بررسی کنید و ببینید. --اخگر (گفتگو) ‏۱۸ اکتبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۰:۴۹ (UTC)

  یک هفته محافظت شد. – محمدحسین ‏۱۹ اکتبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۲:۵۰ (UTC)

مایکل جردن

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه محافظت. خرابکاری IPها در مقاله.5.120.189.65 ‏۱۸ اکتبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۴۴ (UTC)

  رد شد فقط خودتان خرابکرای کرده بودید که اکنون بسته هستید. مهرنگار (بحث) ‏۱۸ اکتبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۶:۰۱ (UTC)

سعید طوسی

بحث زیر پایان یافته‌است.

محافظت کامل لطفا تا به نتیجه رسیدن بحث در بحث:سعید طوسی مقاله در سطح مدیران محافظت شود. -- آرمانب ‏۱۹ اکتبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۸:۳۱ (UTC)

  ARASH PT  بحث  ‏۲۰ اکتبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۴:۲۸ (UTC)

فرهاد بشارتی

بحث زیر پایان یافته‌است.

محافظت در برابر آی‌پیخرابکاری گسترده در مقاله.A.M.Z.A بحث ‏۲۰ اکتبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۵۳ (UTC)

  از ۱۵ اکتبر فقط یک آی‌پی ویرایش داشته است. نیاز به محافظت ندارد ^-^آرتا شاراکی ‏۲۰ اکتبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۵۹ (UTC)

سعید طوسی

بحث زیر پایان یافته‌است.

محافظت پیش از درخواست اعمال شده – محمدحسین ‏۲۶ اکتبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۷:۰۳ (UTC)

نیمه‌محافظت. برای سه روز وفعال شدن بازبینی. دلیل: خرابکاری. — امید/ بحث ‏۲۱ اکتبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۵:۵۵ (UTC)

فهرست خبرگزاری‌ها و وب‌گاه‌های خبری ایران

بحث زیر پایان یافته‌است.

فهرست خبرگزاری‌ها و وب‌گاه‌های خبری ایران (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت کامل: دارندگان وبلاگ‌ها و وب‌سایت‌های خبری، مدام، وب‌گاه خود را به این فهرست اضافه می‌کنند که اکثرا سرشناسی و مقاله ندارند. Abiii13 ‏۲۳ اکتبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۴:۳۰ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد مهرنگار (بحث) ‏۲۳ اکتبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۴:۳۴ (UTC)

کوسم سلطان

بحث زیر پایان یافته‌است.

موج خرابکاری به پایان رسیده. – محمدحسین ‏۲۶ اکتبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۷:۰۴ (UTC)

محافظت در مقابل ip ها. به علت خرابکاری IPها در مقاله. 5.120.176.98 ‏۲۴ اکتبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۷:۲۶ (UTC)

مجتمع آموزشی مهرتابان

بحث زیر پایان یافته‌است.

یک ماه محافظت در برابر ایجاد شد – مهرنگار (بحث) ‏۲۵ اکتبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۰:۱۰ (UTC)

مجتمع آموزشی مهرتابان (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر ایجاد: ایجاد پی در پی – لطفا در برابر ایجاد محافظت شود؛ در دو ماه اخیر 5 بار حذف شده است. Mahdi (28) ‏۲۵ اکتبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۰:۰۶ (UTC)

جواد شمقدری

بحث زیر پایان یافته‌است.

جواد شمقدری (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها)


@مهرنگار: محافظت در مقابل ip ها. به علت خرابکاری IPها در مقاله.A.M.Z.A بحث ‏۲۵ اکتبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۶:۳۲ (UTC)

  سه روز – Mahdi (28) ‏۲۵ اکتبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۷:۴۹ (UTC)

محمد علیزاده

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌محافظت. خرابکاری IP ها در مقاله. Ahmad join (بحث) ‏۲۶ اکتبر ۲۰۱۶، ساعت ۲۰:۲۶ (UTC)

فقط یک آی‌پی خرابکاری می‌کرد که بسته شد. در صورت تکرار خرابکاری توسط دیگر آی‌پی‌ها، محافظت می‌شود. مهرنگار (بحث) ‏۲۶ اکتبر ۲۰۱۶، ساعت ۲۰:۳۲ (UTC)

دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا (س) (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها)

بحث زیر پایان یافته‌است.

