ویکی‌پدیا:نیم‌فاصله

(تغییرمسیر از ویکی‌پدیا:فم)

در زبان فارسی دو نوع فاصله وجود دارد: فاصلهٔ برون‌کلمه [فاصلهٔ حقیقی] و فاصلهٔ درون‌کلمه [فاصلهٔ مجازی]؛ فاصلهٔ برون‌کلمه نشانهٔ استقلال دو واژه از هم است و برای «چند واژه» کاربرد دارد؛ فاصلهٔ درون‌کلمه [یا فاصلهٔ مجازی] برای جدانویسی درون «یک واژه» می‌آید.

فاصلهٔ درون‌کلمه که به آن فاصلهٔ مجازی یا فاصلهٔ صفر و گاه نیم‌فاصله و فاصلهٔ جامد هم گفته شده، نویسه‌ای در استاندارد یونی‌کد است که در فارسی در مواردی که دو حرف به هم نمی‌چسبند ولی «فاصلهٔ مرئی» ندارند، استفاده می‌شود.

مقایسهٔ فاصلهٔ مجازی (نیم‌فاصله) و فاصلهٔ حقیقی

 • نیم|فاصله
 • فاصلهٔ حقیقی

فعل‌های پیشوندیویرایش

در زبان فارسی فعل پیشوندی، فعلی است که از یک فعل ساده و یک پیشوند ساخته شده‌باشد. ممکن است با افزودن پیشوند معنای فعل عوض شود. پیشوند در هر دو حالت فعلی و اسمی (مصدر و اسم‌مصدر و حاصل‌مصدر و صفت فاعلی و مفعولی)، با فاصلهٔ مجازی نوشته می‌شود:[۱]

 • مثال: بازگشتن، بازگشت به کشور، بازمی‌گردد، او به کشور بازگشت
 • مثال: برگرداندن، برگردان به فارسی، او را برگرداندم، برنمی‌گرداند
 • مثال: درگذشت/درگذشتم/درگذشته، فرارسید/فرارسنده/فرامی‌رسد، فرورفت/فروبرو/فرورونده،وارفت/وارفته، برداشت/برنمی‌دارید/بردارنده.

توجه: پیشوندها نباید با اسم‌ها اشتباه گرفته شود! به ویژه پیشوندهایی که مشابه اسمی دارد.

 • مثال: کتاب مطالب زیادی در بر داشت (بر به معنی کنار)، موعد چک سر رسید (سر جزو پیشوندها نیست)، انگشتم لای در ماند (در به معنی در خانه)، قفل را باز کرد (باز به معنی گشوده)

افعال مرکبویرایش

وقتی دو کلمه تشکیل دهندهٔ مصدر مرکب، استقلال معنایی خود را حفظ کرده باشند، مانند: کارکردن، غذاخوردن، سخن‌گفتن، کوشش‌کردن و...، از فاصلهٔ مجازی استفاده می‌کنیم.[۲] البته، هنگامی که گذاشتن فاصلهٔ مجازی تغییری در شکل نویسهٔ آخر کلمه اولی ایجاد نمی‌کند، آن را نمی‌گذاریم مثلا فاصلهٔ مجازی بعد از «ر» و «ز» و «ا» تغییری در شکل نویسه ایجاد نمی‌کند. در نتیجه، مصدر کارکردن نیازی به نیم‌فاصله ندارد.

مواردی که کل مصدر مرکب یک معنای واحد دارد، مانند: نگه‌داشتن، دربرداشتن، جازدن، برگشتن، آب‌کشیدن، درافتادن، قلم‌گرفتن، به‌خاطر سپردن، به‌دنیاآمدن دو یا سه بخش مصدر بدون «فاصله کامل» با فاصلهٔ مجازی یا بدون فاصله کنار همدیگر قرار می‌گیرند.[۲]

کلمات ساخته‌شده با پیشوند یا پسوند یا هردوویرایش

پیشوندها و پسوندهای دستوری، بدون فاصله (و برحسب مورد، با فاصلهٔ مجازی) نوشته شوند.[۳]

 • مثال: باهوش (نوشتن به صورت «با هوش» درست نیست)
 • ‌ مثال: بی‌ادب (نوشتن به صورت «بی ادب» درست نیست)

کلمات مرکب (به‌طور عام)ویرایش

کلمهٔ مرکب به کلماتی گفته می‌شود که از ترکیب دو یا چند کلمه ساده یا مشتق تشکیل شده باشند. این کلمات بدون فاصله (و برحسب مورد، با فاصلهٔ مجازی) نوشته شوند.[۴]

 • مثال: طناب‌بازی (با فاصلهٔ مجازی بین طناب و بازی)
 • مثال: غیرمترقبه (بدون فاصله بین غیر و مترقبه)
 • مثال: دورنگار (بدون فاصله بین دور و نگار)

