راهنما:ادغام تاریخچه صفحه‌ها

ادغام تاریخچه روشی است برای ترکیب کردن تاریخچه دو مقاله در یک مقاله به نحوی که مشارکت کاربرهای هر دو مقاله در تاریخچه مقالهٔ ادغام شده قابل مشاهده باشد. مدیران باید توجه داشته باشند که ادغام تاریخچه تنها در موارد بسیار نادری انجام می‌شود و این کار نباید موجب آشفتگی تاریخچهٔ مقاله‌ها شود (به گونه‌ای که بررسی روند تغییرات مقاله دشوار گردد)، برای اطلاعات بیشتر ویکی‌پدیا:چگونگی اصلاح کپی‌پیست به جای انتقال (en) و ویکی‌پدیا:چگونگی ادغام را ببینید.

روش ادغام تاریخچهویرایش

روش دستیویرایش

مدیران ویکی‌پدیا می‌توانند در شرایط خاص (مانند کپی‌پیست‌های به جای انتقالی که صفحه‌ها تاریخچهٔ موازی نداشته باشند)، تاریخچهٔ چند صفحه را در یک صفحه اقدام کنند. فرض کنید می‌خواهیم تاریچهٔ صفحهٔ ب را در صفحهٔ الف وارد کنیم تا تاریخچه‌هایشان به هم متصل شود. برای این کار می‌توان به صورت زیر عمل کرد:

  1. به صفحهٔ ب رفته و آن را به الف انتقال دهید.
    سیستم اخطار می‌دهد که صفحهٔ مقصد وجود دارد و برای ممکن شدن انتقال باید حذف شود.
  2. تأیید کنید. و صفحهٔ مقصد را حذف کنید.
  3. به صفحهٔ الف جدید که اینک محتوای ب را دارد رفته و این بار آن را هم حذف کنید.
  4. به بخش ویرایش‌های حذف شده بروید و همهٔ نسخه‌ها را (که شامل الف و ب) است احیا کنید.
  • نکته: از لحاظ نظری این قابلیت وجود دارد که بدون حذف مجدد الف (که محتوای ب دارد) و تنها به قسمت ویرایش‌های حذف‌شده رفت و نسخه‌های مربوط به الف نخستین را هم احیا کرد. ولی در مواردی نادر به خاطر خرفستری که در سیستم وجود دارد[نیازمند منبع] دیده شده‌است که قسمتی از تاریخچه گم شده‌است. بنابراین برای محکم‌کاری نخست الف ب‌حتوا را پاک می‌کنیم و بعد الف و ب را احیا می‌کنیم.
  • نکتهٔ ۲: ادغام بیشتر از ۲ صفحه در هم با اجرای چندبارهٔ این الگوریتم میسر است. یعنی برای ادغام الف و ب و پ نخست ب را در الف ادغام می‌کنیم. و الف جدید شامل الف و ب‌ی قدیم خواهد بود. و سپس پ را در الف جدید ادغام می‌کنیم.
  • نکتهٔ ۳: اگر مقاله‌ها تاریخچهٔ موازی دارند مطابق وپ:چگونگی ادغام[۱] عمل کنید — که نیازی هم به دسترسی مدیریتی ندارد.

بران سفلی کمک ویژه:ادغام تاریخچهویرایش

با آمدن ویژه:ادغام تاریخچه مدیران می‌توانند از راه این ابزار صفحه‌ها را ادغام تاریخچه نمایند. ادغام تاریخچه‌های انجام شده توسط ابزار معمولاً به سادگی برگشت‌پذیر هستند با این حال همچنان باید دقت کرد که به علت وجود تاریخچه‌های موازی بخشی از تاریخچه‌ها از بین نروند.

محل درخواست ادغام تاریخچهویرایش

برای پیگیری و درخواست مقاله‌ها برای ادغام کاربرها می‌توانند درخواست خود را در صفحهٔ ویکی‌پدیا:تابلوی اعلانات مدیران/درخواست انتقال و ادغام بیان نمایند.

جستارهای وابستهویرایش

  1. فارسی بنویس