ویکی‌پدیا:نظرخواهی برای انتقال


این صفحه براساس این اجماع ساخته شد. برای بررسی موارد بایگانی‌شده به ویکی‌پدیا:نظرخواهی برای انتقال/بایگانی مراجعه کنید.


بحث‌های جاری

نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی ← طرح صیانت ۴۰۴ روز پیش
ناو ← رزم‌ناو ۶۱ روز پیش
فیلمنامه ← فیلم‌نامه ۲۰ روز پیش
اتومبیل‌دزدی بزرگ ← جی‌تی‌ای ۷ روز پیش
لیگ قهرمانان آسیا ← لیگ قهرمانان نخبگان آسیا ۵ روز پیش