ویکی‌پدیا:ویکی‌پدیانویسان ناپیدا

این صفحه فهرستی‌است از ویکی‌پدیانویسانی که روزگاری از اعضای فعال ویکی‌پدیا بوده‌اند ولی اکنون ویکی‌پدیا را ترک کرده‌اند.

ویکی‌پدیانویسانی که به سبب مرگ دیگر نمی‌توانند ویرایش کنند باید در ویکی‌پدیا:ویکی‌پدیانویسان درگذشته فهرست شوند.

هدفویرایش

هدف از این فهرست گرامی داشتن یاد کسانی‌است که روزگاری از اعضای فعال ویکی‌پدیا بوده‌اند ولی اکنون ویکی‌پدیا را ترک کرده‌اند.

لطفاً کاربرانی که از اعضای مهم جامعه نبوده‌اند یا کمتر از ۱۰۰۰~ ویرایش داشته‌اند را به این فهرست نیفزایید. فقط هنگامی که مطمئن شدید کاربری ویکی‌پدیا را ترک کرده‌است، او را به این فهرست بیفزایید و کاربران گمنامی که با آی‌پی ویرایش داشته‌اند را نیز به این فهرست نیفزایید زیرا ممکن است حساب کاربری ایجاد کرده و به مشارکت ادامه داده باشند یا از آی‌پی موبایل استفاده کرده باشد. خودتان را هم به این فهرست نیفزایید. با استفاده از الگو {{جا:پیام ناپیدا|sig=~~~~}} پیامی در صفحهٔ بحث کاربرانی که به این فهرست می‌افزایید بگذارید و آن‌ها از این موضوع آگاه کنید؛ اگر در آینده بازگشتند می‌توانند نامشان را از این فهرست حذف کنند. ویکی‌پدیانویسان بازنشسته که ترجیح می‌دهند نامشان در این فهرست نباشد نیز می‌توانند در صورت تمایل نامشان را از فهرست حذف کنند.

 • کسانی که در صفحهٔ کاربری‌شان یا جایی دیگر پیام خداحافظی یا الگوی {{کاربر بازنشسته}} را می‌گذارند و واقعاً برای حداقل سه هفته از مشارکت خودداری می‌کنند، احتمالاً برای همیشه ویکی‌پدیا را ترک کرده‌اند و می‌توان به این فهرست افزودشان.
 • پیش از آنکه نام کاربری که دیگر در ویکی‌پدیا مشارکت نمی‌کند را به این فهرست بیفزایید حداقل سه ماه صبر کنید، مگر آنکه به نحو دیگری اطمینان حاصل کنید که واقعاً ویکی‌پدیا را ترک کرده‌است.
 • کاربرانی که روند مشارکتی‌شان به گونه‌ای است که گهگاه و با وقفه‌ها یا مرخصی‌های طولانی مدت ویرایش می‌کند، در اغلب موارد نباید به این فهرست افزوده شوند زیرا که احتمالاً در یکی از همان مرخصی‌های طولانی‌مدتشان به سر می‌برند.
 • کاربرانی که بازگشته‌اند دیگر «ناپیدا» نیستند و باید از این فهرست حذف شوند.
 • اگر در حین آخرین مشارکت‌هایتان نام خودتان را به این فهرست بیفزایید، ممکن است ویرایش شما واگردانده شود زیرا از لحاظ نظری غیرممکن است که ویکی‌پدیانویسی که «ناپیدا» است ویرایش کند.

کسانی که در کنار نامشان نماد گردگیری ویکی‌پدیا   آمده، مدیر بوده‌اند یا زمانی دسترسی مدیریت داشته‌اند.

