ویکی‌پدیا:موضوعات خوب

موضوعات خوب ویکی‌پدیا

این نشان مثبت، سمبل موضوعات خوب در ویکی‌پدیاست.
این نشان مثبت، سمبل موضوعات خوب در ویکی‌پدیاست.

یک موضوع خوب مجموعه‌ای از مقالات مرتبط با یکدیگر است که کیفیت خوبی دارند (ولی لزوماً مقاله‌ای برگزیده نیستند). یک موضوع خوب محتوای داوری‌شدهٔ ویکی‌پدیا را شامل می‌شود که تمام بخش‌های یک موضوع را با ساختن چندین مقالهٔ خوب که ساختار مشابهی دارند و به‌خوبی به هم پیوند داده شده‌اند، پوشش می‌دهد. یک موضوع برای خوب شدن باید مجموعه‌ای از معیارها را داشته باشد.

موضوعات خوب در ویکی‌پدیا:گزیدن موضوعات برگزیده نامزد شده و در آن‌جا به بحث گذاشته می‌شوند تا یا خوب شوند یا به عنوان موضوعی خوب انتخاب نشوند. افزودن یک مقاله به موضوعی که از پیش خوب است نیز نیاز به بحث دارد. نباید یک مقاله را بدون طی روال نامزدی و تأیید، در این صفحه افزود.

تعداد موضوعات خوب ۳ تاست.

در صفحه زیر:

نشان می‌دهد که یک مقاله یا فهرست برگزیده است.
نشان می‌دهد که مقاله‌ای خوب است.
نشان می‌دهد که یک مقاله بررسی شده و پوشش محتوای محدودی دارد.
Featured topic نشان می‌دهد که تمام مقاله‌های یک موضوع در صورت امکان خوب هستند.
Demoted article نشان می‌دهد که مقاله وضعیت خوب یا برگزیده‌اش را از دست داده‌است، یا قبلاً وضعیت «بررسی شده با پوشش محدود» داشته اما دیگر این وضعیت را ندارد.

محتوای برگزیده:

محتوای خوب:

ابزارهای موضوعات خوب یا برگزیده:

محتویات

ادبیات ویرایش

  ۴ نوشتار
  سه‌گانه بازی‌های گرسنگی
 
  بازی‌های گرسنگی
  اشتعال
  زاغ مقلد

شیمی و کانی‌شناسی ویرایش

  ۳ نوشتار
  دوره ۱ جدول تناوبی
 
  هیدروژن
  هلیوم

موسیقی ویرایش

 ۸ نوشتار
  آواز (موسیقی ایرانی)
  ابوعطا
  بیات ترک
  بیات اصفهان
  دشتی
  شوشتری
  بیات کرد
  افشاری
  ۴ نوشتار
  صفی‌الدین ارموی
  الأدوار
  مکتب منتظمیه
  رساله شرفیه