باز کردن منو اصلی
 • Oz (زبان برنامه‌نویسی): <span class="cx-segment cx-highlight" data-segmentid="121">Oz<ref name="Oz programming model">{{Cite journal|url=https://www.ps.uni-saarland.de/Publications/documents/Vol1000.pdf|title=The Oz Programming Model|journal=Lecture Notes in Computer Science|year=1995|volume=1000|pages=324–343|author=Gert Smolka}}</ref></span>, <span class="cx-segment" data-segmentid="130">Oz </span>, <span class="cx-segment" data-segmentid="146">Oz </span>, <span class="cx-segment" data-segmentid="254">Oz </span>
 • آبشار بلوکان: <span dir="rtl">از توابع [[دهستان بروان شرقی]] از دهستان‌های [[بخش ترکمانچای]] شهرستان میانه [[استان آذربایجان]] شرقی است</span>, <span dir="RTL" lang="FA">بالاتر از آبشار منطقه ایست که از درختان و درختچه‌های↵گوناگون مثل زالزالک پوشیده شده است و دامن خوبی برای زندگی و قایم شدن حیوانات↵وحشی مانند گراز، خرس و ... می‌باشد.</span>
 • آدریانا چچیک: <span lang="fa">3</span>
 • آرامی جدید کلدانی: <span dir="rtl">ܟܠܕܝܐ</span>, <span dir="rtl">ܣܘܼܪܲܝܬ</span>
 • آزمایش‌های محروم‌سازی زبانی: <span>در طول تاریخ چندین بار '''آزمایش‌های محروم‌سازی زبانی'''[NBSP]انجام شده است. این آزمایش‌ها با جدا کردن نوزادان و محروم‌سازی آنها از دسترسی به [[زبان]] طبیعی گفتاری یا اشاره و </span>
 • آلیسون سودول: <span>'''یک شوریدگی کامل '''{{انگلیسی|A Fine Frenzy}} نیز</span>, <span>dead link</span>
 • آنسپلش: <span class="cx-segment" data-segmentid="38"><ref name="unsplashhistory">{{cite web|url=https://unsplash.com/stats|title=Stats|date=|accessdate=28 April 2018|website=Unsplash.com|last1=Unsplash|first=|archive-url=|archive-date=|dead-url=}}</ref> </span>, <span class="cx-segment" data-segmentid="39">Unsplash به عنوان یکی از وب سایت‌های برتر عکاسی در جهان توسط [[فوربز|فوربس]]<nowiki/>با [[Entrepreneur Magazine|مجله کارآفرین]]<nowiki/>با [[سی‌نت|CNET]]<nowiki/>متوسط و Next Web شناخته شده‌است.<ref>{{cite web|url=https://www.forbes.com/sites/tomaslaurinavicius/2016/03/07/free-stock-photos/|title=33 Epic Sites With Breathtaking Free Stock Photos|accessdate=5 January 2017|website=Forbes|last1=Laurinavicius|first1=Tomas}}</ref><ref>{{cite web|url=https://www.entrepreneur.com/article/238646|title=14 Amazingly Free Stock Photo Websites|accessdate=19 September 2016|website=Entrepreneur|last1=Ark|first1=Casey}}</ref><ref>{{cite web|url=https://www.cnet.com/how-to/use-these-7-sites-to-keep-your-desktop-wallpaper-fresh/|title=Use these 7 sites to keep your desktop wallpaper fresh|accessdate=4 November 2016|website=CNET|last1=Martin|first1=Taylor}}</ref><ref>{{cite web|url=https://medium.com/@dustin/stock-photos-that-dont-suck-62ae4bcbe01b|title=Stock photos that don’t suck|accessdate=10 December 2014|website=Medium|last1=Senos|first1=Dustin}}</ref><ref>{{cite web|url=https://thenextweb.com/entrepreneur/2013/08/14/unsplash-is-a-site-full-of-images-you-can-use-freely-for-your-next-startups-splash-page/|title=Unsplash is a site full of images you can freely use for your next startup’s splash page|accessdate=4 January 2017|website=The Next Web|last1=Zee}}</ref></span>, <span class="cx-segment" data-segmentid="81"><ref>{{cite web|url=https://crew.co/blog/want-to-be-a-published-author-theres-a-place-for-you-in-the-unsplash-book/|title=Want to be a published author?|accessdate=27 July 2016|website=Crew Blog|last1=MacKay|first1=Jory}}</ref></span>
 • اثر بیش‌اطمینانی: <span dir="RTL"></span>, <span dir="RTL"></span>, <span dir="RTL"></span>, <span dir="RTL"></span>
 • احمد ترک‌نژاد: <span dir="RTL"></span>, <span dir="RTL"></span>, <span dir="RTL"></span>, <span dir="RTL"></span>, <span dir="RTL"></span>, <span dir="RTL"></span>, <span dir="RTL"></span>, <span dir="RTL"></span>, <span dir="RTL"></span>, <span dir="RTL"></span>, <span dir="RTL"></span>, <span dir="RTL"></span>, <span dir="RTL"></span>, <span dir="RTL"></span>, <span dir="RTL"></span>, <span dir="RTL"></span>, <span dir="RTL"></span>
 • ارتباط سریال: <span><span>اغلب تمام [[ارتباطات راه دور]] از ارسال یک بیت در واحد زمان به جای ارسال موازی به علت هزینه کمت</span><span><span>ر کابل کشی استفاده می‌کنند. کابل‌هایی که این</span><span><span> داده‌ها را منتقل می ک</span><span><span>نند و پورت </span><span><span>هایی ک</span><span>ه به آن وصل می‌شود اغلب نام‌های مختلفی دارند تا باعث کاهش سردر گمی شود. [NBSP][NBSP]</span></span></span></span></span></span>
 • ارزش پیش سرمایه گذاری: <span>[NBSP]صادر شده</span>
 • استان مازندران: <span lang="fa" dir="rtl">قالب</span>
 • اصل کمترین کنش: <span>[[مختصات تعمیم‌یافته|مختصه تعمیم‌یافته]]{{سخ}}↵q = (q1, q2 ... qN)[NBSP]</span>, <span>''مسیر انتخاب شده توسط سیستم بین زمان t''<sub style="font-style: italic;">1</sub>'' و t''<sub style="font-style: italic;">2[NBSP]</sub>''به گونه‌ای است که [NBSP]'''''کنش '''''تا مرتبه اول مشتق'''''،'''''[NBSP]'''''ثابت (بدون تغییر)[NBSP]''' است.</span>
 • اف شارپ: <span dir="rtl" lang="fa">first language</span>
 • اقتصاد پیچیدگی: <span lang="fa" dir="rtl" class="">از نمونه‌های اولیه، یک مدل تصنعی از [[:en:Stock_market|بازار سهام]] است که [[:en:Santa_Fe_Institute|موسسهٔ سانتافه]] در سال ۱۹۸۹ ابداع کرد.<ref name=":0">{{Cite journal|last=Rosser|first=J. Barkley|date=1999-11|title=On the Complexities of Complex Economic Dynamics|url=http://pubs.aeaweb.org/doi/10.1257/jep.13.4.169|journal=Journal of Economic Perspectives|language=en|volume=13|issue=4|pages=169–192|doi=10.1257/jep.13.4.169|issn=0895-3309}}</ref> این مدل دو خروجی متفاوت را نشان می‌دهد، در یکی «واحدها به دنبال [[:en:Dependent_and_independent_variables|پیش بینی]] نیستند و در خروجی انتظاری همگن، همگرایی وجود دارد.» و در دیگری «انواع استراتژی‌های تجاری ظاهر می‌شوند، باقی می‌مانند و دوره‌های [[:en:Economic_bubble|حباب]] و ورشکستگی اتفاق می‌افتند».</span>, <span lang="fa" dir="rtl" class="">بخش دیگری [[:en:Prisoner's_dilemma|معمای زندانی]] را مورد مطالعه قرار داده، مثلاً در یک شبکه که واحدها در میان نزدیک‌ترین همسایه‌های خود برهمکنش دارند یا در یک شبکه که واحدها می‌توانند گاهی اشتباه کنند و "استراتژی‌ها را توسعه دهند."</span>, <span lang="fa" dir="rtl" class="">به‌طور کلی مدل‌های اقتصاد پیچیدگی معمولاً برای مطالعهٔ چگونگی برآمدن نتایج غیرشهودی در مقیاس ماکرو در یک سیستم از برهمکنش‌های ساده در مقیاس میکرو استفاده می‌شوند. این دیدگاه از فرض‌های روش [[:en:Representative_agent|واحد نماینده]] ([[:en:Representative_agent|representative agent]]) دوری می‌کند که خروجی سیستم‌های جمعی به شکل جمع سادهٔ رفتار تک تک اعضا می‌بیند.</span>, <span lang="fa" dir="rtl" class="">اقتصاد دان دانشگاه هاروارد [[:en:Ricardo_Hausmann| Ricardo Hausmann]] و [[:en:César_Hidalgo|Cesar A. Hidalgo]] فیزیک‌دان MIT یک روش طیفی برای اندازه‌گیری پیچیدگی اقتصاد یک کشور با استنباط آن از ساختار شبکه ای که کشورها را به کالاهایی که آن کشور صادر می‌کند، معرفی کردند. این معیار اطلاعات [[:en:Diversity_index|شاخص تنوع]] یک کشور را، که به‌طور مثبت با دانش تولید آن کشور همبستگی دارد، به همراه معیاری از فراگیری یک محصول (تعداد کشورهایی که محصول مدنظر را تولید یا صادر می‌کنند)<ref name=":1">{{Cite journal|date=2014-06-18|title=The Atlas of economic complexity: mapping paths to prosperity|url=https://dx.doi.org/10.5860/choice.51-5931|journal=Choice Reviews Online|volume=51|issue=11|pages=51–5931-51-5931|doi=10.5860/choice.51-5931|issn=0009-4978}}</ref><ref name=":2">{{Cite journal|last=Hausmann|first=Ricardo|last2=Hidalgo|first2=Cesar|date=2010|title=Country Diversification, Product Ubiquity, and Economic Divergence|url=https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1724722|journal=SSRN Electronic Journal|doi=10.2139/ssrn.1724722|issn=1556-5068}}</ref> ترکیب می‌کند.</span>, <span lang="fa" dir="rtl" class="">[[:en:Economic_complexity_index|شاخص پیچیدگی اقتصادی]] که Hausmann و Hidalgo معرفی کردند</span>, <span lang="fa" dir="rtl" class="">در پیش بینی رشد سرانهٔ تولید ناخالص ملی توانمند است. Hasumann و Hidalgo</span>, <span lang="fa" dir="rtl" class="">نشان دادند که لیست کشورها بر اساس تولید ناخالص داخلی در آینده (بر اساس شاخص پیچیدگی اقتصاد) توان ECI برای پیش بینی رشد سرانهٔ تولید ناخالص داخلی چیزی بین ۵ تا ۲۰ برابر بزرگ‌تر از توانایی شاخص حاکمیت بانک جهانی، WEF و GCI است.<ref>{{Cite journal|last=Orfi|first=Nihal|last2=Terpenny|first2=Janis|last3=Sahin-Sariisik|first3=Asli|date=2011-02-28|title=Harnessing Product Complexity: Step 1—Establishing Product Complexity Dimensions and Indicators|url=https://dx.doi.org/10.1080/0013791x.2010.549935|journal=The Engineering Economist|volume=56|issue=1|pages=59–79|doi=10.1080/0013791x.2010.549935|issn=0013-791X}}</ref><ref>{{Citation|title=Colbert, John Patrick, (12 Feb. 1898–20 Sept. 1975), economist|date=2007-12-01|url=https://dx.doi.org/10.1093/ww/9780199540884.013.u153325|work=Who Was Who|publisher=Oxford University Press|access-date=2018-07-20}}</ref></span>, <span lang="fa" dir="rtl" class="">لوچیانو پیترونرو ([[:en:Luciano_Pietronero|Pietronero]]) و همکارانش به تازگی یک رهیافت جدید معرفی کرده‌اند.<ref>{{Cite journal|last=Tacchella|first=Andrea|last2=Cristelli|first2=Matthieu|last3=Caldarelli|first3=Guido|last4=Gabrielli|first4=Andrea|last5=Pietronero|first5=Luciano|date=2012-10-10|title=A New Metrics for Countries' Fitness and Products' Complexity|url=http://www.nature.com/articles/srep00723|journal=Scientific Reports|volume=2|issue=1|doi=10.1038/srep00723|issn=2045-2322|pmc=3467565|pmid=23056915}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Cristelli|first=Matthieu|last2=Gabrielli|first2=Andrea|last3=Tacchella|first3=Andrea|last4=Caldarelli|first4=Guido|last5=Pietronero|first5=Luciano|date=2013-08-05|title=Measuring the Intangibles: A Metrics for the Economic Complexity of Countries and Products|url=https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0070726|journal=PLoS ONE|volume=8|issue=8|pages=e70726|doi=10.1371/journal.pone.0070726|issn=1932-6203}}</ref><ref>{{Citation|title=Measuring the Intangibles|date=2011-10-26|url=https://dx.doi.org/10.1002/9781118122587.ch10|work=Project Management ROI|pages=177–199|publisher=John Wiley & Sons, Inc.|isbn=978-1-118-12258-7|access-date=2018-07-20}}</ref> این معیارها در بستر یک مدل غیرخطی به عنوان نقاط ثابت (Fixed Points) تعریف می‌شوند. بر خلاف مدل خطی منجر به شاخص پیچیدگی اقتصاد ECI، این مدل غیرخطی یک نقطهٔ کلیدی برای برخورد مناسب با داده‌هایی با ساختار تو در تو است.</span>, <span lang="fa" dir="rtl" class="">اقتصاد پیچیدگی ارتباط پیچیده‌ای با فعالیت‌های حال حاضر در اقتصاد و علوم دیگر دارد. تفکر مبتنی بر پیچیدگی برای درک مسائل اقتصادی از زمان آغاز به کار آن به عنوان [[:en:Academic_disciplines|رشته‌های آکادمیک]] معرفی شده‌است.</span>, <span lang="fa" dir="rtl" class="">تحقیقات نشان داده‌است که هیچ دو اتفاقی در مقیاس مایکرو به‌طور کاملاً مستقل رخ نمی‌دهند<ref>{{Citation|title=Hughes, Paul Michael, (born 16 June 1956), General Manager: BBC Symphony Orchestra, and BBC Symphony Chorus, since 1999; BBC Singers, since 2012|date=2014-12-01|url=https://dx.doi.org/10.1093/ww/9780199540884.013.281917|work=Who's Who|publisher=Oxford University Press|access-date=2018-07-20}}</ref> و رابطه ای وجود دارد که ساختار [[:en:Macroeconomics|اقتصاد کلان]] را شکل می‌دهد. با این حال، این ارتباط همیشه در یک جهت نیست و زمانی که در فرایند [[فیدبک|بازخورد]] حضور دارد، یک اثر متقابل به وجود می‌آید.<ref>{{Cite journal|last=Mitleton-Kelly|first=Professor Eve|title=Addressing global challenges: the EMK complexity methodology|url=https://dx.doi.org/10.4337/9781785364426.00013|journal=Handbook of Research Methods in Complexity Science|pages=61–73|doi=10.4337/9781785364426.00013}}</ref></span>, <span lang="fa" dir="rtl" class="">اقتصاد پیچیدگی در زمینه‌های مختلفی مورد استفاده قرار گرفته‌است.</span>, <span lang="fa" dir="rtl" class="">اقتصاد پیچیدگی از [[:en:Behavioral_economics|اقتصاد رفتاری]]، [[:en:Marxian_economics|اقتصاد مارکسی]]، [[:en:Institutional_economics|اقتصاد سازمانی]]/[[:en:Evolutionary_economics|اقتصاد تکاملی]]، [[:en:Austrian_School|اقتصاد اتریشی]] و کارهای [[:en:Adam_Smith|آدام اسمیت]]<ref>{{Cite journal|last=Colander|first=David|title=Complexity and the History of Economic Thought|url=https://dx.doi.org/10.4337/9781781952665.00027|journal=Handbook of Research on Complexity|doi=10.4337/9781781952665.00027}}</ref>و همچنین از زمینه‌های دیگری مانند [[:en:Statistical_mechanics|مکانیک آماری]] در فیزیک و ز[[:en:Evolutionary_biology|یست‌شناسی تکاملی]] تأثیر گرفته‌است.</span>, <span lang="fa" dir="rtl" class="">تئوری سیستم‌های پیچیده در زمینه‌های مختلفی در اقتصاد و دیگر علوم تصمیم‌گیری مورد استفاده قرار گرفته‌است. این کاربردها [[:en:Game_theory|نظریهٔ بازی‌ها]]،<ref>{{Cite journal|last=Sato|first=Y.|last2=Akiyama|first2=E.|last3=Farmer|first3=J. D.|date=2002-04-02|title=Chaos in learning a simple two-person game|url=https://dx.doi.org/10.1073/pnas.032086299|journal=Proceedings of the National Academy of Sciences|volume=99|issue=7|pages=4748–4751|doi=10.1073/pnas.032086299|issn=0027-8424}}</ref> دینامیک [[:en:Public_opinion|نظرات]] در میان واحدهای متشکل از چندین جزء<ref>{{Cite journal|date=2009-12-21|title=Economic Theory and Economic Thought|url=https://dx.doi.org/10.4324/9780203863046|doi=10.4324/9780203863046}}</ref>و اقتصاد کلان<ref>{{Cite journal|last=Flaschel|first=Peter|last2=Proaño|first2=Christian R.|date=2009-01-12|title=The J2 Status of "Chaos" in Period Macroeconomic Models|url=https://www.degruyter.com/view/j/snde.2009.13.2/snde.2009.13.2.1674/snde.2009.13.2.1674.xml|journal=Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics|language=en|volume=13|issue=2|doi=10.2202/1558-3708.1674|issn=1558-3708}}</ref> را شامل می‌شوند. اقتصاد پیچیدگی توجه تاریخ دانان اقتصاد را به سمت خود جلب کرده‌است.<ref>{{Citation|last=Bausor|first=Randall|title=Qualitative dynamics in economics and fluid mechanics: a comparison of recent applications|url=https://dx.doi.org/10.1017/cbo9780511572128.005|work=Natural images in economic thought|pages=109–127|publisher=Cambridge University Press|isbn=978-0-511-57212-8|access-date=2018-07-20}}</ref> کتاب [[:en:Aid_on_the_Edge_of_Chaos|Aid on the Edge of Chaos]] نوشتهٔ Ben Ramalingam در مورد کاربردهای بسیار زیادی از اقتصاد پیچیدگی صحبت می‌کند که به [[:en:Aid|کمک‌های خارجی]] مربوط است.</span>
 • الگا لادیژنسکایا: <span>(</span>, <span>)</span>
 • الگوی کارخانه انتزاعی: <span class="cx-segment" data-segmentid="19"> در حالت عادی، برنامه زیرشاخه یک ساختار یکپارچه از کارخانه انتزاعی را می‌سازد و سپس از [[واسط کاربری]] می‌خواهد که شیءهای مختلفی در آن تم (دارای شباهت در تعدادی از ویژگی[LRM]ها) بسازد. </span>, <span class="cx-segment" data-segmentid="۲۲"> برنامه زیر شاخه نمی‌داند (یا اهمیت نمی‌دهد) که چه [[شیء (علوم رایانه)|شیءای]] را از [[کتابخانه (رایانه)|کتابخانه]] گرفته است. چون تنها از شی ساخته شده استفاده می‌کند. </span>, <span class="cx-segment" data-segmentid="25"><ref name="abstract factory">{{Cite journal|url=http://shop.oreilly.com/product/9780596007126.do|title=Head First Design Patterns|last=Freeman|first=Eric|last2=Robson|first2=Elisabeth|publisher=O'REILLY|accessdate=2012-09-12|year=2004|volume=1|page=156|format=paperback|isbn=978-0-596-00712-6|last3=Sierra|first3=Kathy|last4=Bates|first4=Bert}}</ref> </span>, <span class="cx-segment" data-segmentid="۲۷">این الگو جزییات اجرا و استفاده از گروهی از اشیاء را</span>, <span class="cx-segment" data-segmentid="25">،</span>, <span class="cx-segment" data-segmentid="۲۷">از نحو</span>, <span class="cx-segment" data-segmentid="25">ه</span>, <span class="cx-segment" data-segmentid="۲۷">پیاده‌سازی آنها جدا می‌کند. چرا که ساخت اشیاء در کارخانه صورت می‌گیرد.</span>
 • امانوئل دوو: <span> du 25 août 2007.</span>, <span> du 25 août 2007.</span>
 • انتخاب درونگرا: <span>(</span>, <span>)</span>
 • انجمن بین‌المللی آسمان تاریک: <span class="cx-segment" data-segmentid="8"> </span>, <span class="cx-segment" data-segmentid="11">[[آلودگی نوری]] ناشی از نورپردازی غیراصولی در فضای باز است بطوریکه به خوبی مهار نشده باشد و اجازه دهد نور بیش از حد به چشم و آسمان شب هدایت شود. نوری که به‌طور غیر استاندارد به چشم برسد باعث [[خیرگی]] می‌شود و نوری که به این شکل به آسمان بتابد [[آسمان تاب|آسمان‌تاب]] نام دارد. </span>
 • اورانوس: <span class="neverexpand"> [http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1007/s10569-007-9072-y}} <nowiki>10.1007/s10569-007-9072-y</nowiki>]</span>, <span class="neverexpand"> [http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1086/116211}} <nowiki>10.1086/116211</nowiki>]</span>, <span class="neverexpand"> [http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1016/0032-0633(95)00061-5}} <nowiki>10.1016/0032-0633(95)00061-5</nowiki>]</span>, <span class="neverexpand"> [http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1146/annurev.aa.31.090193.001245}} <nowiki>10.1146/annurev.aa.31.090193.001245</nowiki>]</span>, <span lang="fa" dir="rtl">اوبرون</span>, <span lang="fa">۱۵۵۰</span>, <span lang="fa">۵۸۰۱۶۰</span>, <span lang="fa" dir="rtl">تیتانا</span>, <span lang="fa">۱۵۸۵</span>, <span lang="fa">۴۳۳۴۴۰</span>, <span lang="fa" dir="rtl">اومبریل</span>, <span lang="fa">۱۱۸۵</span>, <span lang="fa">۲۶۴۸۰۰</span>, <span lang="fa" dir="rtl">آریل</span>, <span lang="fa">۱۱۶۰</span>, <span lang="fa">۱۸۹۹۲۰</span>, <span lang="fa">میراندا</span>, <span lang="fa">۴۸۰</span>, <span lang="fa">۱۲۸۶۴۰</span>, <span lang="fa">پوکا</span>, <span lang="fa" dir="rtl">۱۶۰×۱۶۸</span>, <span lang="fa" dir="rtl">۸۵۴۹۰</span>, <span lang="fa">بلیندا</span>, <span lang="fa" dir="rtl">۴۸</span>, <span lang="fa" dir="rtl">۷۴۶۶۰</span>, <span lang="fa">روالیند</span>, <span lang="fa">۴۸</span>, <span lang="fa">۶۹۵۲۰</span>, <span lang="fa">پورشیا</span>, <span lang="fa">۹۶</span>, <span lang="fa">۶۵۷۱۰</span>, <span lang="fa" dir="rtl">ژولیت</span>, <span lang="fa">۸۰</span>, <span lang="fa">۶۳۹۸۰</span>, <span lang="fa">دزدیمونا</span>, <span lang="fa">۴۸</span>, <span lang="fa">۶۲۳۴۰</span>, <span lang="fa">کرسدا</span>, <span lang="fa">۸۰</span>, <span lang="fa">۶۱۳۹۰</span>, <span lang="fa">بیانکا</span>, <span lang="fa">۴۸</span>, <span lang="fa">۵۸۷۵۰</span>, <span lang="fa">۲۴</span>, <span lang="fa">۵۲۹۹۰</span>, <span lang="fa">کوردلیا</span>, <span lang="fa">۱۶</span>, <span lang="fa">۴۹۰۱۰</span>
 • اپل اسکریپت: <span> at </span>
 • اچمی: <span lang="fa" dir="rtl">هم</span>
 • ایشان خاطر: <span class="cx-segment" data-segmentid="51">[[Ishaan Khatter|خاطر]] خود را به عنوان کسی که به ارزش‌های طبقه متوسط خود افتخار می‌کند توصیف می‌کند. </span>, <span class="cx-segment" data-segmentid="۵۲">او توضیح می‌دهد که در یک خانواده غنی از نظر فرهنگ و [[سینما]] و [[هنرهای نمایشی]] بزرگ شده‌است و برای پیشرفت در هنر بسیار کار کرده‌است.<ref name="r4">[http://www.dnaindia.com/bollywood/interview-i-m-proud-of-my-middle-class-background-says-ishaan-khatter-2601754 I’m proud of my middle-class background, says Ishaan Khatter], [[:en:Daily News and Analysis|Daily News and Analysis]], 7 April 2018.</ref> </span>, <span class="cx-segment" data-segmentid="۵۳">خاطر در [[Jamnabai Narsee مدرسه]] و [[Billabong دبیرستان بین‌المللی، Juhu]] در بمبئی تحصیل کرده‌است.<ref>{{cite web|url=https://www.huffingtonpost.in/2018/04/07/ishaan-khatter-on-privilege-peculiar-family-dynamics-and-the-quest-for-acting-glory_a_23404819/|title='Ishaan Khatter On Privilege, Peculiar Family Dynamics And The Quest For Acting Glory'}}</ref> </span>, <span class="cx-segment" data-segmentid="۵۶">او همچنین در آکادمی[[خاطر| Shiamak داور]] [[رقص]] را آموخته‌است.</span>
 • با من بخوان: <span dir="RTL"></span>
 • باکتری غیرمتحرک: <span>[[کلبسیلا پنومونیه]][NBSP]،[NBSP]</span>
 • بایوپایتون: <span class="cx-segment" data-segmentid="۱۷۶">شکل ۱: یک درخت تکامل نژادی ریشه دار که روابط بین بخش‌های متفاوت را نمایش می‌دهد. این درخت توسط افزونهٔ Bio.phylo ایجاد شده‌است.</span>
 • بخش قلب: <span> در </span>
 • بخش‌بندی تصویر: <span>, Vadim V. Maximov, Alex Pashintsev Gestalt and Image Understanding. GESTALT THEORY 2012, Vol. 34, No.2, 143-166.</span>
 • بریده‌هایی از دفترچه خاطرات آدم: <span><span>[[پرونده:Speaker_Icon.svg|پیوند=|alt=|15x15px]]کتاب گویای</span></span>
 • بزرگراه شماره یک استرالیا: <span><span>[[پرونده:New_South_Wales_alphanumeric_route_M1.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span></span>, <span><span>[[پرونده:New_South_Wales_alphanumeric_route_A1.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span></span>, <span><span>[[پرونده:New_South_Wales_alphanumeric_route_M1.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span></span>, <span><span>[[پرونده:New_South_Wales_alphanumeric_route_A1.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span></span>, <span><span>[[پرونده:New_South_Wales_alphanumeric_route_M1.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span></span>, <span><span>[[پرونده:New_South_Wales_alphanumeric_route_A1.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span></span>, <span><span>[[پرونده:New_South_Wales_alphanumeric_route_M1.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span></span>, <span><span>[[پرونده:New_South_Wales_alphanumeric_route_A1.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span></span>, <span><span>[[پرونده:New_South_Wales_alphanumeric_route_M1.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span></span>, <span><span>[[پرونده:New_South_Wales_alphanumeric_route_A1.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span></span>, <span><span>[[پرونده:AUS_Alphanumeric_Route_A1.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span></span>, <span><span>[[پرونده:AUS_Alphanumeric_Route_M1.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span></span>, <span><span>[[پرونده:AUS_Alphanumeric_Route_A1.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span></span>, <span><span>[[پرونده:AUS_Alphanumeric_Route_B1.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span></span>, <span><span>[[پرونده:Australian_national_highway_A1.svg|پیوند=|جایگزین=|26x26پیکسل]]</span></span>, <span><span>[[پرونده:Australian_national_highway_M1.svg|پیوند=|جایگزین=|26x26پیکسل]]</span></span>, <span><span>[[پرونده:AUS_Alphanumeric_Route_A1.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span></span>, <span><span>[[پرونده:Australian_national_highway_A1.svg|پیوند=|جایگزین=|26x26پیکسل]]</span></span>, <span><span>[[پرونده:Australian_national_highway_1.svg|پیوند=|جایگزین=|20x20پیکسل]]</span></span>, <span><span>[[پرونده:Australian_national_route_1.svg|پیوند=|جایگزین=|20x20پیکسل]]</span></span>, <span><span>[[پرونده:Australian_national_highway_1.svg|پیوند=|جایگزین=|20x20پیکسل]]</span></span>, <span><span>[[پرونده:Australian_national_highway_1.svg|پیوند=|جایگزین=|20x20پیکسل]]</span></span>, <span><span>[[پرونده:Australian_national_highway_1.svg|پیوند=|جایگزین=|20x20پیکسل]]</span></span>, <span><span>[[پرونده:Australian_national_route_1.svg|پیوند=|جایگزین=|20x20پیکسل]]</span></span>, <span><span>[[پرونده:Australian_national_route_1.svg|پیوند=|جایگزین=|20x20پیکسل]]</span></span>, <span><span>[[پرونده:AUS_Alphanumeric_Route_A1.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span></span>, <span><span>[[پرونده:AUS_Alphanumeric_Route_M1.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span></span>, <span><span>[[پرونده:Australian_national_highway_1.svg|پیوند=|جایگزین=|20x20پیکسل]]</span></span>
 • بهارلویی: <span lang="fa" dir="rtl">تاريخچه</span>
 • تابع روزن‌بروک: <span>در بهینه‌سازی‌های ریاضی </span>
 • تاج (مجموعه تلویزیونی): <span class="">[[مت اسمیت]]</span>, <span class="">پیتر مورگان</span>, <span class="">[[سونی پیکچرز تلویزیون|سونی پیکچرز تلویژن]]{{سخ}}[[لفت بانک پیکچرز]]{{سخ}}[[سونی پیکچرز تلویزیون]]</span>, <span class="bday dtstart published updated">2016-11-04</span>
 • تاج هم‌هم: <span class="cx-segment" data-segmentid="28"> </span>, <span class="cx-segment" data-segmentid="۳۰">همچنین</span>, <span class="cx-segment" data-segmentid="۲۸">ظاهراً</span>, <span class="cx-segment" data-segmentid="۳۰">در طول جنگ نیز از این تاج استفاده می‌شده‌است -که این برداشت از معنای واژه هم‌هم استنباط شده‌است - اما استفاده از آن در بسیاری از جشنها مشخص است، از جمله در مراسم تاجگذاری فرعون جدید.</span>
 • ترانه‌شناسی موریسی: <span>، ۲ </span>, <span>، ۱۱ </span>, <span>، یک </span>, <span>۴۸ </span>, <span> و ۳۵ </span>, <span> بعلاوه ۷ </span>, <span>. همچنین در کارنامهٔ هنری خود تا به امروز، با کمپانی‌های نظیر [[اچ‌ام‌وی رکوردز|اچ‌ام‌وی]]، [[سایر رکوردز|سایر]]، </span>, <span> [[آرسی‌ای رکوردز|آرسی‌ای]]، </span>, <span>، [[مرکوری رکوردز|مرکوری]]، [[سنکچوئری رکوردز|سنکچوئری]]، </span>, <span>، [[رپرایز رکوردز|رپرایز]]، راینو، [[دکا رکوردز|دکا]]، [[هاروست رکوردز|هاروست]] و [[کپیتال رکوردز|کپیتال]] همکاری کرده‌است.</span>
 • ترسکوالی: <span>Treskowallee)</span>
 • ترفلشتاین: <span nolink>Tiefenbach</span>
 • تریاد ویپل: <span data-segmentid="10" class="cx-segment">تشخیص پزشکی</span>
 • تساوی (ریاضیات): <span>''c ''آنگاه</span>
 • توهم بینایی: <span class="cx-segment" data-segmentid="75"><span class="cx-segment" data-segmentid="77">.</span></span>
 • تیفنباخ (فالتس علیا): <span nolink>Tiefenbach</span>
 • جاده اصلی: <span>جاده محوری هم شناخته می‌شود به راه یا [[جاده]] ای مهم گفته می‌شود که دو یا چند شهر، ایستگاه، فرودگاه و مانند آن را به هم وصل می‌کند. وقتی که بین دو نقطه چند راه مختلف وجود دارد، جاده اصلی جاده ای است که استفاده از آن توصیه می‌شود. جاده‌های محوری عمدتاً</span>
 • جزیره مورتون: <span class="cx-segment" data-segmentid="118">[[بریزبن]] 58 کیلومتر است. 95 درصد از این جزیره را پارک ملی طبیعی تشکیل می‌دهد و مقصدی محبوب برای مسافران، خودروهای آفرود، اردو و فعالیت‌های دیگر است. فاصله زمانی آن با بریزبن از طریق دریا 75 دقیه است.<ref name="ob">{{Cite web|url=http://www.ourbrisbane.com/see-and-do/places-to-see/moreton-island|title=Moreton Island:A natural wonderland on Brisbane's doorstep|date=|accessdate=17 June 2009|website=|publisher=[[Brisbane City Council]]}}</ref> مورتون </span>, <span class="cx-segment" data-segmentid="154"> بلندی است که بلندترین تپه ماسه ای در جهان است.<ref name="imb"/><ref name="discover">{{Cite book|title=Discover Australia's National Parks|last=Hema Maps|publisher=[[راندوم هاوس|Random House]] Australia|year=1997|isbn=1-875992-47-2|location=[[Milsons Point, New South Wales]]|pages=187}}</ref> </span>
 • جغرافیای کوئینزلند: <span>متر (4,333</span>, <span>mi)</span>
 • جی فرند: <span>:</span>, <span>:</span>
 • حزب دموکرات (ایالات متحده آمریکا): <span dir="rtl">آرشیو شده از [http://www.bangornews.com/news/t/city.aspx?articleid=160039&zoneid=176 نسخه اصلی] در ۲۸ فوریه ۲۰۰۸</span>
 • حقوق قضات فدرال در ایالات متحده آمریکا: <span >77,293</span>, <span >69,564</span>, <span >165,077</span>, <span >152,379</span>, <span >167,899</span>, <span >158,022</span>, <span >207,404</span>, <span >197,528</span>, <span >342,381</span>, <span >329,213</span>, <span >380,946</span>, <span >368,248</span>, <span >274,014</span>, <span >267,331</span>, <span >309,438</span>, <span >303,370</span>, <span >313,591</span>, <span >309,174</span>, <span >305,193</span>, <span >301,378</span>, <span >403,301</span>, <span >387,169</span>, <span >288,486</span>, <span >277,052</span>, <span >286,103</span>, <span >274,460</span>, <span >292,875</span>, <span >281,160</span>, <span >286,980</span>, <span >275,733</span>, <span >276,159</span>, <span >265,073</span>, <span >265,370</span>, <span >254,744</span>, <span >251,956</span>, <span >242,066</span>, <span >246,923</span>, <span >237,115</span>, <span >238,476</span>, <span >229,137</span>, <span >238,500</span>, <span >229,039</span>, <span >232,659</span>, <span >223,286</span>, <span >239,533</span>, <span >229,118</span>, <span >224,596</span>, <span >214,815</span>, <span >279,019</span>, <span >266,858</span>, <span >280,258</span>, <span >268,117</span>, <span >280,934</span>, <span >268,813</span>, <span >254,649</span>, <span >243,760</span>, <span >249,263</span>, <span >238,545</span>, <span >248,972</span>, <span >238,281</span>, <span >253,391</span>, <span >242,603</span>, <span >255,471</span>, <span >244,537</span>, <span >254,322</span>, <span >243,423</span>, <span >252,138</span>, <span >241,355</span>, <span >248,967</span>, <span >238,285</span>, <span >238,938</span>, <span >228,717</span>, <span >246,519</span>, <span >235,930</span>, <span >184,359</span>, <span >116,014</span>, <span >167,082</span>, <span >212,359</span>, <span >225,255</span>, <span >251,784</span>, <span >274,245</span>, <span >196,135</span>, <span >194,617</span>, <span >224,537</span>, <span >220,223</span>, <span >211,928</span>, <span >203,623</span>, <span >193,392</span>, <span >189,545</span>, <span >183,128</span>, <span >183,055</span>, <span >178,504</span>, <span >197,875</span>, <span >185,654</span>, <span >230,547</span>, <span >231,525</span>, <span >232,119</span>, <span >210,513</span>, <span >205,979</span>, <span >205,672</span>, <span >209,317</span>, <span >210,963</span>, <span >209,972</span>, <span >208,156</span>, <span >205,536</span>, <span >197,284</span>, <span >203,502</span>, <span >11,155</span>, <span >41,829</span>, <span >11,155</span>, <span >43,224</span>, <span >11,852</span>, <span >44,444</span>, <span >26,666</span>, <span >77,777</span>, <span >30,476</span>, <span >96,506</span>, <span >30,476</span>, <span >88,888</span>, <span >34,133</span>, <span >142,220</span>, <span >31,604</span>, <span >92,180</span>, <span >31,604</span>, <span >158,022</span>, <span >28,444</span>, <span >82,962</span>, <span >19,394</span>, <span >72,726</span>, <span >59,258</span>, <span >84,655</span>, <span >131,685</span>, <span >158,022</span>, <span >102,366</span>, <span >133,665</span>, <span >182,022</span>, <span >198,755</span>, <span >228,895</span>, <span >258,113</span>, <span >184,701</span>, <span >182,973</span>, <span >212,822</span>, <span >208,614</span>, <span >200,517</span>, <span >192,709</span>, <span >182,981</span>, <span >179,246</span>, <span >173,106</span>, <span >173,155</span>, <span >168,923</span>, <span >186,419</span>, <span >174,968</span>, <span >217,343</span>, <span >218,372</span>, <span >218,850</span>, <span >198,463</span>, <span >194,161</span>, <span >193,912</span>, <span >197,345</span>, <span >199,000</span>, <span >198,071</span>, <span >196,404</span>, <span >193,915</span>, <span >186,073</span>, <span >191,921</span>