لازم نیست – ‎محمدحسین ‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۶:۲۵ (UTC)

موقت محافظت در برابر ایجاد: ایجاد پی در پی – کاربر بدون توجه به هشدار ها مقاله را ایجاد میکند. محمدحسین ‏۲۶ اکتبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۷:۳۱ (UTC)

محمد علیزاده

بحث زیر پایان یافته‌است.

یک هفته نیمه‌حفاظت شد. – ARASH PT  بحث  ‏۲۹ اکتبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۱:۳۴ (UTC)

نیمه‌محافظت. خرابکاری شدید IPها در مقاله. گفتین اگه بازم خرابکاری شد محافظت میشه دوباره خرابکاری کردن. Ahmad join (بحث) ‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۶، ساعت ۲۲:۱۰ (UTC)

مهدی پاکدل

بحث زیر پایان یافته‌است.

محافظتویرایش های متعدد و نامعتبر در هفته گذشته ‏Behnam mancini (بحث) ‏۲۹ اکتبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۸:۳۶ (UTC)

  برای محافظت داده‌های مقاله، یک هفته نیمه‌محافظت شد. – مانی بختیار (بحث) ‏۲۹ اکتبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۰۴ (UTC)

بهنوش طباطبایی

بحث زیر پایان یافته‌است.
  به‌دست جناب مهرنگار یک هفته نیمه محافظت شد. – مانی بختیار (بحث) ‏۲۹ اکتبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۰۱ (UTC)

سید حمید روحانی

بحث زیر پایان یافته‌است.

سید حمید روحانی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده. سیدمرتضا گفتگو :) ‏۳۰ اکتبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۶:۳۷ (UTC)

  یک هفته – Mahdi (28) ‏۳۰ اکتبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۶:۴۴ (UTC)

صندوق فروشگاهی

بحث زیر پایان یافته‌است.

صندوق فروشگاهی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – خرابکاری‌های متعدد. سیدمرتضا گفتگو :) ‏۳۱ اکتبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۰:۵۹ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد یک هفته در برابر آی‌پی. مهرنگار (بحث) ‏۳۱ اکتبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۱:۰۸ (UTC)

Alireza Taheri

بحث زیر پایان یافته‌است.
جمع‌بندی: مهرنگار (بحث) ‏۲ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۵۷ (UTC)

Alireza Taheri (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر ایجاد: ایجاد پی در پی – کلک زنی. ‎محمدحسین ‏۱ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۹:۵۸ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد مهرنگار (بحث) ‏۲ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۵۷ (UTC)

امیر تتلو

بحث زیر پایان یافته‌است.
جمع‌بندی: مهرنگار (بحث) ‏۲ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۵۵ (UTC)

امیر تتلو (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت کامل: خرابکاری گسترده – وقایع اخیر و محبوبیت فرد. Mohammad9574 (بحث) ‏۲ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۳۳ (UTC)

  رد شد مهرنگار (بحث) ‏۲ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۵۵ (UTC)

حامد زمانی

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌محافظت. به علت خرابکاری شدید IPها. که اقای بهزاد همشونو خنثی کردن. این مقاله چندین بار بخاطر خرابکاری محافظت شده است بهتر است به سیاهه محافظت سر بزنید. Ahmad join (بحث) ‏۲ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۱۰ (UTC)

  رد شد – شمار خرابکاری‌های اخیر حفاظت را توجیه نمی‌کند. با اجازه مدیران، در صورت تکرار و ادامه دار بودن روی چشم.--Behzad39 (بحث) ‏۲ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۱۶ (UTC)

صفحه تمرین

بحث زیر پایان یافته‌است.