ویکی‌پدیانویسان ناپیداویرایش

۲۰۱۷ویرایش

 • Behzaad (بحث · مشارکت‌ها · تعداد) آخرین ویرایش وی در ‏۴ دسامبر ۲۰۱۷ بوده‌است. دارای ۸٬۷۴۴ ویرایش در فاویکی. این کاربر ۵ ماه و ۲۴ روز است که در ویکی‌پدیا مشارکت نمی‌کند.
 • Mazandar (بحث · مشارکت‌ها · تعداد) آخرین ویرایش وی در ‏‏۶ مهٔ ۲۰۱۷ بوده‌است. دارای ۲۲٬۵۰۶ ویرایش در فاویکی. این کاربر ۱ سال و ۲۲ روز است که در ویکی‌پدیا مشارکت نمی‌کند.
 • Far-gh (بحث · مشارکت‌ها · تعداد) آخرین ویرایش وی در ‏۲۳ مارس ۲۰۱۷ بوده‌است. دارای ۱۳٬۷۱۴ ویرایش در فاویکی. این کاربر ۱ سال، ۲ ماه و ۵ روز است که در ویکی‌پدیا مشارکت نمی‌کند.
 • محمدیان (بحث · مشارکت‌ها · تعداد) آخرین ویرایش وی در ‏۳ ژانویه ۲۰۱۷ بوده‌است. دارای ۴۶٬۰۱۹ ویرایش در فاویکی. این کاربر ۱ سال، ۴ ماه و ۲۵ روز است که در ویکی‌پدیا مشارکت نمی‌کند.

۲۰۱۶ویرایش

 • Derakhshan (بحث · مشارکت‌ها · تعداد) آخرین ویرایش وی در ۲۵ دسامبر ۲۰۱۶ بوده‌است. دارای ۱۰٬۴۰۲ ویرایش در فاویکی. این کاربر ۱ سال، ۵ ماه و ۳ روز است که در ویکی‌پدیا مشارکت نمی‌کند.
 •  Mehran (بحث · مشارکت‌ها · تعداد) آخرین ویرایش وی در ‏۱۳ نوامبر ۲۰۱۶ بوده‌است. دارای ۱۷٬۰۸۱ ویرایش در فاویکی. این کاربر ۱ سال، ۶ ماه و ۱۵ روز است که در ویکی‌پدیا مشارکت نمی‌کند.
 •  Mahan (بحث · مشارکت‌ها · تعداد) آخرین ویرایش وی در ‏‏۲۶ اکتبر ۲۰۱۶ بوده‌است. دارای ۱۱٬۳۲۵ ویرایش در فاویکی. این کاربر ۱ سال، ۷ ماه و ۲ روز است که در ویکی‌پدیا مشارکت نمی‌کند.
 • دانقولا (بحث · مشارکت‌ها · تعداد) آخرین ویرایش وی در ۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۶ بوده‌است. دارای ۸٬۰۰۶ ویرایش در فاویکی. این کاربر ۱ سال و ۱۰ ماه است که در ویکی‌پدیا مشارکت نمی‌کند.
 • Ormazda (بحث · مشارکت‌ها · تعداد) آخرین ویرایش وی در ۲۶ آوریل ۲۰۱۶ بوده‌است. دارای ۲٬۲۰۴ ویرایش در فاویکی. این کاربر ۲ سال، ۱ ماه و ۲ روز است که در ویکی‌پدیا مشارکت نمی‌کند.

۲۰۱۵ویرایش

 • Cobain (بحث · مشارکت‌ها · تعداد) آخرین ویرایش وی در ‏۲۸ نوامبر ۲۰۱۵ بوده‌است. دارای ۳۰٬۴۳۸ ویرایش در فاویکی. این کاربر ۲ سال و ۶ ماه است که در ویکی‌پدیا مشارکت نمی‌کند.
 •   نوژن (بحث · مشارکت‌ها · تعداد) آخرین ویرایش وی در ‏۹ اکتبر ۲۰۱۵ بوده‌است. دارای ۲۹٬۰۵۹ ویرایش در فاویکی. این کاربر ۲ سال، ۷ ماه و ۱۹ روز است که در ویکی‌پدیا مشارکت نمی‌کند.
 • Peredhil (بحث · مشارکت‌ها · تعداد) آخرین ویرایش وی در ۳۰ اوت ۲۰۱۵ بوده‌است. دارای ۶٬۶۷۵ ویرایش در فاویکی. این کاربر ۲ سال، ۸ ماه و ۲۸ روز است که در ویکی‌پدیا مشارکت نمی‌کند.
 • Oyakmohsen (بحث · مشارکت‌ها · تعداد) آخرین ویرایش وی در ‏۸ ژوئن ۲۰۱۵ بوده‌است. دارای ۱۳٬۱۷۵ ویرایش در فاویکی. این کاربر ۲ سال، ۱۱ ماه و ۲۰ روز است که در ویکی‌پدیا مشارکت نمی‌کند.
 • Amirreza (بحث · مشارکت‌ها · تعداد) آخرین ویرایش وی در ‏‏۳ مارس ۲۰۱۵ بوده‌است. دارای ۳۰٬۷۷۰ ویرایش در فاویکی. این کاربر ۳ سال، ۲ ماه و ۲۵ روز است که در ویکی‌پدیا مشارکت نمی‌کند.
 • تیراژه (بحث · مشارکت‌ها · تعداد) آخرین ویرایش وی در ‏۲ ژانویه ۲۰۱۵ بوده‌است. دارای ۳٬۸۳۳ ویرایش در فاویکی. این کاربر ۳ سال، ۴ ماه و ۲۶ روز است که در ویکی‌پدیا مشارکت نمی‌کند.

