ویکی‌پدیا:فاش‌سازی مشارکت در برابر دستمزد

مشارکت در برابر دستمزد به مشارکتی در ویکی‌پدیا گفته می‌شود که در برابر دستمزد یا با انگیزه‌های غیرداوطلبانهٔ دیگر انجام می‌گیرد. این نوع مشارکت هرگونه اضافه‌کردن یا حذف‌کردن مطالب از صفحات، ازجمله مقالات و صفحات بحث را دربرمی‌گیرد.

اگر شما در برابر مشارکت‌هایتان پاداشی، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، دریافت می‌کنید یا انتظار دارید که دریافت کنید، باید کسی را که به شما پاداش می‌دهد، کسی را که برای او ویرایش می‌کنید، و هرگونه نقش یا رابطهٔ مرتبط دیگر را افشا کنید.

بر اساس شرایط استفاده از وبگاه‌های بنیاد ویکی‌مدیا، اگر شما در برابر مشارکت در ویکی‌پدیا از کسی دستمزد دریافت می‌کنید، می‌بایست حداقل به یکی از شیوه‌های زیر کارفرما، مشتری و وابستگی خویش را آشکار کنید:

سلب مسئولیت: همواره به متن انگلیسی منتشرشده توسط بنیاد ویکی‌مدیا به عنوان مرجع قانونی و الزام‌آور مراجعه کنید. این ترجمه و ترجمه به سایر زبانها فقط برای آسان‌تر کردن درک این مطلب برای کسانی که زبان مادریشان انگلیسی نیست فراهم شده‌است.

دیگر سیاست‌ها و رهنمودهای اجتماع ویکی‌پدیا، مثل تعارض منافع، هم ممکن است محدودیت‌های بیشتری بر مشارکت‌های در برابر دستمزد شما اعمال کند.

مدیران ویرایش

مدیران هم مثل بقیهٔ کاربران، در صورت ویرایش در ازای دریافت دستمزد باید آن را اعلام کنند. این شامل مشارکت‌های غیر ویرایش (مثل استفاده از دسترسی مدیریتی در ازای دستمزد) نیز می‌شود. استثنای آن وقتی است که کارفرما و پرداخت‌کنندهٔ دستمزد، بنیاد ویکی‌مدیا باشد.

افشای حساب‌های کاربر در دیگر وبگاه‌ها ویرایش

مطابق سیاست بنیاد ویکی‌مدیا، هر کاربری که اقدام به ویرایش ویکی‌پدیا در ازای دستمزد می‌کند، اگر در وبگاه‌های دیگر حسابی دارد که از طریق آن ویرایش در ویکی را تبلیغ می‌کند و مشتری جذب می‌کند، باید پیوند به صفحهٔ کاربری‌اش در آن وبگاه‌ها را در صفحهٔ کاربری ویکی‌پدیایش قرار دهد.