ویکی‌پدیا:سرشناسی (دیپلمات‌ها)

محتویات این صفحه هنوز جنبهٔ پیشنهادی دارد و با گذر زمان و نظردهی ویرایشگران دیگر، ممکن است رسمیت بیابد و به‌عنوان یک سیاست یا رهنمود مطرح گردد.

در ویرایش و به‌روزرسانی این صفحه جسور باشید، ولی لطفاً پیش از انجام تغییرات عمده از صفحهٔ بحث برای مطرح کردن آن تغییرات و نظرخواهی در مورد آنها استفاده کنید.

در ویکی‌پدیا همیشه تصمیم‌گیری دربارهٔ طرز برخورد با اطلاعات افراد دیپلمات دشوار بوده‌است – برای یک دیپلمات مشخص، آیا باید یک مقاله دربارهٔ آن شخص خاص وجود داشته باشد، و اگر نه، بهترین راهکار درج اطلاعات دربارهٔ آن شخص به روؤهای دیگر چیست؟ ویکی‌پدیا فقط مقاله دربارهٔ افراد «سرشناس» بر اساس ویکی‌پدیا:سرشناسی (افراد) را نگه می‌دارد. «سرشناسی» به‌طور عمومی با معیارهای مربوط به میزان پوشش در منابع متعدد، معتبر و مستقل تعیین می‌شود. با این حال، و به ویژه برای افراد زنده، اطلاعاتی که گزارش می‌دهیم باید تأییدپذیر باشد (ویکی‌پدیا:تأییدپذیری)، و اگر هیچ‌گونه اطلاعات قابل تأییدی نداشته باشیم، هر چقدر هم که آن فرد شخص مهمی باشد نمی‌تواند یک مقاله داشته باشد.

یک رهنمود ویژه سیاستمداران وجود دارد (وپ:سیاستمدار) که بیان می‌کند فردی که این دستاوردها را داشته باشند «به احتمال زیاد سرشناس است». در ایالات متحده آمریکا بسیاری از دیپلمات‌ها سیاستمدار هستند یا بوده‌اند و این معیارها می‌توانند برای آنها به کار روند، هرچند که ممکن است اجماع بر این نباشد که دستاوردهای یک دیپلمات شامل «سیاست‌مدارانی که در سطح بین‌المللی، ملی یا استانی منصوب یا انتخاب شده‌اند» بشود. در بریتانیا دیپلمات‌ها به ندرت سیاستمدار هستند ولی دیپلمات‌های ارشد معمولاً نشان افتخار دریافت می‌کنند و رهنمود سرشناسی پیشنهاد می‌کند اگر «شخص یک جایزه یا نشان افتخار مشهور و مهم را دریافت کرده باشد» به احتمال زیاد سرشناس است. در دیگر نقاط جهان، دیپلمات‌ها عموماً کارمندان دولت هستند و ممکن است مطبوعات توجه کمتری به آنها نشان دهند – باید مواظب بود که پوشش ما جانبدارانه نشود.

مقاله‌هایی که منحصرا درباره یک دیپلمات هستند ویرایش

برای هر فرد (از جمله هر دیپلماتی) که معیارهای وپ:معس یا وپ:افراد را برآورده می‌کند، فرض می‌کنیم وجود مقاله‌ای درباره او در ویکی‌پدیا شایسته است. اگر فرد زنده باشد سیاست وپ:زندگان نیز باید رعایت شود. معیارهای اضافی در رهنمود ویکی‌پدیا:سرشناسی (افراد) نیز ممکن است به دیگر جنبه‌های زندگی یک دیپلمات بخورد.

دیپلمات‌هایی که در یک مقاله منحصر به فرد پوشش داده نشده‌اند ویرایش

سِمت‌های مأموریت دیپلماتیک (en) مربوط به مقاله‌ای درباره روابط دو ملت هستند، مانند روابط ایالات متحده آمریکا و کانادا. همچنین سِمت‌های مأموریت دیپلماتیک در سازمان‌های بین‌المللی مربوط به عضویت یک ملت در سازمانی بین‌المللی است، مانند فیجی و سازمان ملل (en). بنابراین آن مقاله‌ها می‌توانند یک فهرست از سران مأموریت دیپلماتیک بین دو کشور یا بین یک کشور و یک سازمان در خود داشته باشند، البته به شرط آن که توسط منابع معتبر تایید شود. اگر مقاله‌ای درباره این «روابط» به دلیل عدم سازگاری با رهنمودهای سرشناسی در ویکی‌پدیا موجود نیست، یک مقاله نباید فقط به دلیل نوشتن فهرست سران مأموریت دیپلماتیک نوشته شود.