۲۰۱۴ویرایش

 • Mfaiiazi (بحث · مشارکت‌ها · تعداد) آخرین ویرایش وی در ۷ ژوئیهٔ ‏۲۰۱۴ بوده‌است. دارای ۲٬۷۹۱ ویرایش در فاویکی. این کاربر ۳ سال، ۱۰ ماه و ۲۱ روز است که در ویکی‌پدیا مشارکت نمی‌کند.
 • Achaemenes (بحث · مشارکت‌ها · تعداد) آخرین ویرایش وی در ۶ ژوئیهٔ ۲۰۱۴ بوده‌است. دارای ۱۰٬۱۸۹ ویرایش در فاویکی. این کاربر ۳ سال، ۱۰ ماه و ۲۲ روز است که در ویکی‌پدیا مشارکت نمی‌کند.

۲۰۱۳ویرایش

 • Ram!n (بحث · مشارکت‌ها · تعداد) آخرین ویرایش وی در ۱۶ ژوئیهٔ ۲۰۱۳ بوده‌است. دارای ۲٬۷۵۶ در فاویکی. این کاربر ۴ سال، ۱۰ ماه و ۱۲ روز است که در ویکی‌پدیا مشارکت نمی‌کند.
 •   روزبه (بحث · مشارکت‌ها · تعداد) آخرین ویرایش وی ‏۱۸ ژوئن ۲۰۱۳ بوده‌است. دارای ۷٬۱۷۵ ویرایش در فاویکی. این کاربر ۴ سال، ۱۱ ماه و ۱۰ روز است که در ویکی‌پدیا مشارکت نمی‌کند.
 • Darwin machine (بحث · مشارکت‌ها · تعداد) آخرین ویرایش وی در ۲۵ آوریل ۲۰۱۳ بوده‌است. دارای ۵٬۰۰۰ در فاویکی. این کاربر ۵ سال، ۱ ماه و ۳ روز است که در ویکی‌پدیا مشارکت نمی‌کند.
 • Blue.Earth (بحث · مشارکت‌ها · تعداد) آخرین ویرایش وی در ‏۱۸ ژانویهٔ ۲۰۱۳ بوده‌است. دارای ۴٬۴۹۵ در فاویکی. این کاربر ۵ سال، ۴ ماه و ۱۰ روز است که در ویکی‌پدیا مشارکت نمی‌کند.

