ویکی‌پدیا:قواعد نام‌گذاری (خانواده‌های سلطنتی و اشرافی)

پادشاهان غربیویرایش

قواعد زیر برای نامیدن پادشاهان اروپایی دوران پس از قرون وسطی استفاده می‌شود. امپراتوری روم شرقی از این قاعده جداست.

  1. عناوین مقالات سلطنتی معمولاً با پیشوندهایی همچون امپراتور، پادشاه و ملکه شروع نمی‌شوند.
  2. در صورت وجود نام رایج از این نام در عنوان نوشتار استفاده می‌شود.
  3. در غیر این صورت از نام پادشاه + عدد ترتیبی استفاده می‌کنیم. در صورتی که بیش از یک پادشاه با همان نام و عدد ترتیبی وجود داشته باشد، از الگوی نام پادشاه + عدد ترتیبی + ویرگول + منصب (پادشاه/دوک/...) + کشور استفاده می‌کنیم.
  4. در برخی مواد یک لقب چنان بنام و هویت فرد گره خورده که در صورت عدم استفاده از ان، وی شناخته نشده یا برای خواننده ابهام ایجاد می‌کند، در اینصورت می‌توان از لقب مذکور استفاده کرد. (مثال: آلفرد بزرگ، هنری شیر).
  5. برای همسران پادشاهان که در قید حیات هستند از نام و لقب فعلی آنان برای نام‌گذاری استفاده می‌شود، همچنین است همسران قبلی که همچنان زنده‌اند، اما برای همسرانی که در گذشته‌اند از نامی که بدان معروف هستند در نام‌گذاری استفاده خواهد شد.

پادشاهان عربویرایش

  • برای کشورهای خاورمیانه رهنمود روشن و صریحی وجود ندارد اما برای پادشاهان عرب معاصر می‌توان از این نمونه پیروی کرد ملک عبدالله دوم.

پادشاهان ایرانویرایش

برای اطلاع می‌توانید به ویکی‌پدیا:نظرخواهی درباره استفاده از القاب سلطنتی برای پادشاهان ایران مراجعه نمایید.

پادشاهان صفویویرایش

نام مقاله و کلمات اول بند آغازین مقاله عبارت است از کلمه شاه به همراه نام پادشاه، مثلاً «شاه سلیمان».

پادشاهان افشارویرایش

نام مقاله و کلمات اول بند آغازین مقاله عبارت است از نام پادشاه به همراه کلمه شاه، مثلاً «نادر شاه».

پادشاهان زندویرایش

نام مقاله و کلمات اول بند آغازین مقاله عبارت است از نام پادشاه به همراه کلمه خان و نام سلسله، مثلاً «کریم‌خان زند». برای اتصال کلمه خان از نیم فاصله استفاده می‌شود.

پادشاهان قاجارویرایش

عنوان اولین پادشاه قاجار به صورت «آغامحمدخان قاجار» نام‌گذاری می‌شود و نام سایر پادشاهان سلسه قاجار به صورت نام کوچک+شاه می‌آید؛ برای مثال: ناصرالدین‌شاه، فتحعلی‌شاه، مظفرالدین‌شاه و... [۱]

رضاشاهویرایش

نام مقاله و کلمات اول بند آغازین مقاله عبارت است از نام «رضا شاه»، در مقاله نام‌خانوادگی و نیز القاب وی قبل از رسیدن به سلطنت ذکر شود.

سایر پادشاهانویرایش

در مورد پادشاهان قبل از دوران صفوی که بعضاً لقب سلطان داشته‌اند و نیز محمدرضا پهلوی، فعلاً رهنمودی وجود ندارد و بایستی بسته به مورد مشهورترین نام انتخاب شود و در صورت نیاز در همان مورد از کاربران نظرخواهی صورت گیرد.

در آخرین نظرخواهی که در مورد انتخاب نام محمدرضاشاه پهلوی انجام گرفت اجماع شفافی برای انتخاب نام بوجود نیامد و قرار شد نام مقاله بر پایه نامی که ایجاد شده‌است انتخاب شود.[۲]

شاهزادگان و ملکه‌هاویرایش

در مورد شاهزادگان رهنمود واحدی وجود ندارد و بایستی بسته به مورد مشهورترین نام انتخاب شود، اما کلمه ملکه نباید در نام مقاله و نیز کلمات اول بند آغازین استفاده شود.

درباریان قاجاریهویرایش

اگر لقب فرد به تنهایی بدون ابهام است، باید از آن برای نام مقاله استفاده شود مثل «ناصرالملک» اما در کلمات اول بند آغازین نام فرد به‌طور کامل آورده می‌شود. جدا کردن سیلاب‌های لقب در صورت لزوم با نیم‌فاصله خواهد بود. در صورتی که یک لقب به چند نفر داده شده تنها نام فرد به همراه لقب برای نام مقاله مورد استفاده قرار خواهد گرفت و کلمات اضافی مانند خان و میرزا حذف می‌شود، مانند «احمد مشیرالسلطنه». در صورتی که فردی هم از رجال قاجار و هم از رجال پهلوی شمرده شده باشد، معمولاً برای نام مقاله نام و نام‌خانوادگی او بر لقب قاجاری مقدم است مگر آنکه لقب قاجاری بسیار مشهورتر باشد.

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش