ویکی‌پدیا:شیوه‌نامه/نوشتن درباره داستان

ویکی‌پدیا نوشتارهای زیادی دارد که با داستان، دنیای خیالی و عناصر آن، مرتبطند. اگر موضوعی در ویکی‌پدیا بگنجد، ویراستاران باید آن‌چه در مورد موضوع دانستنی است و چگونگی بهترین شکل عرضه کردن اطلاعات در مورد آن را، بدانند و در نظر آورند. از آن‌جا که چنین سوالاتی (آنچه باید نوشته شود و چگونگی آن) مکمل یکدیگرند، نباید به صورت مجزا از هم، تفسیر شوند و ویراستاران، ملزم‌اند به هردوی این سوالات، همزمان پاسخ دهند تا نوشتاری خوب و درخور، ایجاد کنند.

هنگامی که نوشتاری ایجاد می‌شود، سرشناسی موضوع در دنیای واقعی، بر اساس رهنمود عمومی سرشناسی و با در نظر گرفتن استقلال منابع و دست اول نبودن آن‌ها، مشخص می‌شود که در دسترس بودن منابع کافی برای رسیدن نوشتار به جامعیت و دقت لازم را تضمین می‌کند.

این صفحه، رهنمود است نه سیاست و باید آن را با عقل سلیم و موقعیت مورد نظر، سنجید. این رهنمود، فرای مفاهیم اصلی‌اش، راهی است برای نوشتن نوشتارهایی بهتر در موضوعات داستانی.

چشم‌انداز دنیای واقعی ویرایش

نوشتارهایی که درباره داستان‌ها هستند، مانند تمام نوشتارهای ویکی‌پدیا، باید به دنیای واقعی، به عنوان چارچوب اصلی ارجاع، پایبند باشند. برای این کار باید موضوعی که در آن، اثر داستانی و انتشار آن تعبیه شده را از منظر دنیای واقعی توصیف کرد که مستلزم استفاده از هر دو اطلاعات اولیه و ثانویه است. جنبه‌های مثال‌زدنی از منظر دنیای واقعی، شامل موارد زیرند:

  • تمایز دقیق بین خود اثر داستانی و جنبه‌های مربوط به فرایند تولید و انتشار اثر مانند تاثیری که یک اثر داستانی در دنیای واقعی داشته است.
  • تمایز دقیق بین زمان نقل و گاه‌شناسی داستانی از یک سو و زمان روایت و گاه‌شناسی حقیقی حوادث دنیای واقعی از سوی دیگر (به خصوص در ارتباط با تمام موضوعات مرتبط با فیلم‌ها و مجموعه‌های تلویزیونی)
  • نمایش عناصر داستانی
    • به‌ویژه برای موضوعات مرتبط با فیلم‌ها و مجموعه‌های تلویزیونی که می‌تواند شامل جنبه‌های مربوط به فیلم‌برداری هم بشود.
    • در ادبیات که می‌تواند شامل سبک نگارش و تکنیک‌های ادبی هم بشود.
  • توصیف شخصیت‌های داستانی، مکان‌ها و اشیاء به عنوان موضوع روایت
  • اشاره (ارجاع) به مقصود نویسنده

توجه به چشم‌انداز دنیای واقعی، یک معیار کیفی اختیاری نیست بلکه نیازی اساسی و عمومی برای تمام نوشتارهاست. در پایان این رهنمود، فهرستی از نوشتارهای خوب و برگزیده آمده که می‌تواند چشم‌اندازهای سازگار با دنیای واقعی را به شما نشان دهد.

فهرست نوشتارهای نمونه ویرایش

کارهای کامل
داستان و رمان
فیلم و مجموعه تلویزیونی
بازی‌های رایانه‌ای

جستارهای وابسته ویرایش