ویکی‌پدیا:همه دسترسی‌ها مال من

این یکی هم مال من، خودشه.

«همه دسترسی‌ها مال من» (همچنین کلاه‌جمع‌کنی) ایده جمع‌آوری دسترسی‌ها در ویکی‌پدیا (و دیگر ویکی‌ها) فقط به قصد پز دادن یا اعتباربخشی به خود به‌جای استفاده از آن‌ها است. نظردهندگان در درخواست‌های مدیر شدن می‌بایست بدانند که آیا یک کاربر واقعاً از دسترسی استفاده خواهد کرد یا آن را صرفاً برای جمع‌آوری لازم دارد. این همان دلیلی است که نامزدشدگان برای دسترسی مدیریت باید بدانند که چرا می‌خواهند مدیر شوند؛ نه این که آن را جایزه‌ای بدانند که یک کاربر در مرحله‌ای از حضورش در ویکی‌پدیا به آن دست می‌یابد.

نداشتن یک دسترسی خاص دلیلی بر کمبود شما نیست. خیلی از مردم بازبین تصویر نیستند، اما دلیلش این است که فقط گروه کوچکی از کاربران راجع به فضای نام پرونده اهمیت می‌دهند. با این وجود، داشتن این دسترسی به معنی تخصص کامل فرد در بازبینی تصویر نیست؛ این دسترسی فقط به این معناست که کاربر قابلیت انجامش را دارد. برای بعضی مدیران، اعطای دسترسی‌ها به کاربران قابل‌اعتماد راه بسیار ساده‌ای است تا از درخواست‌های مکرر آنان در یک حوزه خاص جلوگیری کنند.

تصور نکنید که به دلیل حضور در ویکی‌پدیا برای مدتی خاص، اجتماع موظف است در برابر این تلاش پاداشی (همچون یک دسترسی) به شما اعطا کند. اجتماع همواره قدردان کاربران باارزش خود است، اما این بدان معنی نیست که شما می‌توانید برای چند هزار ویرایش یا چندین سال حضور مستمر به یک دسترسی برسید. پیش از درخواست برای دسترسی، از خود بپرسید که آیا واقعاً می‌توانید از آن برای کمک به اجتماع ویکی‌پدیا استفاده کنید یا آن را فقط برای ویترین دسترسی‌هایتان لازم دارید.

متهم کردن یک کاربر به جمع‌آوری دسترسی باید با دقت و ملاحظه بسیار انجام شود. اتهام‌زنی به تمام کاربران خواهان دسترسی واگردان یا حتی مدیریت نوعی نقض فرض حسن نیت و در برخی شرایط مصادیق حمله شخصی است.

اگر قصد درخواست برای دسترسی دارید، با انجام مجموعه‌ای از کنش‌های مربوط مطمئن شوید که می‌توانید با آن دسترسی‌ها به ارتقای ویکی‌پدیا کمک کنید. صرفاً ادعا نکنید که ابزار برای شما کاربردی خواهد بود، شواهدی ارائه دهید که چرا به ابزار نیاز دارید و این باعث می‌شود که اتهام جمع‌آوری دسترسی به شما وارد نشود؛ مثلاً:

  • اگر قصد درخواست برای واگردان دارید، به فعالیت‌های ضدخرابکاری خود اشاره کنید.
  • اگر می‌خواهید گشت خودکار بشوید، به مقاله‌هایی که ایجاد کرده‌اید پیوند بدهید.
  • اگر قصد بازبین شدن دارید، به فعالیت‌هایتان در فضای نام پرونده اشاره کنید. فرض نکنید که داشتن دسترسی در انبار به معنی گرفتن خودکار دسترسی در اینجاست؛ دیوان‌سالاران باید مطمئن شوند که شما با سیاست‌های موجود آشنایی دارید. از سوی دیگر، برخی قوانین حق تکثیر (همچون استفاده منصفانه) در انبار غیرمجاز هستند؛ در حالی که آشنایی با آن‌ها برای یک بازبین ضروری است.

فقط دسترسی نگیرید؛ پس از گرفتن آن‌ها، ازشان استفاده کنید!