کلمات مرکب ساخته‌شده با عددویرایش

واژگان مرکب ساخته‌شده با اعداد، وقتی «عدد» جزءِ آغازینِ کلمهٔ مرکب است بدون فاصله یا با فاصلهٔ مجازی نوشته شوند.[۵]

 • مثال: دورویی (بدون فاصله بین «دو» و «رو»)
 • مثال: سه‌روزه (با فاصلهٔ مجازی بین «سه» و «روز»)

ترکیب‌های عطفی (به‌طور عام)ویرایش

هرگاه «و» دو کلمه را به‌هم پیوند دهد و ترکیب جدیدی ساخته شود که بر مفهوم واحدی دلالت کند و معنی مجازی، کنایی، یا استعاری ایجاد شود، آنگاه با ترکیب‌هایی روبه‌روییم که اصطلاحاً به آنها «ترکیب عطفی» گفته می‌شود. برای مثال، همهٔ اینها ترکیب عطفی‌اند: آب‌وهوا، بشوروبپوش، بگیروببند، حال‌وهوا، زدوبند، زدوخورد، گرگ‌ومیش و…. ترکیب‌های عطفی را می‌توان با فاصلهٔ مجازی (یا بی‌فاصله) نوشت.

 • توضیح ۱: در بسیاری از ترکیب‌های عطفیِ یادشده، در بافتِ گفتاری و نیز در نثرِ شکسته، و بعضاً در فارسی رسمی هم، «و» حذف می‌شود؛ مانند: بروبرگرد، بروبیا، بزن‌بکُش، بزن‌بکوب، بسازبفروش، بشوربپوش، بفهمی‌نفهمی (معمولاً با «و» به‌کار نمی‌رود)، بگوبخند، بگومگو، جسته‌گریخته، خواه‌ناخواه، دفتردستک، ….
 • توضیح ۲: گاهی نیز در کاربرد محاوره‌ای، به‌جای «و»، کسره ظاهر می‌شود؛ مثال: دادِبیداد، فتِّ‌فراوون.
 • توضیح ۳: هرگونه پیشوند/ پیشوندگونه یا پسوند/ پسوندگونه‌ای که بر سرِ واژه‌های «واودار» یا «ترکیب‌های عطفی» بیاید، طبیعتاً همهٔ اجزاء را وابستهٔ خود می‌کند و آنها را به یک جزء واحد دستوری تبدیل خواهد کرد: بی‌چشم‌ورو، بی‌چشم‌ورویی، بی‌دست‌وپا، ….
 • توضیح ۴: گاهی نیز خودِ یک پیشوند/ پیشوندگونه یا پسوند/ پسوندگونه به‌تنهایی ترکیبِ واودار هم می‌سازد؛ مانند: بی‌چشم‌ورو (ترکیب عطفی یا واودارِ «چشم‌ورو» کاربردی ندارد)، هندواروپایی.[۶]

فاصله مجازی در صفحه‌کلیدویرایش

در صورتی که صفحه‌کلید استاندارد را نصب داشته باشید به کمک کلیدهای ترکیبی Shift و Space می‌توانید فاصلهٔ مجازی را وارد نمایید.

در صفحه‌کلید غیراستانداردِ ویندوز می‌توانید برای واردکردن فاصلهٔ مجازی، از زدن هم‌زمان کلیدهای Ctrl+ Shift+2 استفاده کنید.

جستار وابستهویرایش

پانویسویرایش

 1. ویکی‌پدیا:نظرخواهی/استفاده از نیم‌فاصله در نام‌های عبارتی/نظرخواهی یک: برداشتن یا بر داشتن
 2. ۲٫۰ ۲٫۱ «فرهنگ املایی خط فارسی» (PDF). فرهنگستان زبان و ادب فارسی. ص. صفحهٔ ۱۴. دریافت‌شده در ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۸.
 3. ویکی‌پدیا:نظرخواهی/استفاده از نیم‌فاصله در نام‌های عبارتی/نظرخواهی سه: باهوش یا با هوش؟
 4. ویکی‌پدیا:نظرخواهی/استفاده از نیم‌فاصله در نام‌های عبارتی/نظرخواهی چهار: طناب‌بازی یا طناب بازی؟
 5. ویکی‌پدیا:نظرخواهی/استفاده از نیم‌فاصله در نام‌های عبارتی/نظرخواهی دو: دونفره یا دو نفره؟
 6. ویکی‌پدیا:نظرخواهی/استفاده از نیم‌فاصله در نام‌های عبارتی/نظرخواهی پنج: جک‌وجانور در مقابل آتش و دود