ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه تقسیمات کشوری ایران/فاز دوم/برای انجام ۰۰۱

 1. خسروشیرین | رده:مناطق مسکونی در شهرستان آباده
 2. جلیل‌آباد (گرمسار) | رده:روستاهای شهرستان آرادان
 3. چهارطاق پایین | رده:روستاهای شهرستان آرادان
 4. ده قاضی (گرمسار) | رده:روستاهای شهرستان آرادان
 5. خانات تالش | رده:شهرستان آستارا
 6. جنگل‌های ایران | رده:شهرستان آستارا (جمهوری آذربایجان)
 7. جنگل‌های هیرکانی | رده:شهرستان آستارا (جمهوری آذربایجان)
 8. پارک ملی هیرکان | رده:شهرستان آستارا (جمهوری آذربایجان)
 9. کوه‌های تالش | رده:شهرستان آستارا (جمهوری آذربایجان)
 10. خانات تالش | رده:شهرستان آستارا (جمهوری آذربایجان)
 11. منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی | رده:شهرستان آستانه اشرفیه
 12. قارن‌کوه | رده:شهرستان آمل
 13. دشت لار | رده:شهرستان آمل
 14. وروق | رده:مناطق مسکونی در شهرستان آوج
 15. گنبد سلطانیه | رده:شهرستان ابهر
 16. سلطانیه | رده:شهرستان ابهر
 17. دهستان سلطانیه | رده:شهرستان ابهر
 18. دهستان گوزل‌دره | رده:شهرستان ابهر
 19. بخش تنب | رده:شهرستان ابوموسی
 20. مهرعلیا | رده:روستاهای شهرستان اراک
 21. ارجناوند | رده:روستاهای شهرستان اراک
 22. میثم‌آباد (خنداب) | رده:روستاهای شهرستان اراک
 23. ابراهیم‌آباد (خنداب) | رده:روستاهای شهرستان اراک
 24. محمودیه (اراک) | رده:روستاهای شهرستان اراک
 25. شرشره (اراک) | رده:روستاهای شهرستان اراک
 26. سیرکند | رده:روستاهای شهرستان اراک
 27. موک | رده:روستاهای شهرستان اراک
 28. ایجان | رده:روستاهای شهرستان اراک
 29. علی‌آباد (خنداب) | رده:روستاهای شهرستان اراک
 30. فارسی‌جان (اراک) | رده:روستاهای شهرستان اراک
 31. روستای شهید | رده:روستاهای شهرستان اراک
 32. آقداش (خنداب) | رده:روستاهای شهرستان اراک
 33. سهم‌آباد | رده:روستاهای شهرستان اراک
 34. قشلاق زیبا | رده:روستاهای شهرستان اراک
 35. قلعه اسدآباد | رده:روستاهای شهرستان اراک
 36. کرکان پائین | رده:روستاهای شهرستان اراک
 37. دهستان ساروق (اراک) | رده:دهستان‌های شهرستان اراک
 38. الودر | رده:روستاهای شهرستان اراک
 39. سناورد | رده:روستاهای شهرستان اراک
 40. ادشته | رده:روستاهای شهرستان اراک
 41. مجیدآباد (خنداب) | رده:روستاهای شهرستان اراک
 42. کرکان بالا | رده:روستاهای شهرستان اراک
 43. صالحی (خنداب) | رده:روستاهای شهرستان اراک
 44. احمدآباد (خنداب) | رده:روستاهای شهرستان اراک
 45. سوزان (خنداب) | رده:روستاهای شهرستان اراک
 46. پیازآباد (خنداب) | رده:روستاهای شهرستان اراک
 47. بهادرستان | رده:روستاهای شهرستان اراک
 48. کله بید (خنداب) | رده:روستاهای شهرستان اراک
 49. قشلاق قطب‌آباد | رده:روستاهای شهرستان اراک
 50. ایوندنو | رده:روستاهای شهرستان اراک
 51. قاسم‌آباد (خنداب) | رده:روستاهای شهرستان اراک
 52. طور (اراک) | رده:روستاهای شهرستان اراک
 53. یحیی‌آباد (خنداب) | رده:روستاهای شهرستان اراک
 54. قشلاق گازران | رده:روستاهای شهرستان اراک
 55. درمن (خنداب) | رده:روستاهای شهرستان اراک
 56. نصیرآباد (خنداب) | رده:روستاهای شهرستان اراک
 57. قطاراغاج سفلی | رده:روستاهای شهرستان اراک
 58. ده سد | رده:روستاهای شهرستان اراک
 59. حاجی‌آباد (خنداب) | رده:روستاهای شهرستان اراک
 60. ایوند بالا | رده:روستاهای شهرستان اراک
 61. وزوانق | رده:روستاهای شهرستان اراک
 62. جام‌آباد | رده:روستاهای شهرستان اراک
 63. ده شیرخان | رده:روستاهای شهرستان اراک
 64. قشلاق عباس‌آباد | رده:روستاهای شهرستان اراک
 65. قلعه ارجناوند | رده:روستاهای شهرستان اراک
 66. طورگیر | رده:روستاهای شهرستان اراک
 67. ساروق (اراک) | رده:شهرهای شهرستان اراک
 68. جیریا | رده:روستاهای شهرستان اراک
 69. پلنگاب | رده:روستاهای شهرستان اراک
 70. محمدآباد (خنداب) | رده:روستاهای شهرستان اراک
 71. کلاغ‌نشین (اراک) | رده:روستاهای شهرستان اراک
 72. چالاب سفلی | رده:روستاهای شهرستان اراک
 73. گاوجلو | رده:روستاهای شهرستان اراک
 74. خانقاه علیا | رده:روستاهای شهرستان اراک
 75. جوشیروان | رده:روستاهای شهرستان اراک
 76. گمیز (اراک) | رده:روستاهای شهرستان اراک
 77. چالاب علیا | رده:روستاهای شهرستان اراک
 78. لنجاب سفلی | رده:روستاهای شهرستان اراک
 79. آتشگاه (اردبیل) | رده:روستاهای شهرستان اردبیل
 80. دهستان فولادلوی شمالی | رده:دهستان‌های شهرستان اردبیل
 81. مجنده | رده:روستاهای شهرستان اردبیل
 82. قره‌یتاق | رده:جاذبه‌های گردشگری شهرستان اردبیل
 83. شهریری | رده:آثار هزاره ۱ (پیش از میلاد) در شهرستان اردبیل
 84. دابانلو | رده:روستاهای شهرستان اردبیل
 85. دهستان فولادلوی شمالی | رده:شهرستان اردبیل
 86. گوشه (اردل) | رده:روستاهای شهرستان اردل
 87. فیروزآباد (اردل) | رده:روستاهای شهرستان اردل
 88. مهریک | رده:روستاهای شهرستان اردل
 89. اسلام‌آباد (اردل) | رده:روستاهای شهرستان اردل
 90. دره یاس | رده:روستاهای شهرستان اردل
 91. شهرک بره مرده | رده:روستاهای شهرستان اردل
 92. کل کله | رده:روستاهای شهرستان اردل
 93. رحیم‌آباد (اردل) | رده:روستاهای شهرستان اردل
 94. ده کهنه (اردل) | رده:روستاهای شهرستان اردل
 95. کاونددرویشان | رده:روستاهای شهرستان اردل
 96. دره بید (اردل) | رده:روستاهای شهرستان اردل
 97. آبشاران علیا | رده:روستاهای شهرستان اردل
 98. آبشاران سفلی | رده:روستاهای شهرستان اردل
 99. ده نو سفلی (اردل) | رده:روستاهای شهرستان اردل
 100. پوراز (اردل) | رده:روستاهای شهرستان اردل
 101. ده نو علیا (اردل) | رده:روستاهای شهرستان اردل
 102. جوزستان (اردل) | رده:روستاهای شهرستان اردل
 103. دم‌آب (اردل) | رده:روستاهای شهرستان اردل
 104. آب‌سفید (اردل) | رده:روستاهای شهرستان اردل
 105. عادل‌آباد (اردل) | رده:روستاهای شهرستان اردل
 106. ابگلور | رده:روستاهای شهرستان اردل
 107. کاروانسرای زیرو | رده:بناهای تاریخی بخش مرکزی شهرستان اردکان
 108. شاهماران | رده:روستاهای شهرستان ارزوئیه
 109. دهستان ارزوئیه | رده:شهرستان ارزوئیه
 110. عمرودوئیه | رده:روستاهای شهرستان ارزوئیه
 111. دهستان وکیل‌آباد | رده:شهرستان ارزوئیه
 112. قلعه نو (بافت) | رده:روستاهای شهرستان ارزوئیه
 113. قنات قاضی | رده:روستاهای شهرستان ارزوئیه
 114. دهستان صوغان | رده:دهستان‌های شهرستان ارزوئیه
 115. موردوییه | رده:روستاهای شهرستان ارزوئیه
 116. راونان | رده:روستاهای شهرستان ارزوئیه
 117. دهستان ارزوئیه | رده:دهستان‌های شهرستان ارزوئیه
 118. نثردو شهیدچمران | رده:روستاهای شهرستان ارزوئیه
 119. سورمندی | رده:روستاهای شهرستان ارزوئیه
 120. دهستان وکیل‌آباد | رده:دهستان‌های شهرستان ارزوئیه
 121. سوزنجان | رده:روستاهای شهرستان ارزوئیه
 122. سفید باغ | رده:روستاهای شهرستان ارزوئیه
 123. سنگ‌چشمه | رده:روستاهای شهرستان ارزوئیه
 124. دهستان صوغان | رده:شهرستان ارزوئیه
 125. شورک پایین | رده:روستاهای شهرستان ارزوئیه
 126. بخش مرکزی شهرستان ارزوئیه | رده:شهرستان ارزوئیه
 127. آزادگان (ارومیه) | رده:روستاهای شهرستان ارومیه
 128. بردنو (داراب) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان استهبان
 129. پل شکسته (داراب) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان استهبان
 130. شهرستان اشتهارد | رده:شهرستان اشتهارد
 131. دهستان ندوشن | رده:شهرستان اشکذر
 132. مسجد جامع ندوشن | رده:مسجدهای تاریخی شهرستان اشکذر
 133. فهرست بناهای تاریخی استان اصفهان | رده:شهرستان اصفهان
 134. ونهر | رده:روستاهای شهرستان اصفهان
 135. زفره (لنجان) | رده:روستاهای شهرستان اصفهان
 136. خسروشیرین | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اقلید
 137. آتان | رده:روستاهای شهرستان الموت
 138. کوچنان | رده:روستاهای شهرستان الموت
 139. وحدت (دزفول) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیمشک
 140. ازنک‌کوکیا | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیمشک
 141. آوالان | رده:روستاهای شهرستان اهر
 142. پشتاب | رده:روستاهای شهرستان اهر
 143. درویش‌آباد (اهواز) | رده:روستاهای شهرستان اهواز
 144. گاومیش‌آباد (اهواز) | رده:روستاهای شهرستان اهواز
 145. شریعتی یک | رده:روستاهای شهرستان اهواز
 146. ویس (شهر) | رده:شهرستان اهواز
 147. گندمکار | رده:روستاهای شهرستان اهواز
 148. ملاثانی | رده:شهرستان اهواز
 149. کوی منتظری | رده:روستاهای شهرستان اهواز
 150. بخش مرکزی شهرستان حمیدیه | رده:شهرستان اهواز
 151. حمیدیه (حمیدیه) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اهواز
 152. کوت نواصر | رده:روستاهای شهرستان اهواز
 153. دهستان عنافچه | رده:شهرستان اهواز
 154. هادی‌آباد (اهواز) | رده:روستاهای شهرستان اهواز
 155. الکساندرو لوان کوزا، ایاسی | رده:بخش‌ها در شهرستان ایاشی
 156. تاتاروشی | رده:بخش‌ها در شهرستان ایاشی
 157. محمدان | رده:شهرستان ایرانشهر
 158. محمدان | رده:مناطق مسکونی در شهرستان ایرانشهر
 159. بخش بمپور | رده:شهرستان ایرانشهر
 160. قارن‌کوه | رده:شهرستان بابل
 161. کردیان (باخرز) | رده:روستاهای شهرستان باخرز
 162. اویان | رده:روستاهای شهرستان باخرز
 163. ساریان علیا | رده:روستاهای شهرستان باخرز
 164. کلاته کاظم | رده:روستاهای شهرستان باخرز
 165. بایی | رده:روستاهای شهرستان باخرز
 166. سنقرآباد (باخرز) | رده:روستاهای شهرستان باخرز
 167. ولایت باخرز | رده:شهرستان باخرز
 168. کمرسبز | رده:روستاهای شهرستان باخرز
 169. بزنجرد کردیان | رده:روستاهای شهرستان باخرز
 170. سورستان (باخرز) | رده:روستاهای شهرستان باخرز
 171. بهلول‌آباد (باخرز) | رده:شهرستان باخرز
 172. کولاب (باخرز) | رده:روستاهای شهرستان باخرز
 173. تنگل مزار | رده:روستاهای شهرستان باخرز
 174. شهرک شهید دکتر بهشتی | رده:روستاهای شهرستان باخرز
 175. کوه سفید (باخرز) | رده:روستاهای شهرستان باخرز
 176. تورانه | رده:روستاهای شهرستان باخرز
 177. مرادآباد (باخرز) | رده:روستاهای شهرستان باخرز
 178. گرازی (باخرز) | رده:روستاهای شهرستان باخرز
 179. جیزآباد | رده:روستاهای شهرستان باخرز
 180. نقاره‌خانه (باخرز) | رده:روستاهای شهرستان باخرز
 181. گزیچه | رده:روستاهای شهرستان باخرز
 182. حاجی‌آباد (باخرز) | رده:روستاهای شهرستان باخرز
 183. نوبهار غلامان | رده:روستاهای شهرستان باخرز
 184. اللهی (تایباد) | رده:روستاهای شهرستان باخرز
 185. حسین‌آباد تقی | رده:روستاهای شهرستان باخرز
 186. همت‌آباد (باخرز) | رده:روستاهای شهرستان باخرز
 187. بهلول‌آباد (باخرز) | رده:روستاهای شهرستان باخرز
 188. خواجه‌بیگ | رده:روستاهای شهرستان باخرز
 189. چهارطاق (باخرز) | رده:روستاهای شهرستان باخرز
 190. ده برزو (باخرز) | رده:روستاهای شهرستان باخرز
 191. کافچ | رده:روستاهای شهرستان باخرز
 192. نوبهارکردیان | رده:روستاهای شهرستان باخرز
 193. ده‌نو (باخرز) | رده:روستاهای شهرستان باخرز
 194. دهستان بابویی | رده:شهرستان باشت
 195. دهستان کوهمره خامی | رده:شهرستان باشت
 196. دهستان دشتاب | رده:دهستان‌های شهرستان بافت
 197. بخش مرکزی شهرستان ارزوئیه | رده:شهرستان بافت
 198. شورک پایین | رده:روستاهای شهرستان بافت
 199. دهستان دشتاب | رده:شهرستان بافت
 200. سورمندی | رده:روستاهای شهرستان بافت
 201. دهستان ارزوئیه | رده:شهرستان بافت
 202. نثردو شهیدچمران | رده:روستاهای شهرستان بافت
 203. دهستان وکیل‌آباد | رده:شهرستان بافت
 204. سنگ‌چشمه | رده:روستاهای شهرستان بافت
 205. سفید باغ | رده:روستاهای شهرستان بافت
 206. قلعه نو (بافت) | رده:روستاهای شهرستان بافت
 207. دهستان جواران | رده:شهرستان بافت
 208. صغین | رده:روستاهای شهرستان بافت
 209. دهستان صوغان | رده:شهرستان بافت
 210. شاهماران | رده:روستاهای شهرستان بافت
 211. دهستان بزنجان | رده:دهستان‌های شهرستان بافت
 212. دهستان بزنجان | رده:شهرستان بافت
 213. قنات قاضی | رده:روستاهای شهرستان بافت
 214. کیسکان | رده:دهستان‌های شهرستان بافت
 215. کیسکان | رده:شهرستان بافت
 216. موردوییه | رده:روستاهای شهرستان بافت
 217. راونان | رده:روستاهای شهرستان بافت
 218. گوغر | رده:دهستان‌های شهرستان بافت
 219. گوغر | رده:شهرستان بافت
 220. سوزنجان | رده:روستاهای شهرستان بافت
 221. عمرودوئیه | رده:روستاهای شهرستان بافت
 222. دهستان بزنجان | رده:بخش مرکزی شهرستان بافت کرمان
 223. کیسکان | رده:بخش مرکزی شهرستان بافت کرمان
 224. گوغر | رده:بخش مرکزی شهرستان بافت کرمان
 225. دهستان دشتاب | رده:بخش مرکزی شهرستان بافت کرمان
 226. دهستان آسفیج | رده:دهستان‌های شهرستان بافق
 227. دهستان جلگه (بهاباد) | رده:دهستان‌های شهرستان بافق
 228. دهستان عنافچه | رده:دهستان‌های شهرستان باوی
 229. ملاثانی | رده:شهرهای شهرستان باوی
 230. ویس (شهر) | رده:شهرهای شهرستان باوی
 231. دهستان جرگلان | رده:شهرستان بجنورد
 232. دهستان راز | رده:شهرستان بجنورد
 233. زرانگوش | رده:روستاهای شهرستان بدره
 234. دول گلاب | رده:روستاهای شهرستان بدره
 235. سرتنگ بهرام‌خانی | رده:روستاهای شهرستان بدره
 236. هرانمر | رده:روستاهای شهرستان بدره
 237. دهستان دوستان | رده:دهستان‌های شهرستان بدره
 238. گله‌دار (دره‌شهر) | رده:روستاهای شهرستان بدره
 239. دهستان هندمینی | رده:دهستان‌های شهرستان بدره
 240. آب چشمه | رده:روستاهای شهرستان بدره
 241. دهستان دوستان | رده:شهرستان بدره
 242. چشمه شیرین (دره‌شهر) | رده:روستاهای شهرستان بدره
 243. شهرستان بدره | رده:شهرستان بدره
 244. گچ کوبان | رده:روستاهای شهرستان بدره
 245. علی‌آباد چی | رده:مناطق مسکونی در شهرستان برخوار
 246. علی‌آباد ملاعلی | رده:مناطق مسکونی در شهرستان برخوار
 247. صحرای کمال‌آباد | رده:مناطق مسکونی در شهرستان برخوار
 248. چاه سنگ سفید | رده:مناطق مسکونی در شهرستان برخوار
 249. دنبی | رده:مناطق مسکونی در شهرستان برخوار
 250. شورچه (برخوار و میمه) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان برخوار
 251. محمودآباد (برخوار و میمه) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان برخوار
 252. مرغ (برخوار و میمه) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان برخوار
 253. نظام‌آباد (برخوار و میمه) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان برخوار
 254. پروانه (برخوار و میمه) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان برخوار
 255. علی‌آباد ملاعلی | رده:روستاهای شهرستان برخوار و میمه
 256. چقاده | رده:روستاهای شهرستان برخوار و میمه
 257. رباط آقاکمال | رده:روستاهای شهرستان برخوار و میمه
 258. صحرای کمال‌آباد | رده:روستاهای شهرستان برخوار و میمه
 259. مراوند | رده:روستاهای شهرستان برخوار و میمه
 260. چاه سنگ سفید | رده:روستاهای شهرستان برخوار و میمه
 261. چاه مختاری | رده:روستاهای شهرستان برخوار و میمه
 262. دنبی | رده:روستاهای شهرستان برخوار و میمه
 263. باغ بلوریان | رده:روستاهای شهرستان برخوار و میمه
 264. شورچه (برخوار و میمه) | رده:روستاهای شهرستان برخوار و میمه
 265. چاه عابدیان | رده:روستاهای شهرستان برخوار و میمه
 266. محمودآباد (برخوار و میمه) | رده:روستاهای شهرستان برخوار و میمه
 267. صحراحجت‌آباد | رده:روستاهای شهرستان برخوار و میمه
 268. مرغ (برخوار و میمه) | رده:روستاهای شهرستان برخوار و میمه
 269. باغ میران | رده:روستاهای شهرستان برخوار و میمه
 270. نظام‌آباد (برخوار و میمه) | رده:روستاهای شهرستان برخوار و میمه
 271. صحراخال سفید | رده:روستاهای شهرستان برخوار و میمه
 272. لوشاب | رده:روستاهای شهرستان برخوار و میمه
 273. صحراحیدرآباد | رده:روستاهای شهرستان برخوار و میمه
 274. پروانه (برخوار و میمه) | رده:روستاهای شهرستان برخوار و میمه
 275. موته | رده:روستاهای شهرستان برخوار و میمه
 276. صحراخیرآباد | رده:روستاهای شهرستان برخوار و میمه
 277. علی‌آباد چی | رده:روستاهای شهرستان برخوار و میمه
 278. حسن رباط پایین | رده:روستاهای شهرستان برخوار و میمه
 279. مزرعه احمدآباد | رده:روستاهای شهرستان برخوار و میمه
 280. ولایت پشت | رده:شهرستان بردسکن
 281. دهستان گلزار | رده:دهستان‌های شهرستان بردسیر
 282. دهستان کوه‌پنج | رده:دهستان‌های شهرستان بردسیر
 283. دهستان مشیز | رده:دهستان‌های شهرستان بردسیر
 284. دهستان نگار | رده:دهستان‌های شهرستان بردسیر
 285. دهستان گلزار | رده:بخش مرکزی شهرستان بردسیر کرمان
 286. دهستان کوه‌پنج | رده:بخش مرکزی شهرستان بردسیر کرمان
 287. دهستان مشیز | رده:بخش مرکزی شهرستان بردسیر کرمان
 288. دهستان نگار | رده:بخش مرکزی شهرستان بردسیر کرمان
 289. سیلاخور | رده:شهرستان بروجرد
 290. سیلاخوری | رده:شهرستان بروجرد
 291. تشتو | رده:روستاهای شهرستان بستک
 292. دهستان گوده | رده:دهستان‌های شهرستان بستک
 293. کوردان (بستک) | رده:روستاهای شهرستان بستک
 294. آسو (بستک) | رده:شهرستان بستک
 295. گریند | رده:روستاهای شهرستان بستک
 296. بار (هرمزگان) | رده:روستاهای شهرستان بستک
 297. دهستان کوخرد | رده:دهستان‌های شهرستان بستک
 298. دهستان کوخرد | رده:شهرستان بستک
 299. آسو (بستک) | رده:روستاهای شهرستان بستک
 300. گتاو | رده:روستاهای شهرستان بستک
 301. دهستان گوده | رده:شهرستان بستک
 302. بربار | رده:روستاهای شهرستان بستک
 303. دیخور | رده:روستاهای شهرستان بستک
 304. بدمستان | رده:شهرستان بستک
 305. بدمستان | رده:روستاهای شهرستان بستک
 306. کاشنو | رده:روستاهای شهرستان بستک
 307. دهستان فرامرزان | رده:شهرستان بستک
 308. تخت گرو | رده:روستاهای شهرستان بستک
 309. کرون (بستک) | رده:روستاهای شهرستان بستک
 310. ده‌نو کوخرد | رده:شهرستان بستک
 311. تلخ اطهر | رده:روستاهای شهرستان بستک
 312. ده‌نو کوخرد | رده:روستاهای شهرستان بستک
 313. کوران (بستک) | رده:روستاهای شهرستان بستک
 314. لاور جمیل | رده:روستاهای شهرستان بستک
 315. بار ترک | رده:روستاهای شهرستان بستک
 316. مغدان (بستک) | رده:روستاهای شهرستان بستک
 317. لاور شیخ | رده:روستاهای شهرستان بستک
 318. گوچی (دهکده) | رده:روستاهای شهرستان بستک
 319. کنارزرد | رده:روستاهای شهرستان بستک
 320. دهستان فرامرزان | رده:دهستان‌های شهرستان بستک
 321. پیسه | رده:روستاهای شهرستان بستک
 322. دهستان گافروبارمون | رده:شهرستان بشاگرد
 323. حسن‌آباد دهگاوی | رده:روستاهای شهرستان بم
 324. جهان‌آباد ده نظر | رده:روستاهای شهرستان بم
 325. حسین‌آباد ملاامیر | رده:روستاهای شهرستان بم
 326. حسین‌آباد خدابنده | رده:روستاهای شهرستان بم
 327. حسن‌آباد چاهدگان | رده:روستاهای شهرستان بم
 328. حسین‌آباد ولی محمد | رده:روستاهای شهرستان بم
 329. سه کهور | رده:روستاهای شهرستان بم
 330. ده اسماعیل | رده:روستاهای شهرستان بم
 331. محمدآباد دهگاوی | رده:روستاهای شهرستان بم
 332. کریم‌آباد طبسی | رده:روستاهای شهرستان بم
 333. ده شهدوست (بم) | رده:روستاهای شهرستان بم
 334. روستای امام علی | رده:روستاهای شهرستان بم
 335. حاجی‌آباد حاج علی‌محمد | رده:روستاهای شهرستان بم
 336. ده شهیک | رده:روستاهای شهرستان بم
 337. دهنو صالح‌آباد | رده:روستاهای شهرستان بم
 338. محمودآباد چاهریگان | رده:روستاهای شهرستان بم
 339. میرآباد امامقلی | رده:روستاهای شهرستان بم
 340. ملک‌آباد چاهریگان | رده:روستاهای شهرستان بم
 341. حسین‌آباد سرجنگل | رده:روستاهای شهرستان بم
 342. الله‌آباد چاهریگان | رده:روستاهای شهرستان بم
 343. دهنو چاهدگان | رده:روستاهای شهرستان بم
 344. شمس‌آباد چاهدگال | رده:روستاهای شهرستان بم
 345. رستم‌آباد چاهدگان | رده:روستاهای شهرستان بم
 346. مرادآباد پشت ریگ | رده:روستاهای شهرستان بم
 347. ابراهیم‌آباد دهگاوی | رده:روستاهای شهرستان بم
 348. بخش بمپور | رده:شهرستان بمپور
 349. محمدان | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بمپور
 350. بن (چهارمحال و بختیاری) | رده:شهرستان بن
 351. بن (چهارمحال و بختیاری) | رده:شهرهای شهرستان بن
 352. دهستان زاینده‌رود جنوبی | رده:دهستان‌های شهرستان بن
 353. دهستان وردنجان | رده:دهستان‌های شهرستان بن
 354. دهستان وردنجان | رده:شهرستان بن
 355. دهستان زاینده‌رود جنوبی | رده:شهرستان بن
 356. منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی | رده:شهرستان بندر انزلی
 357. انجیره (خمیر) | رده:روستاهای شهرستان بندر لنگه
 358. چمران (بندر ماهشهر) | رده:شهرستان بندر ماهشهر
 359. بخش تنب | رده:شهرستان بندرعباس
 360. دهستان آسفیج | رده:شهرستان بهاباد
 361. دهستان جلگه (بهاباد) | رده:شهرستان بهاباد
 362. بمباران مدرسه‌های ایران توسط عراق | رده:شهرستان بهبهان
 363. منطقه شکارممنوع ستبله | رده:شهرستان بوئین و میاندشت
 364. وروق | رده:روستاهای شهرستان بوئین‌زهرا
 365. شال (شهر) | رده:شهرستان بوئین‌زهرا
 366. کاخ سنگ سیاه | رده:آثار دوره هخامنشیان در شهرستان بوشهر
 367. نقارخان | رده:روستاهای شهرستان بیجار
 368. دهستان جلگه ماژان | رده:شهرستان بیرجند
 369. دهستان فولادلوی شمالی | رده:دهستان‌های شهرستان بیله‌سوار
 370. حسین‌آباد جلدک | رده:روستاهای شهرستان بینالود
 371. چهارچشمه علیا | رده:روستاهای شهرستان بینالود
 372. ساقشک | رده:روستاهای شهرستان بینالود
 373. گورستان گراخک | رده:روستاهای شهرستان بینالود
 374. تلخ النقی | رده:روستاهای شهرستان بینالود
 375. چاه خاصه | رده:روستاهای شهرستان بینالود
 376. چاهشک | رده:روستاهای شهرستان بینالود
 377. دریاچه سادیارو | رده:شهرستان تارتو
 378. دریاچه پیپوس | رده:دریاچه‌های شهرستان تارتو
 379. دریاچه وورتسیارو | رده:دریاچه‌های شهرستان تارتو
 380. دریاچه سادیارو | رده:دریاچه‌های شهرستان تارتو
 381. دریاچه وورتسیارو | رده:شهرستان تارتو
 382. آبشار الاکالا | رده:جاذبه‌های گردشگری شهرستان تاکر، ویرجینیای غربی
 383. شال (شهر) | رده:شهرستان تاکستان
 384. ده‌نو (باخرز) | رده:روستاهای شهرستان تایباد
 385. ده برزو (باخرز) | رده:روستاهای شهرستان تایباد
 386. گزیچه | رده:روستاهای شهرستان تایباد
 387. ساریان علیا | رده:روستاهای شهرستان تایباد
 388. کلاته کاظم | رده:روستاهای شهرستان تایباد
 389. حاجی‌آباد (باخرز) | رده:روستاهای شهرستان تایباد
 390. شهرک شهید دکتر بهشتی | رده:روستاهای شهرستان تایباد
 391. ولایت باخرز | رده:شهرستان تایباد
 392. نوبهار غلامان | رده:روستاهای شهرستان تایباد
 393. اویان | رده:روستاهای شهرستان تایباد
 394. مرادآباد (باخرز) | رده:روستاهای شهرستان تایباد
 395. حسین‌آباد تقی | رده:روستاهای شهرستان تایباد
 396. کردیان (باخرز) | رده:روستاهای شهرستان تایباد
 397. نقاره‌خانه (باخرز) | رده:روستاهای شهرستان تایباد
 398. کافچ | رده:روستاهای شهرستان تایباد
 399. بزنجرد کردیان | رده:روستاهای شهرستان تایباد
 400. جیزآباد | رده:روستاهای شهرستان تایباد
 401. کولاب (باخرز) | رده:روستاهای شهرستان تایباد
 402. نوبهارکردیان | رده:روستاهای شهرستان تایباد
 403. همت‌آباد (باخرز) | رده:روستاهای شهرستان تایباد
 404. چهارطاق (باخرز) | رده:روستاهای شهرستان تایباد
 405. خواجه‌بیگ | رده:روستاهای شهرستان تایباد
 406. بایی | رده:روستاهای شهرستان تایباد
 407. تنگل مزار | رده:روستاهای شهرستان تایباد
 408. اللهی (تایباد) | رده:روستاهای شهرستان تایباد
 409. سنقرآباد (باخرز) | رده:روستاهای شهرستان تایباد
 410. تورانه | رده:روستاهای شهرستان تایباد
 411. کمرسبز | رده:روستاهای شهرستان تایباد
 412. سورستان (باخرز) | رده:روستاهای شهرستان تایباد
 413. بهلول‌آباد (باخرز) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان تایباد
 414. گرازی (باخرز) | رده:روستاهای شهرستان تایباد
 415. کوه سفید (باخرز) | رده:روستاهای شهرستان تایباد
 416. تلخک | رده:روستاهای شهرستان تربت جام
 417. گمیشان | رده:روستاهای شهرستان ترکمن
 418. خواجه‌نفس | رده:روستاهای شهرستان ترکمن
 419. قلعه‌جیق بزرگ | رده:روستاهای شهرستان ترکمن
 420. چارقلی | رده:روستاهای شهرستان ترکمن
 421. تپه بالا مشهد زلف‌آباد | رده:تپه‌های تاریخی شهرستان تفرش
 422. سلمان‌شهر | رده:شهرستان تنکابن
 423. کلارآباد | رده:شهرستان تنکابن
 424. شهرستان عباس‌آباد | رده:شهرستان تنکابن
 425. همه‌سین | رده:مناطق مسکونی در شهرستان تهران
 426. بومهن | رده:مقاله‌های خرد شهرستان تهران
 427. همه‌سین | رده:مقاله‌های خرد شهرستان تهران
 428. لاله واژگون کرن | رده:تاریخ طبیعی شهرستان تولار
 429. آبشار الاکالا | رده:زمین‌چهره‌های شهرستان توکر، ویرجینیای غربی
 430. آبشار توین (ایداهو) | رده:زمین‌چهره‌های شهرستان توین فلز، آیداهو
 431. منطقه شکارممنوع بیان | رده:شهرستان تکاب
 432. دهستان گافروبارمون | رده:دهستان‌های شهرستان جاسک
 433. آبشار توین (ایداهو) | رده:زمین‌چهره‌های شهرستان جروم، آیداهو
 434. سامقان | رده:روستاهای شهرستان جغتای
 435. ولایت جوین | رده:شهرستان جغتای
 436. شفیع‌آباد (جغتای) | رده:روستاهای شهرستان جغتای
 437. خانات تالش | رده:شهرستان جلیل‌آباد
 438. شهرستان جهرم | رده:شهرستان جهرم
 439. سازند آسماری | رده:شهرستان جهرم
 440. ماکوان | رده:شهرستان جوانرود
 441. بخش اکوبو | رده:شهرستان جونقلی
 442. ولایت جوین | رده:شهرستان جوین
 443. میجان | رده:روستاهای شهرستان جیرفت
 444. حمیدیه (حمیدیه) | رده:شهرستان حمیدیه
 445. بخش مرکزی شهرستان حمیدیه | رده:شهرستان حمیدیه
 446. بالان (کلیبر) | رده:روستاهای شهرستان خداآفرین
 447. دهستان گرمادوز | رده:شهرستان خداآفرین
 448. الهرد | رده:روستاهای شهرستان خداآفرین
 449. دهستان خیرآباد | رده:شهرستان خرامه
 450. ولایت پشت | رده:شهرستان خلیل‌آباد
 451. انجیره (خمیر) | رده:بخش مرکزی شهرستان خمیر
 452. فهرست بناهای تاریخی استان اصفهان | رده:شهرستان خمینی‌شهر
 453. پدو | رده:روستاهای شهرستان خنج
 454. ایوند بالا | رده:روستاهای شهرستان خنداب
 455. قشلاق عباس‌آباد | رده:روستاهای شهرستان خنداب
 456. وزوانق | رده:روستاهای شهرستان خنداب
 457. ده شیرخان | رده:روستاهای شهرستان خنداب
 458. سیرکند | رده:روستاهای شهرستان خنداب
 459. محمدآباد (خنداب) | رده:روستاهای شهرستان خنداب
 460. طورگیر | رده:روستاهای شهرستان خنداب
 461. پلنگاب | رده:روستاهای شهرستان خنداب
 462. آقداش (خنداب) | رده:روستاهای شهرستان خنداب
 463. جوشیروان | رده:روستاهای شهرستان خنداب
 464. چالاب سفلی | رده:روستاهای شهرستان خنداب
 465. خانقاه علیا | رده:روستاهای شهرستان خنداب
 466. مهرعلیا | رده:روستاهای شهرستان خنداب
 467. میثم‌آباد (خنداب) | رده:روستاهای شهرستان خنداب
 468. چالاب علیا | رده:روستاهای شهرستان خنداب
 469. ارجناوند | رده:روستاهای شهرستان خنداب
 470. موک | رده:روستاهای شهرستان خنداب
 471. ابراهیم‌آباد (خنداب) | رده:روستاهای شهرستان خنداب
 472. شرشره (اراک) | رده:روستاهای شهرستان خنداب
 473. ایجان | رده:روستاهای شهرستان خنداب
 474. سهم‌آباد | رده:روستاهای شهرستان خنداب
 475. علی‌آباد (خنداب) | رده:روستاهای شهرستان خنداب
 476. روستای شهید | رده:روستاهای شهرستان خنداب
 477. قشلاق زیبا | رده:روستاهای شهرستان خنداب
 478. سناورد | رده:روستاهای شهرستان خنداب
 479. قلعه اسدآباد | رده:روستاهای شهرستان خنداب
 480. الودر | رده:روستاهای شهرستان خنداب
 481. ادشته | رده:روستاهای شهرستان خنداب
 482. احمدآباد (خنداب) | رده:روستاهای شهرستان خنداب
 483. مجیدآباد (خنداب) | رده:روستاهای شهرستان خنداب
 484. صالحی (خنداب) | رده:روستاهای شهرستان خنداب
 485. سوزان (خنداب) | رده:روستاهای شهرستان خنداب
 486. قشلاق قطب‌آباد | رده:روستاهای شهرستان خنداب
 487. پیازآباد (خنداب) | رده:روستاهای شهرستان خنداب
 488. کله بید (خنداب) | رده:روستاهای شهرستان خنداب
 489. ایوندنو | رده:روستاهای شهرستان خنداب
 490. قشلاق گازران | رده:روستاهای شهرستان خنداب
 491. قاسم‌آباد (خنداب) | رده:روستاهای شهرستان خنداب
 492. یحیی‌آباد (خنداب) | رده:روستاهای شهرستان خنداب
 493. درمن (خنداب) | رده:روستاهای شهرستان خنداب
 494. حاجی‌آباد (خنداب) | رده:روستاهای شهرستان خنداب
 495. نصیرآباد (خنداب) | رده:روستاهای شهرستان خنداب
 496. ده سد | رده:روستاهای شهرستان خنداب
 497. چاه زول | رده:روستاهای شهرستان خواف
 498. دهستان جلگه ماژان | رده:دهستان‌های شهرستان خوسف
 499. دهستان جلگه ماژان | رده:شهرستان خوسف
 500. بازقند | رده:مناطق مسکونی در شهرستان خوشاب
 501. طبس (سبزوار) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان خوشاب
 502. سیوان | رده:مناطق مسکونی در شهرستان خوی
 503. پل شکسته (داراب) | رده:روستاهای شهرستان داراب
 504. بردنو (داراب) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان داراب
 505. بردنو (داراب) | رده:روستاهای شهرستان داراب
 506. پل شکسته (داراب) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان داراب
 507. وینت | رده:مرکز شهرستان در ایالت مونتانا
 508. سیلم، ایلینوی | رده:مرکز شهرستان در ایلینوی
 509. دیکاتر، جورجیا | رده:مرکز شهرستان در جورجیا
 510. لینکلن، نبراسکا | رده:مرکز شهرستان در نبراسکا
 511. کنکورد، نیوهمپشایر | رده:مرکز شهرستان در نیوهمپشایر
 512. هاپکینزویل | رده:مرکز شهرستان در کنتاکی
 513. دهستان دوستان | رده:شهرستان دره‌شهر
 514. آب چشمه | رده:مناطق مسکونی در شهرستان دره‌شهر
 515. شهرستان بدره | رده:شهرستان دره‌شهر
 516. چشمه شیرین (دره‌شهر) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان دره‌شهر
 517. دهستان هندمینی | رده:شهرستان دره‌شهر
 518. گچ کوبان | رده:مناطق مسکونی در شهرستان دره‌شهر
 519. هرانمر | رده:مناطق مسکونی در شهرستان دره‌شهر
 520. گله‌دار (دره‌شهر) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان دره‌شهر
 521. زرانگوش | رده:مناطق مسکونی در شهرستان دره‌شهر
 522. سرتنگ بهرام‌خانی | رده:مناطق مسکونی در شهرستان دره‌شهر
 523. دول گلاب | رده:مناطق مسکونی در شهرستان دره‌شهر
 524. ازنک‌کوکیا | رده:روستاهای شهرستان دزفول
 525. وحدت (دزفول) | رده:روستاهای شهرستان دزفول
 526. هویزه | رده:شهرستان دشت آزادگان
 527. دولت‌آباد (دشت آزادگان) | رده:روستاهای شهرستان دشت آزادگان
 528. طلیل | رده:روستاهای شهرستان دشت آزادگان
 529. حربایه شلاگه | رده:روستاهای شهرستان دشت آزادگان
 530. کاخ سنگ سیاه | رده:آثار دوره هخامنشیان در شهرستان دشتستان
 531. میدان گازی پارس شمالی | رده:شهرستان دشتی
 532. سیل دشتی | رده:شهرستان دشتی
 533. دشت لار | رده:شهرستان دماوند
 534. لاله‌ای | رده:روستاهای شهرستان دهگلان
 535. نقارخان | رده:روستاهای شهرستان دهگلان
 536. سیلاخور | رده:شهرستان دورود
 537. سیلاخوری | رده:شهرستان دورود
 538. میدان گازی پارس شمالی | رده:شهرستان دیر
 539. سیل دشتی | رده:شهرستان دیر
 540. دیکاتر، جورجیا | رده:شهرهای شهرستان دیکلب، جورجیا
 541. صغین | رده:مناطق مسکونی در شهرستان رابر
 542. دهستان جواران | رده:دهستان‌های شهرستان رابر
 543. دهستان جرگلان | رده:شهرستان راز و جرگلان
 544. دهستان راز | رده:شهرستان راز و جرگلان
 545. دهستان راز | رده:دهستان‌های شهرستان راز و جرگلان
 546. دهستان جرگلان | رده:دهستان‌های شهرستان راز و جرگلان
 547. جواهردشت | رده:مناطق مسکونی در شهرستان رامسر
 548. پل پریم (پرین) | رده:آثار دوران پس از اسلام در شهرستان رستم
 549. منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی | رده:شهرستان رشت
 550. خانات تالش | رده:شهرستان رضوانشهر
 551. دهستان فاریاب | رده:دهستان‌های شهرستان رودان
 552. دهستان راهدار | رده:دهستان‌های شهرستان رودان
 553. دهستان برنطین | رده:دهستان‌های شهرستان رودان
 554. دهستان آب‌نما | رده:شهرستان رودان
 555. دهستان فاریاب | رده:شهرستان رودان
 556. دهستان راهدار | رده:شهرستان رودان
 557. دهستان برنطین | رده:شهرستان رودان
 558. دهستان آب‌نما | رده:دهستان‌های شهرستان رودان
 559. دهستان آب‌نما | رده:بخش مرکزی (شهرستان رودان)
 560. دهستان برنطین | رده:بخش مرکزی (شهرستان رودان)
 561. دهستان راهدار | رده:بخش مرکزی (شهرستان رودان)
 562. دهستان فاریاب | رده:بخش مرکزی (شهرستان رودان)
 563. جواهردشت | رده:روستاهای شهرستان رودسر
 564. محمد رخشانی | رده:روستاهای شهرستان زابل
 565. محمدقاسم | رده:روستاهای شهرستان زابل
 566. میلک (هیرمند) | رده:روستاهای شهرستان زابل
 567. دوکله | رده:روستاهای شهرستان زابل
 568. ده‌نو علی‌خان (زابل) | رده:روستاهای شهرستان زابل
 569. دهستان مارگان | رده:دهستان‌های شهرستان زابل
 570. شیخ علم | رده:روستاهای شهرستان زابل
 571. دهمرده (جهان‌آباد) | رده:روستاهای شهرستان زابل
 572. نایب | رده:روستاهای شهرستان زابل
 573. حاجی بلوچ‌خان | رده:روستاهای شهرستان زابل
 574. خدارحم | رده:روستاهای شهرستان زابل
 575. حاج‌محمد علیشاه | رده:روستاهای شهرستان زابل
 576. کریم‌کشته | رده:روستاهای شهرستان زابل
 577. سراوانی (هیرمند) | رده:روستاهای شهرستان زابل
 578. ال گرگ (هیرمند) | رده:روستاهای شهرستان زابل
 579. دهمرده (زابل) | رده:روستاهای شهرستان زابل
 580. بهشت در کویر | رده:مناطق مسکونی در شهرستان زاهدان
 581. چهل خرواری | رده:مناطق مسکونی در شهرستان زاهدان
 582. تنگ ندام | رده:روستاهای شهرستان زاهدان
 583. بخش مرکزی شهرستان میرجاوه | رده:شهرستان زاهدان
 584. جان محمدچاهی | رده:مناطق مسکونی در شهرستان زاهدان
 585. گنبد سلطانیه | رده:بناهای تاریخی شهرستان زنجان
 586. سهند علیا | رده:روستاهای شهرستان زنجان
 587. بن خونیک | رده:منطقه‌ها مسکونی در شهرستان زیرکوه
 588. خلیج ریگا | رده:زمین‌چهره‌های شهرستان ساره
 589. خلیج ریگا | رده:جغرافیای شهرستان ساره
 590. خلیج ریگا | رده:شهرستان ساره
 591. دشت ناز | رده:شهرستان ساری
 592. دهستان کوهدشت | رده:دهستان‌های شهرستان ساری
 593. قارن‌کوه | رده:شهرستان ساری
 594. شهریار کوه | رده:شهرستان ساری
 595. بخش مرکزی شهرستان سامان | رده:شهرستان سامان
 596. دهستان سامان | رده:دهستان‌های شهرستان سامان
 597. دهستان هوره | رده:دهستان‌های شهرستان سامان
 598. لاله واژگون اوجاینسیس | رده:تاریخ طبیعی شهرستان سانتا باربارا، کالیفرنیا
 599. کوهستان‌های سانتا کروز | رده:رشته‌کوه‌های شهرستان سانتا کروز، کالیفرنیا
 600. مانتین ویو | رده:شهرهای شهرستان سانتا کلارا
 601. کوهستان‌های سانتا کروز | رده:رشته‌کوه‌های شهرستان سانتا کلارا
 602. لس‌آلتوس | رده:شهرهای شهرستان سانتا کلارا
 603. مانتین ویو | رده:شهرها در شهرستان سانتا کلارا، کالیفرنیا
 604. لس‌آلتوس | رده:شهرها در شهرستان سانتا کلارا، کالیفرنیا
 605. نویزک | رده:روستاهای شهرستان ساوجبلاغ
 606. غار زالن گاه | رده:غارهای تاریخی شهرستان ساوجبلاغ
 607. غار زالن گاه | رده:آثار دوران پس از اسلام در شهرستان ساوجبلاغ بخش طالقان
 608. مرق (ساوه) | رده:روستاهای شهرستان ساوه
 609. شفیع‌آباد (جغتای) | رده:روستاهای شهرستان سبزوار
 610. سامقان | رده:روستاهای شهرستان سبزوار
 611. طبس (سبزوار) | رده:روستاهای شهرستان سبزوار
 612. بازقند | رده:روستاهای شهرستان سبزوار
 613. تپه قبر گبری | رده:تپه‌های تاریخی شهرستان سر پل ذهاب
 614. تپه قبر گبری | رده:آثار دوره اشکانیان در شهرستان سر پل ذهاب بخش مرکزی
 615. تپه قبر گبری | رده:آثار دوره ساسانیان در شهرستان سر پل ذهاب بخش مرکزی
 616. آغ داغ | رده:کوه‌های شهرستان سراب
 617. اجاق تپه سی | رده:تپه‌های تاریخی شهرستان سراب
 618. اجاق تپه سی | رده:آثار دوره اشکانیان در شهرستان سراب بخش مرکزی
 619. اجاق تپه سی | رده:آثار دوره ساسانیان در شهرستان سراب بخش مرکزی
 620. سیاهینکان | رده:روستاهای شهرستان سرباز
 621. کلان (مهرستان) | رده:روستاهای شهرستان سرباز
 622. کله گان (مهرستان) | رده:روستاهای شهرستان سرباز
 623. گررگی | رده:روستاهای شهرستان سرباز
 624. گزاوز | رده:روستاهای شهرستان سرباز
 625. مزرعه بگان | رده:روستاهای شهرستان سرباز
 626. ودگر | رده:روستاهای شهرستان سرباز
 627. وشکان چان | رده:روستاهای شهرستان سرباز
 628. کلگی کش | رده:روستاهای شهرستان سرباز
 629. بهرام‌آباد (مهرستان) | رده:روستاهای شهرستان سرباز
 630. بشانه | رده:روستاهای شهرستان سرباز
 631. کوه کنار (مهرستان) | رده:روستاهای شهرستان سرباز
 632. ایرافشان | رده:روستاهای شهرستان سرباز
 633. کله گوک (مهرستان) | رده:روستاهای شهرستان سرباز
 634. کهناب (مهرستان) | رده:روستاهای شهرستان سرباز
 635. سوخته گز | رده:روستاهای شهرستان سرباز
 636. کولک | رده:روستاهای شهرستان سرباز
 637. دشتک (مهرستان) | رده:روستاهای شهرستان سرباز
 638. سورگان | رده:روستاهای شهرستان سرباز
 639. سرخ دوک | رده:روستاهای شهرستان سرباز
 640. کلویی | رده:روستاهای شهرستان سرباز
 641. باغ سنگی | رده:روستاهای شهرستان سربیشه
 642. چنار سوخته | رده:روستاهای شهرستان سرخس
 643. بخش سرخه | رده:شهرستان سرخه
 644. آتشگاه (اردبیل) | رده:شهرستان سرعین
 645. آتشگاه (اردبیل) | رده:روستاهای شهرستان سرعین
 646. آتشگاه (اردبیل) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان سرعین
 647. سلطانیه | رده:شهرستان سلطانیه
 648. دهستان سلطانیه | رده:دهستان‌های شهرستان سلطانیه
 649. دهستان گوزل‌دره | رده:دهستان‌های شهرستان سلطانیه
 650. بخش سرخه | رده:شهرستان سمنان
 651. کوهستان‌های سانتا کروز | رده:رشته‌کوه‌های شهرستان سن بنیتو، کالیفرنیا
 652. لاله واژگون اوجاینسیس | رده:تاریخ طبیعی شهرستان سن لوییز اوبیسپو، کالیفرنیا
 653. کوهستان‌های سانتا کروز | رده:رشته‌کوه‌های شهرستان سن ماتئو
 654. چاک‌سر (سوادکوه شمالی) | رده:روستاهای شهرستان سوادکوه
 655. فرامرزکلا | رده:روستاهای شهرستان سوادکوه
 656. کتی‌لته | رده:روستاهای شهرستان سوادکوه
 657. منگل (سوادکوه) | رده:روستاهای شهرستان سوادکوه
 658. مهدی‌آباد (سوادکوه شمالی) | رده:روستاهای شهرستان سوادکوه
 659. شیرگاه | رده:شهرهای شهرستان سوادکوه
 660. هتکه‌لو | رده:روستاهای شهرستان سوادکوه
 661. بورخیل | رده:روستاهای شهرستان سوادکوه
 662. قارن‌کوه | رده:شهرستان سوادکوه
 663. ایوک (سوادکوه شمالی) | رده:روستاهای شهرستان سوادکوه
 664. دهستان شرق و غرب شیرگاه | رده:شهرستان سوادکوه
 665. بازیرکلا | رده:روستاهای شهرستان سوادکوه
 666. دهستان لفور | رده:شهرستان سوادکوه
 667. پادگان شهیدیونسی بختونکلا | رده:روستاهای شهرستان سوادکوه
 668. دهستان لفور | رده:شهرستان سوادکوه شمالی
 669. دهستان لفور | رده:دهستان‌های شهرستان سوادکوه شمالی
 670. منگل (سوادکوه) | رده:روستاهای شهرستان سوادکوه شمالی
 671. هتکه‌لو | رده:روستاهای شهرستان سوادکوه شمالی
 672. مهدی‌آباد (سوادکوه شمالی) | رده:روستاهای شهرستان سوادکوه شمالی
 673. پادگان شهیدیونسی بختونکلا | رده:روستاهای شهرستان سوادکوه شمالی
 674. چاک‌سر (سوادکوه شمالی) | رده:روستاهای شهرستان سوادکوه شمالی
 675. ایوک (سوادکوه شمالی) | رده:روستاهای شهرستان سوادکوه شمالی
 676. بورخیل | رده:روستاهای شهرستان سوادکوه شمالی
 677. بازیرکلا | رده:روستاهای شهرستان سوادکوه شمالی
 678. فرامرزکلا | رده:روستاهای شهرستان سوادکوه شمالی
 679. شیرگاه | رده:شهرستان سوادکوه شمالی
 680. دهستان شرق و غرب شیرگاه | رده:دهستان‌های شهرستان سوادکوه شمالی
 681. کتی‌لته | رده:روستاهای شهرستان سوادکوه شمالی
 682. بخش اکوبو | رده:شهرستان سودان جنوبی
 683. تنگه کارکوئینز | رده:زمین‌چهره‌های شهرستان سولانو
 684. خلیج سوسون | رده:زمین‌چهره‌های شهرستان سولانو
 685. باغ سنگی | رده:مناطق مسکونی در شهرستان سیرجان
 686. گاراندو | رده:روستاهای شهرستان سیریک
 687. پشت‌بند (میناب) | رده:روستاهای شهرستان سیریک
 688. سیریک | رده:شهرستان سیریک
 689. دهستان سیریک | رده:شهرستان سیریک
 690. طاهرویی | رده:روستاهای شهرستان سیریک
 691. ددی | رده:روستاهای شهرستان سیریک
 692. دیودان | رده:روستاهای شهرستان سیریک
 693. گوجگ (میناب) | رده:روستاهای شهرستان سیریک
 694. گزان‌بزین (میناب) | رده:روستاهای شهرستان سیریک
 695. بازگرد | رده:روستاهای شهرستان سیریک
 696. قزل‌آلای نوارقرمز رودخانه مک‌کلاد | رده:تاریخ طبیعی شهرستان سیسکیو
 697. قزل‌آلای نوارقرمز رودخانه مک‌کلاد | رده:تاریخ طبیعی شهرستان شاستا
 698. گورستان گراخک | رده:گورستان‌های تاریخی شهرستان شاندیز
 699. نردین | رده:روستاهای شهرستان شاهرود
 700. تلوین | رده:روستاهای شهرستان شاهرود
 701. بخش مرکزی شهرستان میامی | رده:شهرستان شاهرود
 702. قوشه دگرمان | رده:روستاهای شهرستان شاهرود
 703. نام نیک | رده:روستاهای شهرستان شاهرود
 704. باغچه (شاهرود) | رده:روستاهای شهرستان شاهرود
 705. دشت شاد | رده:روستاهای شهرستان شاهرود
 706. کمردار | رده:روستاهای شهرستان شاهرود
 707. منطقه شکارممنوع بیان | رده:شهرستان شاهین‌دژ
 708. باغ میران | رده:روستاهای شهرستان شاهین‌شهر و میمه
 709. مزرعه احمدآباد | رده:روستاهای شهرستان شاهین‌شهر و میمه
 710. چاه عابدیان | رده:روستاهای شهرستان شاهین‌شهر و میمه
 711. رباط آقاکمال | رده:روستاهای شهرستان شاهین‌شهر و میمه
 712. چقاده | رده:روستاهای شهرستان شاهین‌شهر و میمه
 713. حسن رباط پایین | رده:روستاهای شهرستان شاهین‌شهر و میمه
 714. چاه مختاری | رده:روستاهای شهرستان شاهین‌شهر و میمه
 715. صحراحجت‌آباد | رده:روستاهای شهرستان شاهین‌شهر و میمه
 716. صحراخال سفید | رده:روستاهای شهرستان شاهین‌شهر و میمه
 717. صحراخیرآباد | رده:روستاهای شهرستان شاهین‌شهر و میمه
 718. صحراحیدرآباد | رده:روستاهای شهرستان شاهین‌شهر و میمه
 719. لوشاب | رده:روستاهای شهرستان شاهین‌شهر و میمه
 720. موته | رده:روستاهای شهرستان شاهین‌شهر و میمه
 721. باغ بلوریان | رده:روستاهای شهرستان شاهین‌شهر و میمه
 722. مراوند | رده:روستاهای شهرستان شاهین‌شهر و میمه
 723. همه‌سین | رده:روستاهای شهرستان شمیرانات
 724. دشت لار | رده:شهرستان شمیرانات
 725. بن (چهارمحال و بختیاری) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان شهرکرد
 726. دهستان قهفرخ | رده:شهرستان شهرکرد
 727. دهستان دستگرد (شهرکرد) | رده:دهستان‌های شهرستان شهرکرد
 728. دهستان هوره | رده:شهرستان شهرکرد
 729. دهستان قهفرخ | رده:دهستان‌های شهرستان شهرکرد
 730. دهستان سامان | رده:شهرستان شهرکرد
 731. امیرآباد (شهرکرد) | رده:روستاهای شهرستان شهرکرد
 732. خیرآباد (شهرکرد) | رده:روستاهای شهرستان شهرکرد
 733. ایرانچه | رده:روستاهای شهرستان شهرکرد
 734. بخش مرکزی شهرستان سامان | رده:شهرستان شهرکرد
 735. دستگرد امامزاده | رده:روستاهای شهرستان شهرکرد
 736. دهستان دستگرد (شهرکرد) | رده:شهرستان شهرکرد
 737. سورک (شهرکرد) | رده:روستاهای شهرستان شهرکرد
 738. دهستان وردنجان | رده:شهرستان شهرکرد
 739. دهستان زاینده‌رود جنوبی | رده:شهرستان شهرکرد
 740. دهستان اخترآباد | رده:دهستان‌های شهرستان شهریار
 741. تپه علی کام و آرامگاه علی کام | رده:تپه‌های تاریخی شهرستان شوشتر
 742. تپه علی کام و آرامگاه علی کام | رده:آرامگاه‌های تاریخی شهرستان شوشتربخش
 743. دهستان قره‌قویون جنوبی | رده:شهرستان شوط
 744. دهستان قره‌قویون شمالی | رده:شهرستان شوط
 745. دهستان یولاگلدی | رده:شهرستان شوط
 746. دهستان خیرآباد | رده:دهستان‌های شهرستان شیراز
 747. دهستان خیرآباد | رده:شهرستان شیراز
 748. کلاته زمان | رده:روستاهای شهرستان شیروان
 749. دهستان شباب | رده:شهرستان شیروان و چرداول
 750. بلاوه | رده:مناطق مسکونی در شهرستان شیروان و چرداول
 751. دهستان شباب | رده:دهستان‌های شهرستان شیروان و چرداول
 752. بخش مرکزی شهرستان شیروان و چرداول | رده:شهرستان شیروان و چرداول
 753. دهستان آسمان‌آباد | رده:شهرستان شیروان و چرداول
 754. دهستان بیجنوند | رده:شهرستان شیروان و چرداول
 755. دهستان زردلان | رده:شهرستان شیروان و چرداول
 756. شیرین‌سو | رده:شهرستان شیرین‌سو
 757. نویزک | رده:مناطق مسکونی در شهرستان طالقان
 758. گورستان گراخک | رده:آثار دوره صفویان در شهرستان طرقبه شاندیز
 759. گورستان گراخک | رده:آثار دوره قاجاریان در شهرستان طرقبه شاندیز
 760. خانات تالش | رده:شهرستان طوالش
 761. شهرستان عباس‌آباد | رده:شهرستان عباس‌آباد
 762. سلمان‌شهر | رده:شهرهای شهرستان عباس‌آباد
 763. کلارآباد | رده:شهرهای شهرستان عباس‌آباد
 764. قلعه ضحاک | رده:آثار دوران پس از اسلام در شهرستان عجب‌شیر
 765. قلعه ضحاک | رده:آثار دوره اشکانیان در شهرستان عجب‌شیر
 766. قلعه ضحاک | رده:قلعه‌های تاریخی شهرستان عجب‌شیر
 767. قلعه ضحاک | رده:آثار دوره ساسانیان در شهرستان عجب‌شیر
 768. دهستان پیشخور | رده:شهرستان فامنین
 769. دهستان خرم‌دشت (فامنین) | رده:شهرستان فامنین
 770. دهستان مفتح | رده:شهرستان فامنین
 771. جیریا | رده:روستاهای شهرستان فراهان
 772. کلاغ‌نشین (اراک) | رده:روستاهای شهرستان فراهان
 773. گاوجلو | رده:روستاهای شهرستان فراهان
 774. گمیز (اراک) | رده:روستاهای شهرستان فراهان
 775. لنجاب سفلی | رده:روستاهای شهرستان فراهان
 776. محمودیه (اراک) | رده:روستاهای شهرستان فراهان
 777. چوگان (فراهان) | رده:روستاهای شهرستان فراهان
 778. تپه بالا مشهد زلف‌آباد | رده:آثار دوران پس از اسلام در شهرستان فراهان
 779. فارسی‌جان (اراک) | رده:روستاهای شهرستان فراهان
 780. ساروق (اراک) | رده:روستاهای شهرستان فراهان
 781. کرکان پائین | رده:روستاهای شهرستان فراهان
 782. کرکان بالا | رده:روستاهای شهرستان فراهان
 783. بهادرستان | رده:روستاهای شهرستان فراهان
 784. طور (اراک) | رده:روستاهای شهرستان فراهان
 785. دهستان ساروق (اراک) | رده:شهرستان فراهان
 786. قطاراغاج سفلی | رده:روستاهای شهرستان فراهان
 787. ساروق (اراک) | رده:شهرستان فراهان
 788. جام‌آباد | رده:روستاهای شهرستان فراهان
 789. قلعه ارجناوند | رده:روستاهای شهرستان فراهان
 790. آبشار آپر مزا | رده:جاذبه‌های گردشگری شهرستان فرمونت، آیداهو
 791. منطقه شکارممنوع ستبله | رده:شهرستان فریدون‌شهر
 792. آبشار آپر مزا | رده:زمین‌چهره‌های شهرستان فریمانت، آیداهو
 793. فهرست بناهای تاریخی استان اصفهان | رده:شهرستان فلاورجان
 794. ونهر | رده:مناطق مسکونی در شهرستان فلاورجان
 795. زفره (لنجان) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان فلاورجان
 796. شهرستان فنوج | رده:شهرستان فنوج
 797. حسن‌آباد دهگاوی | رده:روستاهای شهرستان فهرج
 798. سه کهور | رده:روستاهای شهرستان فهرج
 799. حسین‌آباد خدابنده | رده:روستاهای شهرستان فهرج
 800. روستای امام علی | رده:روستاهای شهرستان فهرج
 801. حسین‌آباد ولی محمد | رده:روستاهای شهرستان فهرج
 802. شمس‌آباد چاهدگال | رده:روستاهای شهرستان فهرج
 803. حسین‌آباد سرجنگل | رده:روستاهای شهرستان فهرج
 804. کریم‌آباد طبسی | رده:روستاهای شهرستان فهرج
 805. حسین‌آباد ملاامیر | رده:روستاهای شهرستان فهرج
 806. محمودآباد چاهریگان | رده:روستاهای شهرستان فهرج
 807. شورآباد نورمحمد | رده:روستاهای شهرستان فهرج
 808. ده اسماعیل | رده:روستاهای شهرستان فهرج
 809. مرادآباد پشت ریگ | رده:روستاهای شهرستان فهرج
 810. ابراهیم‌آباد دهگاوی | رده:روستاهای شهرستان فهرج
 811. ده شهدوست (بم) | رده:روستاهای شهرستان فهرج
 812. ملک‌آباد چاهریگان | رده:روستاهای شهرستان فهرج
 813. الله‌آباد چاهریگان | رده:روستاهای شهرستان فهرج
 814. ده شهیک | رده:روستاهای شهرستان فهرج
 815. میرآباد امامقلی | رده:روستاهای شهرستان فهرج
 816. حاجی‌آباد حاج علی‌محمد | رده:روستاهای شهرستان فهرج
 817. دهنو چاهدگان | رده:روستاهای شهرستان فهرج
 818. محمدآباد دهگاوی | رده:روستاهای شهرستان فهرج
 819. جهان‌آباد ده نظر | رده:روستاهای شهرستان فهرج
 820. دهنو صالح‌آباد | رده:روستاهای شهرستان فهرج
 821. حسن‌آباد چاهدگان | رده:روستاهای شهرستان فهرج
 822. رستم‌آباد چاهدگان | رده:روستاهای شهرستان فهرج
 823. کالج پارک، جورجیا | رده:شهرهای شهرستان فولتن، جورجیا
 824. منتین پارک، منطقه فولتن، جورجیا | رده:شهرهای شهرستان فولتن، جورجیا
 825. چنار سوخته | رده:روستاهای شهرستان فیروزآباد
 826. ایستگاه عطار | رده:روستاهای شهرستان فیروزه
 827. بازوبند | رده:روستاهای شهرستان فیروزه
 828. بزقوچان | رده:روستاهای شهرستان فیروزه
 829. بار (نیشابور) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان فیروزه
 830. چاه زول | رده:روستاهای شهرستان قائنات
 831. بن خونیک | رده:روستاهای شهرستان قائنات
 832. لاله‌ای | رده:مناطق مسکونی در شهرستان قروه
 833. بخش قرچک | رده:شهرستان قرچک
 834. کوچنان | رده:روستاهای شهرستان قزوین
 835. آتان | رده:روستاهای شهرستان قزوین
 836. کلاته زمان | رده:روستاهای شهرستان قوچان
 837. لاور شیخ | رده:شهرستان لارستان
 838. کاشنو | رده:شهرستان لارستان
 839. کنارزرد | رده:شهرستان لارستان
 840. کرون (بستک) | رده:شهرستان لارستان
 841. تشتو | رده:شهرستان لارستان
 842. ده‌نو کوخرد | رده:شهرستان لارستان
 843. گریند | رده:شهرستان لارستان
 844. بار (هرمزگان) | رده:شهرستان لارستان
 845. لاور جمیل | رده:شهرستان لارستان
 846. آسو (بستک) | رده:شهرستان لارستان
 847. گتاو | رده:شهرستان لارستان
 848. مغدان (بستک) | رده:شهرستان لارستان
 849. بربار | رده:شهرستان لارستان
 850. دهستان فرامرزان | رده:شهرستان لارستان
 851. گوچی (دهکده) | رده:شهرستان لارستان
 852. بدمستان | رده:شهرستان لارستان
 853. دهستان گوده | رده:شهرستان لارستان
 854. پیسه | رده:شهرستان لارستان
 855. تخت گرو | رده:شهرستان لارستان
 856. دهستان کوخرد | رده:شهرستان لارستان
 857. کوردان (بستک) | رده:شهرستان لارستان
 858. محمدزینا | رده:روستاهای شهرستان لارستان
 859. تلخ اطهر | رده:شهرستان لارستان
 860. دیخور | رده:شهرستان لارستان
 861. بخش بیرم | رده:شهرستان لارستان
 862. علی‌آباد (لارستان) | رده:روستاهای شهرستان لارستان
 863. کوران (بستک) | رده:شهرستان لارستان
 864. پدو | رده:شهرستان لارستان
 865. شهرستان جهرم | رده:شهرستان لارستان
 866. بار ترک | رده:شهرستان لارستان
 867. بالنگستان (منطقه) | رده:شهرستان لارستان
 868. چاه شرف | رده:روستاهای شهرستان لامرد
 869. لینکلن، نبراسکا | رده:شهرهای شهرستان لانکستر، نبراسکا
 870. جنگل‌های ایران | رده:شهرستان لریک
 871. جنگل‌های هیرکانی | رده:شهرستان لریک
 872. کوه‌های تالش | رده:شهرستان لریک
 873. خانات تالش | رده:شهرستان لریک
 874. ناوارتیا اجاینسیس | رده:تاریخ طبیعی شهرستان لس آنجلس، کالیفرنیا
 875. لنده | رده:شهرهای شهرستان لنده
 876. پارک ملی لاهما | رده:جغرافیای شهرستان لنه-ویرو
 877. پارک ملی لاهما | رده:جاذبه‌های گردشگری در شهرستان لنه-ویرو
 878. جنگل‌های هیرکانی | رده:شهرستان لنکران
 879. پارک ملی هیرکان | رده:شهرستان لنکران
 880. کوه‌های تالش | رده:شهرستان لنکران
 881. خانات تالش | رده:شهرستان لنکران
 882. سیلم، ایلینوی | رده:شهرها در شهرستان ماریون
 883. جنگل‌های هیرکانی | رده:شهرستان ماساللی
 884. خانات تالش | رده:شهرستان ماساللی
 885. آزادگان (ارومیه) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان مانه و سملقان
 886. چمران (بندر ماهشهر) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان ماهشهر
 887. سهند علیا | رده:شهرستان ماه‌نشان
 888. دهستان قره‌قویون جنوبی | رده:شهرستان ماکو
 889. دهستان قره‌قویون شمالی | رده:شهرستان ماکو
 890. دهستان یولاگلدی | رده:شهرستان ماکو
 891. دهستان گچلرات شرقی | رده:دهستان‌های شهرستان ماکو
 892. دهستان گچلرات غربی | رده:دهستان‌های شهرستان ماکو
 893. کارلتون، جورجیا | رده:شهرهای شهرستان مدیسون، جورجیا
 894. آغچه‌کهل | رده:روستاهای شهرستان مراغه
 895. سیوان | رده:روستاهای شهرستان مرند
 896. سیوان | رده:مناطق مسکونی در شهرستان مرند
 897. کنکورد، نیوهمپشایر | رده:شهرهای شهرستان مریمک، نیوهمپشایر
 898. کنکورد، نیوهمپشایر | رده:مناطق مسکونی در شهرستان مریمک، نیوهمپشایر
 899. سازند آسماری | رده:شهرستان مسجدسلیمان
 900. ساقشک | رده:روستاهای شهرستان مشهد
 901. چاه خاصه | رده:روستاهای شهرستان مشهد
 902. چاهشک | رده:روستاهای شهرستان مشهد
 903. حسین‌آباد جلدک | رده:روستاهای شهرستان مشهد
 904. چهارچشمه علیا | رده:روستاهای شهرستان مشهد
 905. تلخ النقی | رده:روستاهای شهرستان مشهد
 906. قره‌آغاج (مشگین‌شهر) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان مشگین‌شهر
 907. مجنده | رده:مناطق مسکونی در شهرستان مشگین‌شهر
 908. دهستان دشت (مشگین‌شهر) | رده:شهرستان مشگین‌شهر
 909. شهریری | رده:شهرستان مشگین‌شهر
 910. قره‌آغاج (مشگین‌شهر) | رده:روستاهای شهرستان مشگین‌شهر
 911. دهستان دشت (مشگین‌شهر) | رده:دهستان‌های شهرستان مشگین‌شهر
 912. مجنده | رده:روستاهای شهرستان مشگین‌شهر
 913. دهستان اخترآباد | رده:شهرستان ملارد
 914. مهرنجان (ممسنی) | رده:روستاهای شهرستان ممسنی
 915. میجان | رده:مناطق مسکونی در شهرستان منوجان
 916. شهریار کوه | رده:شهرستان مهدی‌شهر
 917. چاه شرف | رده:مناطق مسکونی در شهرستان مهر
 918. چاه شرف | رده:روستاهای شهرستان مهر
 919. کلویی | رده:منطقه‌ها مسکونی در شهرستان مهرستان
 920. بهرام‌آباد (مهرستان) | رده:روستاهای شهرستان مهرستان
 921. کلگی کش | رده:منطقه‌ها مسکونی در شهرستان مهرستان
 922. کله گان (مهرستان) | رده:روستاهای شهرستان مهرستان
 923. کولک | رده:منطقه‌ها مسکونی در شهرستان مهرستان
 924. دشتک (مهرستان) | رده:روستاهای شهرستان مهرستان
 925. ایرافشان | رده:منطقه‌ها مسکونی در شهرستان مهرستان
 926. گررگی | رده:منطقه‌ها مسکونی در شهرستان مهرستان
 927. کله گوک (مهرستان) | رده:روستاهای شهرستان مهرستان
 928. بشانه | رده:منطقه‌ها مسکونی در شهرستان مهرستان
 929. گزاوز | رده:منطقه‌ها مسکونی در شهرستان مهرستان
 930. کوه کنار (مهرستان) | رده:روستاهای شهرستان مهرستان
 931. سرخ دوک | رده:منطقه‌ها مسکونی در شهرستان مهرستان
 932. کلان (مهرستان) | رده:روستاهای شهرستان مهرستان
 933. سوخته گز | رده:منطقه‌ها مسکونی در شهرستان مهرستان
 934. کهناب (مهرستان) | رده:روستاهای شهرستان مهرستان
 935. سیاهینکان | رده:منطقه‌ها مسکونی در شهرستان مهرستان
 936. کولک | رده:روستاهای شهرستان مهرستان
 937. مزرعه بگان | رده:منطقه‌ها مسکونی در شهرستان مهرستان
 938. سورگان | رده:روستاهای شهرستان مهرستان
 939. ودگر | رده:منطقه‌ها مسکونی در شهرستان مهرستان
 940. وشکان چان | رده:منطقه‌ها مسکونی در شهرستان مهرستان
 941. کوهستان‌های سانتا کروز | رده:رشته‌کوه‌های شهرستان مونتری
 942. آبشار کامبرلند | رده:زمین‌چهره‌های شهرستان مک‌کرری، کنتاکی
 943. آبشار کامبرلند | رده:جغرافیای شهرستان مک‌کرری، کنتاکی
 944. باغچه (شاهرود) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان میامی
 945. تلوین | رده:مناطق مسکونی در شهرستان میامی
 946. دشت شاد | رده:مناطق مسکونی در شهرستان میامی
 947. قوشه دگرمان | رده:مناطق مسکونی در شهرستان میامی
 948. نام نیک | رده:مناطق مسکونی در شهرستان میامی
 949. بخش مرکزی شهرستان میامی | رده:شهرستان میامی
 950. نردین | رده:مناطق مسکونی در شهرستان میامی
 951. کمردار | رده:مناطق مسکونی در شهرستان میامی
 952. آغ داغ | رده:کوه‌های شهرستان میانه
 953. بمباران مدرسه‌های ایران توسط عراق | رده:شهرستان میانه
 954. دشت ناز | رده:شهرستان میان‌دورود
 955. دهستان کوهدشت | رده:شهرستان میان‌دورود
 956. دهستان ندوشن | رده:شهرستان میبد
 957. مسجد جامع ندوشن | رده:بناهای تاریخی شهرستان میبد
 958. دهستان ندوشن | رده:دهستان‌های شهرستان میبد
 959. زمین‌لرزه ۲۰۰۲ دادلی | رده:تاریخ شهرستان میدلندز غربی
 960. زمین‌لرزه ۲۰۰۲ دادلی | رده:شهرستان میدلندز غربی در سده ۲۱ (میلادی)
 961. چهل خرواری | رده:روستاهای شهرستان میرجاوه
 962. تنگ ندام | رده:مناطق مسکونی در شهرستان میرجاوه
 963. جان محمدچاهی | رده:روستاهای شهرستان میرجاوه
 964. بخش مرکزی شهرستان میرجاوه | رده:شهرستان میرجاوه
 965. بهشت در کویر | رده:روستاهای شهرستان میرجاوه
 966. سیریک | رده:مناطق مسکونی در شهرستان میناب
 967. طاهرویی | رده:مناطق مسکونی در شهرستان میناب
 968. ددی | رده:مناطق مسکونی در شهرستان میناب
 969. گاراندو | رده:مناطق مسکونی در شهرستان میناب
 970. سیریک | رده:شهرستان میناب
 971. بازگرد | رده:مناطق مسکونی در شهرستان میناب
 972. دهستان سیریک | رده:شهرستان میناب
 973. گزان‌بزین (میناب) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان میناب
 974. گوجگ (میناب) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان میناب
 975. دیودان | رده:مناطق مسکونی در شهرستان میناب
 976. پشت‌بند (میناب) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان میناب
 977. یورت زینل | رده:مناطق مسکونی در شهرستان مینودشت
 978. پنو (گالیکش) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان مینودشت
 979. گوگل بزرگ | رده:روستاهای شهرستان مینودشت
 980. بخش مرکزی شهرستان گالیکش | رده:شهرستان مینودشت
 981. دهستان نیلکوه | رده:شهرستان مینودشت
 982. دهستان ینقاق | رده:شهرستان مینودشت
 983. فهرست بناهای تاریخی استان اصفهان | رده:شهرستان نجف‌آباد
 984. شورآباد نورمحمد | رده:مناطق مسکونی در شهرستان نرماشیر
 985. دشت لار | رده:شهرستان نور
 986. مهرنجان (ممسنی) | رده:روستاهای شهرستان نورآباد
 987. آغچه‌کهل | رده:مناطق مسکونی در شهرستان نیر
 988. دابانلو | رده:مناطق مسکونی در شهرستان نیر
 989. بار (نیشابور) | رده:شهرستان نیشابور
 990. بار (نیشابور) | رده:شهرهای شهرستان نیشابور
 991. تلخک | رده:روستاهای شهرستان نیشابور
 992. ایستگاه عطار | رده:روستاهای شهرستان نیشابور
 993. بزقوچان | رده:روستاهای شهرستان نیشابور
 994. بازوبند | رده:روستاهای شهرستان نیشابور
 995. شهرستان فنوج | رده:شهرستان نیک‌شهر
 996. پارک ملی لاهما | رده:جاذبه‌های گردشگری در شهرستان هاریو
 997. پارک ملی لاهما | رده:جغرافیای شهرستان هاریو
 998. قلعه ضحاک | رده:شهرستان هشترود
 999. دهستان خرم‌دشت (فامنین) | رده:دهستان‌های شهرستان همدان
 1000. دهستان مفتح | رده:دهستان‌های شهرستان همدان
 1001. دهستان پیشخور | رده:دهستان‌های شهرستان همدان
 1002. دریاچه مینه‌تنکا | رده:جاذبه‌های گردشگری در شهرستان هنپین، مینه‌سوتا
 1003. دریاچه مینه‌تنکا | رده:دریاچه‌های شهرستان هنپین، مینه‌سوتا
 1004. دریاچه مینه‌تنکا | رده:زمین‌چهره‌های شهرستان هنپین، مینه‌سوتا
 1005. آوالان | رده:روستاهای شهرستان هوراند
 1006. پشتاب | رده:روستاهای شهرستان هوراند
 1007. هویزه | رده:مناطق مسکونی در شهرستان هویزه
 1008. حربایه شلاگه | رده:مناطق مسکونی در شهرستان هویزه
 1009. طلیل | رده:مناطق مسکونی در شهرستان هویزه
 1010. دولت‌آباد (دشت آزادگان) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان هویزه
 1011. خدارحم | رده:مناطق مسکونی در شهرستان هیرمند
 1012. کریم‌کشته | رده:مناطق مسکونی در شهرستان هیرمند
 1013. حاج‌محمد علیشاه | رده:مناطق مسکونی در شهرستان هیرمند
 1014. دهمرده (جهان‌آباد) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان هیرمند
 1015. حاجی بلوچ‌خان | رده:مناطق مسکونی در شهرستان هیرمند
 1016. دوکله | رده:مناطق مسکونی در شهرستان هیرمند
 1017. دهستان مارگان | رده:شهرستان هیرمند
 1018. دهمرده (زابل) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان هیرمند
 1019. محمد رخشانی | رده:مناطق مسکونی در شهرستان هیرمند
 1020. محمدقاسم | رده:مناطق مسکونی در شهرستان هیرمند
 1021. شیخ علم | رده:مناطق مسکونی در شهرستان هیرمند
 1022. ال گرگ (هیرمند) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان هیرمند
 1023. میلک (هیرمند) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان هیرمند
 1024. سراوانی (هیرمند) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان هیرمند
 1025. نایب | رده:مناطق مسکونی در شهرستان هیرمند
 1026. ده‌نو علی‌خان (زابل) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان هیرمند
 1027. دریاچه وورتسیارو | رده:شهرستان والگا
 1028. دریاچه وورتسیارو | رده:دریاچه‌های شهرستان والگا
 1029. آبشار بورگس | رده:زمین‌چهره‌های شهرستان وایت، تنسی
 1030. بخش قرچک | رده:شهرستان ورامین
 1031. الهرد | رده:مناطق مسکونی در شهرستان ورزقان
 1032. لاله واژگون اوجاینسیس | رده:تاریخ طبیعی شهرستان ونتورا
 1033. ناوارتیا اجاینسیس | رده:تاریخ طبیعی شهرستان ونتورا
 1034. زبان وورو | رده:شهرستان وورو
 1035. آبشار کامبرلند | رده:جغرافیای شهرستان ویتلی، کنتاکی
 1036. آبشار کامبرلند | رده:زمین‌چهره‌های شهرستان ویتلی، کنتاکی
 1037. پارک ملی سوما | رده:جاذبه‌های گردشگری در شهرستان ویلیاندی
 1038. پارک ملی سوما | رده:جغرافیای شهرستان ویلیاندی
 1039. دریاچه وورتسیارو | رده:دریاچه‌های شهرستان ویلیاندی
 1040. آبشار بورگس | رده:زمین‌چهره‌های شهرستان پاتنم، تنسی
 1041. دهستان بوچیر | رده:شهرستان پارسیان
 1042. دهستان مهرگان | رده:شهرستان پارسیان
 1043. دهستان کوشکنار | رده:شهرستان پارسیان
 1044. دهستان دشت (مشگین‌شهر) | رده:شهرستان پارس‌آباد
 1045. خلیج ریگا | رده:زمین‌چهره‌های شهرستان پارنو
 1046. پارک ملی سوما | رده:جاذبه‌های گردشگری در شهرستان پارنو
 1047. پارک ملی سوما | رده:جغرافیای شهرستان پارنو
 1048. ماکوان | رده:شهرستان پاوه
 1049. ماکوان | رده:جاذبه‌های گردشگری شهرستان پاوه
 1050. وینت | رده:شهرک‌های شهرستان پترولیوم، مونتانا
 1051. بومهن | رده:روستاهای شهرستان پردیس
 1052. دهستان گچلرات شرقی | رده:شهرستان پلدشت
 1053. دهستان گچلرات غربی | رده:شهرستان پلدشت
 1054. زبان وورو | رده:شهرستان پولوا
 1055. قره‌آغاج (مشگین‌شهر) | رده:شهرستان چاراویماق
 1056. شهرستان کلاردشت | رده:شهرستان چالوس
 1057. محوطه کمبوس بناری | رده:محوطه‌های تاریخی شهرستان چرام
 1058. دهستان شباب | رده:شهرستان چرداول
 1059. بلاوه | رده:شهرستان چرداول
 1060. دهستان آسمان‌آباد | رده:دهستان‌های شهرستان چرداول
 1061. دهستان بیجنوند | رده:دهستان‌های شهرستان چرداول
 1062. بلاوه | رده:مناطق مسکونی در شهرستان چرداول
 1063. دهستان زردلان | رده:دهستان‌های شهرستان چرداول
 1064. بخش مرکزی شهرستان شیروان و چرداول | رده:شهرستان چرداول
 1065. دهستان آسمان‌آباد | رده:شهرستان چرداول
 1066. دهستان بیجنوند | رده:شهرستان چرداول
 1067. دهستان زردلان | رده:شهرستان چرداول
 1068. منتین پارک، منطقه فولتن، جورجیا | رده:شهرهای شهرستان چروکی، جورجیا
 1069. دریاچه مینه‌تنکا | رده:دریاچه‌های شهرستان کارور، مینه‌سوتا
 1070. گندمکار | رده:منطقه‌ها مسکونی سابق در شهرستان کارون
 1071. درویش‌آباد (اهواز) | رده:منطقه‌ها مسکونی سابق در شهرستان کارون
 1072. شریعتی یک | رده:منطقه‌ها مسکونی سابق در شهرستان کارون
 1073. هادی‌آباد (اهواز) | رده:منطقه‌ها مسکونی سابق در شهرستان کارون
 1074. کوت نواصر | رده:منطقه‌ها مسکونی سابق در شهرستان کارون
 1075. کوی منتظری | رده:منطقه‌ها مسکونی سابق در شهرستان کارون
 1076. گاومیش‌آباد (اهواز) | رده:منطقه‌ها مسکونی سابق در شهرستان کارون
 1077. سازند آسماری | رده:شهرستان کازرون
 1078. مرق (ساوه) | رده:روستاهای شهرستان کاشان
 1079. فهرست بناهای تاریخی استان اصفهان | رده:شهرستان کاشان
 1080. ولایت پشت | رده:شهرستان کاشمر
 1081. کاوناس | رده:شهرداری‌های شهرستان کاوناس
 1082. کاوناس | رده:شهرهای شهرستان کاونس
 1083. شیرین‌سو | رده:شهرستان کبودرآهنگ
 1084. شهرستان اشتهارد | رده:شهرستان کرج
 1085. لاله واژگون کرن | رده:تاریخ طبیعی شهرستان کرن
 1086. هاپکینزویل | رده:شهرهای شهرستان کریستین، کنتاکی
 1087. شهرستان کلاردشت | رده:شهرستان کلاردشت
 1088. کارلتون، جورجیا | رده:منطقه شهری شهرستان کلارک - آتن
 1089. بالان (کلیبر) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان کلیبر
 1090. دهستان گرمادوز | رده:دهستان‌های شهرستان کلیبر
 1091. کالج پارک، جورجیا | رده:شهرهای شهرستان کلیتون، جورجیا
 1092. چوگان (فراهان) | رده:روستاهای شهرستان کمیجان
 1093. تنگه کارکوئینز | رده:زمین‌چهره‌های شهرستان کنترا کوستا
 1094. خلیج سوسون | رده:زمین‌چهره‌های شهرستان کنترا کوستا
 1095. محوطه کمبوس بناری | رده:محوطه‌های تاریخی شهرستان کهگیلویه
 1096. محوطه کمبوس بناری | رده:آثار دوران پس از اسلام در شهرستان کهگیلویه
 1097. لنده | رده:شهرستان کهگیلویه
 1098. دهستان قهفرخ | رده:شهرستان کیار
 1099. آبشاران سفلی | رده:مناطق مسکونی در شهرستان کیار
 1100. رحیم‌آباد (اردل) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان کیار
 1101. ده کهنه (اردل) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان کیار
 1102. آب‌سفید (اردل) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان کیار
 1103. شهرک بره مرده | رده:مناطق مسکونی در شهرستان کیار
 1104. ابگلور | رده:مناطق مسکونی در شهرستان کیار
 1105. مهریک | رده:مناطق مسکونی در شهرستان کیار
 1106. فیروزآباد (اردل) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان کیار
 1107. پوراز (اردل) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان کیار
 1108. اسلام‌آباد (اردل) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان کیار
 1109. کاونددرویشان | رده:مناطق مسکونی در شهرستان کیار
 1110. جوزستان (اردل) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان کیار
 1111. کل کله | رده:مناطق مسکونی در شهرستان کیار
 1112. آبشاران علیا | رده:مناطق مسکونی در شهرستان کیار
 1113. دره بید (اردل) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان کیار
 1114. گوشه (اردل) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان کیار
 1115. امیرآباد (شهرکرد) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان کیار
 1116. دره یاس | رده:مناطق مسکونی در شهرستان کیار
 1117. دستگرد امامزاده | رده:مناطق مسکونی در شهرستان کیار
 1118. ایرانچه | رده:مناطق مسکونی در شهرستان کیار
 1119. دم‌آب (اردل) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان کیار
 1120. خیرآباد (شهرکرد) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان کیار
 1121. سورک (شهرکرد) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان کیار
 1122. ده نو سفلی (اردل) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان کیار
 1123. دهستان دستگرد (شهرکرد) | رده:شهرستان کیار
 1124. عادل‌آباد (اردل) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان کیار
 1125. ده نو علیا (اردل) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان کیار
 1126. بخش مرکزی شهرستان گالیکش | رده:شهرستان گالیکش
 1127. دهستان نیلکوه | رده:شهرستان گالیکش
 1128. یورت زینل | رده:روستاهای شهرستان گالیکش
 1129. دهستان ینقاق | رده:شهرستان گالیکش
 1130. پنو (گالیکش) | رده:روستاهای شهرستان گالیکش
 1131. دهستان نیلکوه | رده:دهستان‌های شهرستان گالیکش
 1132. دهستان ینقاق | رده:دهستان‌های شهرستان گالیکش
 1133. گوگل بزرگ | رده:مناطق مسکونی در شهرستان گالیکش
 1134. دهستان بوچیر | رده:دهستان‌های شهرستان گاوبندی
 1135. دهستان مهرگان | رده:دهستان‌های شهرستان گاوبندی
 1136. دهستان کوشکنار | رده:دهستان‌های شهرستان گاوبندی
 1137. بالنگستان (منطقه) | رده:شهرستان گراش
 1138. علی‌آباد (لارستان) | رده:روستاهای شهرستان گراش
 1139. بخش بیرم | رده:شهرستان گراش
 1140. محمدزینا | رده:روستاهای شهرستان گراش
 1141. چهارطاق پایین | رده:روستاهای شهرستان گرمسار
 1142. جلیل‌آباد (گرمسار) | رده:روستاهای شهرستان گرمسار
 1143. ده قاضی (گرمسار) | رده:روستاهای شهرستان گرمسار
 1144. قره‌یتاق | رده:شهرستان گرمی
 1145. قره‌یتاق | رده:روستاهای شهرستان گرمی
 1146. قره‌یتاق | رده:مناطق مسکونی در شهرستان گرمی
 1147. فهرست بناهای تاریخی استان اصفهان | رده:شهرستان گلپایگان
 1148. قلعه‌جیق بزرگ | رده:شهرستان گمیشان
 1149. خواجه‌نفس | رده:شهرستان گمیشان
 1150. گمیشان | رده:شهرستان گمیشان
 1151. چارقلی | رده:شهرستان گمیشان
 1152. سازند آسماری | رده:شهرستان گچساران
 1153. دهستان بابویی | رده:دهستان‌های شهرستان گچساران
 1154. پل پریم (پرین) | رده:پل‌های تاریخی شهرستان گچساران
 1155. دهستان کوهمره خامی | رده:دهستان‌های شهرستان گچساران
 1156. جنگل‌های هیرکانی | رده:شهرستان یاردیملی
 1157. کوه‌های تالش | رده:شهرستان یاردیملی
 1158. خانات تالش | رده:شهرستان یاردیملی
 1159. الکساندرو لوان کوزا، ایاسی | رده:بخش‌ها در شهرستان یاش
 1160. تاتاروشی | رده:بخش‌ها در شهرستان یاش
 1161. کاروانسرای زیرو | رده:بناهای تاریخی شهرستان یزد
 1162. دریاچه پیپوس | رده:دریاچه‌های شهرستان یوگوا
 1163. دریاچه سادیارو | رده:دریاچه‌های شهرستان یوگوا
 1164. دریاچه سادیارو | رده:شهرستان یوگوا

Saeidpourbabakویرایش

 1. کمال‌آباد پائین | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اراک ✓
 2. مصلح‌آباد | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اراک ✓
 3. شمس‌آباد (فراهان) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اراک ✓
 4. کمال‌آباد بالا | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اراک ✓
 5. مریک | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اردل ✓
 6. روستای مریک | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اردل ✓
 7. بن سفید | رده:مناطق مسکونی در شهرستان ارزوئیه ✓
 8. راونان | رده:مناطق مسکونی در شهرستان ارزوئیه ✓
 9. باغ یاس | رده:مناطق مسکونی در شهرستان ارزوئیه ✓
 10. قنات قاضی | رده:مناطق مسکونی در شهرستان ارزوئیه ✓
 11. گورخسرو | رده:مناطق مسکونی در شهرستان ارزوئیه ✓
 12. خسروآباد (بافت) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان ارزوئیه ✓
 13. شاهماران | رده:مناطق مسکونی در شهرستان ارزوئیه ✓
 14. ده سالار | رده:مناطق مسکونی در شهرستان ارزوئیه ✓
 15. گلوانار | رده:مناطق مسکونی در شهرستان ارزوئیه ✓
 16. دره نیکوییه | رده:مناطق مسکونی در شهرستان ارزوئیه ✓
 17. گل بید | رده:مناطق مسکونی در شهرستان ارزوئیه ✓
 18. ابگروییه | رده:مناطق مسکونی در شهرستان ارزوئیه ✓
 19. اشین سفلی | رده:مناطق مسکونی در شهرستان ارزوئیه ✓
 20. باغ کنار | رده:مناطق مسکونی در شهرستان ارزوئیه ✓
 21. روستای علی‌آباد | رده:مناطق مسکونی در شهرستان ارزوئیه ✓
 22. موردوییه | رده:مناطق مسکونی در شهرستان ارزوئیه ✓
 23. حیدرآباد (ارزوئیه) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان ارزوئیه ✓
 24. اشین علیا | رده:مناطق مسکونی در شهرستان ارزوئیه ✓
 25. شورک پایین | رده:مناطق مسکونی در شهرستان ارزوئیه ✓
 26. حسن‌آباد سنگ مکی | رده:مناطق مسکونی در شهرستان ارزوئیه ✓
 27. دره مورتی | رده:مناطق مسکونی در شهرستان ارزوئیه ✓
 28. بنابدان | رده:مناطق مسکونی در شهرستان ارزوئیه ✓
 29. گودحوض | رده:مناطق مسکونی در شهرستان ارزوئیه ✓
 30. سوزنجان | رده:مناطق مسکونی در شهرستان ارزوئیه ✓
 31. سیوین | رده:مناطق مسکونی در شهرستان ارزوئیه ✓
 32. بنه باداموئیه | رده:مناطق مسکونی در شهرستان ارزوئیه ✓
 33. قلعه نو (بافت) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان ارزوئیه ✓
 34. ارزوئیه | رده:مناطق مسکونی در شهرستان ارزوئیه ✓
 35. سورمندی | رده:مناطق مسکونی در شهرستان ارزوئیه ✓
 36. اراضی قلعه نو | رده:مناطق مسکونی در شهرستان ارزوئیه ✓
 37. نثردو شهیدچمران | رده:مناطق مسکونی در شهرستان ارزوئیه ✓
 38. دروئیه | رده:مناطق مسکونی در شهرستان ارزوئیه ✓
 39. ده گوشه | رده:مناطق مسکونی در شهرستان ارزوئیه ✓
 40. عمرودوئیه | رده:مناطق مسکونی در شهرستان ارزوئیه ✓
 41. مزار (ارزوئیه) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان ارزوئیه ✓
 42. ابگرموییه | رده:مناطق مسکونی در شهرستان ارزوئیه ✓
 43. زاغدار | رده:مناطق مسکونی در شهرستان ارزوئیه ✓
 44. گیجوییه | رده:مناطق مسکونی در شهرستان ارزوئیه ✓
 45. اسماعیل‌آباد (بافت) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان ارزوئیه ✓
 46. جوغان | رده:مناطق مسکونی در شهرستان ارزوئیه ✓
 47. سفید باغ | رده:مناطق مسکونی در شهرستان ارزوئیه ✓
 48. اسلام‌آباد (بافت) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان ارزوئیه ✓
 49. سنگ‌چشمه | رده:مناطق مسکونی در شهرستان ارزوئیه ✓
 50. هفت‌آباد | رده:مناطق مسکونی در شهرستان ارومیه ✓
 51. آزادگان (ارومیه) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان ارومیه ✓
 52. سورک سفلی | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اشکذر ✓
 53. ندوشن | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اشکذر ✓
 54. مهرآباد (انار) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان انار ✓
 55. همت‌آباد (انار) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان انار ✓
 56. شریف‌آباد (انار) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان انار ✓
 57. شام‌آباد | رده:مناطق مسکونی در شهرستان انار ✓
 58. بهشت‌آباد (انار) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان انار ✓
 59. تلمبه احمدآباد (انار) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان انار ✓
 60. قاسم‌آباد (انار) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان انار ✓
 61. حمیدآباد (انار) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان انار ✓
 62. شفیع‌آباد (انار) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان انار ✓
 63. مجیدآباد (انار) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان انار ✓
 64. رضاآباد (انار) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان انار ✓
 65. محمدآباد (انار) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان انار ✓
 66. فخرآباد (انار) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان انار ✓
