باز کردن منو اصلی

تحریم‌های احتیاطی شکلی از تحریم‌ها هستند که توسط مدیران و تحت اقتدار هیئت داوری اعمال می‌شوند. هیئت به طور کلی اجازه برقراری تحریم را در یک موضوع خاص صادر می کند که محل درگیری خوانده می‌شود.

تعاریفویرایش

نقش مدیرانویرایش

اجرای تحریم و محدودیت صفحاتویرایش

تحریم‌هاویرایش

محدودیت صفحاتویرایش

اجراویرایش