ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه جغرافیا


«ویکی‌پروژه جغرافیا»

به پروژه جغرافيا خوش آمديد.ما در اين پروژه قصد داريم تا بهبودى به مقالات جغرافيايى دهيم.اين پروژه قصد دارد تا با نهايت سعى خود مقالات جغرافيايى را تكميل و يا مقالاتى را ايجاد كند.اين پروژه فعلاً در حال تكميل مقالات صفحه فهرست شهرهای بزرگ جهان است.شما مى توانيد مقالاتى را كه در لحظه حاضر در دست تكميل اند را در قسمت مقالات اين صفحه مشاهده كنيد.

مقالاتویرایش

اعضاء پروژهویرایش