 67. دولیجان | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 68. چوزو | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 69. زیلاعلی عسگر | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 70. تنگ گندا | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 71. چشمه زنان | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 72. ده غارتی | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 73. جوکارحیات | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 74. عبده‌آباد | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 75. کفت هچه | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 76. هربو | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 77. ده دیک | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 78. کوه بریده شلال | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 79. آبکره | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 80. امامزاده بابااحمد | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 81. فتحی‌آباد | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 82. دیکدان | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 83. تخت مشکون | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 84. وارگه سبزتازه | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 85. بنه ذوالفقار | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 86. اندیکایی | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 87. زابوت | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 88. سرحونی | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 89. استک | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 90. مورگه | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 91. بنه مجید | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 92. بنه بندر | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 93. کرتز | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 94. باپیرا | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 95. گله دشت لیر | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 96. چل‌هرو ملاقباد | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 97. سراهونی سیدمحمدقلی | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 98. قلعه برون | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 99. بنه موسی | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 100. درمله | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 101. چشمه چلوار | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 102. آب‌رزک | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 103. قریه نصیر | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 104. حاجی غریب | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 105. درویش احمد | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 106. آب‌کولک | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 107. گردوک دره پیر | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 108. مافگه | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 109. کردف | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 110. چال کوچک لطف اله | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 111. چال بلوطک | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 112. سنگ باران | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 113. پایتخت زال | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 114. تلخاب تیلا | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 115. باورمه | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 116. تنگده شلال | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 117. زنگل آب دلی | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 118. سرتنگ گدارخانی | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 119. هزاردین | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 120. شیخ فردین | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 121. ادیوچالیو | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 122. کرچل | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 123. کرکران | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 124. سبزلیکه سوارعلی | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 125. سربازار | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 126. سرشط | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 127. گاوسوخته | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 128. سرکنده پایین | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 129. شکره | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 130. بنه شیرمحمد | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 131. هالکون | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 132. طالپا | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 133. گاوخفت | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 134. چاه پل توک اب | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 135. پایراه | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 136. تاچل علی‌شیر | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 137. باغ شهو | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 138. الگی | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 139. چال انجیره | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 140. زرستان | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 141. قلعه زراس | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 142. منگژدی | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 143. طویله (اندیکا) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 144. شیرکش | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 145. کت کیارس | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 146. آبژدان ملمولیل | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 147. دره چینایی | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 148. پاابشلال | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 149. هربازچلو | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 150. ماشگیری | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 151. پل نگین | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 152. تنگ جولان | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 153. تلخاب نظر | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 154. شش مرده | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 155. صالح ابراهیم | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 156. آب‌قلعه | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 157. تخت گیوه دران | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 158. تنگ سنان | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 159. چال راکی | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 160. رفیعی‌آباد | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 161. بردبرانی | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 162. گل اسپیدی | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 163. آب چهرو | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 164. حسنعلی دره فرخ | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 165. تنگ لایی | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 166. شهوگرتین | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 167. صالح کوتاه | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 168. کوشکک کوشک | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 169. گرگه | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 170. سرموردعیسی | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 171. پایراه چال منار | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 172. کره کنگ | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 173. گوراب دگچی | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 174. چزی علیا | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 175. الگاسه | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 176. پشت چگاه تاراز | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 177. دره گندلی | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 178. کول مورد | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 179. کبک محمدرضا | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 180. اقاطلا | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 181. آب مژگان | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 182. اسبیانه | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 183. خوش مورد | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 184. چال دیره بزرگ | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 185. کلشه | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اندیکا ✓
 186. آبکنار | رده:مناطق مسکونی در شهرستان انزلی ✓
 187. طالب‌آباد (بندر انزلی) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان انزلی ✓
 188. سیاه خاله سر | رده:مناطق مسکونی در شهرستان انزلی ✓
 189. سنگاچین | رده:مناطق مسکونی در شهرستان انزلی ✓
 190. کپورچال (بندر انزلی) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان انزلی ✓
 191. رودپشت (بندر انزلی) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان انزلی ✓
 192. علی‌آباد کپورچال | رده:مناطق مسکونی در شهرستان انزلی ✓
 193. کرکان (بندر انزلی) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان انزلی ✓
 194. معاف (بندر انزلی) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان انزلی ✓
 195. شیله سر | رده:مناطق مسکونی در شهرستان انزلی ✓
 196. حسن‌رود | رده:مناطق مسکونی در شهرستان انزلی ✓
 197. کوچک محله | رده:مناطق مسکونی در شهرستان انزلی ✓
 198. گلشن (بندر انزلی) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان انزلی ✓
 199. کربلایی مهدی گرده | رده:مناطق مسکونی در شهرستان انزلی ✓
 200. سیاوزان | رده:مناطق مسکونی در شهرستان انزلی ✓
 201. اشپلا | رده:مناطق مسکونی در شهرستان انزلی ✓
 202. جفرود پایین | رده:مناطق مسکونی در شهرستان انزلی ✓
 203. کچلک | رده:مناطق مسکونی در شهرستان انزلی ✓
 204. چای بیجار | رده:مناطق مسکونی در شهرستان انزلی ✓
 205. خمیران (بندر انزلی) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان انزلی ✓
 206. تربه گوده | رده:مناطق مسکونی در شهرستان انزلی ✓
 207. شانگهای پرده | رده:مناطق مسکونی در شهرستان انزلی ✓
 208. اشترکان | رده:مناطق مسکونی در شهرستان انزلی ✓
 209. تربه بر | رده:مناطق مسکونی در شهرستان انزلی ✓
 210. ماهروزه | رده:مناطق مسکونی در شهرستان انزلی ✓
 211. لیجارکی حسن‌رود | رده:مناطق مسکونی در شهرستان انزلی ✓
 212. بشمن | رده:مناطق مسکونی در شهرستان انزلی ✓
 213. آلبوعلایج علیا | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اهواز ✓
 214. حمیدیه (خوزستان) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اهواز ✓
 215. دشت ورا | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اوز ✓
 216. چاه شور (لارستان) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان اوز ✓
 217. چهارطاق پایین | رده:مناطق مسکونی در شهرستان آرادان ✓
 218. جلیل‌آباد (گرمسار) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان آرادان ✓
 219. ده قاضی (گرمسار) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان آرادان ✓
 220. سرحمام | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بابل ✓
 221. سرحمام | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بابلسر ✓
 222. گودمورد | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 223. چاه تلخآب علیا | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 224. موری کش | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 225. برآفتاب پشتکوه | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 226. لیرآب (گچساران) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 227. امیرگپی | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 228. میانه (گچساران) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 229. فتح (گچساران) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 230. لیرونصرالله | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 231. الاکان | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 232. شهرک خیزان | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 233. چم بلبل | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 234. محصاتی پیچاب | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 235. عرف (گچساران) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 236. تل مویزی | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 237. لار (گچساران) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 238. چشمه مورد برابر | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 239. غورک وسطی | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 240. بوسنگان | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 241. دلی رباط | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 242. دیمکوه شوش | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 243. خذیون علیا | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 244. چشمه دره (گچساران) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 245. کزنگان سفلی | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 246. جهان‌آباد غورک | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 247. کوه سرک سفلی | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 248. چهارراه گشین | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 249. آبده‌گاه | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 250. حاج قلندر (گچساران) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 251. منصورآباد مهدیه | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 252. دشت انارستان | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 253. کهله بردکوه شاه بهرام | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 254. چشمه رشته | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 255. ده برابر | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 256. انارستان (گچساران) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 257. شوش سفلی | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 258. پاتاوه بیدک | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 259. دره باشت | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 260. کنده گوراب | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 261. گوهرگان قدیم | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 262. چوبکنم | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 263. تلخآب سفلی بیدک | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 264. مرزنگون | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 265. کزنگان علیا | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 266. کله گون | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 267. کوه سرک علیا | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 268. غورک سفلی | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 269. شیخ‌ها (گچساران) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 270. سعادت‌آباد (گچساران) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 271. بادخون باشت | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 272. دره چاه بیدک | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 273. بهره عنا | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 274. غورک علیا | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 275. تکیه (گچساران) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 276. شوش علیا | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 277. چهل متری همگون | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 278. سید محمدباقر (گچساران) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 279. برغون | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 280. عنا (گچساران) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 281. دره‌دره علیا | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 282. مله تم | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 283. پهزیر | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 284. نازگون علیا | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 285. تنگ همگون | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 286. ده کهنه ظفری | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 287. میان تنگان | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 288. درویش غورک | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 289. سلطان‌آباد (گچساران) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 290. اسلام‌آباد غورک | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 291. تنگ آب شوش | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 292. ده توت (گچساران) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 293. کلگه امیرشیخی | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 294. ده کند | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 295. بوستان کوچک | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 296. شاه بهرام (گچساران) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 297. پزین | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 298. مهدی‌آباد خان‌احمد | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 299. پنبه‌زار ابدهگاه | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 300. ملک‌آباد (گچساران) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 301. تلخ‌آب علیا (گچساران) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 302. مله برفی | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 303. شاه زینعلی | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 304. چمخون | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 305. گوهرگان سفلی | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 306. تل چگا | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 307. بیدستان (گچساران) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 308. دشت مورد غورک | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 309. غضنفری‌خان احمد سفلی | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 310. دم تنگ میان تنگان | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 311. پیچاب (گچساران) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 312. کوشک ظفری | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 313. بیدک علیا | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 314. برمامیان | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 315. آب کنارو (گچساران) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 316. درک پشتکوه خان‌احمد | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 317. ده جلیل | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 318. بال چکوپیچاب | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 319. دم تنگ سرنا | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 320. گروس (گچساران) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 321. درک (گچساران) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 322. شادگان (گچساران) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 323. تلخآب احمدزاده | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 324. چال موره | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 325. ده بیدپیچاب | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 326. سرآب بیز | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 327. گشتاسب‌خان احمد سفلی | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 328. بوستان (گچساران) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 329. کته باشت | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 330. دول بزرگ خان‌احمد | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 331. اشکفت شاه سفلی | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 332. اهوروک | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 333. دمیه | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 334. شهرک پاقلات | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 335. کره جارودنه برابر | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 336. ملاسرتیپ | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 337. سرتنگ بردگادون | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 338. میرجابرپیچاب | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 339. امام ضامن (گچساران) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 340. سراسخانه | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باشت ✓
 341. شاه‌نشین (هفتکل) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باغ‌ملک ✓
 342. چشمه روغنی | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باغ‌ملک ✓
 343. دره خرزهره | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باغ‌ملک ✓
 344. پیرموسی (هفتکل) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باغ‌ملک ✓
 345. دره‌اهوازی | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باغ‌ملک ✓
 346. اسماعیل‌آباد (بافت) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بافت ✓
 347. جوغان | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بافت ✓
 348. اسلام‌آباد (بافت) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بافت ✓
 349. بن سفید | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بافت ✓
 350. باغ یاس | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بافت ✓
 351. دهستان بزنجان | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بافت ✓
 352. گورخسرو | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بافت ✓
 353. خسروآباد (بافت) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بافت ✓
 354. ده سالار | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بافت ✓
 355. گلوانار | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بافت ✓
 356. دره نیکوییه | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بافت ✓
 357. گل بید | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بافت ✓
 358. ابگروییه | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بافت ✓
 359. اشین سفلی | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بافت ✓
 360. باغ کنار | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بافت ✓
 361. روستای علی‌آباد | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بافت ✓
 362. حیدرآباد (ارزوئیه) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بافت ✓
 363. اشین علیا | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بافت ✓
 364. حسن‌آباد سنگ مکی | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بافت ✓
 365. دره مورتی | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بافت ✓
 366. بنابدان | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بافت ✓
 367. گودحوض | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بافت ✓
 368. سیوین | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بافت ✓
 369. بنه باداموئیه | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بافت ✓
 370. ارزوئیه | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بافت ✓
 371. اراضی قلعه نو | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بافت ✓
 372. دروئیه | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بافت ✓
 373. ده گوشه | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بافت ✓
 374. مزار (ارزوئیه) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بافت ✓
 375. ابگرموییه | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بافت ✓
 376. زاغدار | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بافت ✓
 377. گیجوییه | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بافت ✓
 378. کاییدیه | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باوی ✓
 379. بیت‌مطلیب | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باوی ✓
 380. حبیش | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باوی ✓
 381. ویس (شهر) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باوی ✓
 382. حنیری سه | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باوی ✓
 383. قلعه‌نصرالله | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باوی ✓
 384. ام‌الحلیانه | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باوی ✓
 385. عبودی (اهواز) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باوی ✓
 386. شهرک طالقانی (اهواز) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باوی ✓
 387. قلعه‌آذری (اهواز) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باوی ✓
 388. حنیری یک | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باوی ✓
 389. زرگان کرانه | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باوی ✓
 390. فلیحی | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باوی ✓
 391. ابودمیعه | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باوی ✓
 392. گسوان | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باوی ✓
 393. حنیری دو | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باوی ✓
 394. ام‌البلابیل | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باوی ✓
 395. حمیدانیه | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باوی ✓
 396. موس سه آذری | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باوی ✓
 397. مقیطیه | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باوی ✓
 398. ندافیه | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باوی ✓
 399. سنیجه | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باوی ✓
 400. بحیر علیا | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باوی ✓
 401. ملاثانی | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باوی ✓
 402. نگازه کوچک | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باوی ✓
 403. تل‌بومه | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باوی ✓
 404. خیطالرواس | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باوی ✓
 405. ربیخه | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باوی ✓
 406. ام‌الغریب بزرگ | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باوی ✓
 407. حبیشی | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باوی ✓
 408. شیخ فضیل | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باوی ✓
 409. کوت سیدسلطان | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باوی ✓
 410. گارگه | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باوی ✓
 411. نگازه بزرگ | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باوی ✓
 412. سرداحی | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باوی ✓
 413. زویرچری | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باوی ✓
 414. کوت سیدعنایت | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باوی ✓
 415. ام‌السراجینه | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باوی ✓
 416. نهریه | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باوی ✓
 417. ام‌العظام | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باوی ✓
 418. ابوفاضل | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باوی ✓
 419. مولوی (اهواز) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باوی ✓
 420. صلیعه | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باوی ✓
 421. موس سه افشاری | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باوی ✓
 422. دراویزه | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باوی ✓
 423. ابوهاون یک | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باوی ✓
 424. موس سه کمیلی | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باوی ✓
 425. بیت‌محارب | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باوی ✓
 426. جلیعه (اهواز) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باوی ✓
 427. ام‌الغریب کوچک | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باوی ✓
 428. قلعه‌مزبان | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باوی ✓
 429. بویرده سلامات | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باوی ✓
 430. عامری (اهواز) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باوی ✓
 431. بیتملوح | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باوی ✓
 432. سعیدسلامات | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باوی ✓
 433. زویرخرامزه | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باوی ✓
 434. بحیر سفلی | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باوی ✓
 435. ثدین | رده:مناطق مسکونی در شهرستان باوی ✓
 436. کرپشتلی باغی | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بجنورد ✓
 437. اشتوت پایین | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بجنورد ✓
 438. اقرقایه | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بجنورد ✓