Wikipedia:صفحه تمرین (ویرایش|talk|تاریخچه|پیوندها|پی‌گیری|سیاهه‌ها) بی‌پایان محافظت کامل: خرابکاری گسترده. ژیلبرت (بحث) ‏۴ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۰:۴۴ (UTC)

  @Zhilbert: نیازی نیست صفحه تمرین را نگهبانی کنید. خود به خود تمیز می شود. – ‎محمدحسین ‏۴ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۲۷ (UTC)

مردم عرب

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌محافظت. خرابکاری شدید IPها و کاربر تایید نشده در مقاله. Ahmad join (بحث) ‏۴ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۲۰:۲۶ (UTC)

  نیمه محافظت به مدت یک هفته – Mahdi (28) ‏۴ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۲۰:۳۱ (UTC)

داریوش مهرجویی

بحث زیر پایان یافته‌است.


نیازی به محافظت نیست. کاربر خاطی بسته شد. Mahdi (28) ‏۶ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۹:۱۹ (UTC)

داریوش مهرجویی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده. سیدمرتضا گفتگو :) ‏۶ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۷:۵۶ (UTC)

جعفر شجونی

بحث زیر پایان یافته‌است.
مهرنگار (بحث) ‏۶ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۹:۳۰ (UTC)

جعفر شجونی (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: به دلیل فوت. Mohammad9574 (بحث) ‏۶ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۹:۲۵ (UTC)

  رد شد فوت دلیلی برای محافظت نیست. چند ویرایش‌ از آی‌پی‌ها را بررسی کردم و خرابکاری نبود. مهرنگار (بحث) ‏۶ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۹:۲۹ (UTC)

رشت

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌محافظت.لطفا صفحه ی رشت محافظت شود، صفحه تقریبا نابود شده بود.به علت خرابکاری شدید IPها. Moonwalker (بحث) ‏۸ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۱:۴۲ (UTC)

  رد شد – شمار خرابکاری‌های اخیر حفاظت را توجیه نمی‌کند. ‎محمدحسین ‏۸ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۲:۰۸ (UTC)

سقف تیرچه و بلوک

بحث زیر پایان یافته‌است.
نیمه محافظت به مدت یک هفته Mahdi (28) ‏۷ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۵۶ (UTC)

افزودن مکرر تبلیغ از سوی آی.پی. Saeidpourbabak (بحث) ‏۷ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۹:۵۰ (UTC)

Wikipedia:درخواست احیا (ویرایش|talk|تاریخچه|پیوندها|پی‌گیری|سیاهه‌ها)

بحث زیر پایان یافته‌است.

بی‌پایان نیمه‌حفاظت: خرابکاری مداوم – کاربران تازه کار خارج از رهنمود صفحه درخواست های نامناسب ارائه میدهند و صفحه دچار شلوغی بیخود شده. ‎محمدحسین ‏۳ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۸:۳۴ (UTC)

  این صفحه برای کاربران تازه‌کار ساخته شده و مسلما بسیاری از آنها با سیاست‌ها و رهنمودها آشنا نیستند. کاربران قدیمی هم معمولا از این صفحه استفاده نمی‌کنند و در صفحه بحث مدیر مربوطه درخواست می‌دهند. ARASH PT  بحث  ‏۸ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۰:۵۶ (UTC)

حمید رضا دادو

بحث زیر پایان یافته‌است.

محافظت در مقابل ایجاد. ایجاد های پی در پی. در یک ماه ده بار حذف شده است. Ahmad join (بحث) ‏۴ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۲۰:۲۴ (UTC)

  ARASH PT  بحث  ‏۸ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۱:۰۰ (UTC)

سد دز

بحث زیر پایان یافته‌است.

