ویکی‌پدیا:فهرست‌های مستقل

فهرست‌های مستقل یا فهرست مقالات یک مقاله هستند که شامل یک یا چندین فهرست درون مقاله‌ای یا مجموعه‌ای از آیتم‌های تنظیم شده به صورت فهرست می‌شوند. بسیاری از فهرست‌های مستقل در عنوان خود فرمت محتویاتشان مشخص می‌سازند، بدین شکل که در خطوط نخست با توضیحی همچون «لیستی از»، «تاریخچهٔ» یا توصیفی شبیه به این‌ها آغاز می‌گردند.

این رهنمود شامل رهنمود محتوی، شیوه‌نامهٔ ویرایش و نام‌گذاری فهرست‌های مستقل می‌شود.

رهنمود این نوع محتواویرایش

ازآنجایی‌که این نوع از لیست‌ها نیز به‌عنوان مقاله شناخته می‌شوند، درنتیجه فهرست‌های مستقل نیز می‌بایست هم‌راستا با موازین ویکی‌پدیا ازجمله تأیید پذیری، تحقیق دست‌اول ممنوع، دیدگاه بی‌طرف و ویکی‌پدیا چه چیزی نیست و همچنین رهنمودهایی همچون سرشناسی باشند.

جستارهای وابستهویرایش