ویکی‌پدیا:شیوه‌نامه/موسیقی

این مقاله یک شیوه‌نامه برای مقاله‌های مربوط به موسیقی است که ویرایشگران را به پیروی از یک شیوهٔ مشخص و قالب‌بندی یکسان تشویق می‌کند. اگر از نظر شما این شیوه‌نامه کامل و جامع نیست و برای بهبود آن پیشنهادی دارید، لطفا در صفحهٔ بحث مطرح کنید.

مقاله‌های موسیقی در یک دانشنامه از حیث مخاطبان معمولا در دو گروه می گنجند: برخی مقاله‌ها برای گروهی وسیع از خوانندگان عام نوشته‌شده‌اند (مثلا مایکل جکسون)؛ و مخاطب برخی دیگر به دلیل نیاز به دانش فنی در این حوزه، گروه کوچکتری از متخصصان و علم‌جویان این رشته هستند (مانند سوم نیم‌بزرگ). هرجا که ممکن باشد، باید طوری مقاله نوشت که برای همگان قابل فهم باشد.