ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه ترکمنستان/فهرست الگوها

این صفحه فهرستی‌است از الگوهای مرتبط با ویکی‌پروژهٔ ترکمنستان.

این فهرست ناقص است. لطفاً دیگر جعبه‌های اطلاعات مرتبط با این ویکی‌پروژه را به این فهرست بیفزایید.

اگر جعبهٔ اطلاعات موردنظرتان در ویکی‌پدیا موجود نیست در قهوه‌خانهٔ فنی درخواست دهید.

الگوهای اصلیویرایش

ورودی خروجی کاربرد
{{درگاه|ترکمنستان}} برای پیونددادن به درگاه:ترکمنستان در بخش «جستارهای وابسته»
{{ویکی‌پروژه ترکمنستان}} این الگو باید در صفحهٔ بحث هر صفحه‌ای که مرتبط با این ویکی‌پروژه‌است قرار داده شود. برای آگاهی از چگونگی استفاده از الگو و پارامترهایش، صفحهٔ درجه‌بندی را ببینید.

الگوهای خردویرایش

  وپ:خرد

این فهرست ناقص است. لطفاً دیگر الگوهای خرد مرتبط با این ویکی‌پروژه را به این فهرست بیفزایید.

ورودی خروجی کاربرد
{{ترکمنستان-خرد}} برای مشخص‌شدن مقاله به عنوان مقالهٔ خرد
... ...

الگوهای جعبه اطلاعاتویرایش

  وپ:جعبه اطلاعات تقریباً همهٔ مقاله‌ها می‌توانند جعبه اطلاعات داشته باشند.

نام کاربرد
{{جعبه اطلاعات ترکمنستان}} در مقاله‌های مرتبط با ترکمنستان
... ...

الگوهای جعبه گشتنویرایش

  وپ:جعبه گشتن تقریباً همهٔ مقاله‌ها می‌توانند جعبه گشتن داشته باشند.

نام کاربرد
{{ترکمنستان}} در مقاله‌های مرتبط با ترکمنستان
... ...

برای کاربرانویرایش

ورودی خروجی کاربرد
{{ویکی‌پروژه ترکمنستان-دعوت}}
 

درود! به نظر می‌رسد به بهبود مقاله‌های مرتبط با ترکمنستان در ویکی‌پدیا علاقه‌مندید، خوب است به ویکی‌پروژهٔ ترکمنستان بپیوندید.
اگر هم به خواندن این مقاله‌ها علاقه‌مندید نگاهی به درگاه ترکمنستان بیندازید.

دعوت از کاربران برای همکاری
{{ویکی‌پروژه ترکمنستان-خوشامد}} == به ویکی‌پروژهٔ ترکمنستان خوشامدید ==
  درود بر {{جا:نام صفحه}}! به ویکی‌پروژهٔ ترکمنستان خوشامدید! از پیوستنتان خوشحالیم. در پایین پیوندهای سودمندی برایتان گذاشته‌ایم:

صفحهٔ اصلی پروژه (بحثپی‌گیری)ردهٔ پروژهدرگاهالگوها
انجام‌دادنی‌ها (پی‌گیری): تغییرات اخیر صفحه‌های تحت پوششدرجه‌بندیمقاله‌های نیازمند توجه (برای متخصصان)مقاله‌های درخواستی (پی‌گیری)نظرخواهی‌ها (پی‌گیری)فهرست منابع

لطفاً صفحه‌های مربوطه را به فهرست پی‌گیری‌هایتان بیفزایید. به امید بهبود مقاله‌های ترکمنستان در ویکی‌پدیا! ~~~~

خوشامدگویی به کاربرانی که تازه به پروژه پیوسته‌اند
{{کاربر ویکی‌پروژه ترکمنستان}}
  این کاربر عضو ویکی‌پروژهٔ ترکمنستان است.
جعبهٔ کاربر برای قراردادن در صفحهٔ کاربران مشارکت‌کننده
{{نشان کاربر-ترکمنستان}} الگو:نشان کاربر-ترکمنستان برای قدردانی از مشارکت‌های کاربران