ویکی‌پدیا:نظرخواهی

این صفحه و زیرصفحه‌هایش، برای ساماندهی «نظرخواهی‌های ویکی‌پدیای فارسی» است؛ نظرخواهی‌های پیشین در رده:نظرخواهی‌های ویکی‌پدیا و ویکی‌پدیا:نظرخواهی/بایگانی قرار دارند و نظرخواهی‌های جاری در الگو:اعلانات ویکی‌پدیا یا وپ:خبررسانی قرار می‌گیرند.

نظرخواهی‌های مرتبط با موارد زیر باید در همان‌جا مطرح شوند

نظرخواهی‌های در جریان ویرایش

  • نظرخواهی‌های قدیمی‌تر …