ویکی‌پدیا:فهرست‌های برگزیده

Symbol star5.svg

این فهرستی‌است از فهرست‌های برگزیدهٔ ویکی‌پدیای فارسی که طی فرایند اجماع‌یابی در وپ:گزیدن فهرست‌های برگزیده بر اساس معیارهای فهرست برگزیده به عنوان فهرست برگزیده انتخاب شده‌اند.

تعداد فهرست‌های برگزیده ۷۸ تاست.

برای نامزدکردن یک فهرست جهت انتخاب به عنوان فهرست برگزیده به ویکی‌پدیا:گزیدن فهرست‌های برگزیده بروید.

برای بازبینی یک فهرست برگزیدهٔ فعلی به ویکی‌پدیا:بازبینی فهرست‌های برگزیده بروید.

نام مشارکت‌کنندگان اصلی اینجا فهرست می‌شود.

محتوای برگزیده:

فهرست

ادبیات

ادیان و مذاهب

بهداشت و پزشکی

تاریخ

جغرافیا

جوایز

جنگاوری

رسانه‌ها، سینما و موسیقی

سال‌ها

سیاست

فیزیک

ورزش