ویکی‌پدیا:ساختار درج پرونده

به طور خلاصه برای درج تصاویر در ویکی‌پدیا از ساختار کلی زیر استفاده می‌شود:

[[پرونده:نام.پسوند|نوع نمایش|حاشیه|مکان |چینش|اندازه|پیوند=پیوند|جایگزین=متن جایگزین|برنگاشت]]

(بخش‌های پررنگ را می‌توان با مقادیر مناسب جایگزین کرد که در ادامه توضیح داده خواهند شد)

پارامترهای هم‌سنگ
در فارسی در انگلیسی
پرونده:، تصویر: file:, image:
رسانه: media:
راست right
چپ left
هیچ none
پیکسل px
وسط center
قاب framed
بی‌قاب، بی قاب، بیقاب frameless
زبان lang
صفحه page
ایستاده upright
حاشیه border
همکف baseline
زیر sub
زبر super
بالا top
متن-بالا text_top
میانه middle
پایین bottom
متن-پایین text_bottom
پیوند link
جایگزین alt
کلاس class

از میان همهٔ این موارد، تنها نوشتن نام ضروری است. بیشتر تصاویر باید به صورت «[[پرونده:نام|بندانگشتی|جایگزین=متن جایگزین|برنگاشت]]» درج شوند و نباید پارامتر اندازه را برای آن‌ها به و می‌توانند به هر ترتیبی استفاده شوند.

پرونده: ویرایش

برای فراخوانی پرونده باید پس از «[[» از «پرونده:» استفاده کرد. معادل‌های دیگر این پارامتر را می‌توانید در جدول سمت چپ ببینید. اگر نمی‌خواهید پرونده درج شود و تنها قصد دارید به صفحهٔ آن پیوند دهید می‌توانید از «:پرونده:» استفاده کنید. اگر بخواهیم به صفحهٔ خالص پرونده (بدون توضیحات) پیوند دهیم، «رسانه:» به کار می‌رود (معمولاً برای بارگیری مستقیم استفاده می‌شود و به ندرت به کار می‌رود).

پسوند نام ویرایش

پسوندهای نام زیر برای پرونده‌ها پشتیبانی می‌شوند:

 • .jpg یا .jpeg
 • .png
 • .gif
 • .svg
 • .tiff
 • .ogg, .oga, .ogv
 • .pdf
 • .djvu

نمایش ویرایش

نمایش پرونده می‌تواند «قاب»، «بی‌قاب» یا «بندانگشتی» باشد.

حاشیه ویرایش

در صورتی که از «حاشیه» استفاده شده باشد، یک نوار خاکستری کمرنگ دورتادور تصویر نمایش می‌یابد.

مکان افقی ویرایش

مکان افقی می‌تواند «چپ»، «راست»، «وسط» یا «هیچ» باشد. به صورت پیش‌فرض (اگر چیزی درج نشده باشد) تصاویر در سمت چپ صفحه نمایش می‌یابند.

مکان عمودی ویرایش

عبارت‌های «همکف»، «میانه»، «زیر»، «زبر»، «متن-پایین»، «متن-بالا»، «بالا» و «پایین»، مکان عمودی تصویر را نسبت به متن اطراف مشخص می‌کنند.

اندازه ویرایش

تصاویر را می‌توان در هر اندازه‌ای نمایش داد. اما اندازهٔ تصویر گاهی با برخی پارامترهای نمایش تداخل پیدا می‌کند. تصاویری که قاب شده‌اند اگر بزرگتر مقدار مشخص‌شده در ترجیحات کاربر باشند، مقادیر اندازه را نادیده خواهند گرفت. تصاویری که بندانگشتی هستند را تنها می‌توان از اندازهٔ واقعی‌شان کوچکتر کرد.

روش‌های رایج برای تعیین اندازهٔ تصویر عبارتند از:

 • پهناpx
به جای «پهنا» باید عدد دلخواه را بر حسب پیکسل (px) نوشت. در این روش پنهای مورد نظر تصویر مشخص می‌شود و بلندای آن متناسب با پهنا توسط سامانه تعیین خواهد شد.
 • xبلنداpx
مشابه حالت قبل، بلندای تصویر مشخص می‌شود و پهنا متناسب با آن توسط سامانه تعیین خواهد شد.
 • پهناxبلنداpx
با این روش می‌توان پهنا و بلندای تصویر را دقیقاً مشخص کرد.
 • ایستاده
این پارامتر برای تصاویری مناسب است که بلندای آن‌ها از پهنایشان بیشتر باشد و تصویر را بر پایهٔ ترجیحات کاربر مقیاس‌بندی خواهد کرد. مقیاس مورد استفاده را می‌توان برای این پارامتر مشخص نمود. (مثلاً ایستاده=0.9)

پیوند ویرایش

پیوند صفحه‌ای را مشخص می‌کند که با کلیک روی تصویر به آن منتقل خواهیم شد. هرگز مقدار این پارامتر را برای تصاویری که در مالکیت عمومی نیستند تغییر ندهید، مگر آنکه به روش مناسبی یادکردها مطابق مجوز تصویر انجام شده باشد.

مقدار پارامتر پیوند می‌تواند پیوند به بیرون از ویکی‌پدیا (مثلاً http://www.wikipedia.org) یا پیوند درونی (نام صفحه) باشد.

اگر مقدار پیوند خالی باشد (|پیوند=|)، آنگاه تصویر به هیچ صفحه‌ای پیوند پیدا نمی‌کند.

این پارامتر با پارامترهای بندانگشتی و قاب تداخل دارد و در آن‌ها همیشه فرض بر این است که تصویر می‌خواهد به صفحهٔ اصلی‌اش پیوند داشته باشد.

جایگزین ویرایش

برای اطلاعات بیشتر در مورد این پارامتر ویکی‌پدیا:متن جایگزین برای تصاویر را ببینید.

برنگاشت ویرایش

برنگاشت تصویر در صورتی کنار آن نمایش می‌یابد که تصویر به صورت بندانگشتی یا قاب‌شده باشد، در غیر این صورت این متن هنگام بردن موشی روی تصویر نمایش پیدا خواهد کرد.

صفحه= پارامتر برای تعیین صفحه در پرونده‌های pdf و djvu استفاده می‌شود.

پارامتر کلاس= برای تعیین ویژگی کلاس (class="...") در تگ <img /> به کار می‌رود.

منابع ویرایش