سد دز (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده. Wikifarsi (بحث) ‏۹ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۶:۰۵ (UTC)

:  رد شد – شمار خرابکاری‌های اخیر حفاظت را توجیه نمی‌کند. Mahdi (28) ‏۹ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۸:۲۴ (UTC)

عبدالرضا اکبری

بحث زیر پایان یافته‌است.

عبدالرضا اکبری (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها)

محافظت در برابر IP ها: خرابکاری گسترده.A.M.Z.A بحث ‏۱۱ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۶:۱۸ (UTC)

  رد شد – شمار خرابکاری‌های اخیر حفاظت را توجیه نمی‌کند. Behzad39 (بحث) ‏۱۲ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۰۰ (UTC)

اسحاق جهانگیری

بحث زیر پایان یافته‌است.

اسحاق جهانگیری (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها)

محافظت در برابر IP ها: خرابکاری گسترده.A.M.Z.A بحث ‏۱۱ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۶:۱۸ (UTC)

  رد شد – در صورت ادامهٔ خرابکاری کاربر(ان) موضوع را در تام گزارش کنید. Behzad39 (بحث) ‏۱۲ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۰۰ (UTC)

کاربر:4nn1I2

بحث زیر پایان یافته‌است.
توسط جناب آرمان انجام شد. Behzad39 (بحث) ‏۱۲ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۱۲ (UTC)

محافظت در برابر ایجاد. هویت بنده را جعل کرده بودند. لطفاً در برابر ایجاد محافظت شود تا همیشه قرمز بماند. در اینجا کاربری به اشتباه افتاده بود. ‏4nn1l2 (بحث) ‏۱۲ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۴:۵۷ (UTC)

  این صفحه مربوط به جلوگیری از ایجاد حساب کاربری نیست. مهرنگار (بحث) ‏۱۲ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۰۲ (UTC)
ایجاد حساب با ایجاد صفحه فرق دارد. من دومی را درخواست کردم. ‏4nn1l2 (بحث) ‏۱۲ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۱۰ (UTC)
بخشید من متوجه نشدم دقیق. اما اکنون خودتان ایجادش کرده‌اید! مهرنگار (بحث) ‏۱۲ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۱۳ (UTC)
من خواستم صرفاً تست کنم. عجیب است که با وجود محافظت، توانستم آن را ایجاد کنم. لطفاً دوباره حذف و محافظت شود. و اینکه جناب بهزاد لطفاً اجازه دهند بحث به نتیجه برسد سپس بایگانی کنند، یا اگر خواستند خودم بایگانی می‌کنم. چه عجله‌ای است! ‏4nn1l2 (بحث) ‏۱۲ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۱۸ (UTC)
حذف و محافظت شد.--آرمانب ‏۱۲ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۲۰ (UTC)
@4nn1l2: سلام، همانطور که خودتان گفتید عجیب بود و منم مانند شما فکر نمی‌کردم اینکار شدنی باشد و اصلا تصور نمی‌کردم شما تست بفرمایید. واگرنه عجله‌ای نبوده و نیست. قدرت پیش‌ بینی نداشتم متاسفانه. و لطفا مرا جناب بهزاد خطاب نکنید. بهزاد کافی است. -- Behzad39 (بحث) ‏۱۲ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۲۲ (UTC)
تشکر از آرمان. گویا به خاطر دسترسی وپ:ویرایشگر الگو است که من قادرم آن صفحه را ایجاد کنم! با حساب جایگزین بررسی کردم، ممکن نبود. چشم بهزاد، من بعد شما را «بهزاد» خطاب می‌کنم. ‏4nn1l2 (بحث) ‏۱۲ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۳۰ (UTC)

دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا

بحث زیر پایان یافته‌است.

دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها)

بی‌پایان محافظت در برابر ایجاد: ایجاد پی در پی. ‎محمدحسین ‏۴ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۷:۲۶ (UTC)

جوخه خودکشی (فیلم)

بحث زیر پایان یافته‌است.
توسط جناب آرمان Mahdi 28 ‏۲۱ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۲۶ (UTC)

محافظت در برابر انتقال. به علت خرابکاری و انقال صفحه به نام نادرست. Bionic (بحث) ‏۲۰ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۶:۱۹ (UTC)

سامان جلیلی

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌محافظت. به علت خرابکاری IPها در مقاله. 89.45.52.118 ‏۲۱ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۶:۱۵ (UTC)

  رد شد – شمار خرابکاری‌های اخیر حفاظت را توجیه نمی‌کند. Behzad39 (بحث) ‏۲۲ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۰:۰۹ (UTC)

ماندانا سوری

بحث زیر پایان یافته‌است.
مقاله حذف شده Behzad39 (بحث) ‏۲۶ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۳:۳۲ (UTC)

ماندانا سوری (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر ایجاد: نظرخواهی برای حذف. ‎محمدحسین ‏۱۸ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۷:۲۹ (UTC)

اما مورانو

بحث زیر پایان یافته‌است.
توسط جناب MohammadtheEditor انجام شد. Behzad39 (بحث) ‏۲۶ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۳:۳۱ (UTC)

نیمه‌محافظت. خرابکاری/تغییرات ناسودمندی که به شلوغی تاریخچه انجامیده‌است توسط آی‌پی‌ها در مقاله.  بحثKOLI  ‏۲۵ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۰:۲۹ (UTC)

ایل کلهر

بحث زیر پایان یافته‌است.

ایل کلهر (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – خرابکاری و جنگ ویرایشی. – Hossein Iran « بحث » ‏۱۷ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۲۰:۱۷ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد Behzad39 (بحث) ‏۲۶ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۳:۳۴ (UTC)

الگو:همجنس‌گرایی-خرد

بحث زیر پایان یافته‌است.

با سلام، در صورت امکان الگو:همجنس‌گرایی-خرد به دلیل احتمال بالای خرابکاری از ویرایش آی‌پی‌ها محافظت شود. ارادتمند همگی Gnosis (بحث) ‏۳۰ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۸:۴۶ (UTC)

  رد شد – صفحه‌ها به صورت پیشگیرانه محافظت نمی‌شوند. سلام بر دوست خوبم، راستش طبق قانون نمی‌توان به صورت پیشگیرانه این کار را انجام داد واگرنه شما امر بفرماییدBehzad39 (بحث) ‏۲ دسامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۴۴ (UTC)

محمود صادقی

بحث زیر پایان یافته‌است.

درود، لطفا صفحه محمود صادقی را به دلیل سیاسی بودن موضوع و حذف وقایع مستند تحت نیمه‌محافظت قرار دهید. متشکرم Alireza.jahani (بحث) ‏۲ دسامبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۶:۴۷ (UTC)

  رد شد – شمار خرابکاری‌های اخیر حفاظت را توجیه نمی‌کند. Behzad39 (بحث) ‏۲ دسامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۴۴ (UTC)

استان کرمانشاه

بحث زیر پایان یافته‌است.

استان کرمانشاه (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت کامل : خرابکاری گسترده – این مقاله مرتباً توسط کاربران مختلف با هدف معرفی کتابخانه‌های بدون سرشناسی با محتوای فله‌ای دستکاری می‌شود. لطفا در صورتی مناسب می‌دانید محافظت کنید. سیدمرتضا گفتگو :) ‏۵ دسامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۰۵ (UTC)

نیمه محافظت به مدت یک هفته Mahdi 28 ‏۵ دسامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۷:۳۲ (UTC)

محمود صادقی

بحث زیر پایان یافته‌است.
نیمه محافظت به مدت یک هفته Mahdi 28 ‏۵ دسامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۷:۳۶ (UTC)

موقت محافظت کامل: خرابکاری گسترده - متاسفانه مقاله محمود صادقی بطور مکرر و علیرغم داشتن تعداد بسیار زیادی منبع معتبر توسط کاربری دارای گرایش خاص جهت دهی می شود و مطالب مستند را حذف می کند! لطفا مورد محافظت قرار دهید. Alireza.jahani (بحث) ‏۵ دسامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۴:۲۷ (UTC)

