ویکی‌پدیا:سرشناسی (نرم‌افزار)

شرایط سرشناسی ویرایش

یک برنامه کامپیوتری سرشناس است اگر یکی از شرایط زیر را تأمین کند:

  • در ویکی‌پدیا:منابع معتبر بر روی بخش‌هایی از آن به صورت علمی بحث شده باشد. منابعی که مطالب بی‌اهمیت اشاره دارند شامل این بخش نمی‌شوند و برای اطلاعات بیشتر بخش‌های پائین را مشاهده کنید.
  • در چندین دوره مدرسه یا دبیرستان یا دانشگاه موضوع درسی باشد. این بخش شامل نرم‌افزارهای آموزشی مورد استفاده در آنها نمی‌شود.
  • راهنما یا روش استفاده از نرم‌افزار توسط یک سازمان یا شخص ثالث و انتشارات مستقل چاپ شده باشد.
  • نرم‌افزار دارای ارزش تاریخی یا فنی علمی باشد و توسط منابع معتبر این موضوع اثبات شده باشد. تعداد بازخوردها نشان‌دهندهٔ این نیست که app یا نرم‌افزار دارای سرشناسی است. بازخوردها باید تکنیکی و علمی باشند و توسط منابع معتبر انجام شده باشد تا سرشناسی را برسانند.

پانویس ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش