ویکی‌پدیا:مقاله با مفهوم وسیع

مقاله با مفهوم وسیع (Broad-Concept Article)، مقاله‌ای است که در مورد مفهوم سختی صحبت می‌کند، چرا که آن مفهوم مجرد بوده یا روابط بعضاً نامشخصی با دامنه گسترده‌ای از مفاهیم بهم مرتبط دیگر را پوشش می‌دهد. به علت دشواری توضیح چنین روابطی (و در قیاس با آن، سادگی صرفاً فهرست کردن مقالاتی که مرتبط با عنوان مد نظر اند)، ویرایشگران اغلب برای چنین عناوینی، صفحات ابهام‌زدایی ایجاد می‌کنند، حتی اگر بتوان معانی غیرمبهمی را از روابط بین موضوعات فهرست شده در آنجا استنتاج نمود.

جستارهای وابسته ویرایش