۲۰۱۲ویرایش

 •   حسام (بحث · مشارکت‌ها · تعداد) آخرین ویرایش وی در ‏۱۸ دسامبر ۲۰۱۲ بوده‌است. دارای ۱۴٬۹۷۱ ویرایش در فاویکی. این کاربر ۵ سال، ۵ ماه و ۱۰ روز است که در ویکی‌پدیا مشارکت نمی‌کند.
 • ایلیا 2010 (بحث · مشارکت‌ها · تعداد) آخرین ویرایش وی در ۲ دسامبر ۲۰۱۲ بوده‌است. دارای ۱۴٬۱۹۴ ویرایش در فاویکی. این کاربر ۵ سال، ۵ ماه و ۲۶ روز است که در ویکی‌پدیا مشارکت نمی‌کند.
 • Persiana (بحث · مشارکت‌ها · تعداد) آخرین ویرایش وی در ۲ دسامبر ۲۰۱۲ بوده‌است. دارای ۱۱٬۲۳۰ ویرایش در فاویکی. این کاربر ۵ سال، ۵ ماه و ۲۶ روز است که در ویکی‌پدیا مشارکت نمی‌کند.
 •   Surena (بحث · مشارکت‌ها · تعداد) آخرین ویرایش وی در ۱ ژوئن ۲۰۱۲ بوده‌است. دارای ۱۱٬۴۲۵ ویرایش در فاویکی. این کاربر ۵ سال، ۱۱ ماه و ۲۷ روز است که در ویکی‌پدیا مشارکت نمی‌کند.
 • Mmxx (بحث · مشارکت‌ها · تعداد) آخرین ویرایش وی در ۲۸ آوریل ۲۰۱۲ بوده‌است. دارای ۳٬۹۰۶ ویرایش در فاویکی. این کاربر ۶ سال و ۱ ماه است که در ویکی‌پدیا مشارکت نمی‌کند.
 • Soroush (بحث · مشارکت‌ها · تعداد) آخرین ویرایش وی در ۸ مه ۲۰۱۲ بوده‌است. دارای ۶٬۰۲۵ ویرایش در فاویکی. این کاربر ۶ سال و ۲۰ روز است که در ویکی‌پدیا مشارکت نمی‌کند.
 • Ayda (بحث · مشارکت‌ها · تعداد) آخرین ویرایش وی در ۲۳ آوریل ۲۰۱۲ بوده‌است. دارای ۱۷٬۱۹۰ ویرایش در فاویکی. این کاربر ۶ سال، ۱ ماه و ۵ روز است که در ویکی‌پدیا مشارکت نمی‌کند.
 • ویکی خور (بحث · مشارکت‌ها · تعداد) آخرین ویرایش وی در ۴ مهٔ ۲۰۱۲ بوده‌است. دارای ۵٬۶۸۵ ویرایش در فاویکی. این کاربر ۶ سال و ۲۴ روز است که در ویکی‌پدیا مشارکت نمی‌کند.

۲۰۱۱ویرایش

 • حسین (بحث · مشارکت‌ها · تعداد) آخرین ویرایش وی در ۶ فوریه ۲۰۱۱ بوده‌است. دارای ۱٬۷۷۸ ویرایش در فاویکی. این کاربر ۷ سال، ۳ ماه و ۲۲ روز است که در ویکی‌پدیا مشارکت نمی‌کند.
 • دوستدار ویکی‌پدیا (بحث · مشارکت‌ها · تعداد) آخرین ویرایش وی در ۲۸ اکتبر ۲۰۱۱ بوده‌است. دارای ۱۴٬۵۱۸ ویرایش در فاویکی. این کاربر ۶ سال و ۷ ماه است که در ویکی‌پدیا مشارکت نمی‌کند.
 • سندباد (بحث · مشارکت‌ها · تعداد) آخرین ویرایش وی در ۵ ژوئن ۲۰۱۱ بوده‌است. دارای ۵۹٬۱۹۳ ویرایش در فاویکی.این کاربر ۶ سال، ۱۱ ماه و ۲۳ روز است که در ویکی‌پدیا مشارکت نمی‌کند.
 • محمد۶۷ (بحث · مشارکت‌ها · تعداد) آخرین ویرایش وی در ۱۷ مهٔ ۲۰۱۱ بوده‌است. دارای ۲٬۲۳۴ ویرایش در فاویکی.این کاربر ۷ سال و ۱۱ روز است که در ویکی‌پدیا مشارکت نمی‌کند.
 • SiarFisher (بحث · مشارکت‌ها · تعداد) آخرین ویرایش وی در ۲ مهٔ ۲۰۱۱ بوده‌است. دارای ۲٬۸۶۹ ویرایش در فاویکی. این کاربر ۷ سال و ۲۶ روز است که در ویکی‌پدیا مشارکت نمی‌کند.
 • Komeil 4life (بحث · مشارکت‌ها · تعداد) آخرین ویرایش وی در ۲۱ مارس ۲۰۱۱ بوده‌است. دارای ۴٬۴۱۹ ویرایش در فاویکی. این کاربر ۷ سال، ۲ ماه و ۷ روز است که در ویکی‌پدیا مشارکت نمی‌کند.