 • حواله (برنامه‌نویسی شیءگرا): <span lang="fa" dir="rtl">() a.foo</span>
 • خانلق (نیشابور): <span lang="FA">این سد با اعتبارات ملی و بانک توسعه اسلامی به بهره برداری رسیده است.</span>, <span lang="FA">این سد از نوع خاکی با هسته رسی و با هدف تأمین آب شرب نیشابور به میزان 8 میلیون متر مکعب در سال، تأمین آب صنعت و مجتمع فولاد خراسان به میزان 6 میلیون متر مکعب در سال، مهار سیلاب و جلوگیری از خسارت سیلاب به اراضی و روستاهای موجود در رودخانه مورد بهره برداری واقع شده‌است.</span>
 • داو (لوازم آرایشی): <span lang="fa">مراقبت‌های شخصی</span>
 • دشمن خلق: <span>[[دشمن مردم]]،</span>
 • دیدار با سیاه‌پوستان: <span>'''دیدار با سیاه پوستان'''(به انگلیسی''': Meet the blacks''')</span>
 • دی‌اکسید زیرکونیوم: <span dir="rtl" lang="fa">معرفی</span>
 • رفتار سازمانی: <span lang="FA">اهداف رفتار سازمانی</span>, <span lang="FA">به‌طور کلی اهداف رفتار سازمانی شامل: «توصیف»، «فهمیدن»، «پیش بینی» و «کنترل» می‌باشد؛ که این چهار هدف از اهداف اساسی علم نیز می‌باشد</span>, <span lang="FA">توصیف: اولین هدف رفتار سازمانی این است که بداند افراد در شرایط مختلف چگونه رفتار می‌کنند</span>, <span lang="FA">شناخت: دومین هدف رفتار سازمانی این است که آنچه را افراد انجام می‌دهند بفهمند و درک نمایند</span>, <span lang="FA">پیش بینی: روابط علت و معلولی در سازمان‌ها را بررسی می‌کند و رفتار آتی کارکنان را براساس قابلیتهای افراد پیش‌بینی می‌کند</span>, <span dir="RTL" lang="FA">کنترل: هدف نهایی رفتار سازمانی است. کنترل رفتار کارکنان و گروه‌ها در جهت هرچه بهتر شدن نتیجه عملکرد سازمان</span>, <span lang="FA">عوامل ایجاد رفتار سازمانی</span>, <span dir="RTL" lang="FA">موضوعات یادگیری، ادراک، شخصیت، کارآموزی، رهبری اثربخش، نیازها و عوامل انگیزش، رضایت شغلی، فراگردهای↵تصمیم‌گیری، ارزیابی عملکرد، نگرش سنجی، فنون گزینش کارکنان، طراحی شغل و تنیدگی و</span>
 • رودیز: <span><span>'''''رودیز''''' یک سریال [[درام]] آمریکایی ساخته [[کامرون کرو]] است.{{سخ}}↵{{سخ}}ده قسمت در فصل اول این سریال در شبکه [[شوتایم|شو تایم]] منتشر خواهد شد. [[قسمت آزمایشی|قسمت پایلوت]] (قسمت آزمایشی) این سریال توسط کرو نوشته و کارگردانی شد.{{سخ}}↵{{سخ}}↵</span></span>
 • رولستوک، بریتیش کلمبیا: <span>رولستوک</span>
 • روکش جاده: <span>سطح جاده</span>
 • ریزشهاب‌واره: <span class="cx-segment" data-segmentid="28">اگر این ادعا درست می‌بود، سطح ماه به مقدار زیادی زیر ذرات برخوردی با خود مدفون می‌گشت بطوریکه فرود بر آن را بسیار دشوار می‌کرد، چرا که فرسایش محدودی برای حذف این مواد وجود دارد و در صورت فرود آمدن بر جایی سالیان دراز بر آن سطح باقی می‌مانند. </span>, <span class="cx-segment" data-segmentid="29">در سال 1961، [[آرتور سی کلارک]] این امکان را در رمان خود «[[ریزش غبار ماه]]» بیان کرد. </span>, <span class="cx-segment" data-segmentid="۳۲">این امر موجب نگرانی در میان گروه‌هایی که تلاش می‌کردند</span>, <span class="cx-segment" data-segmentid="۲۹">تا</span>, <span class="cx-segment" data-segmentid="۳۲">فضاپیما</span>, <span class="cx-segment" data-segmentid="۲۹">ها</span>, <span class="cx-segment" data-segmentid="۳۲">یی را</span>, <span class="cx-segment" data-segmentid="۲۹">ب</span>, <span class="cx-segment" data-segmentid="۳۲">ر ماه فرود بیاورند شد به طوری که یک سری مطالعات جدید</span>, <span class="cx-segment" data-segmentid="۲۹">را</span>, <span class="cx-segment" data-segmentid="۳۲">ب</span>, <span class="cx-segment" data-segmentid="۲۹">رای</span>, <span class="cx-segment" data-segmentid="۳۲">مشخص کردن صحت این موضوع به دنبال داشت. </span>, <span class="cx-segment" data-segmentid="۳۳">این مطالعات شامل راه اندازی چند فضاپیمای طراحی شده برای اندازه‌گیری مستقیم شار ریزشهاب‌واره‌ای ([[برنامه ماهواره ای Pegasus|ماهواره پگاسوس]]) یا اندازه‌گیری مستقیم گرد و غبار روی سطح ماه ([[:en:Surveyor_program|برنامه Surveyor]]) بود. </span>, <span class="cx-segment" data-segmentid="۳۶">این مطالعات نشان داد که مقدار غبار بسیار کمتر از تخمین‌های قبلی و حدود ۱۰٬۰۰۰ تا ۲۰٬۰۰۰ تن در سال است و سطح ماه نسبتاً سنگی است.</span>, <span class="cx-segment" data-segmentid="36"><ref>Snelling, Andrew and David Rush. [http://static.icr.org/i/pdf/technical/Moon-Dust-and-the-Age-of-the-Solar-System.pdf "Moon Dust and the Age of the Solar System."] ''Creation Ex-Nihilo Technical Journal'', Volume 7, Number 1, 1993, p. 242.</ref> </span>, <span class="cx-segment" data-segmentid="۳۷">بیشتر نمونه‌هایی که از ماه در طول [[برنامه آپولو]] آورده شدند، دارای نشانه‌های برخورد ریزشهاب‌واره‌ای هستند که معمولاً با عنوان چاله‌های زَپ (zap pits) نامیده می‌شود.</span>
 • زبان سنایا: <span dir="rtl">ܣܢܝܐ</span>, <span dir="rtl">ܣܘܪܝ</span>
 • زبان لادینو: <span dir="RTL">לה בֿיקיפידייה אין גֿודיו־איספאנײל</span>
 • سارا وینر: <span> vom 6. </span>, <span> vom 7. </span>, <span> در </span>, <span>(</span>, <span> آزادانه در دسترس)</span>, <span>سارا وینر</span>, <span> در </span>, <span> (فارسی)</span>
 • سرود کدمون: <span lang="fa">انگلیسی کهن</span>, <span lang="fa">لاتین (بید)</span>
 • سری لوران: <span>''A'' = {''z'' : ''r'' < |''z'' − ''c''| < ''R''}</span>
 • سنگسار در اسلام: <span>، بخش ۶، کتاب ۱۷، شماره ۴۲۱۶</span>, <span>، جلد۲، کتاب۲۳، شماره۴۱۳</span>, <span>، جلد۸، کتاب۸۲، شماره۸۰۴</span>
 • سیسیل بیتون: <span>Gigi (US, d. Vincente Minnelli, 1957)</span>, <span>My Fair Lady (US, d. George Cukor, 1964)</span>, <span>Eileen Dunne</span>
 • سیسیک استیو: <span>۱۹۴۰/۱۹۴۱</span>, <span class="plainlinks">Interview on The Paul O'Grady Show</span>, <span> on </span>
 • شهر قدیم تفلیس: <span> vom 30. </span>, <span>ژوئن 2007 در </span>, <span>)</span>, <span> vom 26. </span>, <span>سپتامبر 2007 در </span>, <span>)</span>
 • شورای عالی حقوق بشر: <span dir="rtl" lang="fa">ستاد حقوق بشر</span>
 • شونفلد (زاکسونی): <span nolink>Schönfeld</span>
 • شیکابالا: <span dir="rtl">محمود عبد الرازق "شيكابالا" </span>
 • ضبط صدا (ویندوز): <span>ضبط صدا در [[ویندوز اکس‌پی]]</span>, <span>ضبط صدا در [[ویندوز ۳٫۱]]</span>
 • طاق کسری: <span lang="FA">معروفِ مورخان است که [[سلیمان موریانی|ابوایوب الموریانی]] در سال ۱۴۶قمری (۷۶۳م) به خلیفه منصور عباسی پیشنهاد کرد طاق کسری (یا ایوان خسرو) را ویران کند و مصالح آن را برای بنای بغداد به‌کار برند. منصور با خالد برمکی (وزیر ایرانی‌اش) مشورت کرد. خالد به جد خلیفه را از تخریب این ایوان معظم برحذر داشت و گفت چنین کاری مخارج گزافی خواهد داشت. خلیفه از مخالفت او برآشفت و گفت: «مخالفت تو برای جانبداری از ایرانیان است.» خلیفه به تخریب طاق کسری فرمان داد. مخارج این کار بر خلیفه گران آمد و به فکر افتاد از ادامه تخریب منصرف شود. دوباره به خالد رجوع کرد و نظرش را پرسید. خالد گفت: بهتر است خلیفه کار ناتمام تخریب طاق کسری را به پایان برد وگرنه آیندگان خواهند گفت اعراب از خراب‌کردن بنایی که ایرانیان برپا کرده بودند، عاجز ماندند. خلیفه از ادامه تخریب منصرف شد. این روایت در کتب تاریخی فراوانی آمده‌است. مسعودی در مروج‌الذهب نوشته‌است: «هارون‌الرشید مصمم شد ایوان [کسری] را خراب کنند و نظر یحیی [برمکی] را که محبوس بود خواست. یحیی نیز با اینکه مورد بی‌مهری هارون بود به هارون همان جوابی را داد که خالد به منصور داده بود.» در تجارب‌السلف آمده‌است: «این ابوایوب الموریانی که سبب تحریک منصور برای تخریب ''ایوان خسرو'' شد، مردی بود خسیس و جهد داشت مال فراوانی جمع کند تا خود را به منصور نزدیک سازد. موریانی سیصدهزار درم از منصور برای عمران مزرعه‌ای در اهواز دریافت کرد ولی عمارتی نکرد. دشمنان از این ماجرا منصور را واقف ساختند و خلیفه شخصاً به تحقیق پرداخت و چون معلوم شد که موریانی خیانت نموده خلیفه امر داد تا او و تمامی اقارب او را کشتند و اموال او را برداشتند.»</span>
 • عاشیق عزیز مرادخانی: <span>(فارسی).</span>
 • عبری توراتی: <span dir="rtl">{{lang|he|שְֹפַת כְּנַעַן}}, {{lang|he|יְהוּדִית}}, {{lang|he|(לְשוֹן) עִבְרִית}}, {{lang|he|לְשוֹן הַקֹּדֶש}}</span>
 • عصر ماشین‌های معنوی: <span class="cx-segment" data-segmentid="151"><ref>Tapscott, Don (2013-02-08).</ref></span>, <span class="cx-segment" data-segmentid="385"><ref name="searle">Searle, John (1999-04-08).</ref></span>
 • عملگر تکانه زاویه‌ای: <span><span>''L ''جابه‌جا می‌شود</span></span>, <span>'''L''' ایجاد می‌شود</span>
 • غرنده‌تر از بمب: <span> در </span>
 • فایل تورنت: <span lang="FA">برای دانلود از تورنت نیاز به یک نرم‌افزار دارید که در واقع یک </span>, <span lang="FA">از </span>, <span lang="FA">باشد؛ نرم‌افزارهایی از جمله </span>, <span lang="FA">– و </span>, <span lang="FA">– </span>, <span lang="FA">– و بسیاری از نرم‌افزارهای دیگر همگی </span>, <span lang="FA">های </span>, <span lang="FA">هستند. </span>
 • فدراسیون فوتبال نروژ: <span>فدراسیون</span>
 • فرار مغزها: <span title="">نیازمند منبع</span>
 • فناوری اطلاعات به عنوان یک سرویس: <span dir="RTL"></span>
 • فهرست درختان ملی: <span>[[File:Flag_of_Jamaica.svg|پیوند=|جایگزین=|23x23پیکسل]]</span>, <span>[[File:Flag_of_Japan.svg|پیوند=|جایگزین=|23x23پیکسل]]</span>, <span>[[File:Flag_of_Laos.svg|پیوند=|جایگزین=|23x23پیکسل]]</span>, <span>[[File:Flag_of_Latvia.svg|پیوند=|جایگزین=|23x23پیکسل]]</span>, <span>[[File:Flag_of_Lebanon.svg|پیوند=|جایگزین=|23x23پیکسل]]</span>, <span>[[File:Flag_of_Lithuania.svg|پیوند=|جایگزین=|23x23پیکسل]]</span>, <span>[[File:Flag_of_Macedonia.svg|پیوند=|جایگزین=|23x23پیکسل]]</span>, <span>[[File:Flag_of_Madagascar.svg|پیوند=|جایگزین=|23x23پیکسل]]</span>, <span>[[File:Flag_of_Maldives.svg|پیوند=|جایگزین=|23x23پیکسل]]</span>, <span>[[File:Flag_of_Malta.svg|پیوند=|جایگزین=|23x23پیکسل]]</span>, <span>[[File:Flag_of_Mexico.svg|پیوند=|جایگزین=|23x23پیکسل]]</span>, <span>[[File:Flag_of_Moldova.svg|پیوند=|جایگزین=|23x23پیکسل]]</span>, <span>[[File:Flag_of_Nepal.svg|پیوند=|جایگزین=|20x20پیکسل]]</span>, <span>[[File:Flag_of_New_Zealand.svg|پیوند=|جایگزین=|23x23پیکسل]]</span>, <span>[[File:Flag_of_North_Korea.svg|پیوند=|جایگزین=|23x23پیکسل]]</span>, <span>[[File:Flag_of_Pakistan.svg|پیوند=|جایگزین=|23x23پیکسل]]</span>, <span>[[File:Flag_of_Palestine.svg|پیوند=|جایگزین=|23x23پیکسل]]</span>, <span>[[File:Flag_of_Panama.svg|پیوند=|جایگزین=|23x23پیکسل]]</span>, <span>[[File:Flag_of_Paraguay.svg|پیوند=|جایگزین=|23x23پیکسل]]</span>, <span>[[File:Flag_of_Peru.svg|پیوند=|جایگزین=|23x23پیکسل]]</span>, <span>[[File:Flag_of_the_Philippines.svg|پیوند=|جایگزین=|23x23پیکسل]]</span>, <span>[[File:Flag_of_Poland.svg|پیوند=|جایگزین=|23x23پیکسل]]</span>, <span>[[File:Flag_of_Portugal.svg|پیوند=|جایگزین=|23x23پیکسل]]</span>, <span>[[File:Flag_of_Qatar.svg|پیوند=|جایگزین=|23x23پیکسل]]</span>, <span>[[File:Flag_of_Romania.svg|پیوند=|جایگزین=|23x23پیکسل]]</span>, <span>[[File:Flag_of_Russia.svg|پیوند=|جایگزین=|23x23پیکسل]]</span>, <span>[[File:Flag_of_Saudi_Arabia.svg|پیوند=|جایگزین=|23x23پیکسل]]</span>, <span>[[File:Flag_of_Scotland.svg|پیوند=|جایگزین=|23x23پیکسل]]</span>, <span>[[File:Flag_of_Senegal.svg|پیوند=|جایگزین=|23x23پیکسل]]</span>, <span>[[File:Flag_of_Serbia.svg|پیوند=|جایگزین=|23x23پیکسل]]</span>, <span>[[File:Flag_of_Slovakia.svg|پیوند=|جایگزین=|23x23پیکسل]]</span>, <span>[[File:Flag_of_Slovenia.svg|پیوند=|جایگزین=|23x23پیکسل]]</span>, <span>[[File:Flag_of_South_Africa.svg|پیوند=|جایگزین=|23x23پیکسل]]</span>, <span>[[File:Flag_of_South_Korea.svg|پیوند=|جایگزین=|23x23پیکسل]]</span>, <span>[[File:Flag_of_Sri_Lanka.svg|پیوند=|جایگزین=|23x23پیکسل]]</span>, <span>[[File:Flag_of_Sweden.svg|پیوند=|جایگزین=|23x23پیکسل]]</span>, <span>[[File:Flag_of_Tanzania.svg|پیوند=|جایگزین=|23x23پیکسل]]</span>, <span>[[File:Flag_of_Thailand.svg|پیوند=|جایگزین=|23x23پیکسل]]</span>, <span>[[File:Flag_of_Ukraine.svg|پیوند=|جایگزین=|23x23پیکسل]]</span>, <span>[[File:Flag_of_the_United_Kingdom.svg|پیوند=|جایگزین=|23x23پیکسل]]</span>, <span>[[File:Flag_of_the_United_States.svg|پیوند=|جایگزین=|23x23پیکسل]]</span>, <span>[[File:Flag_of_Uruguay.svg|پیوند=|جایگزین=|23x23پیکسل]]</span>, <span>[[File:Flag_of_Venezuela.svg|پیوند=|جایگزین=|23x23پیکسل]]</span>, <span>[[File:Flag of Wales (1959–present).svg|پیوند=|جایگزین=|23x23پیکسل]]</span>
 • فهرست کشورهای مستقل در ۲۰۱۷ (میلادی): <span>[[پرونده:Flecha_tesela.svg|پیوند=|جایگزین=→|15x15پیکسل]]</span>
 • لامپرتسوالده: <span nolink>Schönfeld</span>
 • لعنت: <span dir="RTL"></span>
 • ما خائنیم (فیلم): <span><span>فیلم'' ما خائنیم''</span></span>, <span> در </span>
 • مافیا: <span dir="rtl" lang="fa">محلی</span>
 • مانپدا (فیلم): <span> در </span>
 • مایع یونی: <span><span class="chemf nowrap">BF{{سخ}}↵4</span></span>
 • مجموعه متعدی (نظریه مجموعه‌ها): <span>'''گذرا''' از آن سیستم نام دارد</span>
 • محمد بهمن‌بیگی: <span lang="fa" dir="rtl">١٣٣٤</span>
 • محمود عبدالعاطی: <span dir="rtl">محمود عبد العاطي" </span>
 • مدار شمالگان: <span>)</span>
 • مدیریت ابر: <span lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></span>, <span lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></span>, <span lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></span>
 • مسیر دودنی: <span>۷۲۰</span>, <span>متر (۴۵۰</span>, <span>مایل)</span>
 • مشاهده برنامه‌ریزی شده برای تشخیص اوتیسم: <span class="cx-segment" data-segmentid="37">روش ۲: افراد که از می‌توانند جمله بیان کنند، اما صحبت نمی‌کنند.↵↵</span>, <span class="cx-segment" data-segmentid="38">روش ۳: برای نمونه‌های بزرگتر که روان صحبت می‌کنند{{سخ}}↵روش ۴: برای نوجوان و بزرگسال که روان صحبت می‌کنند.</span>, <span class="cx-segment" data-segmentid="40">نمونه‌هایی از ماژول‌های 1 یا 2 واکنش به اسم، لبخند اجتماعی یا حباب بازی است. </span>, <span class="cx-segment" data-segmentid="41">ماژول 3 یا 4 شامل بازی متقابل و ارتباطاتُ نمایش [[همدلی]] یا اظهار نظرات دربارهٔ احساسات دیگران است.</span>
 • ملانی براون: <span lang="fa" dir="rtl">2013</span>
 • موته کن هوسیلو: <span class="cx-segment" data-segmentid="۵۳">فروش موته کن هوسیلو در بازار محلی کشاورزان.</span>, <span class="cx-segment" data-segmentid="۶۶">یک فروشنده خیابانی موته کن هوسیلو.</span>
 • میکو پوکا: <span> at </span>, <span> at </span>
 • نام جون پایک: <span> صدا</span>
 • نقد قرآن: <span dir="RTL"></span>, <span dir="RTL"></span>
 • نقطه کور (مجموعه تلویزیونی): <span> at </span>
 • نکار زادگان: <span> November 30, 2010 at the </span>, <span> November 30, 2010 at the </span>, <span class="sortkey">لمس، </span>, <span class="vcard"><span class="fn">لمس</span></span>, <span class="sortkey">معامله، </span>, <span class="vcard"><span class="fn">معامله</span></span>
 • نیمرخ حرکتی کستنبرگ: <span class="cx-segment" data-segmentid="۵۱">نوزادان خزانهٔ گسترده‌ای از کیفیت‌های حرکتی دارند که به موازات ظهور هر یک از مراحل تحولی، این کیفیت‌ها پخته‌تر و رشدیافته‌تر می‌شوند. با این حال، الگوی تحولی کلی‌ای که در نیمرخ حرکتی کستنبرگ توصیف شده‌است، در هر فرد به اشکال مختلفی بروز پیدا می‌کند که در واقع منعکس‌کنندهٔ تفاوت‌های فردی است. خلق و خو یا سرشت، تأثیرات فرهنگی و تجارب بعدی در طول زمان، بدنی می‌شوند و منجر به شکل‌گیری سبک‌های حرکتی فردی می‌گردند. نیمرخ حرکتی کستنبرگ، برای درمانگران و افراد افقی به سوی درک ترجیح‌هایی که وجود دارند، می‌گشاید و فرصت‌هایی را برای رشد ابراز طیف گسترده‌تری از الگوهای حرکتی (در صورت تمایل) فراهم می‌آورد. رقص/حرکت‌درمانگران معتقدند که از طریق کار بر روی حرکات و گسترش دادن خزانهٔ حرکتی، تلویحات درمانی هم در سطح فیزیولوژیکی و هم در سطح روان‌شناختی ایجاد می‌شود.<ref>Kestenberg Amighi, J. (1990). The application of the KMP cross-culturally. In P. Lewis & S. Loman (Eds.), The Kestenberg Movement Profile: Its past, present applications, and future directions. Keene, NH: Antioch New England Graduate↵School.</ref><ref>Merman, H. (1990). The use of precursors of effort in dance/movement therapy. In P. Lewis and S. Loman op. cit. Pp. 85-100. Moore, C.L. "A beginner’s guide to Movement Pattern Analysis." www.colum.edu/... /movement_pattern_analysis Pfd file accessed 3/5/12.</ref> این‌که چه مقدار کیفیت حرکتی ظاهر یا محو می‌شود، محصول خلق و خو یا سرشت، تجربه‌ها، بافت یا زمینه و سن تحولی است؛ بنابراین تحلیلگر نیمرخ حرکتی کستنبرگ (یک رقص/حرکت‌درمانگر یا روان‌درمانگر) در نیمرخ یک فرد به درجهٔ انطباق با مرحلهٔ تحول، درجهٔ تعادل کیفیت‌های حرکتی و درجهٔ الگوگیری موزون هماهنگ در الگوی هنجاری فرهنگ آن فرد، نگاه می‌کند. </span>
 • هایفما: <span lang="fa" dir="rtl">'''هایفما''' وجود خون در اتاق قدامی چشم می‌باشد، بصورت خونریزی یا رگه‌های خون در پایین قرنیه یا عنبیه دیده می‌شود</span>, <span lang="fa" dir="rtl">از سال ۲۰۱۲ میزان هایفما در ایالات متحده آمریکا حدود ۲۰ مورد در ۱۰۰,۰۰۰ نفر در سال گزارش شده است</span>, <span lang="fa" dir="rtl">هایفما اغلب توسط ضربه ایجاد می‌شود ممکن است تا حدی یا کامل جلوی دید را بگیرد، شایع‌ترین علل هایفما عمل جراحی داخل چشمی، ضربه یا بصورت خود به خودی می‌شود، هایفما خود به خوذی بدون هر گونه ضربه‌ای رخ می‌دهد که معمولاً به علت رشد غیرطبیعی عروق خونی، تومور چشم، یووئیت یا ناهنجاریها ی عروقی می‌باشد، عللی مانند دیستروفی میوتونیک، سرطان خون، هموفیلی و بیماری خونی ویلبراند یا داروهای رقیق کنندهٔ خون مثل آسپرین و وارفارین یا نوشیدن الکل نیز می‌تواند آن را ایجاد کند.</span>, <span lang="fa" dir="rtl">هایفما نیاز به بررسی توسط یک چشم پزشک یا اپتومتریست دارد چون ممکن است باعث اختلال دائمی در بینایی گردد به طور طولانی مدت ممکن است باعث هموسیدروز و هتروکورومی شود. تجمع خونی باعث افزایش فشار داخل چشم می‌شود که این میزان افزایش حتی بعد از از بین رفتن هایفما حدود ۶روز باقی می‌ماند.</span>, <span lang="fa" dir="rtl">اهداف اصلی درمان عبارتنند از کاهش خطر ابتلا به خونریزی مجدد، رنگ آمیزی قرنیه و آتروفی عصب بینایی است، هایفما کم به صورت سرپایی درمان می‌شود، برنامه‌هایی مانند بالا نگه داشتن سر در شب با زاویه ۴۵ درجه، استفاده از یک چشم‌بند برای پیشگیزی از ضربه به چشم در طی خواب می‌باشد، جراحی برای علل غیر از هایفما مثلاً فشار بالای چشم که به دارو پاسخ نمی‌دهد می باشد، اگر درد دارد استامینوفن مؤثر است از آسپرین و بروفن باید اجتناب شود. در مورد استفاده از یک داروی استروئید یا میدریاتنیک در بین چشم پزشکان بحث و گفتگو است، استروئئید التهاب را کم می‌کند اما عوارض جانبی دارد و حدف از میدریاتیک برای جلوگیری از چسبندگی می‌باشد</span>, <span lang="fa" dir="rtl">در اکثر مواقع هایفما خود به خود از بین می‌رود اما گاهی مواقع عوارض دارد، هایفما بعد از ضربه ممکن است باعث افزایش فشار چشم و چسبندگی، آتروفی عصب بینایی و باقیماندن خون در قرنیه، خونریزی مجدد و آسیب تطابقی شود. خونریزی مجدد در ۴ تا ۳۵ درصد موارد رخ می‌دهد و یک عامل خطرناک برای ایجاد آب سیاه می‌باشد.</span>
 • واقعه ۱۳۶۰ آمل: <span> روز حماسه مردم آمل نامگذاری شد</span>
 • ویراف: <span dir="RTL"></span>
 • پالت: <span class="nowrap" ><span class="IPA nopopups">/<span title="/ˈ/ primary stress follows">ˈ</span><span title="'p' in 'pie'">p</span><span title="/æ/ short 'a' in 'bad'">æ</span><span title="'l' in 'lie'">l</span><span title="/ɪ/ or /ə/ 'e' in 'roses'">ᵻ</span><span title="'t' in 'tie'">t</span>/</span></span>, <span >35</span>, <span >در ×</span>, <span >45.5</span>, <span >یا 889</span>, <span >mm ×</span>, <span >1,156</span>, <span >mm</span>, <span >1,165</span>, <span >mm ×</span>, <span >1,165</span>, <span >mm (45.87</span>, <span >در ×</span>, <span >45.87</span>, <span >در)</span>
 • پایان جنگ جهانی دوم در اروپا: <span>(</span>, <span>, p.</span>, <span>253)</span>, <span class="mw-reflink-text">[۱۰]</span>, <span class="mw-reflink-text">[22]</span>, <span class="mw-reflink-text">[lower-alpha 2]</span>
 • پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور: <span lang="FA" dir="rtl">[http://www.sbu.ac.ir/pardis/ace/adj/RESVP/Pages/default.aspx معاونت پژوهشی و فناوری پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور]</span>
 • پرنس روپرت، بریتیش کلمبیا: <span>'''پرنس روپرت'''</span>
 • پلی‌پپتیدهای الاستینی: <span class="cx-segment" data-segmentid="۲۳">به‌طور کلی این پلیمرها زیر دمای T<sub>t </sub>خطی هستند اما در دماهای بالاتر از آن به شکل تودهای کروی جمع می‌شوند.</span>
 • چوب ماهیگیری: <span>چوب ماهیگیری که به آن میله ماهیگیری و گاه قلاب ماهیگیری هم گفته می‌شود میله‌ای بلند و انعطاف پذیر برای [[ماهیگیری]] است. ساده‌ترین شکل چوب ماهیگیری، یک [[شاخه]] یا [[نی]] ساده و بلند است که با [[نخ ماهیگیری]] به [[قلاب ماهی‌گیری|قلاب ماهیگری]] وصل می‌شود. طول چوب ماهیگیری می‌تواند متفاوت باشد و معمولاً بین ۶۰ سانتیمتر و گاه تا ۶ متر است. از طعمه برای ماهیگیری استفاده می‌شود. [NBSP]</span>
 • چیویتو (ساندویچ): <span class="cx-segment" data-segmentid="۲۵">مواد تشکیل دهنده در یک ساندویچ چیویتو</span>
 • ژنومیک تطبیقی: <span>[./Open_access [[پرونده:Open Access logo PLoS transparent.svg|پیوند=|14x14پیکسل]]]</span>, <span>[./Open_access [[پرونده:Open Access logo PLoS transparent.svg|پیوند=|14x14پیکسل]]]</span>
 • کاتولوس: <span lang="FA">که </span>
 • کاری قرمز: <span >:</span>
 • کالاهای اقتصادی: <span lang="fa">تقسیم بندی کالاهای اقتصادی</span>, <span lang="fa">قابلیت جلوگیری از [[مصرف]]</span>, <span lang="fa">بله</span>, <span lang="fa">خیر</span>, <span lang="fa">[[رقابت]] مصرف‌کنندگان</span>, <span lang="fa">بله </span>, <span lang="fa">کالاهای خصوصی: [[غذا]]، [[لباس]]، [[خودرو]] و ...</span>, <span lang="fa">کالاهای مشترک: [[محیط زیست]] </span>, <span lang="fa">خیر</span>, <span lang="fa">کالاهای گروهی: [[باشگاه|باشگاه‌های ورزشی]]، [[کافه|کافه‌ها]] و ...</span>, <span lang="fa">کالاهای عمومی: [[امنیت عمومی]] [[پلیس]]، [[ارتش]] و [[تلویزیون|تلویزیون‌های]] [[آنتن|آنتنی]]</span>
 • کبیت: <span >کنونی</span>
 • کریستین بلازی فورد: <span class="cx-segment" data-segmentid="۷۸">[[مدل آماری|مدل‌های آماری]] برای پروژه‌های تحقیقاتی در زمینهٔ «خود» است.<ref name=WaPo16Sep2018>{{Citation|url=https://www.washingtonpost.com/investigations/california-professor-writer-of-confidential-brett-kavanaugh-letter-speaks-out-about-her-allegation-of-sexual-assault/2018/09/16/46982194-b846-11e8-94eb-3bd52dfe917b_story.html|title=California professor, writer of confidential Brett Kavanaugh letter, speaks out about her allegation of sexual assault|last=Brown|first=Emma|date=September 16, 2018|newspaper=[[The Washington Post]]|language=en|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=September 17, 2018}}</ref> فورد در طول زندگی علمی خود، در سمت‌ها و مکان‌های مختلفی مشغول فعالیت بوده، ازجمله به عنوان پژوهش‌گر روانشناس در دانشکدهٔ روان‌پزشکی [[دانشگاه استنفورد]] آمریکا، و همین‌طور در سمت استادی در [[دانشکده پزشکی دانشگاه استنفورد]].</span>
 • کشتی با چوخه: <span lang="fa" dir="rtl">ریواده</span>
 • کشورهای پساشوروی: <span dir="rtl">داده‌های جمعیت از [http://www.census.gov/ipc/www/idb/tables.html جمعیت کلی نیمه سال]، [[اداره آمار آمریکا|United States Census Bureau]] و پایگاه داده بین‌المللی، بازبینی در 19 مارس 2014. نکته: مقادیر سرانه بواسطه تقسیم داده‌های GDP (رتبه تبادل رسمی) بر داده‌های جمعیت به دست آمد. رقم‌ها به نزدیکترین صدگان اطلاعات‌نامه گرد شدند.</span>
 • کلاه خاکستری: <span class="cx-segment" data-segmentid="179"><span class="cx-segment" data-segmentid="۱۷۹"> را نقض کنند و </span></span>, <span class="cx-segment" data-segmentid="۱۷۹">دارای قصد دایمی </span>, <span class="cx-segment" data-segmentid="۱۹۸">پیشنهاد این را بدهد که</span>
 • کوئنیگزگ آگرا: <span>این خودرو توانست عنوان</span>
 • گرافین: <span style>روش‌های ساخت گرافین</span>
 • گلزنان برتر فوتبال اسپانیا: <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Argentina.svg|پیوند=Argentina|جایگزین=Argentina|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span>0.897</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Portugal.svg|پیوند=Portugal|جایگزین=Portugal|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span>1.102</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Spain.svg|پیوند=Spain|جایگزین=Spain|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span>0.903</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Mexico.svg|پیوند=Mexico|جایگزین=Mexico|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span>0.674</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Spain.svg|پیوند=Spain|جایگزین=Spain|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span>0.415</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Argentina.svg|پیوند=Argentina|جایگزین=Argentina|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span>0.69</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Spain.svg|پیوند=Spain|جایگزین=Spain|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span>0.632</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Spain.svg|پیوند=Spain|جایگزین=Spain|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span>0.489</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Spain.svg|پیوند=Spain|جایگزین=Spain|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span>0.755</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Spain.svg|پیوند=Spain|جایگزین=Spain|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span>0.844</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Spain.svg|پیوند=Spain|جایگزین=Spain|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span>0.403</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Spain.svg|پیوند=Spain|جایگزین=Spain|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span>0.526</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Spain.svg|پیوند=Spain|جایگزین=Spain|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span>0.521</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Spain.svg|پیوند=Spain|جایگزین=Spain|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span>0.695</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Cameroon.svg|پیوند=Cameroon|جایگزین=Cameroon|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span>0.614</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Spain.svg|پیوند=Spain|جایگزین=Spain|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span>0.444</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Hungary.svg|پیوند=Hungary|جایگزین=Hungary|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span>0.867</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Spain.svg|پیوند=Spain|جایگزین=Spain|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span>0.365</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Spain.svg|پیوند=Spain|جایگزین=Spain|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span>0.523</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Spain.svg|پیوند=Spain|جایگزین=Spain|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span>0.485</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Spain.svg|پیوند=Spain|جایگزین=Spain|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span>0.36</span>
 • گنج سوایی: <span>''گنج-سوائی پرداخت'' و هنگامی که از مسیر آن به سورات تنها هشت روز مانده‌بود سبقت گرفت. گنج سوایی یک رقب مهیب با ۶۲ توپ و چهارصد تا پانصد نگهبان مسلح به ماسکت به همراه ۶۰۰ مسافر دیگر. اما رگبار شلیک اولیه توپ‌ها همه چیز را تغییر داد زمانی که یکی از توپ‌های کشتی هندی به هنگام شلیک منفجر شد و تعدادی از خدمه گنج سوایی در دم جان دادند. این امر باعث سردرگمی و از دست دادن روحیه بقیه افراد کشتی شد. در همین زمان آیوری شاه‌دکل گنج سوایی را به توپ بست و فنسی (کشتی آیوری) در کنار گنج سوایی راند و دزدان خود را به داخل گنج سوایی انداختنند.</span>
 • Aliweb: <span class="noprint">مه 1994 ; 23 سال پیش</span>, <span class="bday dtstart published updated">1994-05</span>
 • Polski Senovets: <span class="fn org">Polski Senovets</span>, <span class="category">ایجاد کرد</span>, <span class="plainlinks nourlexpansion">[//tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Polski_Senovets&params=43_09_25_N_25_18_00_E_type:city(770)_region:BG-04 <span class="geo-default"><span class="geo-dms" title="Maps, aerial photos, and other data for this location"><span class="latitude">43°09'25"N</span> <span class="longitude">25°18'00"E</span></span></span><span class="geo-multi-punct"> / </span><span class="geo-nondefault"><span class="geo-dec" title="Maps, aerial photos, and other data for this location">43.15694°N 25.30000°E</span> / <span class="geo">43.15694; 25.30000</span></span>]</span>, <span id="coordinates">[[دستگاه مختصات جغرافیایی|مختصات]]: <span class="plainlinks nourlexpansion">[//tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Polski_Senovets&params=43_09_25_N_25_18_00_E_type:city(770)_region:BG-04 <span class="geo-default"><span class="geo-dms" title="Maps, aerial photos, and other data for this location"><span class="latitude">43°09'25"N</span> <span class="longitude">25°18'00"E</span></span></span><span class="geo-multi-punct"> / </span><span class="geo-nondefault"><span class="geo-dec" title="Maps, aerial photos, and other data for this location">43.15694°N 25.30000°E</span> / <span class="geo">43.15694; 25.30000</span></span>]</span></span>, <span class="postal-code">5193</span>
 • Systemd: <span id="consoled">consoled</span>
 • آتلانتا (مجموعه تلویزیونی): <span class="bday dtstart published updated">2016-09-06</span>
 • آرام‌اس المپیک: <span class="plainlinks">[[Propeller#History of ship and submarine screw propellers|propellers]]</span>
 • آری-پکا لیوکنن: <span class="dtstart bday">۱۹۸۹-۰۲-۰۹</span>, <span class="birthplace">[[پیکساماکی|ومپولا]]<nowiki/>با [[فنلاند]]</span>, <span class="country-name"> </span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_Finland.svg|پیوند=|جایگزین=|23x23پیکسل]]</span>, <span class="country-name"><span class="flagicon"> </span>[[فنلاند]] </span>, <span class="nowrap">۲۰۱۴ برلین</span>, <span class="nowrap"> ۲۰۱۲ شارتر </span>
 • آلانیا: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.2307/3642717}} {{جا:#tag:nowiki|10.2307/3642717}}]</span>
 • آلفا قنطورس: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1051/0004-6361:20020287}} {{جا:#tag:nowiki|۱۰٫۱۰۵۱/۰۰۰۴–۶۳۶۱:۲۰۰۲۰۲۸۷}}]</span>
 • آلپ: <span class="fn org">Alps Mountains</span>, <span class="country-name">-</span>, <span class="region">[[اروپای مرکزی]]</span>
 • آلیسون استوکه: <span class="noprint ForceAgeToShow"> (سن ۲۹ سال)</span>
 • آهنگ‌های ضبط شده توسط ویکس: <span class="t_nihongo_help noprint"><sup>[[:en:Help:Installing Japanese character sets|؟]]</sup></span>
 • آکر: <span class="frac nowrap"><sup>1</sup>⁄<sub>640</sub></span>
 • آکسفوردشر: <span class="fn org">Oxfordshire</span>, <span class="country-name">{{ENG}}</span>
 • آیفون مرا پیدا کن: <span class="url">[https://www.icloud.com/find وب‌گاه رسمی]</span>
 • آی‌سی ۱۰: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1007/s10511-006-0002-6}} {{جا:#tag:nowiki|10.1007/s10511-006-0002-6}}]</span>
 • آی‌سی ۱۶۱۳: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1086/382905}} {{جا:#tag:nowiki|10.1086/382905}}]</span>, <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1007/s10511-006-0002-6}} {{جا:#tag:nowiki|10.1007/s10511-006-0002-6}}]</span>, <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1086/301042}} {{جا:#tag:nowiki|10.1086/301042}}]</span>
 • آی‌سی ۳۴۲: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1086/382905}} {{جا:#tag:nowiki|10.1086/382905}}]</span>, <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1007/s10511-006-0002-6}} {{جا:#tag:nowiki|10.1007/s10511-006-0002-6}}]</span>
 • ابط‌الجوزا: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1086/317784 <!--Retrieved from URL by DOI bot-->}} {{جا:#tag:nowiki|10.1086/317784 <!--Retrieved from URL by DOI bot-->}}]</span>
 • اتاق ۶۴۱ای: <span class="reference-accessdate">. Retrieved <span class="nowrap">February 27,</span> 2009</span>, <span class="reference-accessdate">. Retrieved <span class="nowrap">23 April</span> 2012</span>, <span class="reference-accessdate">. Retrieved <span class="nowrap">February 27,</span> 2009</span>
 • اتیپیک: <span id="result_box" class="short_text" lang="fa"><span class="">رابیا رشید</span></span>, <span id="result_box" class="short_text" lang="fa"><span class="">رابیا رشید</span></span>
 • اثر بوهم-آهارونوف: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1088/0370-1301/62/1/303}} {{#tag:nowiki|۱۰٫۱۰۸۸/۰۳۷۰-۱۳۰۱/۶۲/۱/۳۰۳}}]</span>
 • اثر پیزومقاومتی: <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Page numbers</span>
 • ادراک زمان: <span class="reference-accessdate">. </span>
 • ادگار نگرت: <span class="reference-accessdate">. </span>, <span class="reference-accessdate">. </span>, <span class="reference-accessdate">. </span>
 • اروپای جنوب شرقی: <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">1</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">1</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">1</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">1</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">1</span>
 • استافوردشر: <span class="fn org">Staffordshire</span>, <span class="country-name">{{ENG}}</span>
 • استدلال چیزی برای پنهان کردن وجود ندارد: <span class="reference-accessdate">. </span>
 • اسفنج‌ضدبارداری: <span class="plainlinks">[http://www.contraceptivetechnology.org/wp-content/uploads/2013/09/CTFailureTable.pdf Table 3–2 Percentage of women experiencing an unintended pregnancy during the first year of typical use and the first year of perfect use of contraception, and the percentage continuing use at the end of the first year. United States.]</span>
 • اسکرپی: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1016/j.bbadis.2007.04.007}} {{جا:#tag:nowiki|10.1016/j.bbadis.2007.04.007}}]</span>
 • افغانستان در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۸۰: <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Ethiopia (1975-1987, 1991-1996).svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of East Germany.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of North Korea.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Iraq (1963-1991).svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Poland.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of North Korea.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of SFR Yugoslavia.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Vietnam.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of North Korea.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Peru.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Romania (1965-1989).svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Syria.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of East Germany.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Poland.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of the People's Republic of Mongolia (1949-1992).svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Senegal.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Hungary.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Greece.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Poland.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of the People's Republic of Mongolia (1949-1992).svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>
 • افغانستان در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۰۸: <span class="sorttext">[[پرونده:Bronze medal icon.svg|پیوند=|جایگزین=]]<span class="sorttext"> برنز</span></span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Germany.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Mexico.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of the United Kingdom.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Spain.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="sorttext">[[پرونده:Bronze medal icon.svg|پیوند=|جایگزین=3rd, bronze medalist(s)]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of the United States.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Germany.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>
 • افغانستان در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶: <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Portugal.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>
 • البرز: <span class="country-name">{{IRI}}</span>, <span class="region">[[فلات ایران]]</span>
 • النا مانفردینی: <span class="fn">النا مانفردینی</span>
 • الگوریتم تقسیم و حل: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1109/JPROC.2004.840301}} {{جا:#tag:nowiki|10.1109/JPROC.2004.840301}}]</span>
 • الیپتوسیت: <span class="mw-reflink-text">این غیر طبیعی سلول‌های قرمز خون دیده می‌شود در شماره‌های بالاتر در [[:en:Blood film|خون]] بیماران مبتلا به [[:en:Blood disorders|اختلالات خونی]] مانند:<ref>{{Cite book|title=Wintrobe's atlas of clinical hematology|last=Hirschmann|first=editors, Douglas C. Tkachuk, Jan V.|date=2007|publisher=Lippincott Williams & Wilkins|isbn=0-7817-7023-8|location=Philadelphia, PA [etc.]}}CS1 maint: Extra text: authors list ([[:رده:CS1 maint: Extra text: authors list|link]])</ref></span>
 • امجد بشیر: <span class="fn">امجد بشیر{{سخ}}↵</span>, <span class="nowrap">پس از</span>, <span class="nickname">Amjud Mahmood Bashir</span>, <span class="bday">1952-09-17</span>
 • انتقام (مجموعه تلویزیونی ترکی): <span class="bday dtstart published updated">2013-01-03</span>, <span class="dtend">2013-06-06</span>, <span class="bday dtstart published updated">2013-09-12</span>, <span class="dtend">2014-02-20</span>
 • انجمن ادغام آمریکای لاتین: <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Country identifier</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Country identifier</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Number</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Number</span>
 • انجیل برنابا: <span class="mw-reflink-text">[55]</span>, <span class="mw-reflink-text">[55]</span>
 • انسفالوپاتی‌های اسفنجی شکل: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1099/jmm.0.47159-0}} {{#tag:nowiki|10.1099/jmm.0.47159-0}}]</span>
 • انفیلد تاون: <span class="fn org">Enfield Town</span>, <span class="country-name">[[انگلستان]]</span>, <span class="region">[[لندن بزرگ]]</span>
 • انگشت کردن در بینی: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1034/j.1600-0447.2002.01463.x}} {{جا:#tag:nowiki|10.1034/j.1600-0447.2002.01463.x}}]</span>, <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1080/02699930601057037}} {{جا:#tag:nowiki|10.1080/02699930601057037}}]</span>
 • ان‌جی‌سی ۱۲۷۵: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/%7B%7Burlencode:10.1086/313041}} {{جا:#tag:nowiki|10.1086/313041}}]</span>
 • ان‌جی‌سی ۱۳۱۶: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/%7B%7Burlencode:10.1086/510897 10.1086/510897]</span>, <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/%7B%7Burlencode:10.1086/157870 10.1086/157870]</span>
 • ان‌جی‌سی ۱۴۷: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:{{formatnum:10.1007/s10511-006-0002-6|R}}}} {{جا:#tag:nowiki|{{formatnum:10.1007/s10511-006-0002-6|R}}}}]</span>
 • ان‌جی‌سی ۱۸۵: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/%7B%7Burlencode:%7B%7Bformatnum:10.1086/313041|R}}}} {{جا:#tag:nowiki|{{formatnum:10.1086/313041|R}}}}]</span>
 • ان‌جی‌سی ۲۴۰۳: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1086/313041}} {{جا:#tag:nowiki|10.1086/313041}}]</span>
 • ان‌جی‌سی ۲۷۷۰: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/%7B%7Burlencode:10.1038/nature06997}} {{جا:#tag:nowiki|10.1038/nature06997}}]</span>
 • ان‌جی‌سی ۲۹۷۶: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1086/382905}} {{جا:#tag:nowiki|10.1086/382905}}]</span>, <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1007/s10511-006-0002-6}} {{جا:#tag:nowiki|10.1007/s10511-006-0002-6}}]</span>
 • ان‌جی‌سی ۳۱۰۹: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/%7B%7Burlencode:10.1086/382905}} {{جا:#tag:nowiki|10.1086/382905}}]</span>, <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/%7B%7Burlencode:10.1007/s10511-006-0002-6}} {{جا:#tag:nowiki|10.1007/s10511-006-0002-6}}]</span>
 • ان‌جی‌سی ۳۳۸۴: <span class="neverexpand"> [http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1086/345430}} <nowiki>10.1086/345430</nowiki>]</span>, <span class="neverexpand"> [http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1088/1009-9271/5/4/002}} <nowiki>10.1088/1009-9271/5/4/002</nowiki>]</span>
 • ان‌جی‌سی ۴۰۴: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1086/345430}} {{جا:#tag:nowiki|10.1086/345430}}]</span>, <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1086/382905}} {{جا:#tag:nowiki|10.1086/382905}}]</span>, <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1007/s10511-006-0002-6}} {{جا:#tag:nowiki|10.1007/s10511-006-0002-6}}]</span>
 • ان‌جی‌سی ۷۳۳۱: <span class="neverexpand"> [http://dx.doi.org/%7B%7Burlencode:10.1086/345430}} <nowiki>10.1086/345430</nowiki>]</span>
 • ان‌جی‌سی ۷۵۳۸: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1086/425548}} {{جا:#tag:nowiki|10.1086/425548}}]</span>
 • ان‌جی‌سی ۸۹۱: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1086/318301}} {{جا:#tag:nowiki|10.1086/318301}}]</span>, <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1086/313041}} {{جا:#tag:nowiki|10.1086/313041}}]</span>
 • اوربیتال اتمی: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1103/PhysRev.41.49}} <nowiki>10.1103/PhysRev.41.49</nowiki>]</span>
 • اولین سطح کد جغرافیایی اتحادیه اروپا: <span id="اتریش"></span>, <span id="بلژیک"></span>, <span id="بلغارستان"></span>, <span id="قبرس"></span>, <span id="جمهوری چک"></span>, <span id="آلمان"></span>, <span id="دانمارک"></span>, <span id="استونی"></span>, <span id="اسپانیا"></span>, <span id="فنلاند"></span>, <span id="فرانسه"></span>, <span id="یونان"></span>, <span id="مجارستان"></span>, <span id="جمهوری ایرلند"></span>, <span id="ایتالیا"></span>, <span id="لیتوانی"></span>, <span id="لوکزامبورگ"></span>, <span id="لتونی"></span>, <span id="مالت"></span>, <span id="هلند"></span>, <span id="لهستان"></span>, <span id="پرتغال"></span>, <span id="رومانی"></span>, <span id="سوئد"></span>, <span id="اسلوونی"></span>, <span id="اسلواکی"></span>
 • اولیویا کالپو: <span class="reference-accessdate">. </span>, <span class="reference-accessdate">. </span>, <span class="reference-accessdate">. </span>
 • اوپن کریتیک: <span class="noprint">; 2 years ago</span>, <span class="bday dtstart published updated">2015-09-30</span>
 • اپی‌مورفیزم: <span id="title" class="cx-template-editor-param-key">title</span>, <span id="id" class="cx-template-editor-param-key">id</span>, <span id="title" class="cx-template-editor-param-key">title</span>, <span id="id" class="cx-template-editor-param-key">id</span>
 • اچ‌آر ۸۷۹۹: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/%7B%7Burlencode:10.1086/316399}} {{جا:#tag:nowiki|10.1086/316399}}]</span>, <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/%7B%7Burlencode:10.1086/301134}} {{جا:#tag:nowiki|10.1086/301134}}]</span>
 • ایر هلپ: <span class="bday dtstart published updated">2013</span>
 • ایرل پیج: <span class="reference-accessdate">برگرفته <span class="nowrap">19 مارس</span> 2010</span>
 • ایست رادینگ آو یورک‌شر: <span class="fn org">East Riding of Yorkshire</span>, <span class="country-name">{{ENG}}</span>
 • اینترنت راکت: <span id="url" class="cx-template-editor-param-key">URL</span>, <span id="title" class="cx-template-editor-param-key">Title</span>, <span id="last" class="cx-template-editor-param-key">Last name</span>, <span id="authors" class="cx-template-editor-param-key">Authors list</span>, <span id="website" class="cx-template-editor-param-key">Website</span>, <span id="publisher" class="cx-template-editor-param-key">Publisher</span>, <span id="access-date" class="cx-template-editor-param-key">URL access date</span>
 • ایپسوییچ: <span class="fn org"> Ipswich</span>, <span class="country-name">[[انگلستان]]</span>, <span class="region">[[شرق انگلستان]]</span>
 • ایگور کرید: <span class="citation">[http://www.intermedia.ru/news/277909 Алексей Мажаев: Рецензия на альбом «Холостяк»]. </span>
 • باد لاکی: <span class="fn">باد لاکی</span>, <span class="nickname">William Luckey</span>, <span class="bday">1934-07-28</span>, <span class="birthplace">[[Billings, Montana|Billings]], [[Montana]], U.S.</span>, <span class="deathplace">[[Newtown, Connecticut|Newtown]], [[Connecticut]], U.S.</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_the_United_States.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_the_United_States_Marine_Corps.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|19x19پیکسل]] </span>
 • باشگاه فوتبال آرارات ایروان: <span id="notes_gs1"></span>, <span id="notes_gs2"></span>
 • باشگاه فوتبال النهده عمان: <span class="noprint">; پانزده سال پيش</span>, <span class="bday dtstart published updated">2003</span>
 • باشگاه فوتبال اینتر میلان: <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Austria.svg|پیوند=Austria|جایگزین=Austria|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Hungary.svg|پیوند=Hungary|جایگزین=Hungary|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Argentina.svg|پیوند=Argentina|جایگزین=Argentina|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Sweden.svg|پیوند=Sweden|جایگزین=Sweden|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Argentina.svg|پیوند=Argentina|جایگزین=Argentina|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Argentina.svg|پیوند=Argentina|جایگزین=Argentina|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>
 • باشگاه فوتبال گلاستر سیتی: <span class="bday dtstart published updated">1883-03-05</span>
 • باغ آرام: <span id="url" class="cx-template-editor-param-key">URL</span>, <span id="title" class="cx-template-editor-param-key">Title</span>, <span id="last" class="cx-template-editor-param-key">Last name</span>, <span id="authors" class="cx-template-editor-param-key">Authors list</span>, <span id="last2" class="cx-template-editor-param-key">Last name 2</span>, <span id="year" class="cx-template-editor-param-key">Year of publication</span>, <span id="publisher" class="cx-template-editor-param-key">Publisher</span>, <span id="access-date" class="cx-template-editor-param-key">URL access date</span>
 • باکینگهام‌شر: <span class="fn org">Buckinghamshire</span>, <span class="country-name">{{ENG}}</span>
 • بخش دینور: <span class="mw-reflink-text">[5]</span>
 • بدفوردشر: <span class="fn org">Bedfordshire</span>, <span class="country-name">{{ENG}}</span>
 • برف: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1126/science.1149757}} {{جا:#tag:nowiki|10.1126/science.1149757}}]</span>
 • برنارد سیلور: <span class="citation patent" id="CITEREFSilverWoodland1952">[http://worldwide.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=US2612994 US 2612994], Silver, Bernard & [[نورمن وودلند|Norman Joseph Woodland]], "Classifying Apparatus and Method", published October 20, 1949, issued October 7, 1952.</span>
 • بری سیل: <span class="dday deathdate">1986-02-19</span>
 • بریکستون: <span class="fn org">Brixton </span>, <span class="country-name">[[انگلستان]]</span>, <span class="region">[[لندن بزرگ]]</span>
 • بسکتبال در بازی‌های آسیایی ۲۰۱۴: <span class="fn org">بسکتبال در بازی‌های آسیایی ۲۰۱۴</span>
 • بلود (نرم‌افزار): <span class="bday dtstart published updated">2012</span>
 • بلکبرن: <span class="fn org"> Blackburn</span>, <span class="country-name">[[انگلستان]]</span>, <span class="region">[[شمال غربی انگلستان]]</span>
 • بپه گریلو: <span class="fn">Beppe Grillo{{سخ}}بپه گریلو{{سخ}}</span>, <span class="nickname">Giuseppe Piero Grillo</span>, <span class="bday">1948-07-21</span>
 • بچه خوب شهر عصبانی: <span class="bday dtstart published updated">2012-10-22</span>
 • بیل هاوکز: <span class="fn">ویلیام تی هاوکز</span>, <span class="bday">۱۹۴۴-۱۱-۲۲</span>
 • بیماری کورو: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/%7B%7Burlencode:10.1073/pnas.0800190105}} {{جا:#tag:nowiki|10.1073/pnas.0800190105}}]</span>
 • بی‌بی‌کد: <span class="plainlinks">[http://example.org http://example.org]</span>
 • بی‌خوابی: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/%7B%7Burlencode:10.1016/S1098-3597(03)90031-7}} {{جا:#tag:nowiki|10.1016/S1098-3597(03)90031-7}}]</span>
 • بی‌فنیل: <span class="reference-accessdate">. Retrieved <span class="nowrap">17 March</span> 2015</span>, <span class="reflink plainlinks nourlexpansion">[//en.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:ComparePages&rev1=443423597&page2=Biphenyl verify]</span>
 • تابندگی خورشید: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1086/345408}} <nowiki>10.1086/345408</nowiki>]</span>
 • تاتنهام: <span class="fn org">Tottenham</span>, <span class="country-name">[[انگلستان]]</span>, <span class="region">[[لندن بزرگ]]</span>
 • تالار اپرای ایروان: <span class="fn org">تالار اپرای ایروان</span>
 • تاو نهنگ: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1051/0004-6361:20047189}} {{جا:#tag:nowiki|10.1051/0004-6361:20047189}}]</span>, <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1051/0004-6361:20040509}} {{جا:#tag:nowiki|10.1051/0004-6361:20040509}}]</span>, <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1086/309891}} {{جا:#tag:nowiki|10.1086/309891}}]</span>
 • تاین و ور: <span class="fn org">Tyne and Wear</span>, <span class="country-name">{{ENG}}</span>
 • تب دنگی: <span id="refGubler2010" class="citation">{{cite book|author=Gubler DJ|editor=Mahy BWJ, Van Regenmortel MHV|title=Desk Encyclopedia of Human and Medical Virology|chapter=Dengue viruses|publisher=Academic Press|location=Boston|year=۲۰۱۰|isbn=۰-۱۲-۳۷۵۱۴۷-۰|url=http://books.google.com/books?id=nsh48WKIbhQC&pg=PA372 | pages=۳۷۲–۸۲}}</span>, <span id="refWHO2009" class="citation">{{cite book|author=WHO|url=http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241547871_eng.pdf|title=Dengue Guidelines for Diagnosis, Treatment, Prevention and Control|location=Geneva|publisher=World Health Organization|year=۲۰۰۹|isbn=۹۲۴۱۵۴۷۸۷۱}}</span>
 • تخریبگر آمریکایی: <span class="bday dtstart published updated">2017-09-15</span>, <span class="dtend">present</span>
 • تخمین هزینه پروژه‌های نرم‌افزاری: <span class="mw-reflink-text">[3]</span>
 • ترانه‌شناسی نیروانا: <span class="reference-accessdate">. </span>, <span class="reference-accessdate">Retrieved <span class="nowrap">2010-10-09</span></span>, <span class="reference-accessdate">. </span>, <span class="reference-accessdate">. </span>, <span class="reference-accessdate">. </span>, <span class="reference-accessdate">Retrieved <span class="nowrap">26 July</span> 2010</span>
 • ترانه‌شناسی ویکس: <span class="t_nihongo_help noprint"><sup>[[:en:Help:Installing Japanese character sets|؟]]</sup></span>, <span class="t_nihongo_help noprint"><sup>[[:en:Help:Installing Japanese character sets|؟]]</sup></span>, <span class="t_nihongo_help noprint"><sup>[[:en:Help:Installing Japanese character sets|؟]]</sup></span>
 • ترقی (سریال آمریکایی): <span class="bday dtstart published updated">2018-03-13</span>, <span class="dtend">present</span>
 • ترومو: <span class="t_nihongo_help noprint"><sup>[[:en:Help:Installing Japanese character sets|<span class="t_nihongo_icon" style="color: #00e; font: bold 80% sans-serif; text-decoration: none; padding: 0 .1em;">؟</span>]]</sup></span>
 • تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی حالت استراحت: <span class="mw-reflink-text"><nowiki>[49]</nowiki></span>
 • تمپل‌اواس: <span class="bday dtstart published updated">2013</span>
 • توماس بنجامین کنینگتون: <span class="dday deathdate">1916-12-10</span>
 • تپه بالکین: <span class="mw-reflink-text"><nowiki>[3]</nowiki></span>, <span class="mw-reflink-text"><nowiki>[3]</nowiki></span>
 • تیانگونگ ۱: <span class="reference-accessdate">. Retrieved <span class="nowrap">4 November</span> 2013</span>
 • تیم اسکای: <span class="mw-reflink-text"><nowiki>[80]</nowiki></span>
 • تیم دوچرخه‌سواری شهرداری تبریز: <span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_Iran.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span>
 • تیم ملی فوتبال سوریه: <span id="Uzbekistan v Syria" ></span>, <span id="Syria v South Korea" ></span>, <span id="China PR v Syria" ></span>, <span id="Qatar v Syria" ></span>, <span id="Syria v Iran" ></span>, <span id="Syria v Uzbekistan" ></span>, <span id="South Korea v Syria" ></span>, <span id="Syria v China PR" ></span>, <span id="Syria v Qatar" ></span>, <span id="Iran v Syria" ></span>
 • تیمال: <span class="noprint">آوریل 2008; 9 سال پیش</span>, <span class="bday dtstart published updated">2008-04</span>
 • تین ولف: <span class="mw-headline" id="Episodes">قسمت‌های فصل اول:</span>
 • جئی‌لالیتا: <span class="fn">J Jayalalithaa</span>, <span class="nickname"><small style="font-size:85%;">ஜெ ஜெயலலிதா</small></span>, <span class="nowrap">پیش از او:</span>, <span class="nowrap">بعد از او:</span>, <span class="nowrap">پیش از او:</span>, <span class="nowrap">بعد از او:</span>, <span class="nowrap">پیش از او:</span>, <span class="nowrap">بعد از او:</span>, <span class="nowrap">پیش از او:</span>, <span class="nowrap">بعد از او:</span>, <span class="nowrap">پیش از او:</span>, <span class="nowrap">بعد از او:</span>, <span class="nickname">Jayalalitha Komalavalli</span>, <span class="bday">1948-02-24</span>
 • جادوی ۲۴ قیراطی (آلبوم): <span class="bday dtstart published updated">2016-11-18</span>
 • جاش دان: <span class="reference-accessdate">. </span>, <span class="reference-accessdate">, retrieved <span class="nowrap">April 20,</span> 2016</span>, <span class="reference-accessdate">, retrieved <span class="nowrap">April 21,</span> 2016</span>, <span class="reference-accessdate">. </span>, <span class="reference-accessdate">. </span>, <span class="reference-accessdate">, retrieved <span class="nowrap">April 21,</span> 2016</span>
 • جام فد: <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of South Africa (1928-1994).svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span>
 • جام ملت‌های اروپا ۲۰۲۴: <span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_Germany.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span>
 • جایزه افتخاری اتحادیه فوتبال نویسان: <span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_Scotland.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_France.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Ulster_Banner.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_Wales_(1959–present).svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_Portugal.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_Côte_d'Ivoire.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_Brazil.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span>
 • جایزه یومیوری: <span class="t_nihongo_help noprint"><sup>[[:en:Help:Installing Japanese character sets|<span class="t_nihongo_icon" style="color: #00e; font: bold 80% sans-serif; text-decoration: none; padding: 0 .1em;">؟</span>]]</sup></span>
 • جدول مدال‌های بازی‌های المپیک: <span id="AFG">{{flagIOCteam|AFG}}</span>, <span id="ALG">{{flagIOCteam|ALG}}</span>, <span id="ARG">{{flagIOCteam|ARG}}</span>, <span id="ARM">{{flagIOCteam|ARM}}</span>, <span id="ANZ">''{{flagIOCteam|ANZ}}''</span>, <span id="AUS">{{flagIOCteam|AUS}}</span>, <span id="AUT">{{flagIOCteam|AUT}}</span>, <span id="AZE">{{flagIOCteam|AZE}}</span>, <span id="BAH">{{flagIOCteam|BAH}}</span>, <span id="BRN">{{flagIOCteam|BRN}}</span>, <span id="BAR">{{flagIOCteam|BAR}}</span>, <span id="BLR">{{flagIOCteam|BLR}}</span>, <span id="BEL">{{flagIOCteam|BEL}}</span>, <span id="BER">{{flagIOCteam|BER}}</span>, <span id="BOH">''{{flagIOCteam|BOH}}''</span>, <span id="BOT">{{flagIOCteam|BOT}}</span>, <span id="BRA">{{flagIOCteam|BRA}}</span>, <span id="BWI">''{{flagIOCteam|BWI|۱۹۶۰ Summer}}''</span>, <span id="BUL">{{flagIOCteam|BUL}}</span>, <span id="BDI">{{flagIOCteam|BDI}}</span>, <span id="CMR">{{flagIOCteam|CMR}}</span>, <span id="CAN">{{flagIOCteam|CAN}}</span>, <span id="CHI">{{flagIOCteam|CHI}}</span>, <span id="CHN">{{flagIOCteam|CHN}}</span>, <span id="COL">{{flagIOCteam|COL}}</span>, <span id="CRC">{{flagIOCteam|CRC}}</span>, <span id="CIV">{{flagIOCteam|CIV}}</span>, <span id="CRO">{{flagIOCteam|CRO}}</span>, <span id="CUB">{{flagIOCteam|CUB}}</span>, <span id="CYP">{{flagIOCteam|CYP}}</span>, <span id="CZE">{{flagIOCteam|CZE}}</span>, <span id="TCH">''{{flagIOCteam|TCH}}''</span>, <span id="DEN">{{flagIOCteam|DEN}}</span>, <span id="DJI">{{flagIOCteam|DJI}}</span>, <span id="DOM">{{flagIOCteam|DOM}}</span>, <span id="ECU">{{flagIOCteam|ECU}}</span>, <span id="EGY">{{flagIOCteam|EGY}}</span>, <span id="ERI">{{flagIOCteam|ERI}}</span>, <span id="EST">{{flagIOCteam|EST}}</span>, <span id="ETH">{{flagIOCteam|ETH}}</span>, <span id="FIJ">{{flagIOCteam|FIJ}}</span>, <span id="FIN">{{flagIOCteam|FIN}}</span>, <span id="FRA">{{flagIOCteam|FRA}}</span>, <span id="GAB">{{flagIOCteam|GAB}}</span>, <span id="GEO">{{flagIOCteam|GEO}}</span>, <span id="GER">{{flagIOCteam|GER}}</span>, <span id="EUA">''{{flagIOCteam|EUA}}''</span>, <span id="GDR">''{{flagIOCteam|GDR}}''</span>, <span id="FRG">''{{flagIOCteam|FRG}}''</span>, <span id="GHA">{{flagIOCteam|GHA}}</span>, <span id="GBR">{{flagIOCteam|GBR}}</span>, <span id="GRE">{{flagIOCteam|GRE}}</span>, <span id="GRN">{{flagIOCteam|GRN}}</span>, <span id="GUA">{{flagIOCteam|GUA}}</span>, <span id="GUY">{{flagIOCteam|GUY}}</span>, <span id="HAI">{{flagIOCteam|HAI}}</span>, <span id="HKG">{{flagIOCteam|HKG}}</span>, <span id="HUN">{{flagIOCteam|HUN}}</span>, <span id="ISL">{{flagIOCteam|ISL}}</span>, <span id="IND">{{flagIOCteam|IND}}</span>, <span id="INA">{{flagIOCteam|INA}}</span>, <span id="IRI">{{flagIOCteam|IRI}}</span>, <span id="IRQ">{{flagIOCteam|IRQ}}</span>, <span id="IRL">{{flagIOCteam|IRL}}</span>, <span id="ISR">{{flagIOCteam|ISR}}</span>, <span id="ITA">{{flagIOCteam|ITA}}</span>, <span id="JAM">{{flagIOCteam|JAM}}</span>, <span id="JPN">{{flagIOCteam|JPN}}</span>, <span id="JOR">{{flagIOCteam|JOR}}</span>, <span id="KAZ">{{flagIOCteam|KAZ}}</span>, <span id="KEN">{{flagIOCteam|KEN}}</span>, <span id="KOS">{{flagIOCteam|KOS}}</span>, <span id="PRK">{{flagIOCteam|PRK}}</span>, <span id="KOR">{{flagIOCteam|KOR}}</span>, <span id="KUW">{{flagIOCteam|KUW}}</span>, <span id="KGZ">{{flagIOCteam|KGZ}}</span>, <span id="LAT">{{flagIOCteam|LAT}}</span>, <span id="LIB">{{flagIOCteam|LIB}}</span>, <span id="LIE">{{flagIOCteam|LIE}}</span>, <span id="LTU">{{flagIOCteam|LTU}}</span>, <span id="LUX">{{flagIOCteam|LUX}}</span>, <span id="MKD">{{flagIOCteam|MKD}}</span>, <span id="MAS">{{flagIOCteam|MAS}}</span>, <span id="MRI">{{flagIOCteam|MRI}}</span>, <span id="MEX">{{flagIOCteam|MEX}}</span>, <span id="MDA">{{flagIOCteam|MDA}}</span>, <span id="MGL">{{flagIOCteam|MGL}}</span>, <span id="MNE">{{flagIOCteam|MNE}}</span>, <span id="MAR">{{flagIOCteam|MAR}}</span>, <span id="MOZ">{{flagIOCteam|MOZ}}</span>, <span id="NAM">{{flagIOCteam|NAM}}</span>, <span id="NED">{{flagIOCteam|NED}}</span>, <span id="AHO">''{{flagIOCteam|AHO}}''</span>, <span id="NZL">{{flagIOCteam|NZL}}</span>, <span id="NIG">{{flagIOCteam|NIG}}</span>, <span id="NGR">{{flagIOCteam|NGR}}</span>, <span id="NOR">{{flagIOCteam|NOR}}</span>, <span id="PAK">{{flagIOCteam|PAK}}</span>, <span id="PAN">{{flagIOCteam|PAN}}</span>, <span id="PAR">{{flagIOCteam|PAR}}</span>, <span id="PER">{{flagIOCteam|PER}}</span>, <span id="PHI">{{flagIOCteam|PHI}}</span>, <span id="POL">{{flagIOCteam|POL}}</span>, <span id="POR">{{flagIOCteam|POR}}</span>, <span id="PUR">{{flagIOCteam|PUR}}</span>, <span id="QAT">{{flagIOCteam|QAT}}</span>, <span id="ROU">{{flagIOCteam|ROU}}</span>, <span id="RUS">{{flagIOCteam|RUS}}</span>, <span id="RU۱">''{{flagIOCteam|RU۱}}''</span>, <span id="URS">''{{flagIOCteam|URS}}''</span>, <span id="EUN">''{{flagIOCteam|EUN}}''</span>, <span id="KSA">{{flagIOCteam|KSA}}</span>, <span id="SAM">{{flagIOCteam|SAM}}</span>, <span id="SEN">{{flagIOCteam|SEN}}</span>, <span id="SRB">{{flagIOCteam|SRB}}</span>, <span id="SCG">''{{flagIOCteam|SCG}}''</span>, <span id="SIN">{{flagIOCteam|SIN}}</span>, <span id="SVK">{{flagIOCteam|SVK}}</span>, <span id="SLO">{{flagIOCteam|SLO}}</span>, <span id="RSA">{{flagIOCteam|RSA}}</span>, <span id="ESP">{{flagIOCteam|ESP}}</span>, <span id="SRI">{{flagIOCteam|SRI}}</span>, <span id="SUD">{{flagIOCteam|SUD}}</span>, <span id="SUR">{{flagIOCteam|SUR}}</span>, <span id="SWE">{{flagIOCteam|SWE}}</span>, <span id="SUI">{{flagIOCteam|SUI}}</span>, <span id="SYR">{{flagIOCteam|SYR}}</span>, <span id="TPE">{{flagIOCteam|TPE}}</span>, <span id="TJK">{{flagIOCteam|TJK}}</span>, <span id="TAN">{{flagIOCteam|TAN}}</span>, <span id="THA">{{flagIOCteam|THA}}</span>, <span id="TOG">{{flagIOCteam|TOG}}</span>, <span id="TGA">{{flagIOCteam|TGA}}</span>, <span id="TRI">{{flagIOCteam|TRI}}</span>, <span id="TUN">{{flagIOCteam|TUN}}</span>, <span id="TUR">{{flagIOCteam|TUR}}</span>, <span id="UGA">{{flagIOCteam|UGA}}</span>, <span id="UKR">{{flagIOCteam|UKR}}</span>, <span id="UAE">{{flagIOCteam|UAE}}</span>, <span id="USA">{{flagIOCteam|USA}}</span>, <span id="URU">{{flagIOCteam|URU}}</span>, <span id="UZB">{{flagIOCteam|UZB}}</span>, <span id="VEN">{{flagIOCteam|VEN}}</span>, <span id="VIE">{{flagIOCteam|VIE}}</span>, <span id="ISV">{{flagIOCteam|ISV}}</span>, <span id="YUG">''{{flagIOCteam|YUG}}''</span>, <span id="ZAM">{{flagIOCteam|ZAM}}</span>, <span id="ZIM">{{flagIOCteam|ZIM}}</span>, <span id="IOA">''{{flagIOCteam|IOA}}''</span>, <span id="IOP">''{{flagIOCteam|IOP|۱۹۹2 Summer}}''</span>, <span id="ZZX">''{{flagIOCteam|ZZX}}''</span>
 • جرم خورشیدی: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1086/345408}} <nowiki>10.1086/345408</nowiki>]</span>
 • جزیره وایت: <span class="fn org">Isle of Wight</span>, <span class="country-name">{{ENG}}</span>
 • جشن یادبود شام آخر مسیح: <span class="error">The argument with year value is incorrect: '2016'</span>, <span class="error">The argument with year value is incorrect: '2017 '</span>, <span class="error">The argument with year value is incorrect: '2018'</span>, <span class="error">The argument with year value is incorrect: '2019'</span>
 • جفری اورست هینتون: <span class="plainlinks">"The Next Generation of Neural Networks"</span>
 • جلسه پوستر: <span class="citation web" >Purrington, Colin (February 19, 2010). </span>
 • جنبش فرهنگ آزاد: <span class="citation web" >[http://wiki.freeculture.org/What_does_a_free_culture_look_like? "What does a free culture look like?"]</span>, <span class="citation web" >[http://wiki.freeculture.org/Free_culture "What is free culture?"]</span>, <span class="citation web" >[[ریچارد استالمن|Stallman, Richard]] (2009). </span>, <span class="citation book" >Lessig, Lawrence (2004). </span>, <span class="citation web" >[http://creativecommons.org/weblog/entry/8051 "Approved for Free Cultural Works"]. 2008-02-20.</span>
 • جنون سرعت بازپرداخت: <span class="citation web">Loveridge, Sam (November 7, 2017). [http://www.gamesradar.com/need-for-speed-payback-review/ "Need for Speed Payback review: "Silly, over the top and a little bit self-indulgent, but in a fantastic action movie way.<span style="padding-right:0.2em;">"</span>"]. ''[[گیمز ریدار|GamesRadar]]''. [[فیوچر پی‌ال‌سی|Future plc]]<span class="reference-accessdate">. Retrieved <span class="nowrap">November 7,</span> 2017</span>.</span>
 • جنگجویان سغدی: <span class="flagicon">[[پرونده:Derafsh_Kaviani.png|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|15x15پیکسل]]</span>
 • جو مشتری: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:{{formatnum:10.1016/S0019-1035(02)00060-X|R}}}} <nowiki>{{formatnum:10.1016/S0019-1035(02)00060-X|R}}</nowiki>]</span>
 • جوزپه دی استفانو: <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">1</span>, <span id="id" class="cx-template-editor-param-key">ID</span>, <span id="id" class="cx-template-editor-param-key">GRid #</span>, <span id="id" class="cx-template-editor-param-key">YouTube video id</span>, <span id="title" class="cx-template-editor-param-key">Title</span>, <span id="id" class="cx-template-editor-param-key">YouTube video id</span>, <span id="title" class="cx-template-editor-param-key">Title</span>
 • جیل پتیس: <span class="fn">Jill Pettis</span>, <span class="nowrap">پس از</span>, <span class="nowrap">پیش از</span>
 • حد چاندراسخار: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1126/science.1136259}} {{#tag:nowiki|10.1126/science.1136259}}]</span>
 • حساب گزاره‌ای: <span id="propcalc_table"></span>
 • حکایت ما (مجموعه تلویزیونی): <span class="bday dtstart published updated">2017-09-14</span>
 • حیدر رجوی: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1016/j.laa.2004.03.001}} {{جا:#tag:nowiki|10.1016/j.laa.2004.03.001}}]</span>
 • خرس قطبی: <span class="nowrap"><span style="display:inline-block; vertical-align:-0.5em; font-size:85%; text-align:center;"><span style="display:block; line-height:1em; padding:0 0.1em;" title="دندان‌های فک بالا: پیش. نیش. آسیاب کوچک. آسیاب بزرگ">3.1.4.2</span><span style="display:block; line-height:1em; padding:0 0.1em; border-top:1px solid;" title="دندان‌های فک پایین: پیش. نیش. آسیاب کوچک. آسیاب بزرگ">3.1.4.3</span></span></span>
 • خورشید: <span id="why_the_sun_is_yellow"></span>
 • خوشه دوشیزه: <span class="neverexpand"> [http://dx.doi.org/{{urlencode:{{formatnum:10.1051/0004-6361:20010833|R}}}} <nowiki>10.1051/0004-6361:20010833</nowiki>]</span>
 • د موو: <span class="bday dtstart published updated">1965</span>
 • داربی‌شر: <span class="fn org">Derbyshire</span>, <span class="country-name">{{ENG}}</span>
 • دارلینگتون: <span class="fn org">Darlington</span>, <span class="nickname">"Darlo"</span>, <span class="country-name">{{ENG}}</span>, <span class="region">[[شمال شرقی انگلستان]]</span>
 • داستان‌های باورنکردنی: <span class="dtend">2002-09-05</span>
 • دان اتکینز: <span class="mw-reflink-text">↵↵مانفرد مان(متولد <ref name="Corich">Robert M Corich and Andy Taylor, Sleeve Notes, ''The Best of Manfred Mann's Earth Band Re-Mastered'', ۱۹۹۸ </ref>۲۱ اکتبر سال ۱۹۴۰ در [[ژوهانسبورگ]] با [[:en:Transvaal Province|Transvaal]]های [[اتحادیه آفریقای جنوبی]]) است که یک بازیکن، گیتاریست و خواننده متولد آفریقای جنوبی است که به عنوان یک عضو مؤسس و اسم گروه‌های [[:en:Manfred Mann|مانفرد مان]] با [[:en:Manfred Mann Chapter Three|مانفرد Mann فصل سه]] و [[:en:Manfred Mann%27s Earth Band|Manfred mann's Earth Band]] شناخته شده‌است.</span>
 • دبیره‌های براهمایی: <span id="name" class="cx-template-editor-param-key">name</span>, <span id="name" class="cx-template-editor-param-key">name</span>, <span id="name" class="cx-template-editor-param-key">name</span>, <span id="name" class="cx-template-editor-param-key">name</span>, <span id="name" class="cx-template-editor-param-key">name</span>, <span id="name" class="cx-template-editor-param-key">name</span>, <span id="name" class="cx-template-editor-param-key">name</span>, <span id="name" class="cx-template-editor-param-key">name</span>, <span id="name" class="cx-template-editor-param-key">name</span>, <span id="name" class="cx-template-editor-param-key">name</span>, <span id="name" class="cx-template-editor-param-key">name</span>, <span id="name" class="cx-template-editor-param-key">name</span>
 • درود: <span class="beyt"> اگر آزر چو تو دانست کردن </span>, <span class="beyt">درود از جان من بر جان آزر</span>, <span class="beyt"><div dir="ltr" class="mw-content-ltr">([[دقیقی]])</div></span>
 • دست‌نوشته‌های ووینیچ: <span class="neverexpand"> [http://dx.doi.org/%7B%7Burlencode:10.1080/0161-110191889932}} <nowiki>10.1080/0161-110191889932</nowiki>]</span>, <span class="neverexpand"> [http://dx.doi.org/%7B%7Burlencode:10.1080/01611190601133539}} <nowiki>10.1080/01611190601133539</nowiki>]</span>
 • دمت اوزدمیر: <span class="bday">1992-02-26</span>, <span class="noprint"> (26 ساله)</span>
 • دنیای باغبانان: <span class="bday dtstart published updated">1968-01-05</span>
 • دنیس پترسون: <span class="fn">Dennis Glen Patterson</span>, <span class="nowrap">نامزد شده توسط</span>, <span class="nowrap">نخست وزیر</span>, <span class="nowrap">پس از</span>, <span class="nowrap">پیش از</span>, <span class="nowrap">پس از</span>, <span class="nowrap">پیش از</span>, <span class="nowrap">پس از</span>, <span class="nowrap">پیش از</span>, <span class="bday">1948-12-30</span>
 • دورست (انگلستان): <span class="fn org">Dorset</span>, <span class="country-name">{{ENG}}</span>
 • دوستان (فصل ۵): <span class="bday dtstart published updated">1998-09-24</span>, <span class="dtend">1999-05-20</span>
 • دوون (شهرستان): <span class="fn org">Devon</span>, <span class="country-name">{{ENG}}</span>
 • دوچرخه ترینکس: <span id="result_box" class="short_text" lang="fa">خصوصی</span>
 • دوچرخه کیوب: <span class="cx-segment cx-highlight" data-segmentid="62"></span>, <span id="result_box" class="short_text" lang="fa"><span class="">دوچرخه و قطعات مرتبط</span></span>
 • دوکوژگان: <span class="کلاد">[[Arthropod|Euarthropoda]]</span>, <span class="زیرشاخه">شش‌پایان↵</span>, <span class="(طبقه‌بندی‌نشده)">'''Dicondylia'''</span>
 • دکه مواد غذایی: <span class="reference-accessdate">. </span>, <span class="reference-accessdate">. </span>
 • دیتالاگر: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1002/pts.521}} {{جا:#tag:nowiki|10.1002/pts.521}}]</span>
 • دیدگاه هوبرت درایفوس راجع به هوش مصنوعی: <span class="reference-accessdate">, retrieved <span class="nowrap">30 August</span> 2007</span>
 • دیلان چیچک دنیز: <span class="bday">1995-02-28</span>, <span class="noprint"> (23 ساله)</span>
 • دیونه (قمر): <span class="neverexpand"> [http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1086/508812}} <nowiki>10.1086/508812</nowiki>]</span>
 • ذاکر حسین (فرماندار): <span class="fn">Zakir Husain</span>, <span class="nowrap">پیش از او:</span>, <span class="nowrap">بعد از او:</span>
 • رئا (قمر): <span class="neverexpand"> [http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1086/508812}} <nowiki>10.1086/508812</nowiki>]</span>
 • راتن تومیتوز: <span class="plainlinks">[http://www.rottentomatoes.com/ rottentomatoes.com]</span>
 • راتنا امیدوار: <span class="fn">Ratna Omidvar</span>, <span class="nowrap">نامزد شده توسط</span>
 • راسویان: <span class="NavToggle"><span class="toggleShow">↓</span><span class="toggleHide">↑</span></span>
 • رامون سمپدرو: <span class="dday deathdate">1998-01-12</span>
 • رده‌بندی ستارگان: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1146/annurev.aa.11.090173.000333}} {{جا:#tag:nowiki|10.1146/annurev.aa.11.090173.000333}}]</span>, <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1086/307414}} {{جا:#tag:nowiki|10.1086/307414}}]</span>, <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1146/annurev.astro.42.053102.134017}} {{جا:#tag:nowiki|10.1146/annurev.astro.42.053102.134017}}]</span>
 • رصدخانه پرتو ایکس چاندرا: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/%7B%7Burlencode:10.1086/312521}} <nowiki>10.1086/312521</nowiki>]</span>
 • رضا نیازمند: <span class="ms-rteThemeForeColor-4-3">استخدام دولتی: در سال ۱۳۲۲ مهندس فنی در قسمت ابزارسازی کارخانجات ونک و در سال ۱۳۲۴ مدیر فنی کارخانه ونک بودم.</span>
 • روابط ایران و کانادا: <span class="mw-reflink-text">[18]</span>, <span class="mw-reflink-text">[1</span>, <span class="mw-reflink-text">[18]</span>, <span class="mw-reflink-text">[18]</span>
 • روبر دورفمن: <span class="dday deathdate">۱۹۹۹-۰۸-۱۱</span>
 • رود برن: <span class="nowrap">۱۲٫۳ کیلومتر</span>, <span class="nowrap">(۸ مایل)</span>, <span class="nowrap">۱۰۱ کیلومترمربع</span>, <span class="nowrap">(۳۹ مایل‌مربع)</span>, <span class="nowrap">۰٫۳۲ m<sup>3</sup>/s</span>, <span class="nowrap">(۱۱ cu ft/s)</span>
 • رودولف کوک: <span class="wrap">[[تیم ملی فوتبال سوئد]] (as chairman of the{{سخ}}Selection Committee)</span>
 • روسیه در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶: <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Bhutan.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of the People's Republic of China.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Colombia.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Russia.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Iran.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Russia.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of South Korea.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of India.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of South Korea.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="sorttext">[[پرونده:Silver medal icon.svg|پیوند=|جایگزین=2nd, silver medalist(s)]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Vietnam.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of the People's Republic of China.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Austria.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Australia.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of South Korea.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of the People's Republic of China.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Austria.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of the United States.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of France.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Colombia.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of the People's Republic of China.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Uzbekistan.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="sorttext">[[پرونده:Silver medal icon.svg|پیوند=|جایگزین=2nd, silver medalist(s)]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Vanuatu.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Thailand.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Ireland.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of the United States.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="sorttext">[[پرونده:Bronze medal icon.svg|پیوند=|جایگزین=3rd, bronze medalist(s)]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Papua New Guinea.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Algeria.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Mongolia.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of the People's Republic of China.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Uzbekistan.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="sorttext">[[پرونده:Bronze medal icon.svg|پیوند=|جایگزین=3rd, bronze medalist(s)]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Kenya.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Azerbaijan.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Venezuela.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Brazil.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Uzbekistan.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Kazakhstan.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="sorttext">[[پرونده:Gold medal icon.svg|پیوند=|جایگزین=1st, gold medalist(s)]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of the United States.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of France.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="sorttext">[[پرونده:Bronze medal icon.svg|پیوند=|جایگزین=3rd, bronze medalist(s)]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of the United States.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="sorttext">[[پرونده:Bronze medal icon.svg|پیوند=|جایگزین=3rd, bronze medalist(s)]]</span>, <span class="sorttext">[[پرونده:Silver medal icon.svg|پیوند=|جایگزین=2nd, silver medalist(s)]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Poland.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of New Zealand.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of France.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of the United Kingdom.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Australia.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="sorttext">[[پرونده:Bronze medal icon.svg|پیوند=|جایگزین=3rd, bronze medalist(s)]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Australia.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of the People's Republic of China.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of the Netherlands.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of the People's Republic of China.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Hong Kong.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Lithuania.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Canada.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of the People's Republic of China.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="sorttext">[[پرونده:Silver medal icon.svg|پیوند=|جایگزین=2nd, silver medalist(s)]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Canada.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Switzerland.svg|پیوند=|جایگزین=|20x20پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of the Netherlands.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Japan.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of South Korea.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Ukraine.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Switzerland.svg|پیوند=|جایگزین=|20x20پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Venezuela.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of the United States.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of the United States.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Russia.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Russia.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of the United Kingdom.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of the People's Republic of China.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of the United Kingdom.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="sorttext">[[پرونده:Bronze medal icon.svg|پیوند=|جایگزین=3rd, bronze medalist(s)]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of the United Kingdom.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of the United States.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of France.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="sorttext">[[پرونده:Gold medal icon.svg|پیوند=|جایگزین=1st, gold medalist(s)]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Hungary.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of South Korea.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Bulgaria.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of South Korea.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Japan.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Hong Kong.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of France.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Romania.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Estonia.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="sorttext">[[پرونده:Bronze medal icon.svg|پیوند=|جایگزین=3rd, bronze medalist(s)]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Brazil.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Hungary.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of France.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Russia.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="sorttext">[[پرونده:Gold medal icon.svg|پیوند=|جایگزین=1st, gold medalist(s)]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Brazil.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of South Korea.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of France.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Russia.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Tunisia.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of South Korea.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of the United States.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Russia.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Mexico.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Greece.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Russia.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Ukraine.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Russia.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="sorttext">[[پرونده:Gold medal icon.svg|پیوند=|جایگزین=1st, gold medalist(s)]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Poland.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of France.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of France.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of France.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Russia.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="sorttext">[[پرونده:Silver medal icon.svg|پیوند=|جایگزین=2nd, silver medalist(s)]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Mexico.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of the United States.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Ukraine.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="sorttext">[[پرونده:Gold medal icon.svg|پیوند=|جایگزین=1st, gold medalist(s)]]</span>, <span class="sorttext">[[پرونده:Silver medal icon.svg|پیوند=|جایگزین=2nd, silver medalist(s)]]</span>, <span class="sorttext">[[پرونده:Bronze medal icon.svg|پیوند=|جایگزین=3rd, bronze medalist(s)]]</span>, <span class="sorttext">[[پرونده:Silver medal icon.svg|پیوند=|جایگزین=2nd, silver medalist(s)]]</span>, <span class="sorttext">[[پرونده:Bronze medal icon.svg|پیوند=|جایگزین=3rd, bronze medalist(s)]]</span>, <span class="sorttext">[[پرونده:Silver medal icon.svg|پیوند=|جایگزین=2nd, silver medalist(s)]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of the Netherlands.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Armenia.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of South Korea.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Georgia.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Kazakhstan.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="sorttext">[[پرونده:Gold medal icon.svg|پیوند=|جایگزین=1st, gold medalist(s)]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Canada.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of France.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of the People's Republic of China.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Belgium (civil).svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Georgia.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Iran.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Egypt.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Canada.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of the United Arab Emirates.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of the United States.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="sorttext">[[پرونده:Gold medal icon.svg|پیوند=|جایگزین=1st, gold medalist(s)]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Azerbaijan.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Azerbaijan.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Austria.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Brazil.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of North Korea.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Argentina.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Canada.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Japan.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Mauritius.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of the People's Republic of China.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="sorttext">[[پرونده:Bronze medal icon.svg|پیوند=|جایگزین=3rd, bronze medalist(s)]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of New Zealand.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of the Netherlands.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Germany.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Cuba.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Poland.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Germany.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Australia.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Belarus.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Venezuela.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Turkey.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Belgium (civil).svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Jordan.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="sorttext">[[پرونده:Silver medal icon.svg|پیوند=|جایگزین=2nd, silver medalist(s)]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of the United States.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Germany.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Germany.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Spain.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of the United States.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Moldova.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Spain.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Tunisia.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of the People's Republic of China.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of the United States.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of the People's Republic of China.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Romania.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of the United Kingdom.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Turkey.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Slovakia.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of the Czech Republic.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Poland.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Puerto Rico.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Germany.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Japan.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of the Czech Republic.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Australia.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Romania.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Spain.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of the Czech Republic.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Switzerland.svg|پیوند=|جایگزین=|20x20پیکسل]]</span>, <span class="sorttext">[[پرونده:Gold medal icon.svg|پیوند=|جایگزین=1st, gold medalist(s)]]</span>
 • رومئو مونتگیو: <span id="url" class="cx-template-editor-param-key">آدرس</span>, <span class="cx-template-editor-param-key">عنوان</span>, <span id="last" class="cx-template-editor-param-key">نام خانوادگی</span>, <span id="first" class="cx-template-editor-param-key">نام</span>, <span id="publisher" class="cx-template-editor-param-key">ناشر</span>, <span id="year" class="cx-template-editor-param-key">سال انتشار</span>, <span class="cx-template-editor-param-key">محل انتشار</span>, <span id="authors" class="cx-template-editor-param-key">نویسندگان لیست</span>
 • رکوردهای فوتبال در ایتالیا: <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Austria.svg|پیوند=Austria|جایگزین=Austria|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Hungary.svg|پیوند=Hungary|جایگزین=Hungary|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Austria.svg|پیوند=Austria|جایگزین=Austria|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Argentina.svg|پیوند=Argentina|جایگزین=Argentina|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Uruguay.svg|پیوند=Uruguay|جایگزین=Uruguay|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Argentina.svg|پیوند=Argentina|جایگزین=Argentina|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Uruguay.svg|پیوند=Uruguay|جایگزین=Uruguay|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Uruguay.svg|پیوند=Uruguay|جایگزین=Uruguay|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Hungary.svg|پیوند=Hungary|جایگزین=Hungary|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Sweden.svg|پیوند=Sweden|جایگزین=Sweden|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Sweden.svg|پیوند=Sweden|جایگزین=Sweden|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Denmark.svg|پیوند=Denmark|جایگزین=Denmark|حاشیه|20x20پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Sweden.svg|پیوند=Sweden|جایگزین=Sweden|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Sweden.svg|پیوند=Sweden|جایگزین=Sweden|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Sweden.svg|پیوند=Sweden|جایگزین=Sweden|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Brazil.svg|پیوند=Brazil|جایگزین=Brazil|حاشیه|22x22پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Wales 2.svg|پیوند=Wales|جایگزین=Wales|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Argentina.svg|پیوند=Argentina|جایگزین=Argentina|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Argentina.svg|پیوند=Argentina|جایگزین=Argentina|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Brazil.svg|پیوند=Brazil|جایگزین=Brazil|حاشیه|22x22پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Denmark.svg|پیوند=Denmark|جایگزین=Denmark|حاشیه|20x20پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Argentina.svg|پیوند=Argentina|جایگزین=Argentina|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Denmark.svg|پیوند=Denmark|جایگزین=Denmark|حاشیه|20x20پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Brazil.svg|پیوند=Brazil|جایگزین=Brazil|حاشیه|22x22پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of France.svg|پیوند=France|جایگزین=France|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of France.svg|پیوند=France|جایگزین=France|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of France.svg|پیوند=France|جایگزین=France|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Argentina.svg|پیوند=Argentina|جایگزین=Argentina|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of the Netherlands.svg|پیوند=Netherlands|جایگزین=Netherlands|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of the Netherlands.svg|پیوند=Netherlands|جایگزین=Netherlands|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Argentina.svg|پیوند=Argentina|جایگزین=Argentina|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Germany.svg|پیوند=Germany|جایگزین=Germany|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Brazil.svg|پیوند=Brazil|جایگزین=Brazil|حاشیه|22x22پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Ukraine.svg|پیوند=Ukraine|جایگزین=Ukraine|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Argentina.svg|پیوند=Argentina|جایگزین=Argentina|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of France.svg|پیوند=France|جایگزین=France|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Ukraine.svg|پیوند=Ukraine|جایگزین=Ukraine|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Sweden.svg|پیوند=Sweden|جایگزین=Sweden|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Sweden.svg|پیوند=Sweden|جایگزین=Sweden|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Uruguay.svg|پیوند=Uruguay|جایگزین=Uruguay|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Argentina.svg|پیوند=Argentina|جایگزین=Argentina|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Argentina.svg|پیوند=Argentina|جایگزین=Argentina|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>
 • ریزن (مجله): <span class="citation news">Williams, Walter E. </span>, <span class="official website"><span class="url">[http://www.reason.com/ Official website]</span></span>
 • ریسزیان: <span class="حوزه">یوکاریوت↵</span>, <span class="(طبقه‌بندی‌نشده)">تک‌تاژکان↵</span>, <span class="(طبقه‌بندی‌نشده)">پشت‌تاژکان↵</span>, <span class="(طبقه‌بندی‌نشده)">[[Holozoa]]</span>, <span class="(طبقه‌بندی‌نشده)">'''Filozoa'''</span>
 • ریپون: <span class="fn org">City of Ripon</span>, <span class="nickname">«»</span>, <span class="country-name">{{ENG}}</span>, <span class="region">[[یورکشایر و هامبر]]</span>
 • ریکی: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/%7B%7Burlencode:10.1111/j.1742-1241.2008.01729.x}} {{جا:#tag:nowiki|10.1111/j.1742-1241.2008.01729.x}}]</span>
 • زنتوفینا: <span class="تیره">[[Erebidae]]</span>, <span class="زیرخانواده">[[Arctiinae (erebid moths)|Arctiinae]]</span>, <span class="تبار">[[Arctiini (erebid moths)|Arctiini]]</span>, <span class="سرده">[[Xanthophaeina]]</span>, <span class="گونه">'''''X. levis'''''</span>, <span class="binomial">''Xanthophaeina levis''</span>
 • زندگی نظامی علی بن ابی‌طالب: <span class="citation" id="CITEREF{{anchorencode:طباطبایی}}">ج ۹، ص ۳۹ [[سید محمدحسین طباطبایی|طباطبایی، سید محمدحسین]]. ''[[تفسیر المیزان|ترجمهٔ تفسیر المیزان]]''. http://www.ghadeer.org/site/thekr/tafsir/</span>
 • سارا هیوز: <span class="fn org">Sarah Hughes</span>
 • ساری (انگلستان): <span class="fn org">Surrey</span>, <span class="country-name">{{ENG}}</span>
 • ساسکس شرقی: <span class="fn org">East Sussex</span>, <span class="country-name">{{ENG}}</span>
 • ساسکس غربی: <span class="fn org">West Sussex</span>, <span class="country-name">{{ENG}}</span>
 • سالزبری: <span class="fn org"> Salisbury</span>, <span class="country-name">[[انگلستان]]</span>, <span class="region">[[جنوب غربی انگلستان]]</span>
 • سالیتون: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1103/PhysRevLett.82.3988}} {{جا:#tag:nowiki|10.1103/PhysRevLett.82.3988}}]</span>, <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1103/PhysRevLett.101.153904}} {{جا:#tag:nowiki|10.1103/PhysRevLett.101.153904}}]</span>, <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1134/1.558674}} {{جا:#tag:nowiki|10.1134/1.558674}}]</span>, <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1016/S0550-3213(97)00795-5}} {{جا:#tag:nowiki|10.1016/S0550-3213(97)00795-5}}]</span>
 • سال‌های سلطنت پادشاهان انگلیس: <span id="name" class="cx-template-editor-param-key">name</span>, <span id="name" class="cx-template-editor-param-key">name</span>, <span id="name" class="cx-template-editor-param-key">name</span>, <span id="name" class="cx-template-editor-param-key">name</span>, <span id="name" class="cx-template-editor-param-key">name</span>, <span id="name" class="cx-template-editor-param-key">name</span>, <span id="name" class="cx-template-editor-param-key">name</span>, <span id="name" class="cx-template-editor-param-key">name</span>, <span id="name" class="cx-template-editor-param-key">name</span>, <span id="name" class="cx-template-editor-param-key">name</span>, <span id="name" class="cx-template-editor-param-key">name</span>, <span id="name" class="cx-template-editor-param-key">name</span>, <span id="name" class="cx-template-editor-param-key">name</span>, <span id="name" class="cx-template-editor-param-key">name</span>, <span id="name" class="cx-template-editor-param-key">name</span>, <span id="name" class="cx-template-editor-param-key">name</span>, <span id="name" class="cx-template-editor-param-key">name</span>, <span id="name" class="cx-template-editor-param-key">name</span>, <span id="name" class="cx-template-editor-param-key">name</span>, <span id="name" class="cx-template-editor-param-key">name</span>, <span id="name" class="cx-template-editor-param-key">name</span>, <span id="name" class="cx-template-editor-param-key">name</span>, <span id="name" class="cx-template-editor-param-key">name</span>, <span id="name" class="cx-template-editor-param-key">name</span>, <span id="name" class="cx-template-editor-param-key">name</span>, <span id="name" class="cx-template-editor-param-key">name</span>, <span id="name" class="cx-template-editor-param-key">name</span>, <span id="name" class="cx-template-editor-param-key">name</span>, <span id="name" class="cx-template-editor-param-key">name</span>, <span id="name" class="cx-template-editor-param-key">name</span>, <span id="name" class="cx-template-editor-param-key">name</span>, <span id="name" class="cx-template-editor-param-key">name</span>
 • سایتاما (شهر): <span class="nickname">«»</span>, <span class="country-name">{{JPN}}</span>, <span class="region">[[استان سایتاما]]،[[ناحیه کانتو]]</span>
 • ستاره بارنارد: <span class="neverexpand"> [http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1086/383289}} <nowiki>10.1086/383289</nowiki>]</span>, <span class="neverexpand"> [http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1086/118302}} <nowiki>10.1086/118302</nowiki>]</span>, <span class="neverexpand"> [http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1086/300420}} <nowiki>10.1086/300420</nowiki>]</span>
 • سحابی مارپیچ: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1086/424621}} {{جا:#tag:nowiki|10.1086/424621}}]</span>, <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1086/507944}} {{جا:#tag:nowiki|10.1086/507944}}]</span>
 • سن-یان: <span class="fn org">Saint-Yan</span>, <span class="adr"><span class="country-name"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_France.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span>[[فرانسه]]</span></span>
 • سنت دیویدز: <span class="fn org">St David's</span>, <span class="country-name">[[ولز]]</span>
 • سنگ‌های گرسنگی: <span class="geo-nondefault"><span class="geo-dms" title="Maps, aerial photos, and other data for this location"><span class="latitude">50°46′54″N</span> <span class="longitude">14°12′26″E</span></span></span>, <span class="geo-multi-punct"> / </span>, <span class="geo-default"><span class="vcard"><span class="geo-dec" title="Maps, aerial photos, and other data for this location">50.781679°N 14.207115°E</span> / <span class="geo">50.781679; 14.207115</span> (<span class="fn org">Hungerstein Decin</span>)</span></span>, <span class="geo-nondefault"><span class="geo-dms" title="Maps, aerial photos, and other data for this location"><span class="latitude">50°42′20″N</span> <span class="longitude">14°11′50″E</span></span></span>, <span class="geo-multi-punct"> / </span>, <span class="geo-default"><span class="vcard"><span class="geo-dec" title="Maps, aerial photos, and other data for this location">50.705692°N 14.197161°E</span> / <span class="geo">50.705692; 14.197161</span> (<span class="fn org">Hungerstein Techlovice</span>)</span></span>, <span class="geo-nondefault"><span class="geo-dms" title="Maps, aerial photos, and other data for this location"><span class="latitude">50°50′57″N</span> <span class="longitude">14°12′58″E</span></span></span>, <span class="geo-multi-punct"> / </span>, <span class="geo-default"><span class="vcard"><span class="geo-dec" title="Maps, aerial photos, and other data for this location">50.849096°N 14.216029°E</span> / <span class="geo">50.849096; 14.216029</span> (<span class="fn org">Hungerstein Dolni Zleb</span>)</span></span>, <span class="geo-nondefault"><span class="geo-dms" title="Maps, aerial photos, and other data for this location"><span class="latitude">50°55′12″N</span> <span class="longitude">14°04′20″E</span></span></span>, <span class="geo-multi-punct"> / </span>, <span class="geo-default"><span class="vcard"><span class="geo-dec" title="Maps, aerial photos, and other data for this location">50.919913°N 14.072226°E</span> / <span class="geo">50.919913; 14.072226</span> (<span class="fn org">Hungerstein Königstein</span>)</span></span>, <span class="geo-nondefault"><span class="geo-dms" title="Maps, aerial photos, and other data for this location"><span class="latitude">50°56′58″N</span> <span class="longitude">14°01′02″E</span></span></span>, <span class="geo-multi-punct"> / </span>, <span class="geo-default"><span class="vcard"><span class="geo-dec" title="Maps, aerial photos, and other data for this location">50.949355°N 14.017302°E</span> / <span class="geo">50.949355; 14.017302</span> (<span class="fn org">Hungerstein Wehlen</span>)</span></span>, <span class="geo-nondefault"><span class="geo-dms" title="Maps, aerial photos, and other data for this location"><span class="latitude">51°00′30″N</span> <span class="longitude">13°52′09″E</span></span></span>, <span class="geo-multi-punct"> / </span>, <span class="geo-default"><span class="vcard"><span class="geo-dec" title="Maps, aerial photos, and other data for this location">51.008237°N 13.869039°E</span> / <span class="geo">51.008237; 13.869039</span> (<span class="fn org">Hungerstein Pillnitz</span>)</span></span>, <span class="geo-nondefault"><span class="geo-dms" title="Maps, aerial photos, and other data for this location"><span class="latitude">51°01′24″N</span> <span class="longitude">13°50′29″E</span></span></span>, <span class="geo-multi-punct"> / </span>, <span class="geo-default"><span class="vcard"><span class="geo-dec" title="Maps, aerial photos, and other data for this location">51.023416°N 13.841373°E</span> / <span class="geo">51.023416; 13.841373</span> (<span class="fn org">Hungerstein Laubegast</span>)</span></span>, <span class="geo-nondefault"><span class="geo-dms" title="Maps, aerial photos, and other data for this location"><span class="latitude">51°02′31″N</span> <span class="longitude">13°49′04″E</span></span></span>, <span class="geo-multi-punct"> / </span>, <span class="geo-default"><span class="vcard"><span class="geo-dec" title="Maps, aerial photos, and other data for this location">51.041975°N 13.817859°E</span> / <span class="geo">51.041975; 13.817859</span> (<span class="fn org">Hungerstein Tolkewitz</span>)</span></span>, <span class="geo-nondefault"><span class="geo-dms" title="Maps, aerial photos, and other data for this location"><span class="latitude">51°06′12″N</span> <span class="longitude">13°37′22″E</span></span></span>, <span class="geo-multi-punct"> / </span>, <span class="geo-default"><span class="vcard"><span class="geo-dec" title="Maps, aerial photos, and other data for this location">51.103230°N 13.622900°E</span> / <span class="geo">51.103230; 13.622900</span> (<span class="fn org">Hungerstein Radebeul-Kötzschenbroda</span>)</span></span>, <span class="geo-nondefault"><span class="geo-dms" title="Maps, aerial photos, and other data for this location"><span class="latitude">52°03′25″N</span> <span class="longitude">11°41′10″E</span></span></span>, <span class="geo-multi-punct"> / </span>, <span class="geo-default"><span class="vcard"><span class="geo-dec" title="Maps, aerial photos, and other data for this location">52.056913°N 11.686170°E</span> / <span class="geo">52.056913; 11.686170</span> (<span class="fn org">Hungersteine bei Westerhüsen, Magdeburg</span>)</span></span>, <span class="geo-nondefault"><span class="geo-dms" title="Maps, aerial photos, and other data for this location"><span class="latitude">52°07′22″N</span> <span class="longitude">11°38′12″E</span></span></span>, <span class="geo-multi-punct"> / </span>, <span class="geo-default"><span class="vcard"><span class="geo-dec" title="Maps, aerial photos, and other data for this location">52.12265°N 11.63668°E</span> / <span class="geo">52.12265; 11.63668</span> (<span class="fn org">Domfelsen, auch ''Hungerfelsen'', Magdeburg</span>)</span></span>
 • سهام رقیق شونده: <span class="reference-accessdate">. Retrieved <span class="nowrap">2016-10-19</span></span>
 • سوانزی: <span class="fn org">Swansea</span>, <span class="country-name">[[ولز]]</span>
 • سوریه در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶: <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of South Korea.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Mexico.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>
 • سوپر ماریو ران: <span class="reference-accessdate">. </span>, <span class="reference-accessdate">. </span>
 • سوپرگروپ: <span class="reference-accessdate">, retrieved <span class="nowrap">2009-08-10</span></span>
 • سپید خاوری گرمابه: <span class="Person">Fabricius</span>, <span class="Person">Bienert</span>, <span class="Person">[[Hans Fruhstorfer|Fruhstorfer]]</span>, <span class="Person">Fruhstorfer</span>, <span class="Person">Fruhstorfer</span>, <span class="Person">Röber</span>, <span class="Person">Fruhstorfer</span>, <span class="Person">Hemming</span>
 • سیرا مادره خاوری: <span class="country-name">{{MEX}}</span>, <span class="region">[[آمریکای شمالی]]</span>
 • سیمای زرد: <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">1</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">1</span>
 • سیمور پاپرت: <span class="reference-accessdate">. </span>
 • سیمپسون‌ها (فصل ۲۵): <span class="bday dtstart published updated">2013-09-29</span>, <span class="dtend">2014-05-18</span>
 • سیمپسون‌ها (فصل ۲۶): <span class="bday dtstart published updated">2014-09-28</span>, <span class="dtend">2015-05-17</span>
 • سیمپسون‌ها (فصل ۲۷): <span class="bday dtstart published updated">2015-09-27</span>, <span class="dtend">2016-05-22</span>
 • سینگینگ بی (مسابقه تلویزیونی): <span id="id" class="cx-template-editor-param-key">عنوان شماره</span>, <span id="title" class="cx-template-editor-param-key">نام عنوان</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">1</span>, <span id="2" class="cx-template-editor-param-key">2</span>
 • شاخص لینکلن: <span id="url" class="cx-template-editor-param-key">URL</span>, <span id="title" class="cx-template-editor-param-key">Title</span>, <span id="last" class="cx-template-editor-param-key">Last name</span>, <span id="first" class="cx-template-editor-param-key">First name</span>, <span id="date" class="cx-template-editor-param-key">Date</span>, <span id="publisher" class="cx-template-editor-param-key">Publisher</span>, <span id="series" class="cx-template-editor-param-key">Series identifier</span>, <span id="volume" class="cx-template-editor-param-key">Volume</span>, <span id="location" class="cx-template-editor-param-key">Location of publication</span>, <span id="access-date" class="cx-template-editor-param-key">URL access date</span>, <span id="authors" class="cx-template-editor-param-key">Authors list</span>, <span id="url" class="cx-template-editor-param-key">URL</span>, <span id="title" class="cx-template-editor-param-key">Title</span>, <span id="last" class="cx-template-editor-param-key">Last name</span>, <span id="first" class="cx-template-editor-param-key">First name</span>, <span id="date" class="cx-template-editor-param-key">Date</span>, <span id="publisher" class="cx-template-editor-param-key">Publisher</span>, <span id="series" class="cx-template-editor-param-key">Series identifier</span>, <span id="volume" class="cx-template-editor-param-key">Volume</span>, <span id="location" class="cx-template-editor-param-key">Location of publication</span>, <span id="access-date" class="cx-template-editor-param-key">URL access date</span>, <span id="authors" class="cx-template-editor-param-key">Authors list</span>, <span id="last" class="cx-template-editor-param-key">Last name</span>, <span id="last2" class="cx-template-editor-param-key">Last name 2</span>, <span id="year" class="cx-template-editor-param-key">Year of publication</span>, <span id="title" class="cx-template-editor-param-key">Title</span>, <span id="journal" class="cx-template-editor-param-key">Journal</span>, <span id="volume" class="cx-template-editor-param-key">Volume</span>, <span id="issue" class="cx-template-editor-param-key">Issue</span>, <span id="pages" class="cx-template-editor-param-key">Pages</span>, <span id="doi" class="cx-template-editor-param-key">DOI</span>, <span id="last" class="cx-template-editor-param-key">Last name</span>, <span id="last2" class="cx-template-editor-param-key">Last name 2</span>, <span id="year" class="cx-template-editor-param-key">Year of publication</span>, <span id="title" class="cx-template-editor-param-key">Title</span>, <span id="journal" class="cx-template-editor-param-key">Journal</span>, <span id="volume" class="cx-template-editor-param-key">Volume</span>, <span id="issue" class="cx-template-editor-param-key">Issue</span>, <span id="pages" class="cx-template-editor-param-key">Pages</span>, <span id="doi" class="cx-template-editor-param-key">DOI</span>
 • شاهزاده ولادیمیر (فیلم): <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">URL</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">URL</span>, <span id="id" class="cx-template-editor-param-key">Title number</span>, <span id="title" class="cx-template-editor-param-key">Title name</span>, <span id="id" class="cx-template-editor-param-key">Title number</span>, <span id="title" class="cx-template-editor-param-key">Title name</span>
 • شاهین پرویزی: <span class="label">انگلستان</span>
 • شروپ‌شر: <span class="fn org">Shropshire</span>, <span class="country-name">{{ENG}}</span>
 • شرکت اتوماتیک: <span class="official-website"><span class="url">[http://automattic.com/ وب سایت رسمی]</span></span>
 • شعاع خورشیدی: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1023/A:1005116830445}} {{#tag:nowiki|10.1023/A:1005116830445}}]</span>
 • شمال شرق هند: <span class="fn org">شمال شرق هند</span>
 • شهرستان سامرست: <span class="fn org">Somerset</span>, <span class="country-name">{{ENG}}</span>
 • شهرستان میدلندز غربی: <span class="fn org">West Midlands</span>, <span class="country-name">{{ENG}}</span>
 • شکارچی خاموش ۵: نبرد اقیانوس اطلس: <span class="url">[http://silent-hunter.uk.ubi.com/silent-hunter-5 وبگاه رسمی]</span>
 • شیر و خورشید: <span class="citation" id="CITEREF{{anchorencode:Encyclopædia Britannica2008}}">Flag of Iran. (2008). Encyclopædia Britannica, Retrieved November 22, 2008, Encyclopædia Britannica Online: [http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1355314/flag-of-Iran]</span>
 • شیش محل (قلعه لاهور): <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">1</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">1</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">1</span>
 • صحرا فتحی: <span class="s1"></span>
 • صرع‌زایی: <span class="citation journal">McNamara JO, Huang YZ, Leonard AS (October 2006). </span>, <span class="citation journal">Armijo JA, Valdizán EM, De Las Cuevas I, Cuadrado A (2002). </span>, <span class="citation book">Noebels, Jeffrey L. ; Avoli, Massimo (2012-06-29). </span>, <span class="citation journal">Herman ST (January 2006). </span>, <span class="citation journal">[//www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1606365 "Post-traumatic epilepsy"]. </span>, <span class="citation book">Eadie MJ, Bladin PF (2001). </span>
 • طراحی منظر باغ: <span class="reference-accessdate">. </span>
 • عباس محفوظی: <span class="mw-reflink-text">[5]</span>, <span class="mw-reflink-text">[5]</span>, <span class="mw-reflink-text">[5]</span>, <span class="mw-reflink-text">[5]</span>, <span class="mw-reflink-text">[5]</span>, <span class="mw-reflink-text">[1]</span>
 • عبدالنبی نمازی: <span class="mw-reflink-text">[10]</span>, <span class="mw-reflink-text">[10]</span>, <span class="mw-reflink-text">[10]</span>, <span class="mw-reflink-text">[10]</span>, <span class="mw-reflink-text">[10]</span>, <span class="mw-reflink-text">[8]</span>, <span class="mw-reflink-text">[8]</span>, <span class="mw-reflink-text">[8]</span>, <span class="mw-reflink-text"><nowiki>[5]</nowiki></span>, <span class="mw-reflink-text">[10]</span>, <span class="mw-reflink-text">[10]</span>, <span class="mw-reflink-text">[10]</span>, <span class="mw-reflink-text">[10]</span>, <span class="mw-reflink-text">[10]</span>, <span class="mw-reflink-text">[8]</span>, <span class="mw-reflink-text">[8]</span>, <span class="mw-reflink-text">[8]</span>, <span class="mw-reflink-text"><nowiki>[5]</nowiki></span>
 • عدد وحش: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/%7B%7Burlencode:10.2307/1355990}} {{جا:#tag:nowiki|10.2307/1355990}}]</span>
 • عطارد: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1007/s10569-007-9072-y}} {{#tag:nowiki|10.1007/s10569-007-9072-y}}]</span>, <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1126/science.1140514}} {{#tag:nowiki|10.1126/science.1140514}}]</span>
 • عملیات برون‌مرزی: <span class="plainlinks">[//ssrn.com/abstract=2042635 2042635] </span>, <span class="plainlinks">[//ssrn.com/abstract=2211219 2211219] </span>
 • غزوه بدر: <span class="citation" id="CITEREF{{anchorencode:دبا}}">بهرامیان، علی (۱۳۸۱). «بدر». . در ''[[دائرةالمعارف بزرگ اسلامی]]''. بازیابی‌شده در ۱۶ دی ۱۳۹۶، از: https://www.cgie.org.ir/fa/publication/entryview/7445</span>, <span class="citation" id="CITEREF{{anchorencode:طباطبایی}}">[[سید محمدحسین طباطبایی|طباطبایی، سید محمدحسین]]. ''[[تفسیر المیزان|ترجمهٔ تفسیر المیزان]]''. http://old.aviny.com/quran/almizan/fehrest.aspx</span>, <span class="citation" id="CITEREF{{anchorencode:محمدی آملی}}">محمدی آملی، محمدرضا (آبان ۱۳۷۲). «ابلیس در مثنوی مولانا». ''ادبستان فرهنگ و هنر''. تهران: مؤسسهٔ اطلاعات. شمارهٔ ۴۷.</span>, <span class="citation" id="CITEREF{{anchorencode:واقدی}}">[[واقدی|واقدی، محمد بن عمر]] (م ۲۰۷). ''[[المغازی|المغازی: تاریخ جنگ‌های پیامبر (ص)]]''. ترجمهٔ محمود مهدوی دامغانی. تهران: [[مرکز نشر دانشگاهی]]. چاپ دوم. {{شابک|978-964-01-8109-6}}.</span>, <span class="citation" id="CITEREFEBBadr">"Battle of Badr". (2010). In ''[[دانشنامه بریتانیکا|Encyclopædia Britannica]]''. Retrieved October 18, 2010, from: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/48575/Battle-of-Badr.</span>, <span class="citation" id="CITEREFEBMuhammad">"Muhammad". (2010). In ''[[دانشنامه بریتانیکا|Encyclopædia Britannica]]''. Retrieved January 15, 2011, from: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/396226/Muhammad.</span>
 • فایور: <span class="noprint">; 8 years ago</span>, <span class="bday dtstart published updated">2010-02-01</span>
 • فرانسیم: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/%7B%7Burlencode:10.1016/0022-1902(61)80142-5}} {{جا:#tag:nowiki|۱۰٫۱۰۱۶/۰۰۲۲–۱۹۰۲(۶۱)۸۰۱۴۲–۵}}]</span>, <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/%7B%7Burlencode:10.1088/0034-4885/69/1/R02}} {{جا:#tag:nowiki|10.1088/0034-4885/69/1/R02}}]</span>
 • فرش شرقی: <span class="reference-accessdate">. </span>, <span class="reference-accessdate">. </span>, <span class="reference-accessdate">. </span>, <span class="reference-accessdate">. </span>, <span class="reference-accessdate">. </span>
 • فرم دو خطی: <span class="nowrap" >{'''f'''<sub>1</sub>, ..., '''f'''<sub>''n''</sub>}</span>
 • فرهنگ اجازه: <span class="reference-accessdate">. </span>
 • فم‌الحوت: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/%7B%7Burlencode:10.1051/0004-6361:20047189}} {{جا:#tag:nowiki|10.1051/0004-6361:20047189}}]</span>
 • فهرست آثار جسیکا چستین: <span class="fn">[[ند بنسون]]</span>
 • فهرست حالت‌های اکسایش عنصرها: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1002/anie.200703710}} {{جا:#tag:nowiki|10.1002/anie.200703710}}]</span>
 • فهرست خوشه‌های ستاره‌ای کروی: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1086/118116}} {{#tag:nowiki|10.1086/118116}}]</span>
 • فهرست رکوردهای آسیا در وزنه‌برداری المپیک: <span class="reference-accessdate">Retrieved <span class="nowrap">22 November</span> 2010</span>, <span class="reference-accessdate">Retrieved <span class="nowrap">8 February</span> 2012</span>