 439. قره پارچق | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بجنورد ✓
 440. بچه دره | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بجنورد ✓
 441. کلاته اتعلی | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بجنورد ✓
 442. تکله قوز | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بجنورد ✓
 443. بشدره (راز و جرگلان) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بجنورد ✓
 444. پرسه‌سوی علیا | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بجنورد ✓
 445. کاریز (راز و جرگلان) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بجنورد ✓
 446. حصارچه | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بجنورد ✓
 447. راستقان | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بجنورد ✓
 448. گنبدلی (راز و جرگلان) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بجنورد ✓
 449. حصارچه پایین | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بجنورد ✓
 450. بیک پولاد | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بجنورد ✓
 451. پرسه‌سوی سفلی | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بجنورد ✓
 452. باغلق | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بجنورد ✓
 453. کرپشتلی علیا | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بجنورد ✓
 454. سیوخسوهاشم | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بجنورد ✓
 455. قره باطر | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بجنورد ✓
 456. گز (راز و جرگلان) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بجنورد ✓
 457. قزل (راز و جرگلان) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بجنورد ✓
 458. اشتوت بالا | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بجنورد ✓
 459. اشرف‌دره | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بجنورد ✓
 460. سنگسار (راز و جرگلان) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بجنورد ✓
 461. کیلوپنجه | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بجنورد ✓
 462. زرانگوش | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بدره ✓
 463. آب چشمه | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بدره ✓
 464. علی‌آباد چی | رده:مناطق مسکونی در شهرستان برخوار Х نیازمند بررسی تقسیمات کشوری تک‌تک روستاها
 465. نظام‌آباد (برخوار و میمه) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان برخوار Х نیازمند بررسی تقسیمات کشوری تک‌تک روستاها
 466. چاه سنگ سفید | رده:مناطق مسکونی در شهرستان برخوار Х نیازمند بررسی تقسیمات کشوری تک‌تک روستاها
 467. مرغ (برخوار و میمه) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان برخوار Х نیازمند بررسی تقسیمات کشوری تک‌تک روستاها
 468. دنبی | رده:مناطق مسکونی در شهرستان برخوار Х نیازمند بررسی تقسیمات کشوری تک‌تک روستاها
 469. پروانه (برخوار و میمه) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان برخوار Х نیازمند بررسی تقسیمات کشوری تک‌تک روستاها
 470. محمودآباد (برخوار و میمه) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان برخوار Х نیازمند بررسی تقسیمات کشوری تک‌تک روستاها
 471. صحرای کمال‌آباد | رده:مناطق مسکونی در شهرستان برخوار Х نیازمند بررسی تقسیمات کشوری تک‌تک روستاها
 472. شورچه (برخوار و میمه) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان برخوار Х نیازمند بررسی تقسیمات کشوری تک‌تک روستاها
 473. علی‌آباد ملاعلی | رده:مناطق مسکونی در شهرستان برخوار Х نیازمند بررسی تقسیمات کشوری تک‌تک روستاها
 474. زرگر (شاهرود) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بسطام ✓
 475. تیدر | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بشاگرد ✓
 476. بیکهنو | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بشاگرد ✓
 477. دستگرد ناگرد | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بشاگرد ✓
 478. سیت بندخرس | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بشاگرد ✓
 479. بیسکاو | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بشاگرد ✓
 480. روخ | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بشاگرد ✓
 481. دهن درمیرعمر | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بشاگرد ✓
 482. حاجی‌آباد سرحدی | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بشاگرد ✓
 483. بن نر | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بشاگرد ✓
 484. راپیج | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بشاگرد ✓
 485. کسیسه‌ای | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بشاگرد ✓
 486. بهرکان | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بشاگرد ✓
 487. زمین حسن | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بشاگرد ✓
 488. تیشن | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بشاگرد ✓
 489. جخیش | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بشاگرد ✓
 490. پاهتک | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بشاگرد ✓
 491. تج | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بشاگرد ✓
 492. دستگرد درگاز | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بشاگرد ✓
 493. بینک علیا | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بشاگرد ✓
 494. بوئیکان | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بشاگرد ✓
 495. ابگمان | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بشاگرد ✓
 496. کهورانی | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بشاگرد ✓
 497. زه بدی | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بشاگرد ✓
 498. اوهکن | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بشاگرد ✓
 499. تیراحمد | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بشاگرد ✓
 500. گهور | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بشاگرد ✓
 501. رنین کوچک | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بشاگرد ✓
 502. پشت گرشه بابک | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بشاگرد ✓
 503. دردونگنج | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بشاگرد ✓
 504. دهندرکلک | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بشاگرد ✓
 505. بن زیرک | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بشاگرد ✓
 506. جنگل تیراحمد | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بشاگرد ✓
 507. زه حسین | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بشاگرد ✓
 508. سگن | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بشاگرد ✓
 509. میان هنزیران | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بشاگرد ✓
 510. زمین تومان | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بشاگرد ✓
 511. نزگوار | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بشاگرد ✓
 512. پیس کن | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بشاگرد ✓
 513. اخران | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بشاگرد ✓
 514. درشهر | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بشاگرد ✓
 515. اوپتن | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بشاگرد ✓
 516. اهون | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بشاگرد ✓
 517. براهنگ | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بشاگرد
 518. درگ زمین | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بشاگرد
 519. کوروج کولن | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بشاگرد
 520. به تیش | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بشاگرد ✓
 521. ایرر | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بشاگرد ✓
 522. امیگی | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بشاگرد ✓
 523. زحک پایین | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بشاگرد ✓
 524. زمین حنصین | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بشاگرد ✓
 525. شهرشیب | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بشاگرد ✓
 526. بیورچ | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بشاگرد ✓
 527. کتوهنگ | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بشاگرد ✓
 528. کهناب پایین | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بشاگرد ✓
 529. پوسمن | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بشاگرد ✓
 530. حسین‌آباد شگمان | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بشاگرد ✓
 531. دره مورت | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بشاگرد ✓
 532. کور (بشاگرد) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بشاگرد ✓
 533. گوگ | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بشاگرد ✓
 534. بارده (بن) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بن ✓
 535. وردنجان | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بن ✓
 536. بن (چهارمحال و بختیاری) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بن ✓
 537. تومانک | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بن ✓
 538. شیخ شبان | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بن ✓
 539. آوین علیا | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بندرعباس ✓
 540. آوین سفلی | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بندرعباس ✓
 541. تقی‌آباد (بافق) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بهاباد ✓
 542. گزچین | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بهاباد ✓
 543. دیدرک (بافق) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بهاباد ✓
 544. استخروییه (بافق) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بهاباد ✓
 545. بوئی‌آباد | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بهاباد ✓
 546. اسفنگ | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بهاباد ✓
 547. خالق‌آباد (بافق) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بهاباد ✓
 548. شمال‌آباد | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بهاباد ✓
 549. النگوییه | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بهاباد ✓
 550. علی‌آباد ملاعلیرضا | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بهاباد ✓
 551. ده جمال | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بهاباد ✓
 552. حاجی‌آباد (بافق) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بهاباد ✓
 553. خارنگان | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بهاباد ✓
 554. فودیج | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بهاباد ✓
 555. زارکوییه (بافق) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بهاباد ✓
 556. خارنگ | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بهاباد ✓
 557. کویجان | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بهاباد ✓
 558. ده نودشت | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بهاباد ✓
 559. سیمکوئیه | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بهاباد ✓
 560. صادق‌آباد (بافق) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بهاباد ✓
 561. تک باغستان | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بهاباد ✓
 562. خودآفرین حسین‌آباد باقری | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بهاباد ✓
 563. بیدرو | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بهاباد ✓
 564. بنستان (بافق) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بهاباد ✓
 565. گن گاو | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بهاباد ✓
 566. فضل‌آباد سفلی | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بهاباد ✓
 567. چشمه زیرو | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بهاباد ✓
 568. سنجدوئیه (بافق) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بهاباد ✓
 569. ندن سفلی | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بهاباد ✓
 570. زیرکوییه | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بهاباد ✓
 571. ده محمدرفیع | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بهاباد ✓
 572. درند علیا | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بهاباد ✓
 573. خیرآباد (بافق) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بهاباد ✓
 574. بنیز | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بهاباد ✓
 575. بهدان (بافق) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بهاباد ✓
 576. کمکوئیه | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بهاباد ✓
 577. رحیم‌آباد (بافق) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بهاباد ✓
 578. ندن علیا | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بهاباد ✓
 579. فردوسیه (بافق) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بهاباد ✓
 580. جعفرآباد (بافق) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بهاباد ✓
 581. حسین‌آباد سرکازه | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بهاباد ✓
 582. آسفیچ | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بهاباد ✓
 583. گرگین‌آباد | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بهاباد ✓
 584. همیجان | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بهاباد ✓
 585. اشترک | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بهاباد ✓
 586. اریج | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بهاباد ✓
 587. حسینیه (بافق) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بهاباد ✓
 588. دوقله | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بهاباد ✓
 589. سنجدک (بافق) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بهاباد ✓
 590. ببروئیه | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بهاباد ✓
 591. دهنو ملااسماعیل | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بهاباد ✓
 592. تیتوزینل | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بهاباد ✓
 593. کریم‌آباد (بافق) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بهاباد ✓
 594. ده عسکر | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بهاباد ✓
 595. کهنوج (بافق) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بهاباد ✓
 596. عظیم‌آباد (بافق) | رده:مناطق مسکونی در شهرستان بهاباد ✓
 597. فخرآباد (بافق) |