ویکی‌پدیا:فهرست الگوهای پیامی/ترجمه

از این الگوها در مقاله‌هایی استفاده کنید که دارای مشکلات مرتبط با ترجمه هستند.

برای مقاله‌هایی که صرفاً دارای مشکلات دستوری یا عبارت‌های نامفهوم هستند، و مشکل آن‌ها لزوماً و به‌طور خاص مرتبط با ترجمه نیستند، از الگوی عمومی‌تر مرتبط با تمیزکاری مانند {{ویراستاری}} استفاده کنید:


الگوهاویرایش

برچسب متن نمایش‌یافته (و توضیحات نحوهٔ استفاده)
{{گسترش از زبان اسپانیایی}}
پیوندها بحث ویرایش
{{اصلاح ترجمه}}
رده پیوندها بحث ویرایش
  • برای مقاله‌هایی که کل یا بخشی از آن‌ها به زبانی به‌جز زبان فارسی نوشته شده‌است.
  • دقت کنید که اگر مشکل مقاله طی دو هفته از زمان نصب برچسب رفع نشود، ممکن است مقاله به نظرخواهی برای حذف ارسال شود.
{{نیاز به اثبات ترجمه}}
{{نیاز به اثبات ترجمه|Deutsche Sprache|de}}
پیوندها بحث ویرایش
  • برای مقاله‌هایی که به‌طور کامل ترجمه شده‌اند، اما ممکن است هنوز نیازمند اثبات درستی ترجمه باشند.
{{ترجمه تقریبی}}
رده پیوندها بحث ویرایش
  • برای مقاله‌هایی که به انگلیسی ترجمه شده‌اند، اما از ترجمهٔ ضعیفی برخوردارند.
{{صفحه ترجمه‌شده}}
پیوندها بحث ویرایش
  • هنگامی که متنی از یک نسخهٔ زبانی دیگر از ویکی‌پدیا ترجمه شده و در ویکی‌پدیای فارسی قرار گرفته‌است، از این الگو در صفحهٔ بحث مقالهٔ مورد نظر استفاده کنید. این الگو به‌عنوان یک انتساب تحت شرایط اجازه‌نامهٔ پروژه‌ها ویکی‌مدیا کاربرد دارد.
  • مثال: {{صفحه ترجمه‌شده|شناسهٔ زبان مبدأ|عنوان صفحهٔ مبدأ|نسخه=123456789|نسخه برچسب=987654321|بخش=عنوان بخش|کوچک=خیر}}