 • فهرست ستاره‌های پیاده‌رو شهرت هالیوود: <span id="Fibber">''[[Fibber McGee and Molly]]''</span>, <span id="Gormé">[[ایدی گورمی]] & [[استیو لارنس]]</span>, <span id="Jam">[[Jimmy Jam and Terry Lewis]]</span>, <span id="Leiber">[[جری لیبر و مایک استولر]]</span>, <span id="Livingston">[[Livingston & Evans]]</span>, <span id="Lohman">[[Al Lohman]] & [[Roger Barkley]]</span>, <span id="Minyard">[[Ken Minyard]] & [[Robert Arthur (رادیو announcer)|Robert Arthur]]</span>, <span id="Paul">[[لس پال]] and [[ماری فورد]]</span>, <span id="Teller">[[Penn & Teller]]</span>, <span id="Rowan">[[Dan Rowan]] and [[دیک مارتین (کمدین)|دیک مارتین]]</span>, <span id="Sheindlin">[[جودیث شایندلن]] (Judge Judy)</span>, <span id="Stiller">[[جری استیلر]] و [[ان میرا]]</span>, <span id="Wallengreen">[[Mark Wallengren]] and [[Kim Amidon]]</span>, <span id="Wilkerson">[[Tichi Wilkerson Kassel]]</span>
 • فهرست ستارگان نزدیک: <span class="neverexpand"> [http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1051/0004-6361:20052979}} <nowiki>10.1051/0004-6361:20052979</nowiki>]</span>
 • فهرست سرمربیان برنده سوپرجام یوفا: <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_Romania_(1965-1989).svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">[[رومانی]]</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_the_Netherlands.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">[[هلند]]</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_the_Netherlands.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">[[هلند]]</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_the_Netherlands.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">[[هلند]]</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_the_Soviet_Union.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">[[اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی|شوروی]]</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_the_Soviet_Union.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">[[اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی|شوروی]]</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_Belgium_(civil).svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">[[بلژیک]]</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_Belgium_(civil).svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">[[بلژیک]]</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_England.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">[[انگلستان]]</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_England.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">[[انگلستان]]</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_Belgium_(civil).svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">[[بلژیک]]</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_Belgium_(civil).svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">[[بلژیک]]</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_England.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">[[انگلستان]]</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_England.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">[[انگلستان]]</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_Spain.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">[[اسپانیا]]</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_Spain.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">[[اسپانیا]]</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_England.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">[[انگلستان]]</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_England.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">[[انگلستان]]</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_Scotland.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">[[اسکاتلند]]</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_Scotland.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">[[اسکاتلند]]</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_Italy.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">ITA</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_Italy.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">ITA</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_Romania_(1965-1989).svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">[[رومانی]]</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_Romania_(1965-1989).svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">[[رومانی]]</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_Croatia.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">CRO</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_Portugal.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">POR</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_the_Netherlands.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">[[هلند]]</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_Belgium_(civil).svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">[[بلژیک]]</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_Italy.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">ITA</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_Italy.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">ITA</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_Italy.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">ITA</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_Italy.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">ITA</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_Scotland.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">[[اسکاتلند]]</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_England.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">[[انگلستان]]</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_the_Netherlands.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">[[هلند]]</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_Spain.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">[[اسپانیا]]</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_Italy.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">ITA</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_Italy.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">ITA</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_Italy.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">ITA</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_Italy.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">ITA</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_the_Netherlands.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">[[هلند]]</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_the_Netherlands.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">[[هلند]]</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_Italy.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">ITA</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_Italy.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">ITA</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_the_Netherlands.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">[[هلند]]</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_Spain.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">[[اسپانیا]]</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_Italy.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">ITA</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_England.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">[[انگلستان]]</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_Sweden.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">SWE</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_Italy.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">ITA</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_Romania.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">[[رومانی]]</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_Turkey.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">TUR</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_France.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">FRA</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_England.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">[[انگلستان]]</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_Spain.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">[[اسپانیا]]</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_Spain.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">[[اسپانیا]]</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_Italy.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">ITA</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_Italy.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">ITA</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_Italy.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">ITA</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_Spain.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">[[اسپانیا]]</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_Spain.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">[[اسپانیا]]</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_England.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">[[انگلستان]]</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_Spain.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">[[اسپانیا]]</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_Spain.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">[[اسپانیا]]</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_Italy.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">ITA</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_Italy.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">ITA</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_the_Netherlands.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">[[هلند]]</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_Russia.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">RUS</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_Spain.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">[[اسپانیا]]</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_Spain.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">[[اسپانیا]]</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_Spain.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">[[اسپانیا]]</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_Spain.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">[[اسپانیا]]</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_Spain.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">[[اسپانیا]]</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_Spain.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">[[اسپانیا]]</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_Argentina.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">ARG</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_Spain.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">[[اسپانیا]]</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_Spain.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">[[اسپانیا]]</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_Germany.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">GER</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_Italy.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">ITA</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_Spain.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">[[اسپانیا]]</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_Spain.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">[[اسپانیا]]</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_Spain.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">[[اسپانیا]]</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_France.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">FRA</span>, <span class="sorttext"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_Spain.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span></span>, <span class="sorttext">[[اسپانیا]]</span>
 • فهرست سفارت‌های جزایر کوک: <span class="mw-reflink-text"><nowiki>[توجه داشته باشید 1]</nowiki></span>, <span class="mw-reflink-text"><nowiki>[note 2]</nowiki></span>
 • فهرست سفارت‌های کاستاریکا: <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Country identifier</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Country identifier</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Country identifier</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Country identifier</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Country identifier</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Country identifier</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Country identifier</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Country identifier</span>
 • فهرست سفارت‌های کرواسی: <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Country identifier</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Country identifier</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Country identifier</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Country identifier</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Country identifier</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Country identifier</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Country identifier</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Country identifier</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Country identifier</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Country identifier</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Country identifier</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Country identifier</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Country identifier</span>
 • فهرست سفارت‌های کلمبیا: <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Country identifier</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Country identifier</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Country identifier</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Country identifier</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Country identifier</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Country identifier</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Country identifier</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Country identifier</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Country identifier</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Country identifier</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Country identifier</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Country identifier</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Country identifier</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Country identifier</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Country identifier</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Country identifier</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Country identifier</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Country identifier</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Country identifier</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Country identifier</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Country identifier</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Country identifier</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Country identifier</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Country identifier</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Country identifier</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Country identifier</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Country identifier</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Country identifier</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Country identifier</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Country identifier</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Country identifier</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Country identifier</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Country identifier</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Country identifier</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Country identifier</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Country identifier</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Country identifier</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Country identifier</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Country identifier</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Country identifier</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Country identifier</span>
 • فهرست سفارت‌های کومور: <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Country identifier</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Country identifier</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Country identifier</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Country identifier</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Country identifier</span>, <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">Country identifier</span>
 • فهرست سوابق و آمارهای باشگاه فوتبال اینتر میلان: <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Austria.svg|پیوند=Austria|جایگزین=Austria|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Hungary.svg|پیوند=Hungary|جایگزین=Hungary|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Argentina.svg|پیوند=Argentina|جایگزین=Argentina|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=Italy|جایگزین=Italy|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Sweden.svg|پیوند=Sweden|جایگزین=Sweden|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Argentina.svg|پیوند=Argentina|جایگزین=Argentina|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Argentina.svg|پیوند=Argentina|جایگزین=Argentina|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>
 • فهرست شماره‌های نگهداری: <span id="S1">{{S1}}</span>, <span id="S1">{{S2}}</span>, <span id="S1">{{S3}}</span>, <span id="S1">{{S4}}</span>, <span id="S1">{{S5}}</span>, <span id="S1">{{S6}}</span>, <span id="S36">{{S36}}</span>, <span id="S37">{{S37}}</span>
 • فهرست قهرمانان سوپر لیگ ترکیه: <span class="bayraksimge">[[File:Flag of Turkey.svg|پیوند=Türkiye|جایگزین=Türkiye|حاشیه|22x22پیکسل]] Ali Osman Renklibay</span>, <span class="bayraksimge">[[File:Flag of Turkey.svg|پیوند=Türkiye|جایگزین=Türkiye|حاشیه|22x22پیکسل]] Bahtiyar Yorulmaz</span>, <span class="bayraksimge">[[File:Flag of Turkey.svg|پیوند=Türkiye|جایگزین=Türkiye|حاشیه|22x22پیکسل]] [[اریف اردم|Arif Erdem]]</span>
 • فهرست کدهای ایمنی: <span id="R1">{{R۱}}</span>, <span id="R2">{{R2}}</span>, <span id="R3">{{R3}}</span>, <span id="R4">{{R4}}</span>, <span id="R5">{{R5}}</span>, <span id="R6">{{R6}}</span>, <span id="R7">{{R7}}</span>, <span id="R8">{{R8}}</span>, <span id="R9">{{R9}}</span>, <span id="R10">{{R10}}</span>, <span id="R11">{{R11}}</span>, <span id="R12">{{R12}}</span>, <span id="R14">{{R14}}</span>, <span id="R15">{{R15}}</span>, <span id="R16">{{R16}}</span>, <span id="R17">{{R17}}</span>, <span id="R18">{{R18}}</span>, <span id="R19">{{R19}}</span>, <span id="R20">{{R20}}</span>, <span id="R21">{{R21}}</span>, <span id="R22">{{R22}}</span>, <span id="R23">{{R23}}</span>, <span id="R24">{{R24}}</span>, <span id="R25">{{R25}}</span>, <span id="R26">{{R26}}</span>, <span id="R27">{{R27}}</span>, <span id="R28">{{R28}}</span>, <span id="R29">{{R29}}</span>, <span id="R30">{{R30}}</span>, <span id="R31">{{R31}}</span>, <span id="R32">{{R32}}</span>, <span id="R33">{{R33}}</span>, <span id="R34">{{R34}}</span>, <span id="R35">{{R35}}</span>, <span id="R36">{{R36}}</span>, <span id="R37">{{R37}}</span>, <span id="R38">{{R38}}</span>, <span id="R39">{{R39}}</span>, <span id="R40">{{R40}}</span>, <span id="R41">{{R41}}</span>, <span id="R42">{{R42}}</span>, <span id="R43">{{R43}}</span>, <span id="R44">{{R44}}</span>, <span id="R45">{{R45}}</span>, <span id="R46">{{R46}}</span>, <span id="R48">{{R48}}</span>, <span id="R49">{{R49}}</span>, <span id="R50">{{R50}}</span>, <span id="R51">{{R51}}</span>, <span id="R52">{{R52}}</span>, <span id="R53">{{R53}}</span>, <span id="R54">{{R54}}</span>, <span id="R55">{{R55}}</span>, <span id="R56">{{R56}}</span>, <span id="R57">{{R57}}</span>, <span id="R58">{{R58}}</span>, <span id="R59">{{R59}}</span>, <span id="R60">{{R60}}</span>, <span id="R61">{{R61}}</span>, <span id="R62">{{R62}}</span>, <span id="R63">{{R63}}</span>, <span id="R64">{{R64}}</span>, <span id="R65">{{R65}}</span>, <span id="R66">{{R66}}</span>, <span id="R67">{{R67}}</span>, <span id="R68">{{R68}}</span>, <span id="R14/15">{{R14/15}}</span>, <span id="R15/29">{{R15/29}}</span>, <span id="R20/21">{{R20/21}}</span>, <span id="R20/22">{{R20/22}}</span>, <span id="R20/21/22">{{R20/21/22}}</span>, <span id="R21/22">{{R21/22}}</span>, <span id="R23/24">{{R23/24}}</span>, <span id="R23/25">{{R23/25}}</span>, <span id="R23/24/25">{{R23/24/25}}</span>, <span id="R24/25">{{R24/25}}</span>, <span id="R26/27">{{R26/27}}</span>, <span id="R26/28">{{R26/28}}</span>, <span id="R26/27/28">{{R26/27/28}}</span>, <span id="R27/28">{{R27/28}}</span>, <span id="R36/37">{{R36/37}}</span>, <span id="R36/38">{{R36/38}}</span>, <span id="R36/37/38">{{R36/37/38}}</span>, <span id="R37/38">{{R37/38}}</span>, <span id="R39/23">{{R39/23}}</span>, <span id="R39/24">{{R39/24}}</span>, <span id="R39/25">{{R39/25}}</span>, <span id="R39/23/24">{{R39/23/24}}</span>, <span id="R39/23/25">{{R39/23/25}}</span>, <span id="R39/24/25">{{R39/24/25}}</span>, <span id="R39/23/24/25">{{R39/23/24/25}}</span>, <span id="R39/26">{{R39/26}}</span>, <span id="R39/27">{{R39/27}}</span>, <span id="R39/28">{{R39/28}}</span>, <span id="R39/26/27">{{R39/26/27}}</span>, <span id="R39/26/28">{{R39/26/28}}</span>, <span id="R39/27/28">{{R39/27/28}}</span>, <span id="R39/26/27/28">{{R39/26/27/28}}</span>, <span id="R42/43">{{R42/43}}</span>, <span id="R48/20">{{R48/20}}</span>, <span id="R48/21">{{R48/21}}</span>, <span id="R48/22">{{R48/22}}</span>, <span id="R48/20/21">{{R48/20/21}}</span>, <span id="R48/20/22">{{R48/20/22}}</span>, <span id="R48/21/22">{{R48/21/22}}</span>, <span id="R48/20/21/22">{{R48/20/21/22}}</span>, <span id="R48/23">{{R48/23}}</span>, <span id="R48/24">{{R48/24}}</span>, <span id="R48/25">{{R48/25}}</span>, <span id="R48/23/24">{{R48/23/24}}</span>, <span id="R48/23/25">{{R48/23/25}}</span>, <span id="R48/24/25">{{R48/24/25}}</span>, <span id="R48/23/24/25">{{R48/23/24/25}}</span>, <span id="R50/53">{{R50/53}}</span>, <span id="R51/53">{{R51/53}}</span>, <span id="R52/53">{{R52/53}}</span>, <span id="R68/20">{{R68/20}}</span>, <span id="R68/21">{{R68/21}}</span>, <span id="R68/22">{{R68/22}}</span>, <span id="R68/20/21">{{R68/20/21}}</span>, <span id="R68/20/22">{{R68/20/22}}</span>, <span id="R68/21/22">{{R68/21/22}}</span>, <span id="R68/20/21/22">{{R68/20/21/22}}</span>, <span id="R13">{{R13}}</span>, <span id="R47">{{R47}}</span>
 • فهرست کشورهای مستقل: <span id="Abkhazia"></span>, <span id="Cook Islands"></span>, <span id="Kosovo"></span>, <span id="Nagorno-Karabakh"></span>, <span id="Niue"></span>, <span id="Northern Cyprus"></span>, <span id="SADR"></span>, <span id="Somaliland"></span>, <span id="South Ossetia"></span>, <span id="Taiwan"></span>, <span id="Transnistria"></span>
 • فوراسکوئر: <span class="noprint">; 8 years ago</span>, <span class="bday dtstart published updated">2009-03-11</span>
 • فیلم شناسی جیمز فرانکو: <span class="sorttext" >Daniel Desario</span>, <span class="sorttext" >Mike Roberts</span>, <span class="sorttext" >Saul Silver</span>, <span class="sorttext" >Osborne "Oz" Silver</span>, <span class="sorttext" >Dr. Paul Leotard</span>
 • فیلیپ پتی: <span id="url" class="cx-template-editor-param-key">URL</span>, <span id="title" class="cx-template-editor-param-key">Source title</span>, <span id="last" class="cx-template-editor-param-key">Last name</span>, <span id="first" class="cx-template-editor-param-key">First name</span>, <span id="date" class="cx-template-editor-param-key">Source date</span>, <span id="access-date" class="cx-template-editor-param-key">URL access date</span>, <span id="publisher" class="cx-template-editor-param-key">Publisher</span>, <span id="url" class="cx-template-editor-param-key">URL</span>, <span id="title" class="cx-template-editor-param-key">Source title</span>, <span id="last" class="cx-template-editor-param-key">Last name</span>, <span id="first" class="cx-template-editor-param-key">First name</span>, <span id="date" class="cx-template-editor-param-key">Source date</span>, <span id="access-date" class="cx-template-editor-param-key">URL access date</span>, <span id="publisher" class="cx-template-editor-param-key">Publisher</span>, <span id="url" class="cx-template-editor-param-key">URL</span>, <span id="title" class="cx-template-editor-param-key">Source title</span>, <span id="last" class="cx-template-editor-param-key">Last name</span>, <span id="first" class="cx-template-editor-param-key">First name</span>, <span id="date" class="cx-template-editor-param-key">Source date</span>, <span id="publisher" class="cx-template-editor-param-key">Publisher</span>, <span id="location" class="cx-template-editor-param-key">Location of publication</span>, <span id="url" class="cx-template-editor-param-key">URL</span>, <span id="title" class="cx-template-editor-param-key">Source title</span>, <span id="last" class="cx-template-editor-param-key">Last name</span>, <span id="first" class="cx-template-editor-param-key">First name</span>, <span id="date" class="cx-template-editor-param-key">Source date</span>, <span id="publisher" class="cx-template-editor-param-key">Publisher</span>, <span id="url" class="cx-template-editor-param-key">URL</span>, <span id="title" class="cx-template-editor-param-key">Source title</span>, <span id="last" class="cx-template-editor-param-key">Last name</span>, <span id="first" class="cx-template-editor-param-key">First name</span>, <span id="date" class="cx-template-editor-param-key">Source date</span>, <span id="publisher" class="cx-template-editor-param-key">Publisher</span>, <span id="url" class="cx-template-editor-param-key">URL</span>, <span id="title" class="cx-template-editor-param-key">Source title</span>, <span id="last" class="cx-template-editor-param-key">Last name</span>, <span id="first" class="cx-template-editor-param-key">First name</span>, <span id="date" class="cx-template-editor-param-key">Source date</span>, <span id="publisher" class="cx-template-editor-param-key">Publisher</span>, <span id="url" class="cx-template-editor-param-key">URL</span>, <span id="title" class="cx-template-editor-param-key">Source title</span>, <span id="last" class="cx-template-editor-param-key">Last name</span>, <span id="first" class="cx-template-editor-param-key">First name</span>, <span id="date" class="cx-template-editor-param-key">Source date</span>, <span id="publisher" class="cx-template-editor-param-key">Publisher</span>, <span id="url" class="cx-template-editor-param-key">URL</span>, <span id="title" class="cx-template-editor-param-key">Source title</span>, <span id="last" class="cx-template-editor-param-key">Last name</span>, <span id="first" class="cx-template-editor-param-key">First name</span>, <span id="date" class="cx-template-editor-param-key">Source date</span>, <span id="publisher" class="cx-template-editor-param-key">Publisher</span>, <span id="url" class="cx-template-editor-param-key">URL</span>, <span id="title" class="cx-template-editor-param-key">Source title</span>, <span id="last" class="cx-template-editor-param-key">Last name</span>, <span id="first" class="cx-template-editor-param-key">First name</span>, <span id="date" class="cx-template-editor-param-key">Source date</span>, <span id="publisher" class="cx-template-editor-param-key">Publisher</span>, <span id="url" class="cx-template-editor-param-key">URL</span>, <span id="title" class="cx-template-editor-param-key">Source title</span>, <span id="last" class="cx-template-editor-param-key">Last name</span>, <span id="first" class="cx-template-editor-param-key">First name</span>, <span id="date" class="cx-template-editor-param-key">Source date</span>, <span id="publisher" class="cx-template-editor-param-key">Publisher</span>, <span id="url" class="cx-template-editor-param-key">URL</span>, <span id="title" class="cx-template-editor-param-key">Source title</span>, <span id="last" class="cx-template-editor-param-key">Last name</span>, <span id="first" class="cx-template-editor-param-key">First name</span>, <span id="date" class="cx-template-editor-param-key">Source date</span>, <span id="publisher" class="cx-template-editor-param-key">Publisher</span>, <span id="url" class="cx-template-editor-param-key">URL</span>, <span id="title" class="cx-template-editor-param-key">Source title</span>, <span id="last" class="cx-template-editor-param-key">Last name</span>, <span id="first" class="cx-template-editor-param-key">First name</span>, <span id="date" class="cx-template-editor-param-key">Source date</span>, <span id="publisher" class="cx-template-editor-param-key">Publisher</span>, <span id="url" class="cx-template-editor-param-key">URL</span>, <span id="title" class="cx-template-editor-param-key">Source title</span>, <span id="last" class="cx-template-editor-param-key">Last name</span>, <span id="first" class="cx-template-editor-param-key">First name</span>, <span id="date" class="cx-template-editor-param-key">Source date</span>, <span id="publisher" class="cx-template-editor-param-key">Publisher</span>, <span id="url" class="cx-template-editor-param-key">URL</span>, <span id="title" class="cx-template-editor-param-key">Source title</span>, <span id="last" class="cx-template-editor-param-key">Last name</span>, <span id="first" class="cx-template-editor-param-key">First name</span>, <span id="date" class="cx-template-editor-param-key">Source date</span>, <span id="publisher" class="cx-template-editor-param-key">Publisher</span>, <span id="url" class="cx-template-editor-param-key">URL</span>, <span id="title" class="cx-template-editor-param-key">Source title</span>, <span id="last" class="cx-template-editor-param-key">Last name</span>, <span id="first" class="cx-template-editor-param-key">First name</span>, <span id="date" class="cx-template-editor-param-key">Source date</span>, <span id="publisher" class="cx-template-editor-param-key">Publisher</span>, <span id="url" class="cx-template-editor-param-key">URL</span>, <span id="title" class="cx-template-editor-param-key">Source title</span>, <span id="last" class="cx-template-editor-param-key">Last name</span>, <span id="first" class="cx-template-editor-param-key">First name</span>, <span id="date" class="cx-template-editor-param-key">Source date</span>, <span id="publisher" class="cx-template-editor-param-key">Publisher</span>, <span id="url" class="cx-template-editor-param-key">URL</span>, <span id="title" class="cx-template-editor-param-key">Source title</span>, <span id="date" class="cx-template-editor-param-key">Source date</span>, <span id="publisher" class="cx-template-editor-param-key">Publisher</span>, <span id="url" class="cx-template-editor-param-key">URL</span>, <span id="title" class="cx-template-editor-param-key">Source title</span>, <span id="date" class="cx-template-editor-param-key">Source date</span>, <span id="publisher" class="cx-template-editor-param-key">Publisher</span>