خلیج گرگان

بحث زیر پایان یافته‌است.
نیمه محافظت به مدت یک هفته Behzad39 (بحث) ‏۳ دسامبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۹:۱۹ (UTC)

خلیج گرگان (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت کامل: Content dispute/edit warring – جنگ ویرایشی و اختلاف محتوایی. Mahdi 28 ‏۳ دسامبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۰:۱۵ (UTC)

  نیمه‌حفاظت شد استاد گرامی خودتان هم که می‌توانید محافظت کنید(به مدت یک هفته نیمه محافظت)Behzad39 (بحث) ‏۳ دسامبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۹:۱۸ (UTC)
درود بهزاد گرامی، برای محافظت کامل (در سطح مدیران) درخواست دادم. زیرا کاربران درگیر، «کابر تأیید شده» هستند و «نیمه محافظت» فایده‌ای ندارد. -- Mahdi 28 ‏۳ دسامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۰:۰۰ (UTC)
  آرمانب ‏۷ دسامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۶:۱۲ (UTC)

تومان

بحث زیر پایان یافته‌است.

تومان (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری های موقتی و تغییرات بدون منبع. Mohafezatkar (بحث) ‏۷ دسامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۵۷ (UTC)

  رد شد – شمار خرابکاری‌های اخیر حفاظت را توجیه نمی‌کند. Behzad39 (بحث) ‏۷ دسامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۴:۴۹ (UTC)

ریال ایران

بحث زیر پایان یافته‌است.

ریال ایران (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) موقت محافظت در برابر آی‌پی: خرابکاری گسترده – ویرایش های غیراصولی. Mohafezatkar (بحث) ‏۷ دسامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۴:۲۴ (UTC)

  رد شد – شمار خرابکاری‌های اخیر حفاظت را توجیه نمی‌کند. Behzad39 (بحث) ‏۷ دسامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۴:۵۰ (UTC)

ورزشگاه کانبرا

بحث زیر پایان یافته‌است.

ورزشگاه کانبرا (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت کامل. Kenshinkaan (بحث) ‏۷ دسامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۷:۲۶ (UTC)

@Kenshinkaan: دلیلتان برای این درخواست را توضیح دهید. مهدی صفار ۱۷ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۵۹ (ایران) ‏۷ دسامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۷:۲۹ (UTC)
  رد شد Mahdi 28 ‏۷ دسامبر ۲۰۱۶، ساعت ۲۱:۰۹ (UTC)

ورزشگاه وین

بحث زیر پایان یافته‌است.

ورزشگاه وین (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها) بی‌پایان محافظت کامل. Kenshinkaan (بحث) ‏۷ دسامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۷:۳۲ (UTC)

  رد شد Mahdi 28 ‏۷ دسامبر ۲۰۱۶، ساعت ۲۱:۰۹ (UTC)

درخواست‌های خروج از محافظت

استان ایلام

مصطفی ستاری (بحث) ‏۲۳ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۴:۵۲ (UTC)

با سلام و خسته نباشید مخواستم اگه امکانش هست صفحهابوالقاسم طالبی را از محافظت خارج کنید. باتشکر --162.223.94.114 ‏۱۳ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۹:۳۰ (UTC)

افراسیاب

این مقاله از ‏۲۶ اوت ۲۰۱۳ (دو سال پیش) هم در برابر انتقال و هم در برابر ویرایش آنهم برای مدت بی‌پایان محافظت شده و دلیلی هم برای اینکار ذکر نشده. -- کوهی (گفتگو) ‏۱۷ مارس ۲۰۱۶، ساعت ۱۴:۲۸ (UTC)
  پیش‌تر از محافظت خارج شده است. ‏Dalba ‏۱۸ مارس ۲۰۱۶، ساعت ۰۲:۴۴ (UTC)

