ویکی‌پدیا:مرغ همسایه

برخی کاربران معتقد هستند که ویکی‌پدیای فارسی ملزم به تبعیت از هر آنچه است که در پروژه‌های دیگر در حال انجام است چرا که تشخیص و توانایی کاربران پروژه‌های دیگر بهتر و دقیق‌تر است. این دسته از کاربران را می‌توان با عبارت‌هایی همچون «چون در ویکی‌های دیگر، به فلان شکل عمل می‌شود پس در ویکی‌پدیای فارسی نیز باید به آن شکل عمل شود.» یا «هر وقت ویکی‌های دیگر از فلان چیز استفاده کردند، بعد ما هم می‌توانیم در ویکی‌پدیای فارسی از آن استفاده می‌کنیم.» یافت. در مقابل، کاربران دیگری معتقد هستند که ویکی‌پدیای فارسی در خیلی از مسائل فنی، بین ویکی‌ها پیشرو بوده‌است و باید سعی کنیم که برای پیشرو بودن هم ارزش قائل بشویم. البته بدین معنی نیست که بی‌گدار به آب بزنیم، اما این که تنها تقلیدکنندهٔ صِرف بوده و پیشرفت‌هایی که در جای دیگر رخ داده باشد را به ویکی‌پدیای فارسی بیاوریم، سیاستمدارانه نیست.

پیوند به بیرون ویرایش