 • قاعده ۶۸–۹۵–۹۹.۷: <span class="texhtml">X</span>, <span class="texhtml">μ</span>, <span class="texhtml">σ</span>
 • قانون‌ستیزی: <span class="mw-reflink-text">[12]</span>, <span class="mw-reflink-text"><nowiki>[12]</nowiki></span>
 • قهرمانی هندبال مردان اروپا ۲۰۰۸: <span class="flagicon"> [[پرونده:Flag of Slovenia.svg|پیوند=|alt=|border|23x23px]]</span>, <span class="flagicon"> [[پرونده:Flag of the Czech Republic.svg|پیوند=|alt=|border|23x23px]]</span>, <span class="flagicon"> [[پرونده:Flag of Norway.svg|پیوند=|alt=|border|21x21px]]</span>, <span class="flagicon"> [[پرونده:Flag of Montenegro.svg|پیوند=|alt=|border|23x23px]]</span>, <span class="flagicon"> [[پرونده:Flag of Norway.svg|پیوند=|alt=|border|21x21px]]</span>, <span class="flagicon"> [[پرونده:Flag of Hungary.svg|پیوند=|alt=|border|23x23px]]</span>, <span class="flagicon"> [[پرونده:Flag of Belarus.svg|پیوند=|alt=|border|23x23px]]</span>, <span class="flagicon"> [[پرونده:Flag of Hungary.svg|پیوند=|alt=|border|23x23px]]</span>, <span class="flagicon"> [[پرونده:Flag of Iceland.svg|پیوند=|alt=|border|21x21px]]</span>, <span class="flagicon"> [[پرونده:Flag of Slovakia.svg|پیوند=|alt=|border|23x23px]]</span>, <span class="flagicon"> [[پرونده:Flag of Slovakia.svg|پیوند=|alt=|border|23x23px]]</span>, <span class="flagicon"> [[پرونده:Flag of Slovenia.svg|پیوند=|alt=|border|23x23px]]</span>, <span class="flagicon"> [[پرونده:Flag of Slovenia.svg|پیوند=|alt=|border|23x23px]]</span>, <span class="flagicon"> [[پرونده:Flag of Slovenia.svg|پیوند=|alt=|border|23x23px]]</span>, <span class="flagicon"> [[پرونده:Flag of Hungary.svg|پیوند=|alt=|border|23x23px]]</span>, <span class="flagicon"> [[پرونده:Flag of Hungary.svg|پیوند=|alt=|border|23x23px]]</span>, <span class="flagicon"> [[پرونده:Flag of Hungary.svg|پیوند=|alt=|border|23x23px]]</span>
 • قورباغه بنفش: <span class="reference-accessdate">. Retrieved <span class="nowrap">26 December</span> 2017</span>, <span class="شاخه">طنابداران↵</span>, <span class="رده">دوزیستان↵</span>, <span class="راسته">[[Frog|Anura]]</span>, <span class="تیره">[[Nasikabatrachus|Nasikabatrachidae]]</span>, <span class="سرده">[[Nasikabatrachus]]</span>, <span class="گونه">'''''N. sahyadrensis'''''</span>, <span class="binomial">''Nasikabatrachus sahyadrensis''</span>
 • لئو (خواننده): <span class="t_nihongo_help noprint"><sup>[[:en:Help:Installing Japanese character sets|؟]]</sup></span>
 • لئو رایان: <span class="fn">لئو رایان</span>, <span class="nowrap">پیش از او:</span>, <span class="nowrap">بعد از او:</span>, <span class="nowrap">پیش از او:</span>, <span class="nowrap">بعد از او:</span>, <span class="nowrap"><span class="flagicon">[[پرونده:US flag 48 stars.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span>[[ایالات متحده آمریکا]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of the United States Navy (1864–1959).svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>
 • لابرژمان دو کویزری: <span class="fn org">↵↵== لابرژمان دو کویزری ==↵</span>, <span class="adr"><span class="country-name"><span class="flagicon">[[پرونده:Flag_of_France.svg|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|23x23پیکسل]] </span>[[فرانسه]]</span></span>
 • لاجیک (رپر): <span class="official-website"><span class="url">[http://www.mindoflogic.com/ وب سایت رسمی]</span></span>
 • لاختا سنتر: <span class="s1"></span>, <span class="s1"></span>, <span class="s1"></span>, <span class="s1"></span>, <span class="s1"></span>, <span class="s1"></span>, <span class="s1"></span>, <span class="s1"></span>, <span class="s1"></span>, <span class="s1"></span>, <span class="s1"></span>, <span class="s1"></span>, <span class="s1"></span>, <span class="s1"></span>, <span class="s1"></span>, <span class="s1"></span>, <span class="s1"></span>, <span class="s1"></span>
 • لاندس‌لیگا میتلراین: <span class="mw-reflink-text">قهرمانان از سال ۱۹۴۸:<ref name="Archiv">[http://www.f-archiv.de/ Das deutsche Fußball-Archiv] (آلمانی) Historical German domestic league tables</ref></span>
 • لانکاشر: <span class="fn org">Lancashire</span>, <span class="country-name">{{ENG}}</span>
 • لرزش‌های خوب: <span class="bday dtstart published updated">1966-10-10</span>
 • لسترشر: <span class="fn org">Leicestershire</span>, <span class="country-name">{{ENG}}</span>
 • لندن بزرگ: <span class="fn org">لندن بزرگ</span>, <span class="country-name">{{ENG}}</span>
 • لو شون: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/%7B%7Burlencode:10.1017/S0305741000000643}} {{#tag:nowiki|10.1017/S0305741000000643}}]</span>, <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/urlencode:10.1177/009770047600200302 {{#tag:nowiki|10.1177/009770047600200302}}]</span>, <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/%7B%7Burlencode:10.1017/S0305741000000655}} {{#tag:nowiki|10.1017/S0305741000000655}}]</span>, <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/%7B%7Burlencode:10.2307/2950055}} {{#tag:nowiki|10.2307/2950055}}]</span>
 • لومبینی: <span class="unicode haudio"><span class="fn">[[پرونده:Loudspeaker.svg|پیوند=File:Lumbini_audio.ogg|11x11پیکسل]] گوش دادن</span> <small class="metadata audiolinkinfo" style="cursor:help;">([[ویکی‌پدیا:راهنمای رسانه|help]]·info)</small></span>, <span class="reference-accessdate">. </span>, <span class="noviewer">[[پرونده:Wikivoyage-Logo-v3-icon.svg|جایگزین=|16x16پیکسل]]</span>
 • لیست ماژول‌های آپاچی: <span class="plainlinks">[//en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_Apache_modules&oldid=713427139 List of Apache modules]</span>
 • لینکلن‌شر: <span class="fn org">Lincolnshire</span>, <span class="country-name">{{ENG}}</span>
 • ما نمی‌توانیم: <span class="bday dtstart published updated">1967-02-10</span>
 • ماجراهای بتمن: <span class="bday dtstart published updated">۱۹۶۸-۰۹-۱۴</span>, <span class="bday dtstart published updated">۱۹۶۸-۰۹-۲۱</span>, <span class="bday dtstart published updated">۱۹۶۸-۰۹-۲۸</span>, <span class="bday dtstart published updated">۱۹۶۸-۱۰-۱۰</span>, <span class="bday dtstart published updated">۱۹۶۸-۱۰-۱۲</span>, <span class="bday dtstart published updated">۱۹۶۸-۱۰-۱۹</span>, <span class="bday dtstart published updated">۱۹۶۸-۱۰-۲۶</span>, <span class="bday dtstart published updated">۱۹۶۸-۱۱-۰۲</span>, <span class="bday dtstart published updated">۱۹۶۸-۱۱-۰۹</span>, <span class="bday dtstart published updated">۱۹۶۸-۱۱-۱۶</span>, <span class="bday dtstart published updated">۱۹۶۸-۱۱-۲۳</span>, <span class="bday dtstart published updated">۱۹۶۸-۱۱-۳۰</span>, <span class="bday dtstart published updated">۱۹۶۸-۱۲-۰۷</span>, <span class="bday dtstart published updated">۱۹۶۸-۱۲-۱۴</span>, <span class="bday dtstart published updated">۱۹۶۸-۱۲-۲۱</span>, <span class="bday dtstart published updated">۱۹۶۸-۱۲-۲۸</span>, <span class="bday dtstart published updated">۱۹۶۹-۰۱-۰۱</span>, <span class="bday dtstart published updated">۱۹۶۸-۰۹-۱۴</span>, <span class="bday dtstart published updated">۱۹۶۸-۰۹-۲۱</span>, <span class="bday dtstart published updated">۱۹۶۸-۰۹-۲۸</span>, <span class="bday dtstart published updated">۱۹۶۸-۱۰-۱۰</span>, <span class="bday dtstart published updated">۱۹۶۸-۱۰-۱۲</span>, <span class="bday dtstart published updated">۱۹۶۸-۱۰-۱۹</span>, <span class="bday dtstart published updated">۱۹۶۸-۱۰-۲۶</span>, <span class="bday dtstart published updated">۱۹۶۸-۱۱-۰۲</span>, <span class="bday dtstart published updated">۱۹۶۸-۱۱-۰۹</span>, <span class="bday dtstart published updated">۱۹۶۸-۱۱-۱۶</span>, <span class="bday dtstart published updated">۱۹۶۸-۱۱-۲۳</span>, <span class="bday dtstart published updated">۱۹۶۸-۱۱-۳۰</span>, <span class="bday dtstart published updated">۱۹۶۸-۱۲-۰۷</span>, <span class="bday dtstart published updated">۱۹۶۸-۱۲-۱۴</span>, <span class="bday dtstart published updated">۱۹۶۸-۱۲-۲۱</span>, <span class="bday dtstart published updated">۱۹۶۸-۱۲-۲۸</span>, <span class="bday dtstart published updated">۱۹۶۹-۰۱-۰۱</span>
 • مادرمان: کابه: <span class="t_nihongo_help noprint"><sup>[[:en:Help:Installing Japanese character sets|<span class="t_nihongo_icon" style="color: #00e; font: bold 80% sans-serif; text-decoration: none; padding: 0 .1em;">؟</span>]]</sup></span>
 • ماشین پست-تورینگ: <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">1</span>
 • ماهی که دود می‌کند: <span id="id" class="cx-template-editor-param-key">Title number</span>, <span id="title" class="cx-template-editor-param-key">Title name</span>, <span id="id" class="cx-template-editor-param-key">Title number</span>, <span id="title" class="cx-template-editor-param-key">Title name</span>, <span id="id" class="cx-template-editor-param-key">Title number</span>, <span id="title" class="cx-template-editor-param-key">Title name</span>, <span id="id" class="cx-template-editor-param-key">Title number</span>, <span id="title" class="cx-template-editor-param-key">Title name</span>
 • متاسپلویت: <span class="citation">''جان برف'' [http://www.xakep.ru/post/50641/ کار کارخانه sploits: یادگیری برای نوشتن اکسپلویت برای Metasploit Framework] // هکر. — دسامبر 2009.</span>
 • مثلث‌بندی چندضلعی‌ها: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1007/s00454-001-0027-x}} <nowiki>10.1007/s00454-001-0027-x</nowiki>]</span>
 • مجانی در مقابل آزاد: <span class="nowrap" ><span class="IPA nopopups">/<span title="/ˈ/ primary stress follows">ˈ</span><span title="'l' in 'lie'">l</span><span title="/i:/ long 'e' in 'bead'">i:</span><span title="'b' in 'buy'">b</span><span title="'r' in 'rye'">r</span><span title="/ə/ 'a' in 'about'">ə</span>/</span></span>
 • محافظه‌کاری ملی: <span class="mw-reflink-text">[1]</span>
 • محمدرضا زائری: <span class="mw-reflink-text">[11]</span>, <span class="mw-reflink-text">[15]</span>
 • محیط منحنی: <span class="texhtml">π</span>, <span class="texhtml">π</span>, <span class="texhtml"> </span>
 • مرحله مقدماتی جام ملت‌های اروپا ۲۰۱۲ گروه B: <span id="Armenia v Republic of Ireland"></span>, <span id="Andorra v Russia"></span>, <span id="Slovakia v FYR Macedonia"></span>, <span id="Russia v Slovakia"></span>, <span id="FYR Macedonia v Armenia"></span>, <span id="Republic of Ireland v Andorra"></span>, <span id="Armenia v Slovakia"></span>, <span id="Andorra v FYR Macedonia"></span>, <span id="Republic of Ireland v Russia"></span>, <span id="Armenia v Andorra"></span>, <span id="FYR Macedonia v Russia"></span>, <span id="Slovakia v Republic of Ireland"></span>, <span id="Armenia v Russia"></span>, <span id="Andorra v Slovakia"></span>, <span id="Republic of Ireland v FYR Macedonia"></span>, <span id="Russia v Armenia"></span>, <span id="Slovakia v Andorra"></span>, <span id="FYR Macedonia v Republic of Ireland"></span>, <span id="Andorra v Armenia"></span>, <span id="Russia v FYR Macedonia"></span>, <span id="Republic of Ireland v Slovakia"></span>, <span id="Russia v Republic of Ireland"></span>, <span id="FYR Macedonia v Andorra"></span>, <span id="Slovakia v Armenia"></span>, <span id="Armenia v FYR Macedonia"></span>, <span id="Slovakia v Russia"></span>, <span id="Andorra v Republic of Ireland"></span>, <span id="Russia v Andorra"></span>, <span id="Republic of Ireland v Armenia"></span>, <span id="FYR Macedonia v Slovakia"></span>
 • مرزیساید: <span class="fn org">مرزیساید</span>, <span class="country-name">{{ENG}}</span>
 • مروه جاگیران: <span class="bday">1992-01-01</span>, <span class="noprint"> (۲۶ ساله)</span>
 • مسئله برابری پی و ان‌پی: <span class="neverexpand"> [http://dx.doi.org/%7B%7Burlencode:10.1145/1052796.1052804}} <nowiki>10.1145/1052796.1052804</nowiki>]</span>
 • مسئله بزرگترین زیردنباله مشترک: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1109/SPIRE.2000.878178}} {{#tag:nowiki|۱۰٫۱۱۰۹/SPIRE.۲۰۰۰٫۸۷۸۱۷۸}}]</span>
 • مسئله سه زندانی: <span id="وپ:صت"></span>, <span id="وپ:تمرین"></span>, <span id="وپ:گودال"></span>
 • مسجد جامع تازه: <span id="coordinates">[[دستگاه مختصات جغرافیایی|مختصات]]: <span class="plainlinks nourlexpansion">[//tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=fa&pagename=مسجد_جامع_تازه&params=34_12_45.53_N_4_01_07.34_W_type:landmark <span class="geo-default"><span class="geo-dms" title="نقشه‌ها، عکس‌های هوایی، و دیگر داده‌های این موقعیت"><span class="latitude"><span dir="ltr">۳۴°۱۲′۴۵٫۵۳″</span> شمالی</span> <span class="longitude"><span dir="ltr">۴°۰۱′۰۷٫۳۴″</span> غربی</span></span></span><span class="geo-multi-punct"> / </span><span class="geo-nondefault"><span class="geo-dec" title="نقشه‌ها، عکس‌های هوایی، و دیگر داده‌های این موقعیت"><span dir="ltr">۳۴٫۲۱۲۶۴۷۲°</span>شمالی <span dir="ltr">۴٫۰۱۸۷۰۵۶°</span>غربی</span><span style="display:none"> / <span class="geo">34.2126472; -4.0187056</span></span></span>]</span></span>
 • مسیه ۱۰۶: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1086/318301}} {{#tag:nowiki|10.1086/318301}}]</span>, <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1086/508530}} {{#tag:nowiki|10.1086/508530}}]</span>
 • مسیه ۵۸: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1046/j.1365-8711.1999.02350.x}} {{#tag:nowiki|10.1046/j.1365-8711.1999.02350.x}}]</span>
 • مسیه ۵۹: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1086/318301}} {{#tag:nowiki|10.1086/318301}}]</span>
 • مسیه ۶۰: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1086/318301}} {{جا:#tag:nowiki|10.1086/318301}}]</span>
 • مسیه ۷۴: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1111/j.1365-2966.2005.08928.x}} {{#tag:nowiki|10.1111/j.1365-2966.2005.08928.x}}]</span>
 • مسیه ۸۱: <span class="neverexpand"> [http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1086/345430}} <nowiki>10.1086/345430</nowiki>]</span>, <span class="neverexpand"> [http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1007/s10511-006-0002-6}} <nowiki>10.1007/s10511-006-0002-6</nowiki>]</span>
 • مسیه ۸۲: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1007/s10511-006-0002-6}} {{جا:#tag:nowiki|10.1007/s10511-006-0002-6}}]</span>
 • مسیه ۸۳: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/%7B%7Burlencode:10.1051/0004-6361:20020042}} {{جا:#tag:nowiki|10.1051/0004-6361:20020042}}]</span>
 • مسیه ۸۴: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1086/318301}} {{#tag:nowiki|۱۰٫۱۰۸۶/۳۱۸۳۰۱}}]</span>
 • مسیه ۸۷: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1086/318301}} {{جا:#tag:nowiki|10.1086/318301}}]</span>
 • مسیه ۹۰: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1086/113874}} {{جا:#tag:nowiki|10.1086/113874}}]</span>
 • مسیه ۹۴: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/%7B%7Burlencode:10.1086/318301}} {{#tag:nowiki|10.1086/318301}}]</span>, <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/%7B%7Burlencode:10.1051/0004-6361:20021598}} {{#tag:nowiki|10.1051/0004-6361:20021598}}]</span>
 • مشتری (سیاره): <span class="neverexpand"> [http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1007/s10569-007-9072-y}} <nowiki>10.1007/s10569-007-9072-y</nowiki>]</span>
 • معجزه‌ها: <span class="bday dtstart published updated">2014-12-15</span>
 • مقام (موسیقی): <span class="mw-content-ltr">G A B{{music|d}} C D E{{music|d}} F G</span>, <span class="mw-content-ltr">G A B{{music|d}} C D E F{{music|sharp}} G</span>
 • مقدماتی جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ (آسیا) – مرحله دوم: <span id="Kuwait v Laos"></span>, <span id="South Korea v Kuwait"></span>
 • مقدمه‌ای بر فرگشت: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:{{formatnum:10.1098/rstb.۲۰۰۶٫۱۸۴۲|R}}}} {{جا:#tag:nowiki|{{formatnum:10.1098/rstb.۲۰۰۶٫۱۸۴۲|R}}}}]</span>
 • مهاجرت انسان‌های اولیه: <span class="neverexpand"> [http://dx.doi.org/%7B%7Burlencode:10.1371/journal.pbio.0020421}} <nowiki>10.1371/journal.pbio.0020421</nowiki>]</span>
 • مهاجرت دسته‌جمعی یهودیان از کشورهای عربی و اسلامی: <span id="refParfitt" class="citation">Parfitt, Tudor. ''Israel and Ishmael: Studies in Muslim-Jewish Relations '', [[انتشارات سینت مارتین]]، 2009. {{شابک|978-0-312-22228-4}}</span>
 • مهرنجان (ممسنی): <span class="mw-reflink-text">[1]</span>, <span class="mw-reflink-text">[2]</span>, <span class="mw-reflink-text">[3]</span>, <span class="mw-reflink-text">[4]</span>, <span class="mw-reflink-text">[5]</span>, <span class="mw-reflink-text">[6]</span>
 • موتور جستجوی ناور: <span class="plainlinks">[http://www.naver.com/ www.naver.com]</span>
 • موزیکال لی: <span class="noprint">; 4 سال پیش</span>, <span class="bday dtstart published updated">2014-08</span>
 • موش دریایی: <span class="reference-accessdate">. Retrieved <span class="nowrap">28 June</span> 2016</span>
 • موژان مجیدی: <span class="fn">موژان مجیدی</span>, <span class="birthplace">تهران، ایران</span>
 • میدلزبرو: <span class="fn org">Middlesbrough</span>, <span class="nickname">«Boro (current),↵ Ironopolis (obsolete)»</span>, <span class="country-name">{{ENG}}</span>, <span class="region">[[شمال شرقی انگلستان]]</span>
 • میزان کلیک: <span class="citation patent">[http://worldwide.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=US20,090,157,495 US application 20,090,157,495]</span>, <span class="reference-accessdate">. </span>, <span class="reference-accessdate">. </span>
 • میلوراد پاویچ: <span class="Unicode">Милорад Павић</span>
 • میماس (قمر): <span class="neverexpand"> [http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1086/508812}} <nowiki>۱۰٫۱۰۸۶/۵۰۸۸۱۲</nowiki>]</span>, <span class="neverexpand"> [http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1086/505209}} <nowiki>۱۰٫۱۰۸۶/۵۰۵۲۰۹</nowiki>]</span>, <span class="neverexpand"> [http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1098/rstl.1790.0001}} <nowiki>10.1098/rstl.1790.0001</nowiki>]</span>
 • نئوجفریا: <span class="alt-edited">کابررا (</span>, <span class="alt-edited">جفریا </span>, <span class="alt-edited"><span id="result_box" class="short_text" tabindex="-1" lang="fa"><span class="alt-edited">کابررا</span></span> 1978، نام ساختگی (مستعار) غیرقانونی، ناوحشی 1974</span>
 • نابرابری هوفدینگ: <span class="texhtml " >.</span>, <span class="texhtml " >. , ''X<sub>n</sub>''</span>, <span class="texhtml " >.</span>, <span class="texhtml " >. , ''X<sub>n</sub>''</span>
 • ناتینگهام‌شر: <span class="fn org">Nottinghamshire</span>, <span class="country-name">{{ENG}}</span>
 • نافلزها: <span id="Wiberg2001"></span>
 • ناقوس بزرگ کیوتو: <span class="fn org">ناقوس بزرگ کیوتو</span>, <span class="nickname"></span>, <span class="country-name">{{JPN}}</span>, <span class="region">[[کیوتو]]</span>, <span class="region">[[معبد چیئون]]</span>
 • نام سیستماتیک عنصر: <span class="IPA nopopups noexcerpt">[[راهنما:الفبای آوانگاری بین‌المللی انگلیسی|/<span title="'b' in 'buy'">b</span><span title="/aɪ/: 'i' in 'tide'">aɪ</span>/]]</span>
 • نبرد اللطرون: <span id="khalidi">''[http://www.jerusalemites.org/crimes/destroyed_villages/47.htm al-Latrun]'': The Battle of Latrun based on [[Walid Khalidi]], ''All That Remains: The Palestinian Villages Occupied and Depopulated by Israel in 1948'', Institute For Palestine Studies, 1992.</span>, <span id="isseroff">Isseroff, Ami, [http://www.mideastweb.org/latrun.htm ''The battles of Latrun''].</span>, <span id="balagan">Thomas, Steven, [http://balagan.org.uk/war/1948-arab-israeli-war/index.htm ''1948–49 Independence and Catastrophe''].</span>
 • نجات فالو بلقاسم: <span class="fn">نجات فالو بلقاسم</span>, <span class="nowrap">نخست وزیر</span>, <span class="nowrap">پیش از او:</span>, <span class="nowrap">نخست وزیر</span>, <span class="nowrap">نخست وزیر</span>, <span class="nowrap">پیش از او:</span>, <span class="nowrap">بعد از او:</span>, <span class="bday">1977-10-04</span>
 • نردبان موبیوس: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1007/BF01594196}} {{#tag:nowiki|10.1007/BF01594196}}]</span>, <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1021/ja00375a051}} {{#tag:nowiki|10.1021/ja00375a051}}]</span>
 • نظریه علیتی ارجاع: <span id="last" class="cx-template-editor-param-key">Last name</span>, <span id="first" class="cx-template-editor-param-key">First name</span>, <span id="last2" class="cx-template-editor-param-key">Last name 2</span>, <span id="first2" class="cx-template-editor-param-key">First name 2</span>, <span id="last3" class="cx-template-editor-param-key">Last name 3</span>, <span id="first3" class="cx-template-editor-param-key">First name 3</span>, <span id="last4" class="cx-template-editor-param-key">Last name 4</span>, <span id="first4" class="cx-template-editor-param-key">First name 4</span>, <span id="year" class="cx-template-editor-param-key">Year of publication</span>, <span id="title" class="cx-template-editor-param-key">Title</span>, <span id="journal" class="cx-template-editor-param-key">Journal</span>, <span id="volume" class="cx-template-editor-param-key">Volume</span>, <span id="issue" class="cx-template-editor-param-key">Issue</span>, <span id="pages" class="cx-template-editor-param-key">Pages</span>, <span id="doi" class="cx-template-editor-param-key">DOI</span>, <span id="ref" class="cx-template-editor-param-key">Ref</span>, <span id="title" class="cx-template-editor-param-key">Title</span>, <span id="last" class="cx-template-editor-param-key">Last name</span>, <span id="first" class="cx-template-editor-param-key">First name</span>, <span id="date" class="cx-template-editor-param-key">Date</span>, <span id="editor-last" class="cx-template-editor-param-key">Editor last name</span>, <span id="editor-first" class="cx-template-editor-param-key">Editor first name</span>, <span id="editors" class="cx-template-editor-param-key">Editors list</span>, <span id="location" class="cx-template-editor-param-key">Location of publication</span>, <span id="chapter" class="cx-template-editor-param-key">Chapter</span>, <span id="ref" class="cx-template-editor-param-key">Ref</span>, <span id="editor-last2" class="cx-template-editor-param-key">Last name of second editor</span>, <span id="editor-first2" class="cx-template-editor-param-key">First name of second editor</span>, <span id="editor-last3" class="cx-template-editor-param-key">Last name of third editor</span>, <span id="editor-first3" class="cx-template-editor-param-key">First name of third editor</span>, <span id="authors" class="cx-template-editor-param-key">Authors list</span>
 • نقد رقص: <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">1</span>
 • نقد معماری: <span id="url" class="cx-template-editor-param-key">URL</span>, <span id="title" class="cx-template-editor-param-key">Source title</span>, <span id="last" class="cx-template-editor-param-key">Last name</span>, <span id="first" class="cx-template-editor-param-key">First name</span>, <span id="date" class="cx-template-editor-param-key">Source date</span>, <span id="work" class="cx-template-editor-param-key">Name of publication</span>, <span id="access-date" class="cx-template-editor-param-key">URL access date</span>
 • نمودار هرتسپرونگ-راسل: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/%7B%7Burlencode:10.1111/j.1365-2966.2006.10999.x}} {{#tag:nowiki|10.1111/j.1365-2966.2006.10999.x}}]</span>, <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/%7B%7Burlencode:10.1086/301490}} {{#tag:nowiki|10.1086/301490}}]</span>
 • نوئمی مرلان: <span class="ouvrage">[http://www.linternaute.com/cinema/film/1781140/les-heritiers/ « <cite style="font-style: normal">''Les Héritiers'' (''La morale de l'histoire'') de Marie-Castille Mention-Schaar</cite> »]</span>
 • نور سنج: <span id="CITEREF_Ctein1997">Ctein. 1997. ''Post Exposure: Advanced Techniques for the Photographic Printer''. Boston: [http://www.focalpress.com Focal Press]</span>, <span id="CITEREF_ISO2720:1974"> [http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=7690 ISO 2720:1974]. ''General Purpose Photographic Exposure Meters (Photoelectric Type) — Guide to Product Specification''. International Organization for Standardization</span>, <span id="CITEREF_ISO2721:1982"> [http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=7692 ISO 2721:1982]. ''Photography — Cameras — Automatic controls of exposure''. International Organization for Standardization</span>, <span id="CITEREF_JonesCondit1941">Jones, Loyd A., and H. R. Condit. 1941. The Brightness Scale of Exterior Scenes and the Correct Computation of Photographic Exposure. ''Journal of the Optical Society of America''. 31:651–678</span>, <span id="CITEREF_Norwood1938"> Norwood, Donald W. 1938. Exposure Meter. US Patent 2,214,283, filed 14 November 1938, and issued 10 September 1940</span>
 • نورث‌آمبرلند: <span class="fn org">Northumberland</span>, <span class="country-name">{{ENG}}</span>
 • نوگت: <span class="bday dtstart published updated">2011-03-23</span>
 • نیروی کشندی: <span class="reference-accessdate">Retrieved <span class="nowrap">2013-05-30</span></span>
 • نیها کاکار: <span id="id" class="cx-template-editor-param-key">ID</span>
 • نیو لاندن، کنتیکت: <span class="plainlinksneverexpand">[http://www.ci.new-london.ct.us City of New London]</span>
 • ها جی‌وون: <span class="mw-reflink-text">[5]</span>, <span class="mw-reflink-text"><nowiki>[6]</nowiki></span>
 • هایپریون (قمر): <span class="neverexpand"> [http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1086/508812}} <nowiki>10.1086/508812</nowiki>]</span>, <span class="neverexpand"> [http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1038/nature05779}} <nowiki>10.1038/nature05779</nowiki>]</span>
 • هرتفوردشر: <span class="fn org">Hertfordshir</span>, <span class="country-name">{{ENG}}</span>
 • هرفوردشر: <span class="fn org">Herefordshire</span>, <span class="country-name">{{ENG}}</span>