فردوسی

این مقاله نیز از ۱۰ آوریل ۲۰۱۴ به مدت بی‌پایان محافظت شده، محافظت بی‌پایان یک مقاله حتی برای خرابکاری یک مقاله توجیه‌پذیر نیست و مقاله باید از محافظت خارج شود. -- کوهی (گفتگو) ‏۲۳ مارس ۲۰۱۶، ساعت ۰۰:۴۷ (UTC)

عمر بن خطاب

مطلب مورد نظر متأسفانه عاری از تعصبات مذهبی نیست لطفااز محافظت خارج شود کو ۲۳/۴/۲۰۱۶

امضا برای بایگانی مهدی صفار ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۱۳ (ایران) ‏۶ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۸:۴۳ (UTC)
  از محافظت خارج شد لطفاً در صورت وجود خرابکاری در مقاله، به مدیران اطلاع دهید. ● مهران گفتمان ‏۱۲ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۴:۲۷ (UTC)

فردوسی

مقالهٔ فردوسی مدت بسیار زیادی (بیش از دو سال) است که برای بی‌پایان محافظت شده، اگر در مقاله خرابکاری گسترده انجام می‌شود، می‌توان یک مدت مخافظت معقول و منطقی اعمال کرد، اما بی‌پایان برای هیچ مقاله‌ای پذیرفته نیست. لطفاً این مقاله از محافظت خراج شود. -- کوهی (گفتگو) ‏۱۰ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۹:۴۵ (UTC)

  از محافظت خارج شد لطفاً در صورت وجود خرابکاری در مقاله، به مدیران اطلاع دهید. ● مهران گفتمان ‏۱۲ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۴:۲۷ (UTC)

فرج (عضو)

فرج (عضو) (ویرایش | بحث | تاریخچه | حفاظت | حذف | پیوندها | پی‌گیری | سیاهه‌ها | مشاهده‌ها)

از "کامل" به حالت "تغییرات در حال انتظار ": خرابکاری گسترده – از "کامل" به محافظت "تغییرات در حال انتظار " تغییر کند زیرا این مقاله هنوز کامل نیست و آی‌پی‌ها و کاربران تأیید نشده می‌توانند در کامل کردن آن کمک کنند. کیان نیوان ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ ‏۱۶ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۰:۴۰ (UTC)

 یاماها۵ / ب ‏۲۱ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۷:۱۸ (UTC)

ویرایش و خروج از محافظت عامر کعبی

خروج از محافظت. عامر کعبی در حال حاظر در بهارستان است و جزو نمایندگان آبادان که خود برای سرشناسی کافی است لذا خواهشمندم صفحه ایشان از محافظت خارج و زمینه ویرایش فراهم گردد. با سپاس. ツ‏ آقـای آبـادانــی ツ (بحث) ‏۲۸ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۲۰:۵۲ (UTC)

محمدحسن باستان حق

نیمه‌محافظت. خرابکاری شدید IPها در مقاله. Microcellgroup (بحث) ‏۱۶ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۲۳ (UTC)

زیر صفحه کاربری

بحث زیر پایان یافته‌است.

خروج از محافظت. لطفاً زحمت خروج از محافظت این دو زیر صفحه کاربری را بکشید، پیشاپیش متشکرم. Phobia ☺☻ سه‌شنبه، ۱ تیر، ۰۰:۳۶ - ‏۲۱ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۲۰:۰۶ (UTC)

  از محافظت خارج شد. وهاب (گپ) ‏۲۱ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۲۰:۴۲ (UTC)

ویکی‌پدیا:نظرخواهی برای حذف

خروج از محافظت. نیاز به ویرایش. Arashtitan (بحث) ‏۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۴:۱۲ (UTC)

رسول شاهسونی

خروج از محافظت. نیاز به ویرایش. Mohammadhtisu (بح