۲۰۱۰ویرایش

 • Kaveh (بحث · مشارکت‌ها · تعداد)آخرین ویرایش وی ۲۲ آذر ۱۳۸۹ بوده و دارای ۴٬۸۸۱ ویرایش در فاویکی. این کاربر ۷ سال، ۵ ماه و ۱۵ روز است که در ویکی‌پدیا مشارکت نمی‌کند.
 • Ali20 wiki (بحث · مشارکت‌ها · تعداد) آخرین ویرایش وی ۸ اوت ۲۰۱۰ بوده‌است. دارای ۸٬۰۲۲ ویرایش در فاویکی. این کاربر ۷ سال، ۹ ماه و ۲۰ روز است که در ویکی‌پدیا مشارکت نمی‌کند.
 • Aparhizi (بحث · مشارکت‌ها · تعداد) آخرین ویرایش وی ۲۷ ژانویهٔ ۲۰۱۰ بوده‌است. دارای ۸٬۰۲۲ ویرایش در فاویکی. این کاربر ۸ سال، ۴ ماه و ۱ روز است که در ویکی‌پدیا مشارکت نمی‌کند.

۲۰۰۹ویرایش

 • Senemmar (بحث · مشارکت‌ها · تعداد) آخرین ویرایش وی ۱۱ نوامبر ۲۰۰۹ بوده‌است. دارای ۲۸٬۹۸۱ ویرایش در فاویکی. این کاربر ۸ سال، ۶ ماه و ۱۷ روز است که در ویکی‌پدیا مشارکت نمی‌کند.
 • Mosaffa (بحث · مشارکت‌ها · تعداد) آخرین ویرایش وی ۱ ژوئن ۲۰۰۹ بوده‌است. دارای ۲٬۱۷۴ ویرایش در فاویکی. این کاربر ۸ سال، ۱۱ ماه و ۲۷ روز است که در ویکی‌پدیا مشارکت نمی‌کند.
 • سعی (بحث · مشارکت‌ها · تعداد) آخرین ویرایش وی ۱۴ مهٔ ۲۰۰۹ بوده‌است. دارای ۶٬۹۲۰ ویرایش در فاویکی. این کاربر ۹ سال و ۱۴ روز است که در ویکی‌پدیا مشارکت نمی‌کند.

۲۰۰۸ویرایش

 • Arash redcat (بحث · مشارکت‌ها · تعداد) آخرین ویرایش وی ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۸ بوده‌است. دارای ۳٬۶۷۶ ویرایش در فاویکی. این کاربر ۹ سال، ۸ ماه و ۱۵ روز است که در ویکی‌پدیا مشارکت نمی‌کند.
 • Hermion (بحث · مشارکت‌ها · تعداد) آخرین ویرایش وی ۵ مه ۲۰۰۸ بوده‌است. دارای ۴٬۷۴۱ ویرایش در فاویکی. این کاربر ۱۰ سال و ۲۳ روز است که در ویکی‌پدیا مشارکت نمی‌کند.
 • Mhdf (بحث · مشارکت‌ها · تعداد) آخرین ویرایش وی ۱۱ مه ۲۰۰۸ بوده‌است. دارای ۲٬۷۷۷ ویرایش در فاویکی. این کاربر ۱۰ سال و ۱۷ روز است که در ویکی‌پدیا مشارکت نمی‌کند.

۲۰۰۸ویرایش

 •   Masoud (بحث · مشارکت‌ها · تعداد) آخرین ویرایش وی ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۰۶ بوده‌است. دارای ۱٬۱۹۹ ویرایش در فاویکی. این کاربر ۱۱ سال، ۷ ماه و ۲۹ روز است که در ویکی‌پدیا مشارکت نمی‌کند.
 •   Hamed (بحث · مشارکت‌ها · تعداد) آخرین ویرایش وی ‏۱۴ اوت ۲۰۰۶ بوده‌است. دارای ۱٬۱۵۱ ویرایش در فاویکی. این کاربر ۱۱ سال، ۹ ماه و ۱۴ روز است که در ویکی‌پدیا مشارکت نمی‌کند.

جستارهای وابستهویرایش