 • همپشر: <span class="fn org">Hampshire</span>, <span class="country-name">{{ENG}}</span>
 • همگذاری ازسرنو ترانسکریپتوم: <span class="mw-reflink-text">[19]</span>
 • هند در بازی‌های المپیک: <span class="sorttext">[[پرونده:Gold_medal_icon.svg|پیوند=|جایگزین=]]  </span>, <span class="sorttext">[[پرونده:Silver_medal_icon.svg|پیوند=|جایگزین=]]  </span>, <span class="sorttext">[[پرونده:Bronze_medal_icon.svg|پیوند=|جایگزین=]]  </span>
 • هند در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶: <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Nepal.svg|پیوند=|جایگزین=|20x20پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Cuba.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of South Korea.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Austria.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Mexico.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Georgia.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Slovakia.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Colombia.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Russia.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Mexico.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Sweden.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Denmark.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of the People's Republic of China.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Indonesia.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of the People's Republic of China.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Japan.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Brazil.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Ukraine.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Hungary.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Canada.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of the People's Republic of China.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Japan.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Spain.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="sorttext">[[پرونده:Silver medal icon.svg|پیوند=|جایگزین=2nd, silver medalist(s)]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Japan.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of the Netherlands.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Thailand.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Cuba.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Lithuania.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Uzbekistan.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of the United States.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Turkey.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Uzbekistan.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Olympic flag.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Romania.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Thailand.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Poland.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Romania.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Poland.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of the People's Republic of China.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Australia.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of the United Kingdom.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of the United States.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of the Czech Republic.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Russia.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Mongolia.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Hungary.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Turkey.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Romania.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of the People's Republic of China.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Greece.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Sweden.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Moldova.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Russia.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Mongolia.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Kyrgyzstan.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="sorttext">[[پرونده:Bronze medal icon.svg|پیوند=|جایگزین=3rd, bronze medalist(s)]]</span>
 • هنزه: <span class="nowrap">(3,900 sq mi)</span>
 • هیمالیا: <span class="fn org">Himalayas Mountains</span>, <span class="country-name">{{پرچم|افغانستان}}{{سخ}}{{پرچم|نپال}}{{سخ}}{{پرچم|پاکستان}}{{سخ}}{{پرچم|هند}}{{سخ}}{{پرچم|چین}}{{سخ}}{{پرچم|میانمار}}</span>, <span class="region">[[تبت]]{{سخ}}[[شمال هند]]{{سخ}}[[جنوب غربی چین]]</span>
 • وابی-سابی: <span class="t_nihongo_help noprint"><sup>[[:en:Help:Installing Japanese character sets|<span class="t_nihongo_icon" style="color: #00e; font: bold 80% sans-serif; text-decoration: none; padding: 0 .1em;">؟</span>]]</sup></span>
 • واریک‌شر: <span class="fn org">Warwickshire</span>, <span class="country-name">{{ENG}}</span>
 • والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا ۱۹۹۹: <span class="sorttext">[[پرونده:Gold medal icon.svg|پیوند=|جایگزین=1st, gold medalist(s)]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of the People's Republic of China.svg|پیوند=China|جایگزین=China|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="sorttext">[[پرونده:Silver medal icon.svg|پیوند=|جایگزین=2nd, silver medalist(s)]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of South Korea.svg|پیوند=South Korea|جایگزین=South Korea|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="sorttext">[[پرونده:Bronze medal icon.svg|پیوند=|جایگزین=3rd, bronze medalist(s)]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Iran.svg|پیوند=Iran|جایگزین=Iran|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of the People's Republic of China.svg|پیوند=China|جایگزین=China|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Japan.svg|پیوند=Japan|جایگزین=Japan|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Qatar.svg|پیوند=Qatar|جایگزین=Qatar|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of the People's Republic of China.svg|پیوند=China|جایگزین=China|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of South Korea.svg|پیوند=South Korea|جایگزین=South Korea|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of the People's Republic of China.svg|پیوند=China|جایگزین=China|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of the People's Republic of China.svg|پیوند=China|جایگزین=China|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of Iran.svg|پیوند=Iran|جایگزین=Iran|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>, <span class="flagicon">[[پرونده:Flag of the People's Republic of China.svg|پیوند=China|جایگزین=China|حاشیه|23x23پیکسل]]</span>
 • ورزشکاران مستقل المپیک در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶: <span class="sorttext">[[پرونده:Gold medal icon.svg|پیوند=|جایگزین=]] </span>, <span class="sorttext">طلا</span>, <span class="sorttext">[[پرونده:Bronze medal icon.svg|پیوند=|جایگزین=]] </span>, <span class="sorttext">برنز</span>
 • وست برومویچ: <span class="fn org"> West Bromwich</span>, <span class="country-name">[[انگلستان]]</span>, <span class="region">[[میدلند غربی]]</span>
 • وصف معین: <span id="url-id" class="cx-template-editor-param-key">url-id</span>, <span id="title" class="cx-template-editor-param-key">title</span>, <span id="url-id" class="cx-template-editor-param-key">url-id</span>, <span id="title" class="cx-template-editor-param-key">title</span>
 • ولز، انگلستان: <span class="fn org"> Wells</span>, <span class="country-name">[[انگلستان]]</span>, <span class="region">[[جنوب غربی انگلستان]]</span>
 • ونسانت دو وینیو: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1021/ja01641a004}} {{جا:#tag:nowiki|10.1021/ja01641a004}}]</span>, <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1002/psc.864}} {{جا:#tag:nowiki|10.1002/psc.864}}]</span>
 • ووسترشر: <span class="fn org">ووسترشر </span>, <span class="country-name">{{ENG}}</span>
 • ووگ عربی: <span class="bday dtstart published updated">2016-10</span>
 • ویلتشر: <span class="fn org">Wiltshire</span>, <span class="country-name">{{ENG}}</span>
 • ویکی‌خبر: <span class="plainlinks">[http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ مجوز مستندات آزاد]</span>
 • ویکی‌پدیا: <span class="plainlinks">[//en.wikipedia.org/wikistats/EN/TablesWikipediansEditsGt5.htm ۹۰٬۰۰۰ کاربر فعال]</span>
 • پایگان (پیاده نظام): <span class="flagicon">[[پرونده:Derafsh Kaviani.png|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|15x15پیکسل]]</span>
 • پایگاه هوایی رشید: <span class="bday dtstart published updated">1922</span>
 • پتانسیل ترمودینامیکی: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1351/pac200173081349}} <nowiki>10.1351/pac200173081349</nowiki>]</span>
 • پروکسیما قنطورس: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/%7B%7Burlencode:10.1086/112378}} {{جا:#tag:nowiki|10.1086/112378}}]</span>, <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/%7B%7Burlencode:10.1051/0004-6361:20021714}} {{جا:#tag:nowiki|10.1051/0004-6361:20021714}}]</span>, <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/%7B%7Burlencode:10.1086/300420}} {{جا:#tag:nowiki|10.1086/300420}}]</span>, <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/%7B%7Burlencode:10.1086/422803}} {{جا:#tag:nowiki|10.1086/422803}}]</span>, <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/%7B%7Burlencode:10.1086/318888}} {{جا:#tag:nowiki|10.1086/318888}}]</span>, <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/%7B%7Burlencode:10.1086/104871}} {{جا:#tag:nowiki|10.1086/104871}}]</span>, <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/%7B%7Burlencode:10.1073/pnas.37.1.15}} {{جا:#tag:nowiki|10.1073/pnas.37.1.15}}]</span>, <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/%7B%7Burlencode:10.1126/science.268.5215.1327}} {{جا:#tag:nowiki|10.1126/science.268.5215.1327}}]</span>, <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/%7B%7Burlencode:10.1051/0004-6361:20031471}} {{جا:#tag:nowiki|10.1051/0004-6361:20031471}}]</span>, <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/%7B%7Burlencode:10.1086/342270}} {{جا:#tag:nowiki|10.1086/342270}}]</span>, <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/%7B%7Burlencode:10.1086/318888}} {{جا:#tag:nowiki|10.1086/318888}}]</span>, <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/%7B%7Burlencode:10.1051/0004-6361:20066027}} {{جا:#tag:nowiki|10.1051/0004-6361:20066027}}]</span>, <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/%7B%7Burlencode:10.1086/309026}} {{جا:#tag:nowiki|10.1086/309026}}]</span>, <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/%7B%7Burlencode:10.1086/300975}} {{جا:#tag:nowiki|10.1086/300975}}]</span>, <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/%7B%7Burlencode:10.1086/321085}} {{جا:#tag:nowiki|10.1086/321085}}]</span>, <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/%7B%7Burlencode:10.1051/0004-6361:20011330}} {{جا:#tag:nowiki|10.1051/0004-6361:20011330}}]</span>
 • پشتیگبان: <span class="flagicon">[[پرونده:Derafsh Kaviani.png|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|15x15پیکسل]]</span>
 • پلانا (ناحیه تاخوف): <span class="nowikilink">Planá</span>, <span class="nowikilink">Otín</span>, <span class="nowikilink">Pavlovice</span>, <span class="nowikilink">Planá</span>, <span class="nowikilink">Týnec</span>, <span class="nowikilink">Zliv</span>
 • پیست اسکی یام: <span id="coordinates">[[دستگاه مختصات جغرافیایی|مختصات]]: <span class="plainlinks nourlexpansion">[//tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Yam_Ski_Resort&params=38.337_N_45.7802_E_region:IR_type:landmark_source:GNS-enwiki <span class="geo-nondefault"><span title="Maps, aerial photos, and other data for this location" class="geo-dms"><span class="latitude">38°20'13"N</span> <span class="longitude">45°46'49"E</span></span></span><span class="geo-multi-punct"> / </span><span class="geo-default"><span title="Maps, aerial photos, and other data for this location" class="geo-dec">38.337°N 45.7802°E</span><span style="display:none"> / <span class="geo">38.337; 45.7802</span></span></span>]</span></span>
 • پیونددهنده پویا: <span id="1" class="cx-template-editor-param-key">1</span>
 • پیکو (زبان برنامه‌نویسی): <span class="plainlinks">http://www.paulgraham.com/accgen.html</span>
 • چارتار: <span class="plainlinks">دریا کجاست </span>
 • چارلز کرول مستعمره‌نشین: <span class="fn">چارلز کرول مستعمره‌نشین</span>, <span id="title" class="cx-template-editor-param-key">Title</span>, <span id="last" class="cx-template-editor-param-key">Last name</span>, <span id="first" class="cx-template-editor-param-key">First name</span>, <span id="publisher" class="cx-template-editor-param-key">Publisher</span>, <span id="year" class="cx-template-editor-param-key">Year of publication</span>, <span id="isbn" class="cx-template-editor-param-key">ISBN</span>, <span id="location" class="cx-template-editor-param-key">Location of publication</span>, <span id="authors" class="cx-template-editor-param-key">Authors list</span>
 • چرخش درخت: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.2307/1990951}} {{جا:#tag:nowiki|10.2307/1990951}}]</span>
 • چستر: <span class="fn org">Chester</span>, <span class="nickname">«»</span>, <span class="country-name">{{ENG}}</span>, <span class="region">[[شمال غربی انگلستان]]</span>
 • چشر: <span class="fn org">Cheshire</span>, <span class="country-name">{{ENG}}</span>
 • چقرمگی شکست: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1016/j.compscitech.2004.08.002}} {{#tag:nowiki|10.1016/j.compscitech.2004.08.002}}]</span>
 • ژرمانیوم (IV) سولفید: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1021/cr60160a002}} {{جا:#tag:nowiki|10.1021/cr60160a002}}]</span>
 • ژوزفین اسکرایور: <span class="reference-accessdate">. </span>, <span class="reference-accessdate">. </span>
 • کابوی: <span class="NavToggle"><span class="toggleShow">↓</span><span class="toggleHide">↑</span></span>
 • کارلسروهه: <span class="fn org">Karlsruhe</span>, <span class="country-name">{{GER}}</span>, <span class="region">[[بادن-وورتمبرگ]]</span>, <span class="region">منطقه شهری کارلسروهه</span>
 • کارون (قمر): <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1038/nature04351}} {{جا:#tag:nowiki|10.1038/nature04351}}]</span>
 • کاسا لوما: <span class="adr"><span class="street-address">شماره ۱ آستین تراس</span>، <span class="locality">تورنتو</span>, <span class="region">انتاریو</span>, <span class="postal-code">M5R 1X8</span>، <span class="country-name">کانادا</span></span>
 • کامبریا: <span class="fn org">Cumbria</span>, <span class="country-name">{{ENG}}</span>
 • کانتی دورام: <span class="fn org">کانتی دورام</span>, <span class="country-name">{{ENG}}</span>
 • کراس جین: <span class="bday">۱۹۹۰-۰۲-۰۸</span>, <span class="noprint ForceAgeToShow"> (سن 26)</span>, <span class="bday">۱۹۹۱-۰۳-۲۰</span>, <span class="noprint ForceAgeToShow"> (سن 25)</span>, <span class="bday">۱۹۹۱-۱۰-۲۳</span>, <span class="noprint ForceAgeToShow"> (سن 26)</span>, <span class="bday">۱۹۹۲-۰۳-۱۸</span>, <span class="noprint ForceAgeToShow"> (سن 25)</span>, <span class="bday">۱۹۹۲-۰۷-۰۷</span>, <span class="noprint ForceAgeToShow"> (سن 24)</span>, <span class="bday">۱۹۹۳-۰۱-۰۸</span>, <span class="noprint ForceAgeToShow"> (سن 23)</span>
 • کربونیل سولفید: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1021/ie020365n}} {{#tag:nowiki|10.1021/ie020365n}}]</span>
 • کریس هارمن: <span class="writers_string">کریس هارمن/</span>, <span class="writers_string">مترجم: جمشید احمدپور</span>, <span class="writers_string">کریس هارمن/ مترجم: پرویز بابایی، جمشید نوایی</span>, <span class="writers_string">کریس هارمن/ مترجم: مزدک دانشور</span>, <span class="writers_string">کریس هارمن/ مترجم: الف. احمد (نشر اینترنتی آلترناتیو)</span>, <span class="writers_string">آلکس کالینیکوس، مایکل کیدرون، کریس هارمن/ مترجم: جمشید احمدپور</span>
 • کریس هیلمن: <span class="noprint ForceAgeToShow">چهار اکتبر 1944 (سال 73)</span>
 • کلبی کلر: <span class="noprint ForceAgeToShow"></span>
 • کلوراکس: <span class="noprint">; 104 سال پیش</span>, <span class="bday dtstart published updated">1913-05-03</span>
 • کمبریج‌شر: <span class="fn org">Cambridgeshire</span>, <span class="country-name">{{ENG}}</span>
 • کم‌ژرفایی: <span class="visualhide">/</span>
 • کنت (انگلستان): <span class="fn org">Kent</span>, <span class="country-name">{{ENG}}</span>
 • کنتربری: <span class="fn org">Canterbury</span>, <span class="nickname">«»</span>, <span class="country-name">{{ENG}}</span>, <span class="region">[[جنوب شرقی انگلستان]]</span>, <span class="region">[[کنت]]</span>
 • کهکشان سیه‌چشم: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1086/318301}} {{#tag:nowiki|10.1086/318301}}]</span>
 • کهکشان مارپیچی: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/%7B%7Burlencode:10.1103/PhysRevD.50.2406}} <nowiki>۱۰٫۱۱۰۳/PhysRevD.50.2406</nowiki>]</span>
 • کهکشان گرداب: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1086/190147}} {{جا:#tag:nowiki|10.1086/190147}}]</span>, <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1086/165034}} {{جا:#tag:nowiki|10.1086/165034}}]</span>
 • کوتوله سرخ: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/%7B%7Burlencode:10.1086/172427}} <nowiki>10.1086/172427</nowiki>]</span>
 • کورنوال: <span class="fn org">Cornwall</span>, <span class="country-name">{{ENG}}</span>
 • کوزوو در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶: <span class="sorttext">[[پرونده:Gold medal icon.svg|پیوند=|جایگزین=]] </span>, <span class="sorttext">طلا</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Switzerland.svg|پیوند=|جایگزین=|20x20پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Mauritius.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Japan.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="sorttext">[[پرونده:Gold medal icon.svg|پیوند=|جایگزین=1st]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Colombia.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Romania.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>
 • کول میچل اسپراوس: <span class="fn">[[A Modern Twain Story: The Prince and the Pauper]]</span>, <span class="fn">[[The Kings of Appletown]]</span>, <span class="fn">[[The Nightmare Room]]</span>, <span class="fn">[[The Suite Life of Zack & Cody]]</span>, <span class="fn">[[The Emperor's New School]]</span>, <span class="fn">[[The Suite Life on Deck]]</span>, <span class="fn">[[The Suite Life Movie]]</span>
 • کونگ‌فو توآ: <span class="mw-reflink-text">[17]</span>, <span class="mw-reflink-text">[17]</span>, <span class="mw-reflink-text">[17]</span>, <span class="mw-reflink-text">[17]</span>, <span class="mw-reflink-text">[17]</span>, <span class="mw-reflink-text">[17]</span>, <span class="mw-reflink-text"><nowiki>[15]</nowiki></span>
 • کوپرنیسیم: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/%7B%7Burlencode:10.1038/nature05761}} {{جا:#tag:nowiki|10.1038/nature05761}}]</span>
 • گاثم (فصل ۳): <span class="bday dtstart published updated">2016-09-19</span>, <span class="dtend">2017-06-05</span>
 • گاثم (فصل ۴): <span class="bday dtstart published updated">2016-09-19</span>, <span class="dtend">2017-06-05</span>
 • گارد جاویدان (ساسانی): <span class="flagicon">[[پرونده:Derafsh Kaviani.png|پیوند=|جایگزین=|حاشیه|15x15پیکسل]]</span>
 • گاسپارو دا سالو: <span id="title" class="cx-template-editor-param-key">Title</span>, <span id="last" class="cx-template-editor-param-key">Last name</span>, <span id="first" class="cx-template-editor-param-key">First name</span>, <span id="publisher" class="cx-template-editor-param-key">Publisher</span>, <span id="year" class="cx-template-editor-param-key">Year of publication</span>, <span id="authors" class="cx-template-editor-param-key">Authors list</span>
 • گرجستان در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶: <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of India.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Mexico.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Ukraine.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Mexico.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Brazil.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of South Korea.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Canada.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Bulgaria.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Japan.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Russia.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Uzbekistan.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Slovenia.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Cuba.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Sri Lanka.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Japan.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Russia.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Israel.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="sorttext">[[پرونده:Bronze medal icon.svg|پیوند=|جایگزین=3rd, bronze medalist(s)]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Cuba.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of El Salvador.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of the United States.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Japan.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Tajikistan.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Nauru.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Mongolia.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of South Korea.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Japan.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="sorttext">[[پرونده:Silver medal icon.svg|پیوند=|جایگزین=2nd, silver medalist(s)]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of the United Kingdom.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Belgium (civil).svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of France.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Japan.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Japan.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Mongolia.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Canada.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Uruguay.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="sorttext">[[پرونده:Gold medal icon.svg|پیوند=|جایگزین=1st, gold medalist(s)]]</span>, <span class="sorttext">[[پرونده:Bronze medal icon.svg|پیوند=|جایگزین=3rd, bronze medalist(s)]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Kazakhstan.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Azerbaijan.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Bulgaria.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Japan.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="sorttext">[[پرونده:Gold medal icon.svg|پیوند=|جایگزین=1st, gold medalist(s)]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Nigeria.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Italy.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Bulgaria.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Azerbaijan.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Poland.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Armenia.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Kazakhstan.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of the United States.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Romania.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Bulgaria.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Ukraine.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Iran.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Canada.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of the United States.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="sorttext">[[پرونده:Bronze medal icon.svg|پیوند=|جایگزین=3rd, bronze medalist(s)]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Finland.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Iran.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Serbia.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Japan.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="sorttext">[[پرونده:Bronze medal icon.svg|پیوند=|جایگزین=3rd, bronze medalist(s)]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Kazakhstan.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Mexico.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Germany.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Bulgaria.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Brazil.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Ukraine.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>, <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of Russia.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>
 • گروه مسیه ۱۰۹: <span class="neverexpand"> [http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1086/317070}} <nowiki>10.1086/317070</nowiki>]</span>
 • گروه مسیه ۵۱: <span class="neverexpand"> [http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1086/317070}} <nowiki>10.1086/317070</nowiki>]</span>
 • گلاسترشر: <span class="fn org">Gloucestershire</span>, <span class="country-name">{{ENG}}</span>
 • گناهکار (مجموعه تلویزیونی): <span class="dtend">present</span>
 • گوزن قرمز خزر (مرال): <span class="شاخه">طنابداران↵</span>, <span class="رده">پستانداران↵</span>, <span class="تیره">[[گوزن]]</span>, <span class="زیرخانواده">[[گوزن‌های بر قدیم]]</span>, <span class="سرده">[[کرووس]]</span>, <span class="گونه">''[[مرال]]''</span>, <span class="زیرگونه">'''''C. e. maral'''''</span>, <span class="trinomial">''Cervus elaphus maral''</span>
 • گونای کاراجااوغلو: <span class="bday">۱۹۷۱-۰۳-۱۳</span>, <span class="noprint"> (45 ساله)</span>
 • گوکان آلکان: <span class="bday">1987-12-08</span>, <span class="noprint"> (30 ساله)</span>
 • گوگل فیت: <span class="noprint">; 3 سال پیش</span>, <span class="bday dtstart published updated">2014-10-28</span>, <span class="noprint">; 2 ماه پیش</span>, <span class="bday dtstart published updated">2018-05-24</span>
 • یمن در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶: <span class="mw-image-border">[[پرونده:Flag of the United Arab Emirates.svg|پیوند=|جایگزین=|22x22پیکسل]]</span>
 • یورک‌شر جنوبی: <span class="fn org">South Yorkshire</span>, <span class="country-name">{{ENG}}</span>
 • یورک‌شر شمالی: <span class="fn org">North Yorkshire</span>, <span class="country-name">{{ENG}}</span>
 • یورک‌شر غربی: <span class="fn org">West Yorkshire</span>, <span class="country-name">{{ENG}}</span>
 • یکشنبه تثلیث: <span class="error">The argument with year value is incorrect: '۲۰۱۶'</span>, <span class="error">The argument with year value is incorrect: '۲۰۱۷'</span>, <span class="error">The argument with year value is incorrect: '۲۰۱۸'</span>
 • ۱.۹۶: <span id="title" class="cx-template-editor-param-key">title of source</span>, <span id="year" class="cx-template-editor-param-key">year</span>, <span id="publisher" class="cx-template-editor-param-key">publisher</span>, <span id="editor-last" class="cx-template-editor-param-key">editor-last</span>, <span id="editor2-last" class="cx-template-editor-param-key">editor2-last</span>, <span id="editor-first" class="cx-template-editor-param-key">editor-first</span>, <span id="editor2-first" class="cx-template-editor-param-key">editor2-first</span>, <span id="editor2-link" class="cx-template-editor-param-key">editor2-link</span>, <span id="isbn" class="cx-template-editor-param-key">isbn</span>, <span id="ISBN" class="cx-template-editor-param-key">ISBN</span>, <span id="title" class="cx-template-editor-param-key">title of source</span>, <span id="year" class="cx-template-editor-param-key">year</span>, <span id="publisher" class="cx-template-editor-param-key">publisher</span>, <span id="editor-last" class="cx-template-editor-param-key">editor-last</span>, <span id="editor2-last" class="cx-template-editor-param-key">editor2-last</span>, <span id="editor-first" class="cx-template-editor-param-key">editor-first</span>, <span id="editor2-first" class="cx-template-editor-param-key">editor2-first</span>, <span id="editor2-link" class="cx-template-editor-param-key">editor2-link</span>, <span id="isbn" class="cx-template-editor-param-key">isbn</span>, <span id="ISBN" class="cx-template-editor-param-key">ISBN</span>
 • ۲۱ مسئله ان‌پی-کامل کارپ: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:10.1137/S0097539794266407}} {{#tag:nowiki|10.1137/S0097539794266407}}]</span>