ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه طبرستان

درگاه اصلی   رده‌ها و موضوعات   ویکی‌پروژه

به ویکی‌پروژه طبرستان خوش آمدید
تبرستون ِویکی‌پروژه ره خِش بمونی

بشقاب ساروی
جام کلاردشت

به ویکی‌‏پروژه تبرستان خوش آمدید.
تبرستون ویکی‌‏پروژه ره خش بیمونی.

هدف کسانی که در اینجا جمع گشته‌اند، تنها بهبود مقالات مربوط به موضوعات تبرستان و مازندران می‌باشد. اگر شما مایلید که چنین هدفی را بسط دهید، نام‌نویسی کنید.

 برگزیده  خوب  متوسط  ضعیف  ابتدایی  خرد  فهرست  ارزیابی‌نشده کل
۶۱۰۶۵۱۷۱۱۹۰۰۰
ویکی‌پروژهٔ طبرستان  مقاله‌ها بر پایه کیفیت     خالی‌کردن حافظهٔ نهان

انجام‌دادنی‌ها

مهم‌ترین کارهایی که می‌توانید انجام دهید:

مشارکت‌کنندگان

همه می‌توانند به پروژه بپیوندند و مشارکت داشته باشند. برای عضویت و همکاری در پروژه نام خود را با یک # و سه مدک(~) در لیست زیر اضافه کنید.

اعضا
  1. محک (Gnome-system-users.svg)
  2. مهدی
  3. شمال بزرگ (بحث)
  4. S.esmaeil (بحث)
  5. HessaM Saravi
  6. دن کشیوت (بحث)
  7. کاربر:Amirhosein Izadi (بحث)
  8. رضا خزایی (بحث)

محتواهای باکیفیت

نظرخواهی‌ها

گشتن

الگوها

این الگوها در صفحه‌های مرتبط با اهداف این ویکی‌پروژه به کار می‌روند:


رده مازندران

برای دیدن همهٔ زیررده‌ها بر روی «◄» در زیر کلیک کنید: